Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

Hele, 2005-08-03 16:46:23

nj, 2005-08-03 16:04:13

on kindlaks tehtud ka see, et pankreast on võimalik uuesti tööle saada siis, kui lõpetada insuliini süstimine.
Mina seda siinmail katsetada ei soovita, pole selliseid spetsialiste.

Seda on ka siinmail juhtunud, et süstiv diabeetik sellest haigusest paraneb ja süste enam ei vaja. Ilma spetsialistide abita.

Siis on muidugi alati võimalik väita, et suhkrutõbe diagnoosinud ja insuliini määranud arst eksis.

Hele, 2005-08-03 16:51:06

RJR võiks siiski osale publikumist vastu tulla ja kirjade publitseerimist jätkata.

Kahe käega poolt!

levi, tsukts, 2005-08-03 16:54:42

miks igasugused alternatiivmeedikud ei tee kiretut statistikat, et palju on nende poole pöördunud patsiente, milliste diagnoosidega, paljud nendest on ravi tagajärjel saanud terveks ja neil pole haigussümptomeid enam esinenud aasta jooksu, kahe jooksul...Kui paljud pole abi saanud, kui paljud on vaatamata ravile surnud, jne.

Esiteks, missugustele tõenditele tuginedes väidad, et keegi seda ei tee? Ma ei ole selles sugugi kindel, et keegi ei tee. Vastupidi, ma olen veendunud, et keegi ikka teeb, kuna tean, et keegi teeb, ehkki see ei ole lihtsalt selles vormis, mis nö ‘ametliku meditsiini’ suuna pooldajate poolt tehtu. Siit tõusetub aga jällegi küsimus, et miks ei tehta samasuguses küllaltki arusaadavas ja kontrollitavas vormis, nagu seda teeb nö ‘ametlik meditsiin’? Põhjus on väga ‘lihtne’, nimelt, seda sellisel kujul lihtsalt ei nõuta. Miks ei nõuta? A seda peaksid sa küsima nende arstide ja poliitikute käest, kes esindavad nö ‘ametliku meditsiini’ suunda. Küsimus on ju poliitikas, majanduslikes mehhanismides ja võimus, mitte pelgalt formaalsustes. Ka need nö ‘ametliku meditsiini’ suuna pooldajad ei teeks seda, kui seda neilt keegi ei nõuaks. A kui see on äri ja soovitakse selle laienemist, kasvamist jne, siis on seda lihtsalt vaja teha juba kasvõi nendel - kasu saamise - eesmärkidel. Vastasel korral kvaliteet langeks, oleks raske ka turul konkurentsivõimelisena püsida.

Kui saavutataks ühiskonnas alternatiivmeditsiini tunnustamises niisugune seis, mis väljenduks ka riikliku ‘aktseptina’, siis küll olukord ka muutuks. Aga see ei saa lihtsalt muutuda, kui sellele vastu sõditakse riiklike (võimu)vahendite abil.

Miks pole sellist kiretut statistikat, on vaid jutud, et minu naabrinaise tuttava lehma lellepoeg valutas ja pärast ekstramedalternatiivabi enam ei valuta.

Esiteks, selleks puudub ju vajadus ning teiseks on see tulenev uskumustest, mis üksteist lausa riiklike võimuabinõude vahendusel püüavad välistada (tegevusvabadust piirata) nii palju kui võimalik. Võimalik, et selliste piiramise alusmotiiviks on veendumus, et üksnes arstid teavad, mis inimesele (nt. patsiendile) hea olla saab; teised mõtted on välistatud, see ei ole lihtsalt võimalik,jne. A vahet põle, mis on selle põhjuseks - piirangud ja jäikus teistsuguste uskumuslike aspektide suhtes lihtsalt on ja kõik.

33338, 2005-08-03 16:58:08

kállikesed iseakand “tohhtrikesed”, paljud ajjgused on ju enesesisenduse piirip'äälsäd. sest enesesisendus kas tugevdab vxj nxrgendab inimese vasstupanuvxjmet ning eriti oluline on se piirialal. nii vxjjb palju terrvem énne ajgestuda, sest ta valmistab ajjguseoottusega ajjgusele rohelise tee ette. ja vasstupidi. ning paljud ajjged on jusst tänu enesesisendusele ajjgustest vxjttusaand. mida loomulikult igasugu posiad omakasuks imetegiatena ärakasutamatxttavad. assja on vajd nejsst posiatest, kess imedeasemel suudavad inimese vajmumáaillmamuutta ning tal seda kajttsevajmet taasstada vxj suurendada.
aga nii vxj tejsiti, kxjkke seda me meettriga mxxtta ejj osska. ning nii mühisepki ka siin musstade jxúdude xjgustamine ja kummardamine mis tahes vahenditega.

levi, tsukts, 2005-08-03 16:58:46

Ja statistika tegemise sisu ja määra mõjutab kahtlemata ka raha elik majanduslikud võimalused.

tsukts, 2005-08-03 17:04:19

Hele, 2005-08-03 16:27:59
“Välkude isand Zeus” oli vanade kreeklaste maailmaseletus ja nende ettekujutus “jumalikust värgist”.

Nagu me tänaseks päevaks oleme selgeks saanud, ei olnud see... eee... tegelikkusele vastav. samamoodi ei vastanud tegelikkusele ka vanade roomlaste Jupiter ja vanade egiptlaste Ra ja vanade...
Aga huvitav, miks me arvame, et vanade juutide Jehoova ja Jeesus ongi tegelikkus?

Olid neil ka materialistid, kelle meelest oli olemas ainult tühjus ja erineva kujuga aatomid seal sees - mõned ümmargused, mõned nurgelised, tule aatomid hästi pisikesed (kellegi arust koguni okkalised) ja maa omad kuubikujulised...

Targad poisid ju, et selle peale tulid, lausa tuumafüüsikud kohe, aga et nad arvasid elemente ainult neli olevat ja pidasud aatomeid karvasteks kantideks - errare humanum est.

Jaa, tõesti lootsin. Olin tugevalt teaduseusku.

Näh siin ongi point. Sa polnud skeptik, sa olid usklik, kelle jaoks osutus eelmine jumal liiga lahjaks ja kes nüüd otsib endale uut.

Usun, et lõplik tõde kogu reaalsuse kohta on ainult reaalsus ise. “Reaalsus” e. tõepoolest kõik, mis olemas on - jagamatta Teda Loojaks ja looduks, tuntuks ja tundmattuks, vaimuks ja mateeriaks vms.

Muide seda juttu on juba ammugi rääkinud vilusohvad... seekord siiski filosoofid, kes ütlesid, et tõde asja kohta, on see asi ise ja ka teadlased, kes räägivad vaid mudelitest, aga mitte absoluutsest tõest.
Aga see looja värk on siiski spekulatsioon - vähemasti siiamaani.

Mulle tundub, et teadlane kasutab mõistust, mitte mõistus teadust. Mõistus on teadlase tööriist ja teadus on teadlaste töö tulemus. Igasuguse loomingu jaoks on ka mõistust ja teadmisi vaja ja teadusloomingu jaoks muidugi eriti.

Mnjah... mida ma peaksin nüüd selle kohta ütlema? Punastama, sest eeldasin, et teades minu materialistlikke vaateid, ei arvata mind kujutlevat mõistust ilma selle kandjata maailmaeetris ringi lendavat :o)

Muide see mõistus teaduse tööriistana oli üks tsitaat. Esitan ta siin täielikult: “Teadus on mõistuse tööriist ja relv ning mõistus leiab väljapääsu mitte iseendasse süüvimises, mis võrduks viirastuste tagaajamisega, vaid endale eesmärgi seadmises ning sellele pühendumises”
/Alain/

Ja ära ürita panna loomingut ja teadus ühte patta. Looja on oma loomingus vaba. Kunstnik võib panna pildil inimese lendama, aga teadlasel see võimalus puudub... need pagana loodusseadused.

uuk, 2005-08-03 17:05:31

tsukts, 2005-08-03 12:08:23

Kuid miks see vaist ei ütle sulle seda, et võiks kibestumist hoopis teiste kraesse välja valada: poliitikute, venelaste, ameeriklaste, terroristide, terrorismivastase sõja, taimetoitlaste, feministide, homode jne, milleks peaks väljavalamise objektiks valima just usklasmüstikud?
Ütle oma vaistule edasi, et ta on üks iga vene vale vorst ja tegeleb demagoogiaga.

Ütlesin edasi, kuid näib, et Su jutt pold piisavalt veenev. Vaist vastas, et Sa kas vassid, ei lugenud eelnenut ilusti läbi või oled kohati kaunis taipamatu.

Gravitatsioon gravitatseerib kõiki, nii tsuktsi, uuki, õuna kui ka sipelgat. Gravitatseeris ka enne Newtonit, kes ainult seletas ära millega tegu ja miks ta nii teeb.
Polnud vaja temal gravitatsiooni tõestada, oli vaja tõestada vaid enda väljakäidud sõnu. Ja nää kuradit, sai teine sellega imehästi hakkama.
Mitte ükski teadlane ei tõesta olevat, tõestab vaid seda, kas ta on sellest olevast õigesti aru saanud või pole miskit kogemata/meelega välja mõelnud.

Ahhaa. Tänan informatsiooni eest.

Kuigi ma ei saa nende jutust palju aru(ega nad isegi saa, kui Bogdanofite afääri vaadata), on siiski mulle mõistetav selline mõttelaad, aga mõistetamatu on usklaste oma, kes räägivad jumala olemasolu tõestamise võimatusest, aga ometigi kirjeldavad seda.
No tõesta siis vähemasti neid kirjeldusigi...

Need on kogemuse kirjeldused. Kui alati mitte isikliku, siis nende, keda miskipärast usaldatakse. Kuidas tsuktsa tahab, et ma neid “tõestaks”? Mis moel?
Ja olgu siis Jumala olu või kirjeldused, neile saab viidata. Kuid see eeldab ka siirast ning avatud hoiakut. Ei näe küll mingit mõtet olla Su järejekordse õelavõitu rahulolulaksu kaasautoriks.
Anna andeks.

Ma ei mõista, miks sa ennast usklastest ja usklusest distantseerid? Sa oled ju anonüümne uuk, ilma näota kristlane, üks aivarite, andreide, väikeseusuliste, ustade nimetust massist, kes just nimelt üritavad teadusenäoliselt ja piibliga vehkides jumalat seletada.
Sina nii ei tee?

Ma jälle omakorda ei mõista, kust tsuktsu mu distantseerumist välja loeb. Ütle tsukts!
On muidugi mõistetav, et sul oleks tunduvalt lihtsam, kui range jaotus ja vastandatus teadjad/usklased ka mujal kui su mütsi all kehtiks, aga nii see ju pole. Olen üritand väheke siin uskumise mõistet sellele külgepoogitud saastast puhastada, kuid sellest pole sul alust mu distantseerumist väla lugeda.
Ja olulisim - ... üritavad teadusenäoliselt ja piibliga vehkides jumalat seletada..
Kas siin Vias on sul keegi piiblit nina alla hõõrund, või teind mõni kristlane oma usku teadusenäoliseks? Lahmid mees. Vaheta lappe või tee püksi, aga parem ära päris kõiki vaimujunne õndsa näoga avalikuks tee. Õhk oleks klaarim.

Minu arvates on kunstil ja religioonil väga palju ühist, samapalju kui neil mõlemal on teadusega erinevusi.
Teadus on kiretu, mida aga ei saa öelda ei kunsti ega religiooni kohta. Teadus kirjeldab, aga kunst ja religioon loovad.

Kas mõttelõng saigi juba otsa. Ega see pole ju vale, mis ütlesid, aga maru toores. Isegi ühekülgne ei sõendaks öelda, sest külgi ju pole, põrandast rääkimata. Sa otsi ikka veel.
Sellisel naiivsel kujul ei kutsu su teaduse/kunsti/religiooni käsitlus vastamagi.

Niiet mine kaklema kunstnikega, nemad on usklaste konkurendid, kes meelitavad lambukesi kirikust eemale. Nää, mindki hoiab kirikust eemale mitte teadus, vaid belletristika :o)

Sul kõik nii kenasti lahtrites. Valva siis hästi oma mõttekaste. Ei hakka minagi neid kangutama, kui ise niiväga rahul oled.
Muidugi tiba irooniline küll, et taolist kataloogimist mõtlemiseks nimetad ja veel ennast ühes saba ning sulgedega selle ülemvõimu kätte usaldad.

uuk, 2005-08-03 17:13:46

Mina rääkisin hoopis muust, et üks on mõistuse tööriist, aga ülejäänud looming, millel ei ole mõistusega... nu oki, ei pruugi olla mõistusega midagi ühist.

Mõtlemine polegi looming või?

tsukts, 2005-08-03 17:13:55

v.l., 2005-08-03 16:44:52
Tean homöopaate, kes väga täpselt dokumenteerivad oma patsientide lood...

Ja kus need lood on? Seifis seitme luku taga? Ja avalikkuse ette jõuavad vaid: "Meenub üks n-s lugu - juhtunud see Soomes. Üks lootusetult haige (oli vist vähihaige) läinud ühel päeval täiesti tervena tohtrite juurde tagasi ja need ajanud silmad punni - kuidas terveks saanud?"

uuk, 2005-08-03 17:26:01

hääleke, 2005-08-03 15:56:00

Avaldamata tekste tahaks lugeda küll.

tsukts, 2005-08-03 17:28:22

Hele, 2005-08-03 16:46:23
Seda on ka siinmail juhtunud, et süstiv diabeetik sellest haigusest paraneb ja süste enam ei vaja. Ilma spetsialistide abita.

Siis on muidugi alati võimalik väita, et suhkrutõbe diagnoosinud ja insuliini määranud arst eksis.

Kui täiesti tervele inimesele süstida insuliini siis annab ta otsad. Seda tõestas 3. mail 1957. a. kodanik Barlow', kes mõisteti oma naise tapmise eest eliks ajaks sunnitööle.

Konsultant, 2005-08-03 17:31:35

Viilma kaotas oma arstialase pädevuse ja heideti erialaseltsist välja.

Ja mida me selle teadmisega peale hakkame?

Ütleb see midagi Viilmaa ravimeetodite ja -tulemuste kohta?

Või räägib hoopis tavameditsiini ringkaitsest ning tänapäevasest nõiajahist?

tsukts, 2005-08-03 17:34:41

levi, tsukts, 2005-08-03 16:54:42
Esiteks, missugustele tõenditele tuginedes väidad, et keegi seda ei tee? Ma ei ole selles sugugi kindel, et keegi ei tee. Vastupidi, ma olen veendunud, et keegi ikka teeb, kuna tean, et keegi teeb, ehkki see ei ole lihtsalt selles vormis, mis nö ‘ametliku meditsiini’ suuna pooldajate poolt tehtu.

Vastupidiste tõendite puudusele. Kui oleks olemas selline avalik statistika, siis kõik parad muudkui tooksid seda ette, aga ei räägis muinasjutte a'la kuskil, kunagi, keegi...

Mis puutub vormi, siis ainult ühesugust vormi on võimalik võrrelda. Muidu tuleb välja seoke huvitav asi, nagu meie tänapäeva meditsiiniga, mis olevat nõukogudeaegsest parem, kuna haiglates on suremus vähenenud(surijad kirjutatakse lihtsalt välja)

elfitaat, 2005-08-03 17:34:47

Olen netis ennegi kirjutanud, et teadlased teavad, kuidas vähk käivitub, aga ei tea seni miks. Paar aastat tagasi küsisin seda ka ühelt Eesti selle ala tippuurijalt ja vastus oli sama - keegi ei tea, mis antud protsessi käivitab

////
Vähi käivitab hirm, mis pärsib normaalse energeetika, immuunsüsteemi. Hirm iseenesest on muidugi palju laiem mõiste kui lihtsalt mingi paanikahoog.

kes otsib, see leiab ise

uuk, 2005-08-03 17:38:11

tsukts
Ja ära ürita panna loomingut ja teadus ühte patta. Looja on oma loomingus vaba. Kunstnik võib panna pildil inimese lendama, aga teadlasel see võimalus puudub... need pagana loodusseadused.

Looja täieline vabadus oma loomingus on illusoorne.
Ma ei mõtle ainult väliseid tegureid, vaid ka sisemisi. See on kõrvaltvaataja abstraktsioon, et tahab joonistab mehe lendama, tahab paneb tugitooli.
Hingeseisund, meelelaad, kunstimeisterlikkus, vahendid ja mis kõik veel.
Pealegi ei loo ta kunagi “eimillestki” vaid ikka eesleiduvast materjalist.
Nagu ka teadlane. Reeglid on konkreetsemad ja materjal erinev, kuid protsess on suuresti sarnane.
Põõrdelisi avastusi teinud teadlased on olnud kahtlemata suure ja paindliku loovusega.

tsukts, 2005-08-03 17:58:20

uuk, 2005-08-03 17:05:31
Ütlesin edasi, kuid näib, et Su jutt pold piisavalt veenev. Vaist vastas, et Sa kas vassid, ei lugenud eelnenut ilusti läbi või oled kohati kaunis taipamatu.

Nu kui olengi taipamatu, siis iseenese pärast peaksid sa asja mulle puust ja punasena ette tegema, mitte kraaksuma.
Või sul polegi midagi ette teha, sest ajad ainult mullikesi ja ei mõista isegi, mida räägid?
Muide, Einstein olevat öeld, et sa ei saa millestki ennem aru, kui pole seda oma vanaemale seletanud.
Nu kujuta siis tsuktsi oma vanaemaks ja selgita taipamatule :o)))

Need on kogemuse kirjeldused. Kui alati mitte isikliku, siis nende, keda miskipärast usaldatakse. Kuidas tsuktsa tahab, et ma neid “tõestaks”? Mis moel?
Ja olgu siis Jumala olu või kirjeldused, neile saab viidata. Kuid see eeldab ka siirast ning avatud hoiakut. Ei näe küll mingit mõtet olla Su järejekordse õelavõitu rahulolulaksu kaasautoriks.
Anna andeks.

Issver, miske mögga: usk ja usaldus ja siirus ja avatus ja... nu see kõik pole ju fakt, vaid luul. Fakt ei muutu sellest tõeks, et ma temasse usun ega valeks kui ma ei usu.
Muide, mis arvad, kas peaks hakkama roheliste kuradikeste ja punaste marslaste eksisteerimisse uskuma ja delirium tremensit ja skisofreeniat jumalikuks ilmutuseks pidama?

Kas siin Vias on sul keegi piiblit nina alla hõõrund, või teind mõni kristlane oma usku teadusenäoliseks? Lahmid mees. Vaheta lappe või tee püksi, aga parem ära päris kõiki vaimujunne õndsa näoga avalikuks tee. Õhk oleks klaarim.

kui ma ei teaks, et tegelt jaanalind oma pead liiva sisse ei peida, siis ütleksin, et sa just see elukas oledki, et mida sina näinud ei ole, seda pole olemaski. Või oled näinud, aga teed lihtsalt nägu nagu see kuulus mutike, kes esimest korda nägi kaelkirjakut :o)
Aga mis puutub su fekalismi ja edasisse sappi, siis järeldan sellest vaid ühte: Jupiter, sa vihastad, sest sul pole õigus :o))

tsukts, 2005-08-03 18:03:21

uuk, 2005-08-03 17:38:11
Looja täieline vabadus oma loomingus on illusoorne.
Ma ei mõtle ainult väliseid tegureid, vaid ka sisemisi. See on kõrvaltvaataja abstraktsioon, et tahab joonistab mehe lendama, tahab paneb tugitooli.
Hingeseisund, meelelaad, kunstimeisterlikkus, vahendid ja mis kõik veel.
Pealegi ei loo ta kunagi “eimillestki” vaid ikka eesleiduvast materjalist.

Sa oled väga hea illustratsioon Berjdajevi jutule, kui ta ütles, et kunsti teaduslik uurimine seisnebki vaid teose loomiseks kasutatud materjalide ja ja tehnikate uurimises :o)

kaak, 2005-08-03 18:06:14

Seda on ka siinmail juhtunud, et süstiv diabeetik sellest haigusest paraneb ja süste enam ei vaja. Ilma spetsialistide abita.

Siis on muidugi alati võimalik väita, et suhkrutõbe diagnoosinud ja insuliini määranud arst eksis.

Pidage nüüd hoogu...tohterdajad.

Diabeeti on sisuliselt võimatu valesti diagnoosida, eriti tänapäeval. Kui isegi labor valetab, siis pistis vanasti tohter sõrme haige kusesse ja maitses.
Kui oli magus, siis oli diabetes mellitus...ehk magus diabeet.
On ka muuseas “mõru” diabeet...diabetes insipidus...aga see on hoopis midagi muud.

Suhkruhaiguses ei ole alati tegemist insuliini puudusega, vaid insuliiniresistentsuse problemaatikaga(non insulin dependent).
Seda on kerge tuvastada nn.C-peptiidi määramisega veres.
Vanasti torgiti kõigile insuliini, teadmata, et seda on organismis piisavalt.

Nii et need imeparanemised, kus insuliini süstimine on lõpetatud ja haige jääb ellu...on väheke teistsuguse mehhanismiga.

Kui aga pankreases Langerhansi saarekesed on hävinenud ja insuliini toodang lõppenud, siis ilma välise insuliinita inimene sureb.

Kohe päris kindlasti sureb.

Ei aita siin ei ussi ega püssirohi...homöopaatidest ja eesti energiast rääkimata.

skeptik, 2005-08-03 18:10:44

nj ütles: Aga...samas on kindlaks tehtud ka see, et pankreast on võimalik uuesti tööle saada siis, kui lõpetada insuliini süstimine.

II tüübi diabeedi puhul on insuliini tootvad rakud surnud. Surnud. Kui sa väidad, et mingil moel on võimalik surnuid ellu äratada, siis oled Nobeli meditsiinipreemia ära teeninud.
Kui II tüübi diabeetik jätab insuliini süstimise katki, siis sureb temagi.

Samamoodi võib väita, et lõpeta söömine ja vabaned söögisõltuvusest, peavalu ravime giljotiiniga.

Levi, su arutlusega alternatiivmeditsiini ja vabaduse teemadel üldjoontes nõustun. Eesti olukord ongi reguleerimatus vallas, kus regulatsioon on oluline. Tegemist on inimeste tervisega. Kui arste, õdesid ja muid tervishoiutöötajaid on võimalik litsentseerida, kontrollida, kohustada täiendkoolitustel osalema, siis ravitsejaks võib hakata igaüks. Sealjures puudub ala esindajatel endilgi konsensuslik arusaam, millega nad tegelevad, puudub eetikakoodeks, aukohus, asutus, kuhu kaebusega pöörduda.

v.l.
Asjaolu, et vähktõbi võib iseeneslikult regresseeruda, on täiesti tunnustatud. Põhjused teadmata. Aga see, et mingi usuparandaja või ravitseja selliste juhtumite pealt omale profiiti lõikama hakkab, on täiesti tavaline.

Soomes on läbi viidud uurimus usuravi kohta ja sõelale ei jäänud lõpuks ühtainsamatki tõendatud juhtumit, kus tervenemine oleks toimunud läbi usu. Mitte ühtainukestki.
(Miettinen MK. Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellispsykologisesta näkökulmasta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 51, 1990. Pieksämäki 1989.)

kaak, skeptik, 2005-08-03 18:19:54

II tüübi diabeedi puhul on insuliini tootvad rakud surnud. Surnud. Kui sa väidad, et mingil moel on võimalik surnuid ellu äratada, siis oled Nobeli meditsiinipreemia ära teeninud.
Kui II tüübi diabeetik jätab insuliini süstimise katki, siis sureb temagi.

Ära aja lolli juttu, skeptik.

***