Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

tsukts, 2005-08-04 22:49:16

See elevandilugu tõi mulle meelde ühe teise...

Magas ühe nunnakloostrimüüri ääres üks mees oma õlleuima välja(reveranss Konsultandile).
Sattusid tema pealekolm nunna, kes otsustasid kompamise teel uurida seda, mille poolest erineb meesterahvas naisterahvast.

Pistis esimene mehele käe püksi ja ütles, et see on nagu sült.
Ppistis teine ja ütles, et see on nagu värskeltküpsetatud leib.
Pistis kolmas ja ütles, et mida te õekesed valetate see ju lausa nagu üdikont...

/Maailm on nii veider, põlegi vaja elevanti erinevatest kohtadest katsuda ;o)

toomas, Numbrimees, 2005-08-04 22:49:25

Toomas,
et seda SIHITAVAT máakeeles polegi.

Just. Et pole mitte ainult sihitavat käänet, vaid pole ka temast tuletatud mõistet - sihitist.

tahad mxlemad 2 öhesuguse k'äändäállasokutada.

Ei saa aru.

Hele, 2005-08-04 22:49:54

toomas, Hele, 2005-08-04 22:41:20
Kui nii, siis on väga oluline, et elevandipuutujad tunnistaksid teiste teistsuguste elevandipuutujate õigust esindada täieõiguslikku maailmavaadet.

Ma arvan ka nii.
Aga kui mõni seda ei tee ja on kindel, et ainuke õige elevandikäsitlus on elevant kui sammas... egas see teiste maailmavaadet ära rikkuda saa.

Njah, toomas 22:38, 2005-08-04 22:54:58

"Kas kõik, mis pole konkreetne ja mõõdetav, on irreaalne?"

Füüsiline (reaalne) maailm on põhimõtteliselt mõõdetav ja konkreetne. ettekujutus pole reaalsus, vaid mudel, mis teatud juhtudel võib reaalsust kajastada.

Kui nii, siis on väga oluline, et elevandipuutujad tunnistaksid teiste teistsuguste elevandipuutujate õigust esindada täieõiguslikku maailmavaadet.

Kogu inimkond tervikuna elab ühises reaalsuses ning “elevandi” vaatluses vahesid pole.

Samas maailmavaadete vahed ei tulene mitte reaalsuse eri osade vaatlusest, vaid kõiksugu tõlgendustest, mida ettekujutuses fantaasiaga sinna juurde mõeldakse...

kaude kirikuga seotud, 2005-08-04 22:55:02

Vana õde ütles noorukesele õele, et mine vaata, seal palatis number 6 on üks noor mees, kelle peenise peale on tätoveeritud
ADAM.

Vähekese aja pärast tuli nooruke õde tagasi ja ütles punastades, et sinna oli tätoveeritud hoopis
AMSTERDAM.

toomas, Numbrimees, 2005-08-04 22:55:19

Toomas: aga múlle tunndub küll, et umanit"aarlastel ja lóodustéadlastel on minngid kakks üsna erinevat arusáamist loogika tähändusest.

Numbrimees:
ej osska su erinevat käsitlust xpsiga vxjj óoldajaga siin selgitada, kujd selle 2 rühma mxttemáaillma kokkulanngemisega on vahel txessti jama lahhti. esimesed käsitlevad loogikat küllaltki vabaméelselt, see nagu tükike savi millest vxjjb vóoli mida tahes. tejsed j'ällägi onn allgusest p'äälä kindlates raketes ja vxjvad lu.llutada vajd kinndlates píirides.

See on jah suur erinevus, kuid puudutab seda, kuidas humanitaarid ja loodusteadlased loogikaga ümber käivad. Aga minu arust on tüüpjuhul väga erinev ka humanitaari ja loodusteadlase arusaamine sellest, mis loogika on. Loodusteadlase jaoks tundub loogika olevat olemuses justkui juhuslikum, empiirilisem, mitte üheselt ette antud vms.

tsukts, 2005-08-04 23:00:36

Aga kui tulla elevandiloo juurde tagasi, siis minu mäletamist mööda katsus üks pime elevandi lonti, teine jalga ja kolmas saba, nagu lugupeetud Konsultant märkis, ja siis läksid nad oma erineva elevandimudeli pärast kaklema. Aga kui põleks?
Kas elevandi lont, jalg, ja saba annavad ettekujutuse elevandist ja seda enam tema kommetest ning iseloomust?
Terve usklaste maailm kabistab jumalat ja arvab, et see on neil nüüd pihus ja mitte keegi neist ei tuleta meelde Kožma Prutkovi, peale minu ja keldripriidu... a me põle ju usklased, kuigi ND usub seda.

Njah, KIonsultant 22:43, 2005-08-04 23:00:49

"No aga mõtleme nüüd veidi järele, õpetet Njah, kas tasub ikka selliseid mahajäänud rahva seas luurivaid, reliktseid ebausu jäänukeid nõnda hooletult inimeste seas levitada?"

A millest äkitselt selline padurealismipuhasng?

Äkki mõni inimene arvab, et tegemist on tõsise instruktsiooniga ja vaat et hakkabki endale või, mis isegi tõenäolisem, ligimesele palki silma toppima?!?

Vastus oli adreseeritud just Sulle ja vaevalt palksilmsus nõnda tundmatu mõiste on, et keegi aru ei saa, millest jutt...

toomas, Njah, 2005-08-04 23:02:11

toomas:
Kas kõik, mis pole konkreetne ja mõõdetav, on irreaalne?

Njah:
Füüsiline (reaalne) maailm on põhimõtteliselt mõõdetav ja konkreetne.

Nii et siis irreaalne.

...ettekujutus pole reaalsus, vaid mudel, mis teatud juhtudel võib reaalsust kajastada.

Ettekujutuse kohta eraldi ma ei küsinud.

uuk, 2005-08-04 23:02:56

Njah, uuk 03:04, 2005-08-04 20:15:51

Oh seda rõõmukest, no tere Njah.
Et Faktiteadmiste Fakulteedis on jälle lahtiste uste päevad. Täna mul Suga eriti aega mürada pole, aga eks nati ikka saab. Hästi natike.

Korda või miljon korda, aga see ei muuda tõsiasja, et dogma saab usklasele olla konkreetne reaalsus vaid kirjapandud märgijadana. Muud konkreetsust selles pole.

Olgu see dogma siis kiriklik õpetuslasuse ehk teiste ühiskogemusest kasvanud kasulik vaimulik viide või ülemeelelise olemisvaldkonna või Jumala kirjeldus, määratlus või muu Njahi jaoks lulluluulu, igal juhul on usklik sellesse suhestumise läbi sellest ka kaunis konkreetselt mõjutatud. Sõltub pühendumisastmest, inimese iseärast ja paljust muust, aga see dogma on tema jaoks konkreetne tegelikkus, kuulub ta maailma orientiiride hulka. See pole abstraktne mitte millekski kohustav valem, üks tuhandest teisest omasugustest.
Kui see poleks Sina Njah, räägiksin ehk endastki, et kuidas mul ühe või teise dogmaga suhe, kuidas ma neid võtan, mil moel see mu igapäevast olemist mõjutab jne. Aga sind see ju ei huvita, vaid tahad vaielda. Ning mõlemad teame vägagi hästi, et vaidleme tegelikult sõnade üle, samas vaeuvumata neid defineerima.

See usaldus sulab Su pidevate jänesehaakidega kiiremini kui mullune lumi.

Siin mullu lund põldki. A sa too mõni jänesehaak kenasti välja. Kindlasti võis ette tulla, a kõrvaltnägijal on selgem silm. Niiet käi haagid välja. Kogu kõik ilusti kokku, siis homme jätkame.
...
Su enda krooniline lausete poolitamine, üldistamise läbi tähenduse muutmine mind muidugi suurt ei häiri. See käib asja juurde, mõttemängur Njah.

tsukts, 2005-08-04 23:05:57

Njah, KIonsultant 22:43, 2005-08-04 23:00:49

Ää kiusa mede Konsultanti tema vesipruullikes luuludes. Oleks ta piibelitki lugend:

1Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
2sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse
kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile!

3Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
silmas aga ei märka?
4Või kuidas sa võid oma vennale öelda: “Lase ma tõmban pinnu
sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk?
5Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja
siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!

Njah, toomas 22.49, 2005-08-04 23:07:21

"Et pole mitte ainult sihitavat käänet, vaid pole ka temast tuletatud mõistet - sihitist."

Ei hakka oma põhjenduskäiku üle kordama, kuid sihitis on eesti keeles olemas. Ilma selleta oleks eesti keel ebaadekvaatne, sest olulisi funktsionaalseoseid poleks võimalik väljendada...

toomas, uuk, 2005-08-04 23:08:34

Kui see poleks Sina Njah, räägiksin ehk endastki, et kuidas mul ühe või teise dogmaga suhe, kuidas ma neid võtan, mil moel see mu igapäevast olemist mõjutab jne.

Noh, eks ikka siin ole ka selliseid, keda sellised mõtisklused VÄGA huvitaksid, kui nende kirjapanekuks võiks Sinu arust olla sobilik hetk!

uuk, 2005-08-04 23:13:24

toomas, uuk, 2005-08-04 23:08:34

Kunagi ehk.
A kui väga isiklikud asjad steriilsele opilauale tõmmatakse, on natuke litsi tunne.

toomas, 2005-08-04 23:13:45

Njah:
...sihitis on eesti keeles olemas. Ilma selleta oleks eesti keel ebaadekvaatne, sest olulisi funktsionaalseoseid poleks võimalik väljendada...

Mingis keeles esinevast funktsionaalseosest kui keeleliselt olulisest nähtusest on õige rääkida ainult juhul, kui sellele vastab mingi selle keele vorm (käändelõpp, sõnajärjetüüp vms.) Mõistel “sihitis” mistahes ainuomane keelevormivaste puudub.

uuk, 2005-08-04 23:15:37

uuk, 2005-08-04 23:13:24

Pole loomult just liiga avatud. Aega tahab.

uuk, 2005-08-04 23:16:35

toomas

see viimane oli ikka sulle, mitte uukile

toomas, uuk, 2005-08-04 23:16:54

Jah. Ka see on õige. Mingid intiimsuspiirid peavad tõeliselt olulistes asjades kindlasti säilima. (Olen neid siin varasemal ajal eiranud ja see on tähendanud kas lähedastele või endale kannatuse tekitamist.)

toomas, 2005-08-04 23:19:12

Soovin Numbrimehe järel samuti kõigile hääd ööd.

Njah, uuk 23:02, 2005-08-04 23:27:45

"Olgu see dogma siis kiriklik õpetuslasuse ehk teiste ühiskogemusest kasvanud kasulik vaimulik viide või ülemeelelise olemisvaldkonna või Jumala kirjeldus, määratlus või muu Njahi jaoks lulluluulu, igal juhul on usklik sellesse suhestumise läbi sellest ka kaunis konkreetselt mõjutatud."

See mõjutamine on sedavõrd määramatu, et iga mõjutatu väidab selle kohta oma teistest erinevat versiooni. Ei saagi ju teisiti olla sest objektiivse tabamatuse korral hakkab iga usklase fantaasia looma erinäolist ettekujutust.

Sõltub pühendumisastmest, inimese iseärast ja paljust muust, aga see dogma on tema jaoks konkreetne tegelikkus, kuulub ta maailma orientiiride hulka.

Siis on ta selle sisulise määramatuse asendanud oma ettekujutusega. Ega sellest veel dogma põhimõtteline määramatus kao.

Ning mõlemad teame vägagi hästi, et vaidleme tegelikult sõnade üle, samas vaeuvumata neid defineerima.

Tegelikult vaidleme sõnade taga peituvate mõistete tähenduste üle. Ja ega religioosset dogmat ei õnnestugi sisu poolest konkreetseks defineerida, sest paratamatult sisaldab transtsendentsuse kaudu määramatust. Kõik vähegi konkretiseerivamad määratlused aga põhinevad seetõttu paratamatul puhtlabasel spekulatsioonil...

***