Teadvuse probleem füüsiku silmade läbi (loengutekst)

3. aprill 2003 Biomeedikum

Mingi probleemi teaduslikul käsitlemisel on tänapäeval kombeks mitte minna vastuollu valitseva teadusliku maailmavaatega, milleks nüüdisajal on materialism ehk füsikalism. Seetõttu on kõige paremateks ekspertideks selle üle otsustamisel, kas mingi teaduslik arutlus on läinud vastuollu tänapäeva teadusliku maailmavaatega või mitte, just nimelt füüsikud. Sest kes veel peaks teadma paremini kui füüsik, mis asi on füsikalism. Ja mina kui üks füüsikutest juhiksingi teie tähelepanu teatud olulistele aspektidele teadvuse käsitlemisel, mille puhul on suur oht sattuda vastuollu tänapäeval omaks võetud füsikalistliku maailmapildiga.

Muidugi, neil teie hulgast, kellel on ükskõik, kas teatud seisukohad teadvuse küsimuses on või ei ole vastuolus teadusliku maailmavaatega, on minu tänast juttu mõttetu kuulata. Neile aga, kellele see pole ükskõik, räägiksin ma järgmist.

Rahva hulgas on levinud teatud seisukohad, mis on olnud valitsevaks juba paljude sajandite vältel ja mille mõju all oleme me kõik suuremal või vähemal määral. Teadvuse probleemiga seoses kutsutakse selliseid argimõistuslikke seisukohti rahvapsühholoogiaks [ingl. k. ‘folk psychology’]. Mõned neist seisukohtadest on otseses vastuolus teadusliku maailmavaatega.

Loe edasi ajakirjast KIRIKIRI

Undo Uus, 2005-03-17

Artiklile on 66 kommentaari. Loe kommentaare »

***