Tähendus, radikaal­tõlge ja hägusus


Tähenduse mõistele ei maksaks rajada sügavamaid seletusi keele toimimisest, kus ‘tähendus’ võiks seostuda mingite invariantidega sõnade ja lausete taga, kuivõrd selliseid invariante pole olemas. Sest kui sellised invariandid oleksid olemas, võiks neid ühest keelest teise tõlkimisel säilitada, ning kahele lausele, mis on ühes keeles erineva tähendusega (‘tähenduse’ igas kujutletavas tähenduses), ei saaks teises keeles vastata üks ja seesama lause. Quine aga väidab, et saab, ja soovides meidki selles veenda, räägib loo radikaaltõlkest.

Loe edasi ajakirjast KIRIKIRI

Anto Unt, 2004-12-21

Artiklile on 22 kommentaari. Loe kommentaare »

***