Tähenduse­otsijana ruumis

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 14 kommentaari.

DiaTheo, 2005-02-14 12:38:15

Mõned vahelehüüded Kaur Riismaa teksti:

“Võiks oletada, et sakraalne ruum on samamoodi suhteline /õiget põhjendatust nagu ei leia, aga kui oletada, oletagem siis pealegi/. Jumala tajumise viisi tingib ruumi omapära /kustkaudu küll selline tõdemus tuleb? Roosilehe (vt Tagore näide artiklist) tajumisviis ju ei sõltu ruumi eripärast, pigem ikka tajuja tahtest ja tajumismeelte eripärast/ erinevalt distantsilt tajudes ei tähenda ometi /mida?? sõna puudu?/, mis edasi mõteldes on tingitud ruumi looja etnilisest, kultuurilisest taustast /ruum võiks ikka midagi subjektivälist olla/ - ehk kõige ilmsem, kui jälgida judaismis või islamis levinud religioossete kombetalituste sidusust igapäevase elu ning rahvuse ajalooga /minu jaoks täieline abrakadabra, eelnevaga üldse mitte seostuv, ammugi mitte eelnevast tulenev!!/

Vist pole mõtet edasi lugeda. Tüüpiline usumehe jutt, kus võetakse endale ülim õigus suvaeeldustest alustades suvajäreldusteni jõuda. Ei mingit tarvet kummagi tõesuse järgi.

Ähmane, 2005-02-18 15:57:54

tähendusetu müra

hmm to Dia, 2005-02-19 13:07:54

Ruum ei ole subjektiväline, vt. näiteks Kant.

praktik, 2005-02-19 20:00:18

tähelepanuäratavalt vähe komme!Vot!

Andrus, 2005-02-19 23:58:10

kui on inimene siis pole ka tähenduseta ruumi

on ehk ta jaoks vähetähtsat või tähtsusetut

on tühermaad jms

aga inimene on tähendusist nii tulvil et ta tähendustab kõike enda ümber ära

paneb nimed igale olesele jms

praktik, 2005-02-20 04:13:13

Inimene, loodud jumala näo järgi, loob ruumi jumala teenimiseks omaenese arusaama järgi jumala näost.
.....................
nojahh eks inimese enda arusaam on tema enda jaoks primaarne.Tegelikult on asi vaadeldav nii,et see maailm millesse me oleme sündinud ja milles elame on üksiku inimese jaoks just selline kuidas talle kõik see paistab tema (talle antud) enda arusaamise järgi.Ja Jumala nägu ei või inimene materiaalselt paberile joonistada,ainult enda näo.Kahtlemata on inimesel siin palju mõtlemist.
Küsimus on siin ka selles,et milleks siis see kõik?Ma oletan,et selleks kui siit me ära sureme olla maksimaalsel positsioonil seal dimensioonis ja Jeesuse Kristuse tutvuse ehk eeskostega!Vot!

allan, allan.praats@mail.ee, 2005-03-02 17:16:58

Imelikud kommentaarid heale esseele. Nagu kaanid elus ihu küljes. Minu meelest on kirjutatu pealkirjast lõpuridadeni avar ja mitmekesine tänu teksti stiilsele sidususele ja põhijoonte kinnituseks toodud näidetele. See eeldab muuseas häid teadmisi ja ülevaadet nii kirjandusest kui ka kirjeldatavast ruumist ja selle tähendusest. Erinevalt kommentaatoritest on autor tegelenud oma essee objektiga,mitte enese eksponeerimisega. Nõnda võib kogeda mõndagi uut. Kõik muu on tühi töö ja vaimu/tähenärimine.

Toetan Allanit, 2005-03-11 18:04:37

Ka minu arvates on tegemist hea esseega, mis ei pretendeerigi mingile “postivistlikule” tõele.

DiaTheo, 2005-07-11 16:55:44

Jätan küsimata, mida on kutsutud tähendama jutumärgid sõna `positivistliku´ ümber, küll aga küsin, millisele tõele siis see “hea essee” pretendeerib?

PS
Jutumärgid `hea essee´ ümber tähistavad tsitaati.

Nonohh to Hmm:-), 2005-07-11 16:59:41

Maa tiirles ja tolgendas oma neli pool miljardit aastat ilma Kantita ruumis - kuidas ta küll sellega hakkama sai?

DiaTheo, 2005-07-11 17:08:06

Erinevalt kommentaatoritest on autor tegelenud oma essee objektiga,mitte enese eksponeerimisega

Millega tegeles autor ja millega kommenteerijad, see sai tänu allanile selgeks. Aga millega küll tegeleb allan, kui talle “nagu kaanid elus ihu küljes” suupärane võrdlus on ... ega ta ometi mõni ususõdur pole juhtumisi? Ei, seda kindlasti mitte!

kiitja, 2005-08-16 14:58:17

Suurepärane essee, eelnevad norimised näitasid vaid norijate kiuslikkust...

***