Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

toomas, 2005-08-05 13:46:39

Skeptik ütleb:
katsun end - olen

Mina ütlen:
See tähendab: COGITO, ERGO SUM

Eieiei!

Mina ütlen: Olen SUM-SUM-SUMISEJA. Olen lihtsalt, mul pole vaja end kehas või mõttes katsuda.

Occami habemenoaga RÄSHSHSH! - KOOGITO maha - RÄSHSHSH!

EA, 2005-08-05 13:50:47

nähtused on kõik kaduvad nagu mullid vees - tühjus!

33338, 2005-08-05 13:51:51

"mxnes ühiskonnas on autodeasemel moottorpaadid ja nejjd autodeksnimetada pole mxjsstlik"

ej tea mikks? mxlemad on ju ISELIIKKURID (mida juhib siisski kéegi tejne) ehk AUTO MOBÌILID nagu kxjkk muud sarnased elukad. et me nejjd erinevalt nimetame, ej tähända et nad rahulikult omasuguste rühmas autosustnaudivad.

toomas, 2005-08-05 13:52:26

Selle Ja videl devushku, stol i maljchika taga on vene keele väga seksistlik maailmapilt.

Naissoost sõnad on sedavõrd pandavad, et neid võib alistada sihitiseks.

Elutud kes- ja meessoost sõnad pole liha ega kala.

Elus meessoost sõnadel seisab nii hästi, et neid võib ainult umbmäärastada, sihitiseks nad ei alistu.

—-

Sorri robustse keelekasutuse pärast, aga vene viniteljnyj padezhi saab kõige paremini ära seletada sellise metafooriga.

levi, 2005-08-05 13:52:28

skeptik, 2005-08-05 13:13:56

kõigeteadmist poel ka olemas

Ma vähemalt ei ole sellist inimest oma elus kohanud. Samas, kui rääkida kõigeteadmisest, siis tundub mulle, et kõigeteadmise teadmiseks või kõikjeteadja äratundmiseks (ehk kas tean, et keegi on kõigeteadja) pean ma ju ka ise olema kõigeteadja. Kuidas muidu saan ma teada, kas kõigeteadmine või kõiketeadja on olemas. Aga seda kõike saab uskuda küll. Vähemalt ma saaks öelda ka ilma usuta, et ma ei välista võimalust, et nii kõigeteadmine kui ka kõigeteadja on olemas, ehkki ma ei tunne neid mõlemit.

jumal pole ka kõigeteadja, kuna jumalat pole olemas

Ebaloogiline, kuna jaatust (on olemas) põhjendadatakse eituse kaudu ning vastupidi. Tavaliselt jääb selline lause mõistetamatuks, ega tükkideks (kahe erineva mõtte lahutamisel) võetuna siiski mõistetavaks. Aga nende vahel esineb ületamatu vastuolu.

Aga mis puutub lause teises pooles olevasse väitesse “jumalat pole olemas”, siis, et välja selgitada, kas miski (mitte Jumal, aga lihtsalt miski, mille suhtes öeldakse, et teda ei ole olemas) võiks olla olemas või mitte, saab antud juhul piiratud mastaapsuses (näiteks internet) kindlaks teha näitliku katse kaudu. Näide ise on järgmine: võtan ühe tundmatu tähekombinatsiooni või sõna (enda arvates täiesti absurdse), sisestades selle internetiotsingusse. Seejärel vaatan tulemit. Selleks sõnaks on antud juhul “rakbula”. See sõna tuli automaatselt mu mõttesse ja ei seondu millegagi; vähemalt ma ei tea, mida see tähendab ja millega ta seonduda võiks).

Google andis 1 vastuse, link:

http://www.google.com/search?hs=jFe&hl=et&client=firefox&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aunofficial&q=rakbula&btnG=Otsi&lr=

Alltheweb ei anndu ühte tulemust.

HotBot andis 2 vastust, kuid sama, mis Google omad. Link:

http://www.hotbot.com/?MT=rakbula

Edasi ei viitsi, sest selle katsega tõestasin veenvalt, et selline sõna eksisteerib minust sõltumatutel asjaoludel ning omab inimesele arusaadavat tähendust.

PS. Loomulikult on tegemist absurdse katsega, kuid siiski katsega, ja Jumala puhul ei saaks sellist analoogset katset tehagi. Nii arvan. Aga ma püüdsin tõestada üksnes seda, et asjaolu, kui keegi arvab või arvab teadvat seda miskit ei olemas, siis EI SAA see tähendada veel seda, et seda üldse, ka objektiivsest mõttes, olemas ei olegi. Selline lähenemine tundub olevat loogiline ja mõistlik. Kui see on absurd, siis peaks kuulutama ka teaduse ja kõik sellega seonduva täiesti absurdseks. Ühesõnaga , siis oleks kõik absurd ja mitteolemasolev.

Ja veel üks oluline moment. Kust tuli see sõna “rakbula”, mille tähendust ma ei tea (ausalt, ‘kuulsin’ oma mõttes esimest korda seda sõna), ega saagi teada.
Ausalt öelda, ma ei viitsinud tuvastada, mida see sõna tähendab (sest mul ei ole rohkem aega siin olla), aga ma peamine on, et ma tean, et sel sõnal on tähendus. Kindlasti on. Ja see on ka loogiline. Kuid õhtul ehk uurin.

Konsultant, 2005-08-05 13:52:44

Skeptiku väljaütlemised tuletavad meelde ühe hea koha raamatust, kust ka Konsultandi kuju pärit.

Viitan mälu järgi, nii et ei maksa pahandada, kui mõni sõna puudu või vale koha peal on.

Jutt käis seal kellestki hullumajja suletud luuletajast Ivan Bezdomnõist, kelle kohta Woland (keda tegelikult olemas pole) mainis tunnustavalt: “Jajaa, mäletan seda noormeest hästi. Ta pidi mind ennast pargis hulluks ajama, tõestades mulle et mind pole olemas.”

Kuigi tegemist on väljamõeldud tegelaste väljamõeldud jutuga, teeb selle säravaks tabatud eluline tähelepanek.

Tõsine skeptik võib kuradigi hulluks ajada, tõestades talle, et teda pole olemas.

toomas, Numbrimees, 2005-08-05 13:54:27

mxlemad on ju ISELIIKKURID (mida juhib siisski kéegi tejne) ehk AUTO MOBÌILID nagu kxjkk muud sarnased elukad. et me nejjd erinevalt nimetame, ej tähända et nad rahulikult omasuguste rühmas autosustnaudivad.

See võrdlus on juba keelemäng, mitte rohkem.

33338, 2005-08-05 13:57:03

pole kuuld et russid räägiks et nad víideli REPKA. nii et tegemist on siisski sxna lxpustuleneva jaottusega. sest -A on nagu teevuskal ja paabuskal.

33338, 2005-08-05 14:00:13

ejj ole, Toomas. kxjkk need on sxjdukid, mida liigutab inimeseloodud tehislik süda. pole ülttse oluline kuss nad sxjdavad. keeleline on juba edasine liigitus.

toomas, Numbrimees, 2005-08-05 14:00:27

REPKA on naissoost sõna ja seega pandav. Elus ja elutu vahe on oluline ainult meessoost sõnade puhul. Mehejõud on vene keele loogika järgi elus asi, naistel eriline elusjõud puudub.

toomas, Numbrimees, 2005-08-05 14:02:39

Ära võta mu väidet autode ja paatide kohta välja sellest kontekstist, milles ta kirjutasin - s.t. asendamaks minu jaoks sobimatu DiaTheo võrdluse minu arvates õigemaga, aga kasutades edasi DiaTheo poolt võrdluse esitamiseks toodud sõnu.

Ainult selles mõttes rääkisin siin autodest ja paatidest, ei muus.

DiaTheo, 2005-08-05 14:07:43

Saaks sama asja ilma panemiseta erektsioonita ära seletada, kui vaid ülemäära omas kinni poleks.

Maljtšiku roditeljnõi ja viniteljnõi langevad kokku - maljtšika.

Maljtšik
Maljtšika
Maljtšiku
Maljtšika
...

Kogu lugu!

Mingi iva oleks sinu jutul siis, ja ainult siis, kui meessoost elusolendite jaoks oleks viniteljnõi keelatud kääne või kui lauses Devuška ljubit maltšika poleks tegemist klassikalise jadaga alus-öeldis-sihitis!

Saksa keeles langevad kirjapildis kõik nais- ja kesksoost ning mitmuses sõnad nominatiivis ja akusatiivis kokku! Ja ikka on saksa keel akusatiivkeel=sihitiskeel!

skeptik, 2005-08-05 14:10:00

Kas samastad ennast oma kehaga?
mhmhh
keha osa on ka aju, kus toimuvad neurokeemilised ja -elektrilised protsessid

kaduvad ja ajutised nagu minagi
suren maha ja olengi lännu
geenid, meemid, mälestused, aga kauaks neidki

skeptik, 2005-08-05 14:10:29

Aga kas skeptik on olemas?
ega tea

33338, 2005-08-05 14:11:15

sellge, REPKA ja LOSKA on najssoosst ise°enesest, mitte lxputxttu.
ja MALTSÌSKA ja TEEDUSKA samuti.

Hele, 2005-08-05 14:11:18

Aitähh, skeptik, huvitavate linkide eest!

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/160/11/1965?

Uurimus paistab olema korralikult tehtud, tõsine propagandavaba teadus, niipalju kui ma mittespetsialistina selle üle otsustada oskan. Kui see seos serotoniiniretseptorite ja “spiritual acceptance"'i vahel juba 15 katsealuse pealt nii tugevasti välja tuli, siis on lootust, et neid tulemusi kinnitattakse ja edasi arendattakse.

Aga väärtusotsustusi ”spiritual acceptance"'i kohta selle pinnalt teha ei saa ja seda ei tee ka artikli autorid: This finding in normal male subjects indicated that the serotonin system may serve as a biological basis for spiritual experiences. The authors speculated that the several-fold variability in 5-HT1A receptor density may explain why people vary greatly in spiritual zeal. Ei mingeid järeldusi usu ega uskmattuse kahjuks või kasuks.

Loogiline, et inimeste vaimsete ja bioloogiliste eripärade vahel võib leida seoseid. Arvatavasti erinevad ka muusikalembesed inimesed millegi neurobioloogilise poolest neist, kes muusikat ei kuula. Samuti spordilembesed neist, kes spordist ei hooli. Jne. Aga neist seostest ei saa teha väärtusotsustusi muusika ja spordi kui inimtegevuse valdkondade kohta.

Oletame, et leiame seose inimese pannkoogiarmastuse ja ajukeemia vahel. Et pannkoogilembeste inimeste ajus on X-ainet või Y-retseptorit statistiliselt olulisel määral rohkem või vähem kui neil, kes pannkooke ei taha.
Oletame isegi, et ajukeemia välise tehisliku muutmisega on võimalik pannkoogilembest inimest pannkoogipõlglikuks muuta ja vastupidi.
Kas sellest järeldub, et pannkoogid on illusioon või et pannkoogisöömine on vale ja kahjulik? Ei järeldu ju.

skeptik, 2005-08-05 14:12:45

Konsultandil paistab kostariika tarakani kogemus olevat varus, kuda ta muidu teaks, et ...

Elementaarne loogika, armas Watson!

Tahad Sa sellest rääkida?

33338, 2005-08-05 14:12:59

teevuska ljuubit maltsik!
ihhihhiiiiiiiiiiii

Konsultant, 2005-08-05 14:15:10

Tahad Sa sellest rääkida?

Ei.
Ajaga targematki teha.
/jälle ära

DiaTheo, 2005-08-05 14:15:13

Uimaeivõi, Toomas!

Bumsen on sihitav tegusõna, eksju!

Der Bub bumst das Mädchen! Beide haben das ganz gerne!

On siis raske alistuda tõsiasjale, et “das Mädchen” on siin Akkusativ´is, mitte Nominativ`is!!!!

***