Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

Njah, uuk 20:16, 2005-08-03 02:00:17

"Ka maailma funktsionaalseoste - (mille ainuteadjaks sa ilmsesti oma sekti pead)- toime tabamine rajaneb tõlgitsusele"

Jättes sektinduse Su südametunnistusele ütlen, et tõlgitsemine pole ilmtingimata vajalik. Põhimõtteliselt piisab sellest, et katseid tehes panna tähele kuidas ühtedele algtingimustele vastavalt tulid tulemusena välja ühed tulemused, teistele algandmetele vastavalt teistsugused. Kui niimoodi algtingimusi varieerides ja vastavaid tulemusi algtingimuste suhtes süstematiseerides konkreetsed seaduspärasused välja joonistuvad, siis neid seaduspärasusi endid võib täiesti edukalt juba ennustava mudelina kasutada.

Determineeritud matemaatiline mudel on piisav, kui põhineb piisavalt adekvaatsele katsebaasile.

Niiet mädapuru, Njah. Sa ütle teinekord lihtsamalt ja lõõvamalt. Näiteks - vähem luulet, rohkem tegu

Pole minu stiil suvaliste lööklausetega efektitseda.

Kuid sellega lõikad endalt igasugusegi võimaluse piiluda oma sekti mittekuuluvate maailmapilti, võimatustad vähemagi dialoogi. Ja mitte vaid teise inimese vaid ka maailmaga tervikuna. Sest on vägagi küsitav, et mida sa üldse näed või kuuled, kui kõik peab läbima välispidiselt skemaatilise ning entsüklopeedilise lahterdatuse “tõe”filtri ning lõõklausete kadalipu.

Mina eelistan ohtrale dialoogile hoopis tähelepanekute tegemist ja nende üldistamist maailmas toimuva kohta, sest verbaalsus on üsna aldis egosoovmõtlemistele.

Aga ära ainult tule ütlema, et su u 300 a vanune usuvool on viimaks selle kõige “haakuvama” tõlgitsustepuntra leiutand ja inimesed toimivasti toimima pannud.

Taaskord Sul teaduse saientismiks pidamine.

Teaduslikud mudelid “haakuvad” reaalse maailmaga religioonidest adekvaatsemalt. See on paraku tõendamist leidnud, uskugu usklased oma egoismis mida tahes vastupidist.

kas arvad, et su rahapajast ja metshaldjaist unistav vanavanaisa oli sinust mingil moel ebaadekvaatsem?

Tema teadmised olid lihtsalt tänasest puudulikumad ning kõiki puudumisi püüdis täita fantaasiaga. Ju ta tahtis, et tema maailmapilt oleks ilus ja täiuslik. Paraku siiski ka ebaadekvaatne.

Meie rumalus oleks Püha Traditsiooni nimel säilitada ka oma maailmapildis sedasama ebaadekvaatsust, kui ometigi on olemas ka adekvaatsem alternatiiv.

Lisaks pole ma sedavõrd esteet, et ei taluks teadmiste auke oma maailmapildis ning hakkaks neid oma suva järgi täis maalima. Adekvaatsem on teada, mida ja kuidas ei tea kui petta ennast klantspildi illusoorsusega.

Ja miskipärast eriti neil, kes teadust ja selle toodetud maailmapilti (ning mängukanne) ei mõista inimkultuuri osana vaid miski üleva, ülese ja iseseisvana - taevast kukkunud ning nüüdsest igikehtivana.

Taaskord saientismiülistus. Ettevaatust, see tundub Sul miskipärast pidevalt korduvat...

uuk, 2005-08-03 02:30:27

Njah, uuk 20:16, 2005-08-03 02:00:17

Hindan su visadust, njah.
Kui välja jätta, et lugesid sekti all mõeldud vulgaarmaterialismi saientismiks, ehk veeretasid kivi oma kaelast ää, ei vastand sa ju mitte millelegi.
Kirjeldasid veel puhast tõlgendusprotsessi, oma arust näitamaks, et saab ka tõlgenduseta. Sul pole selle mõistega vist asjad päris paigas.
Ja nagu ikka : püstitad vaid alternatiive millelegi, mille ise välja mõtlesid.
Püüan siis teinekord täpsemini küsida, (kui see teinekord muidugi tuleb.)
Ole terve.

Njah, uuk 01:58, 2005-08-03 02:46:40

"Aksioomid pole tõestatavad. Ajad sassi sõnad tõestama ja tunnistama, nagu ka lõigust ilusti näha. Sinna sobiks ju mõiste tunnistama või omaksvõtma palju paremini"

Eksid, kasutasin sõna tõendama.

See, et süsteem töötab, pole aksioomi tõestus selle sõna klassikalises mõttes

Tõestatakse terve mudeli (baas+ehitis) toimimist ning kogu mudeli paikapidavus laieneb kaudselt ka baasile. Kõik teaduslikud mudelid on eksperimentaalsuse kaudu tõenäosusliku tõesusega. Sama kehtib ka baasi suhtes.

Igast süsteemid töötavad, ka religioossed muide.

Nagu mainisin, on religioossed süsteemid amorfsed, suht suva järgi paika venitatavad. Sellest tuleneb nende “töötamine” tagantjärgi “tarkuse” kuulutajatena.

Ja mis alusel sa oma tõestamata aksioomidest järelduvale süsteemile toetudes väidad, et ühe või teise süsteemi toimemehhanism on just sinu mättalt luurates ainuõieti seletatav?

Aluseks on süsteemi käitumise vastavus tegelikkuse toimele.

Küsiks veel, et millise religiooni, millised dogmad on kummipaelana veniv määramatus?

Kõigil neist, sest dogmaatikad baseeruvad transtsendentsuse kaudu määramatusele.

Vihjeks vaid, et iga kirik, konfessioon ja religioon mõistab dogmasi erinevalt. Erinev on nii dogmade teoloogiline tähendus, tekkelugu, põhjendatus, sidusus ja palju muud.

Detailid erinevad, transtsendentne määramatus mitte.

Aga rakulkale ta ei kõlba, pihta sa küll ei saa.

Aga seda ebamäärast amorfsust ma ju kogu aeg püüan Sulle selgeks teha...

Hele, 2005-08-03 02:51:11

tsukts, uuk, 2005-08-02 22:09:55
usklasmüstikud tulevad välja teadusnäoliste(mõistusetaoliste) seisukohtadega ja ei suuda neid mu mõistusele vastuvõetavaks muuta.?

“Usklasmüstik” on üks kahtlane konstrukt.
Iga inimene usub millessegi. Iseasi, mil määral ta oma maailmavaate aluseid teadvustab. Keegi usub Jeesusesse Kristusesse, keegi usub, et mõistus seletab kõike.
Usklik (usklane) ei pea üldsegi olema müstik ja enamasti ei olegi.

Mis meil üle jääb, kui tavaolemise selgitamiseks ei piisa müstikute arvates mõistuse tavaseisundist, vaid peab ennast ekstaasi viima(mõtlemise välja lülitama)?

Rä-me komme vastaselle rumalaid väiteid suhu panna. Müstika eesmärk ei ole “tavaolemise selgitamine”, ammugi ei ole müstikaga tegelemine tavaolemise selgitamiseks tarvilik tingimus. Inime saab oma 5s ja veel palju muud tehtud, ilusasti ja hästi elatud ka ilma igasuguste ekstaasidetta.

Te ei taha oma usku või müstikat tunnistada võrdseks näiteks kunstiga, mida keegi ei üritagi mõistusega võtta ka kõige äärmuslikum mõistusefanaatik mitte.

Ühiskonna kui terviku seisukohalt on müstika ja kunst tõesti ühesugused. Võiks ju mõelda ka nii, et kunstist pole mingit kasu, teeme selle asemel parem teadust ja leiutame rohkem äraelamiseks kasulikke riistapuid. Hea seegi, et ühiskond peab elamust niipalju omaette väärtuseks, et kunsti tunnustab.

Aga müstikafännile on muidugi müstika eluallikaks ja jalgpallifännile on jalgpall kõigest muust parem ja kristlase tee, tõde ja elu on Kristus. Samamoodi nagu oma laps on ikka kõige armsam ja oma armastattu kõige ilusam.

Njah, uuk 02:30, 2005-08-03 02:52:40

"Kirjeldasid veel puhast tõlgendusprotsessi, oma arust näitamaks, et saab ka tõlgenduseta."

????
Kuidas on matemaatiline funktsionaalmudel seotud tõlgendusega? Tundub, et ajad ise midagi segi...

uuk, 2005-08-03 02:53:33

Aluseks on süsteemi käitumise vastavus tegelikkuse toimele.

Kuidas seda mõista?

uuk, 2005-08-03 03:02:23

Njah, uuk 01:58, 2005-08-03 02:46:40

Vot määramatus pole nüüd küll ainult teaduslkikkusega seonduv mõiste. Usklikule pole dogma määramatu vaid vägagi konkreetne. Kui räägid kellegi aksioomidest, siis ole hea, ära määratle neid oma süsteemi reeglite järgi. Oleks arukam.

Njah, uuk 02:53, 2005-08-03 03:04:37

"Kuidas seda mõista?"

Kui tegelikkus ütleb ühel hetkel ‘a’, siis ka vastav mudel ennustas seda selleks hetkeks, täpselt sama ka b, c, d jne. kõigi olekute jaoks...

Hele, 2005-08-03 03:07:55

Netivaidlustes kipub maailm miskipärast väga mustvalgeks ja hirmus kontrastseks. Justkui poleks üsna selge, et teadusajakirjad on “teaduslikumad” kui Discovery ja see omakorda “teaduslikum” mängufilmidest ja para-ajakirjadest. Üldjuhul. Aga erijuhuna on autoriteetseimateski teadusajakirjades ilmunud arvutusvigade tulemusi ja maagiaraamatust võib leida köögis kasulikke nõuandeid.

uuk, 2005-08-03 03:09:20

Njah, uuk 02:30, 2005-08-03 02:52:40

Kuidas on matemaatiline funktsionaalmudel seotud tõlgendusega? Tundub, et ajad ise midagi segi...

Ega sulle vist polegi.

Njah, uuk 03:02, 2005-08-03 03:09:38

"Usklikule pole dogma määramatu vaid vägagi konkreetne"

Väga tore! Lõpuks ometigi saame täpselt teada, milline Jumal tegelikult on, mida ta hommikuks sööb, mis nr. kingad jalga paneb jne. kõik üksikdetailid tema välimuse, iseloomu, harjumuste, eelistuste jne. kohta.

Palun, kui oled valmis...

uuk, 2005-08-03 03:14:54

No Njah,
Kas lähme oma tarkuses labaselt väiklaseks?

Hele, 2005-08-03 03:15:57

Konsultant: kinnijooksnud teadusefännid, kes oma päevi internetist ja raamatutest populaarteaduslike faktikeste tõngumisega veedavad.

Populaarteaduse uurimine on palju kasulikum ajaveetmise viis kui teiste inimeste halvustamine.

Njah, uuk 03:14, 2005-08-03 03:18:35

"Kas lähme oma tarkuses labaselt väiklaseks?"

Sry, aga ise väitsid dogmas määreamatust puuduvat. Ei saanud seepeale niivõrd olulist väga pikka aega vastuseta olnud küsimust uuesti küsimata jätta...

uuk, 2005-08-03 03:20:56

Hele, 2005-08-03 03:15:57

Populaarteaduse uurimine on palju kasulikum ajaveetmise viis kui teiste inimeste halvustamine.

Jah, Hele, aga see K lause käis ju just netis end teiste riukalike salaplaanide ja usualuste mädasuse “paljastamisest” toituvate tõuktegelaste kohta.

uuk, 2005-08-03 03:22:51

Njah, uuk 03:14, 2005-08-03 03:18:35

Lehma sitt pole konkreetne samas mõttes nagu armastus on konkreetne. Pusi end magama parem.

33338, 2005-08-03 06:34:06

pxllumehele on lehma sitast rohhkem tolkku kuj pxllumajandusminisstri armastusest temavasstu.

v.l., 2005-08-03 08:36:26

Mõlemad on tänapäeval ühtviisi vajalikud asjad - ministristki sõltub nii põllumehe tööviljade müügi rammusus kui Brüsselist tulevate rahavoogude suurus. Ja teinekord võib viimane olla olulisem kui kivisele pinnale laotatav kuiva ilma kätte jääv põlluramm.

33338, 2005-08-03 08:56:55

vl taas unistab ellgest kommunìsmist kus erakonndlased teeniks rahvast. juu ta unistustest elapki.

v.l., 2005-08-03 09:03:08

Kes ei unista, see ei ela..See selleks. aga paljast sõnnikust ei ela ükski põllumees täna ära.

***