Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

rjr, 2005-07-25 20:08:09

Kristus nimetas auväärseid varisere lubjatud haudadeks - ta lõi väljendi mis jääb püsima igaveseks

rjr, 2005-07-25 20:14:45

Kristus ütleb hoiatuseks ainult seda,
et peaksime jäägitult elama käesolevale hetkele ja
et iga hetk peaks olema ilus ja
hing peaks alati valmis olema peignmehe tulekuks - alati ootamas armastaja häält.

Hele, 2005-07-25 20:15:47

Aitähh, RJR :-)

Toomas ütles näpukate kohta, et saatan hakkab segama, kui ollakse jõudnud Tõele ohtlikult lähedalle.
Juhtub ju joobumist Vaimust, ilupimestust...
Vaimustuses üks tasapisi kaotab siinse reaalsuse rütmid kuni täielise väljalangemiseni, teine aga muutub kiirgavalt selgeks ja täpseks. Miks nii, kas on inime Vaimus või Vaim inimeses... ei vist tea tundjadki neid saladusi.

Uku Masing kirjutas, et ta rääkinuvat kaks korda elus väga tarka juttu. Aga millist, ei mäletanud ei tema ega ta kuulaja hiljem, uskusid vaid, et neisse see kuidagi jäi. Jaa, tõelised hetked on kordumattud.

Konsultant, 2005-07-25 21:37:43

Paistab, et selle
artikli elukaar läheneb
grande finale'le
presto, presto

pakkumata huvi kellelegi
peale eneseimetlusest
pakatava autori
ja tuhmi satelliidikese

Jeesuski tõusis koopast
ja kõndis minema
sest tal hakkas
ühel hetkel
kuradima igav

Hele, 2005-07-25 21:49:32

Kes igavleb, on igav inimene.

v.l., 2005-07-25 22:14:09

Jeesusest ja Kristusest. Mõni mõte, kõrvalpõikeks.
Nimi Jeesus ilmus kirjapilti vist alles 3. sajandil kreeka versioonis. (sarnane Isisega).
Juutidel, aramealastel oli nimena Joshua. (ka kaananlastel oli selle nimekujuga jumalus, keda austati igal aastal viljakusjumalana, kes igal kevadel suri ja siis mõne päeva pärast ellu ärkas).
Jeesuse-Joshua jüngid olid erinevaid koolkondi. Osa kutsuti esseenideks, mis võis tähendada Essa järgijaid. See rühmitus oli olemas kindlalt juba mitu sajandit enne Pilatust jt. ajaloolisi isikuid.
Kes võis olla Jeesus-Joshua-Essa? Üks uuem versioon viitab Tutanhamonile, kelle eluloolised andmed pidavat mingil määral kattuma Jeesuse-Joshua omaga (ka olevat täheldatud Tutanhamoni hauakambris sarnast sümbolit Isa-Poja-Pühavaimule). Kas siis 2 tuh. aastat tagasi Seda Jeesuseks nimetatut ei olnudki. Üks versioon, et see oli nagu mingi vaimne olemine. Tõenäoliselt siiski keegi isik oli ja tegutses, keda peeti Essa jüngrite hulgas tema (s.o. Tutanhamoni) teiseks tulemiseks-olemiseks. (ka Vatikani raamtukogudes olevat vähemalt 18 allikat, kus juttu Issast e. Essast).

Kristusest. See on ehk tegelikult mitte pärisnimi, vaid pigem omadussõna, mis võis kreeklastel tähendada peale Päästja ka Valgustunut (e. Buddhat).

v.l., 2005-07-25 22:18:47

Lisaks
...Jeesus ütles...

Jeesuse seminariks nimetatud rühma uurijad on jõudnud järeldusele, et piiblis selleks Jeesuseks kutsutu on ise tegelikult lausunud tegelikult vaid 18 % sellest, mis temale kirja pandud - ülejäänud on laenud mujalt.

Konsultant, 2005-07-25 22:35:10

Sina v.l. uuri igasuguse pläma asemel ajalugu.

Esseenid olid olemas küll, kuid see oli üsna julm ja suletud usuhullude vennaskond.

Konsultandile, 2005-07-25 23:17:16

Minule aga RJR lugu meeldib ja pean seda huvitavamaks kui PL kuiva teoretiseerimist.
Ten points to RJR

Eemalolija, uuk, 2005-07-25 23:21:17

uuk, 2005-07-25 13:56:10
Ja muide, religioon on inimeste leiutis. Kõva sõna küll, et Jeesus oli religioosne. Ehk oli ristitudki?

Kas see, kes pani aluse religioonile – kristlusele - polnud ise religioosne ega elanud religioosset elu?

Kas Jeesus polnud ristitud? Mida palus Jesus, seistes Jordanis, Johannesel teha? Mida Johannes tegi Jordanis Jeesusele?

Konsultant, 2005-07-26 01:23:38

Minule aga RJR lugu meeldib ja pean seda huvitavamaks kui PL kuiva teoretiseerimist.

Anna aga minna.
Eks pea jüngreid olema ka rjridel.

Kapten Tenkesh, 2005-07-26 01:27:49

RJR-st näikse olevat saanud Pühast Vaimust parajalt purju jäänud kristlik poeet, kes oma paleust lopsaka õhinusega ümmardab.

Miks mitte. Sest poeesia on ju tõesti romantiline värk - ja kristlus kahtlemata on romantismi vorme, piisavalt lihtsakoeline, et kaasata masse. Ilus muinaslugu, kaunid mõistukõned - võibolla isegi liigalt ilutsemist ja vähe, üllatavalt vähe kohutavat kargust - märki Tõe ligiolust.

Jeesus romantilise kirjandustegelasena? Piibel suht heatasemelise kirjandusteosena (eriti omas ajas)? Seda kindlasti. Sest ajaloolisest Jeesusest pole tõesti praktiliselt miskit- nii et arhetüüp? Seesama arhetüüp, mis enne seda ilmnenud mitmel-setmel erineval moel, samuti rahva seas väga laialt levinud kujul. Ja et arhetüüp on tähtis, mitte ajalooline kuju, taipas juba Bultmann.

Ma loen lugu, aga see ei ulatu minuni. Jutt küll loovusest, aga mis on loovus ilma üllatusteta?

Lihtsalt kehitan õlgu ja lahkun - uut sügavust asendab uus afektiivsus.

krprktk, 2005-07-26 07:17:50

Ma tundsin ammu juba millegi puudust, miski oli kaduma läinud.
Pidin isegi mõni päev tagasi küsima, kuhu on kadunud ilus sõna “arhetüüp” koos oma ton kihhotiga.
Aga hoopis tenkeseks saanud.
Elul kohe teine vürts.

Aga diskursus on ka illos sõna, kasutagem sedagi mõnikord.
Näiteks koer ja neli tankisti saaks kena etteastega maha.

rjr, 2005-07-26 08:55:06

Olgu nüüd päälegi...:-)

Kristus on tegelt ikka müstiline olm.

ta ise ütleb, et keegi ei tule tema juurde, kui Isa ei kutsu

seega ei saa ka päris omatahtsi

see kas antakse või seda ei ole

aga Kristus ei ole ainuke müstilinevõi religioosne kogemus, mis inimesel võimalik

ja ka kannatus või kahetsus või askees pole ainus religioosse kogemuse saamise viis

iga oma minast väljaminek on müstiline kogemus

iga imetlusse kadumine on müstiline kogemus

ja vahest võib see olla k alihtsalt tatud šhokk, erisesisund

ja vahest võib see tulla väga tavaliselt ajal ja tavalises kohas a la "lõpetades lambapraadi pooltühjas talvises kohvikus kuiäkki tänavad kiirgasid soojust ja kõik oli otsekui armastuslooris"

rjr, 2005-07-26 09:02:22

religioosne kogemus võib olla väga tavaliselt ebatavaline

no näiteks rännates nõukogude sanniasina Venemaal Moskvas ja peatudes Južinski põiktänavas, avas ühel hetkel meie magamistoa üks üks väiksemat kasvu kaunikesti purjus mees ja ütles vaid ühe lause “Ljubite i…”

Ma jätan selle lõpetamata, sest see lõpp…oli väga “isiklikult initsiatsiooniline”. See oli tõepolest mõjus.

hiljem selgus,et valessee tuppa eksinu oli ei keegi muu kui kogu selle seltskonna suurim autoriteet, nõukogude traditsionalismi isa, müstik, maag, alkeemik,literaat ja poeet Jevgeni Golovin.

rjr, 2005-07-26 09:09:19

Just sellised isiklikult pühenduslikud ja omamoodi zenilikult äraspidised oli enamik Južinski põiktänva tõdesid, kus näiteks “Alles siis on miski tõeliselt püha, kui enam miski pole püha” oli küll slogan, mida kasutati, aga see oli Golovini poolt öeldud näiteks konkreetselt kunstnik Pjatnitski kohta, aga mitte teistele.

“Inimliku ületamise” põhiteesist, mis valitses Južinski põiktänavas võidi väga valesti aru saada.

Oli neid, kes ka seal jõid ennast lihtsalt põhja või lõpetasid üledoosiga või sattusid hullukasse.

Peatselt aga sekkus KGB ja mitmed emigreerusid ning ma ei teagi kas keegi ka kinni läks – küll aga jõudsid siiagi mitmed surmateated.Asju serveeriti enesetapuna,aga mine võta kinni..:(

Muide Golovini juures pidid vee, tule ja õhuproovid läbi tegema kõik osalised.

Sõjaväeluure kindrali poeg Aleksander Dugin sai ülesande õppida ära mitu võõrkeelt, mida ta ka usinalt tegi nii, et võis traditsionalismi gurusid Guenoni ja Evolat peast originaalis tsiteerida, aga mõni….no vast ehk ka muidu uudishimulik või juhuslik sinnasattuja pidi näiteks ära jooma – no jälle ei saa öelda mida…

See oli üsna isevärki koht ja Golovini jüngrid üsna isevärki.

Eruditsioonilt ei jäänud Golovin aga alla meie Uku Masingule. Keeli valdas ta küll ilmselt vähem.

rjr, 2005-07-26 09:12:54

Ka Masingu juhtnöörid olid vahest üsna isevärki.

Mina tahtsin “satorini” jõuda ikkka askeesi ja palve jne, kaudu. Masing ütles,et teda ei ole see aidanud. Aga kui seda teha, siis reguraalset, kindlatel kellaaegadel jne.

Mul olid meelel Ignatius Loyola kontemplatatsiooni harjutused ja ma üritasin nende järgi...aga seda müstilist kogemust tõesti ei tulnud.

rjr, 2005-07-26 09:22:15

Masing rääkis,et teda kutsutud Moskva TA-sse meskaliini all katseid tegema. Aga ta ei olevat tahtnud vene keeles oma kogemusi jagada.

Ega nad Venemaal ameeriklastest maha tahtnud jääda ja mu meelest Pjatigorski isegi kirjutas sellest uurimusest TÜ semiootika toimetistes

rjr, 2005-07-26 09:24:00

Küsisn Masingult, et kui kuskilt midagi taolist kätte saaks,kas võiks proovida.

Masing ütles,et kindlasti,aga siis peaks mõni hea sõber juures olema,kes esitab küsimusi. No küsib asju, mis on sulle ekistentsiaalselt olulised, ja vast neis vastustes võid sa avastada uue tasandi.

Muidu olevat LSD või muu taoline trip kui rännak Lõuna-Ameerika džunglisse,kus on kõik kirju ja ilus ja kõike palju,aga pärast jääb ainult üks segane pilt. Võib-olla ainult koolibri tunned ära, ütles Masing.

Küsisin,et kas kärbseseent võiks kja proovida. Punast muidugi. Masing seletas, et seene igas osa ei pruugu muskariini olla. Aga muidu võib ja ikka sama sekeemi järgi, et kui oled teadvuse erilises olekus, siis keegi lähedane küsib sinult oluli asju ja su enda vastustes võib midagi avaneda.

Ma küll korra proovisn punast kärbseseent, aga hakkas kuidagi imelik ja rohkem ei tahtnud.

rjr, 2005-07-26 09:37:43

Kui olin Venemaa palverännakult naasnud - reisisiht oli tegelikult Burjaatias Ivolginskis, kus toona asus ainus N. Liidu budistlik datsaan ehk klooster ja mu soov oli, et mind võetaks õpilaseks ehk noviitsiks.

Aga paraku oli just arreteetitud tuntud budoloog Dabdaron ja tembeltatud sektiloojaks ja asutud ka kohaliku datsaani niiöelda muuseumiks tegema.

Nii ei olnud kohalikul hambo-mambo laamal meelevalda õpilasi võtta, sest neil polnud seminari.

Pakkusin,et jään siis aednikuks või mistahes.

***