Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

Hele, Masing, 2005-07-30 22:20:08

Me saame aru, et armastus on ainus tunne, mis suudab veel inimkonda päästa. Ainult armastus saab kaotada säärased vaimuhaigused nagu ahnus, kadedus, uhkus, viha jne. Kui me seda tõsiasja oleme kord taibanud, siis ei kahtle me iial enam ning tee, mille Jumal inimesele on loonud, asub selgelt me ees.

PL, 3338, 2005-07-30 22:28:33

Peetter: “elu Txes onn oks`üümoron”

1) pole sellge miss elukas on Txde. seni palju kasutatud ja lxhverdatud kujd senisejd arrvamusilugedes mejje arusaamad küll ej kattu.

PL: On “väline”, meelteilma puudutav, “teaduslik” tõde - ja “seesmine” kui Tõde teadvuse olemusest.
/PL

2) mida peakks tähädama selline suvaline A+E nagu “elu Txes”? kuss ülttse saab elu ólla. ja kujj elule on minngi uus tähändusanttud, sis tuleks ka see éelnevalt määratleda.

PL: “ELu Tões” peaks siis olema too, kus elu iga hetk meelelises näivuses sünnib kooskõlalisena tänu teadvuse püsivale ankurdumisele oma algolekus.
/PL

3) A E’s onn U - mida annab se meelevalldne U (anttudjuhul oks`üümoron)? ja kummb on vassturääkkiv, A vxjj E?

PL: “Elu tÕes” ei ole antud juhul oksüümooron.

méeldetuletuseks: minujúurde pxrrgússep'ääsämiseks pole vaja teha síssesáamis kirjandit.

priit kelder, 2005-07-30 22:58:01

PL, kas lihtsamalt ei saaks, palun, ja eesti keeles, kui võimalik. Kole keeruline sul see jutt.

PL, 2005-07-30 23:02:04

Hele, viited, 2005-07-30 22:26:41

http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?keywords=693&ost=612
http://www.kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.html
http://www.temuki.ee/arhiiv/2004/old_05/04mai_t07.htm

PL: See Jaan Toominga lugu oli üsna kirgastav - nagu Masingki selles kontekstis (ehkki neid tema mõtteid ju varemgi korduvalt loetud).

Tänan.

PL, 2005-07-30 23:12:03

Jaan Tooming - teatrigeeniusena - on sügavalt mõistnud inimarengu ja valgustuva näitleja, dramaturgi ning lavastaja võtmerolli uues teatris.

33338, 2005-07-30 23:23:27

uvitav kas se TXDE TÉADVUSE OLEMUSEST seda jaattab vxjj ejttab? vxj koguni inndab? et natuke nagu onn... vxjj onn se suurepärane vahend mis kxllbab mille tahes seletamiseks (nii et kéegi tegelikult aru ej saa).

“kuss elu iga ettk meelelises näjjvuses sünnib koosskxlalisena tänu téadvuse püsivale ankurdumisele oma allgolekus”
mull onn ‘äämeel alandlikult tunnistada et ma ej saand sellest sxnadereasst midagi asjalikku aru. mull onn ’äämeel txdeda et mull onn ÜLIMA TXE mxjsstmiseks líiga kxva kaalikas.

3.’le ma vastust ej saanttki. visst oli sedapuhhku vasstaja kolu kxvavxjttu.

Njah, 33338 07:37, 2005-07-30 23:56:54

"osastavásse k'äänd'ässe onn ühinend 2 eri KÄÄNÄT (kuj nejjd sisutxttu nii nimetada):"

Ma ütleks seda pisut teisiti: osastav kääne on multifunktsionaalne.

2) osastav - najne joob VÍINA (osa kogumist nimega viin).

Kui pisut terasemalt vaatad, siis on ka siin tegemist sihitisega...

Njah, PL 08:56, 2005-07-31 00:08:12

"Sest Jumal on väljakannatamatu valu ja rõõmu ühtsus, Rahuarmastava ja Raevuka ühtsus. Jumala pühadus on just selles, et Temas on need kaks äärmust oma lõputus intensiivsuses üks.

Mürisev Vaikus

Kõuemürinasarnaane Vaikus

Need on oksüümoronid Viimse kohta"

Nagu vari on valguse puudumine teatud kohas, nõnda on ka vaikus kuuldavate helide puudumine. Elik Mürisev vaikus on tegelikkuses võimatu. Seda ka teadvuse tasandil.

Zenistide püüdlusest kõiksugu vastandite “ühendamisega” mängida ja kuulajates tekitataval hämmeldusel vampiiritsemisest võib ju aru saada, kuid sisu poolest pole see enamat skolastikast...

Njah, oksüümoron PL, 2005-07-31 00:19:14

08:56 “Kultuurikogemus näitab, et elu Tões on oksüümoron

22:28 ““Elu tÕes” ei ole antud juhul oksüümooron” /peale numbrimehe üleküsimist 08:56 kohta/

Hele, 2005-07-31 01:20:16

Teiste toodut kõlbmatuks kuulutada,
näidata näpuga ja mõista kohut
pole pooltki nii ilus ja ohtlik
kui väljendada osakest oma hingest,
jagada teistega parimat eluteel leitust.

Kuni siin leidub veel neid,
kes ei peitu pilgete pildumisse,
vaid julgevad enesest jagada,
ei jää see teelaud lagedaks,
on kosutav käia siin koos.

Koit, 2005-07-31 07:37:24

Isatapuks tuleks ikka valida jõukohases mõõtkavas isa, muidu jääb üritus halenaljakaks.

kaak, 2005-07-31 08:26:38

Müstikud on huvitav seltskond...erinevalt astroloogidest.

Esimesed petavad iseennast...teised kõiki muid.

33338, 2005-07-31 08:55:59

njahh,
se tejne juhht xllmab KÁASNEVAT sihitatust. esimeseljuhul pole see vxjmalik ning se vahe nejjd tähänduslikult eristapki. mujdu vxjkks me ka 3 esimest käänät xli:xli:xli öheks PALJUTÄHÄNDUSLIKUKSlugeda.

kaak, 2005-07-31 09:13:08

Esimene surematute kandidaadiks pürgija on kahtlemata 33338.

Küllap leiab ta ka lõppsihi koordinaadid mängleva kergusega.

Edu talle.

Tänased üritused, 2005-07-31 09:22:22

http://www.vabaaeg.net/?page=0&id=729

PL, tsukts, 2005-07-31 10:08:16

Suk kõik sassis kui pudru ja kapsad, Teaduslik materialism pole teadus, vaid filossoofia ja teadlased pole seda loosungit endale tegevusjuhiseks võtnud.
Seda enam, et teadus ei tegele tõdedega vaid mudelitega ehk suhteliste tõdedega.

PL: Jah, selles ongi “välise” teaduse piiratus tema arengus - erinevalt “seesmisest” teadusest. Kordan Sulle seda lootuses, et ükskord saabub Sullegi arusaamine sellest erinevusest.
/PL

Tead võta oma elekrifitseerimisraamatute kõrval ette ka mõni jutuke, milles räägitakse teaduslikust tõest.

PL: Soovitan Sulle algatuseks Meost ("Mis on filosoofia?") ja Chalmersit ("Mis see teadus siuke on?"), muidugi arvestusega, et kumbki neist on oma “materialismis” piiratud.

PL, Njah, 2005-07-31 10:11:41

Zenistide püüdlusest kõiksugu vastandite “ühendamisega” mängida ja kuulajates tekitataval hämmeldusel vampiiritsemisest võib ju aru saada, kuid sisu poolest pole see enamat skolastikast...

PL: Aa materialism, mida esindad, liikudes talle mõistetamatusse vaimusfääri, muutubki (reduktsionistlikuks) skolastikaks, kel pole ainugi vastavate praktikate tegelikust sisust.

PL, Njah, 2005-07-31 10:15:31

08:56 “Kultuurikogemus näitab, et elu Tões on oksüümoron”

22:28 ““Elu tÕes” ei ole antud juhul oksüümooron” /peale numbrimehe üleküsimist 08:56 kohta/

PL: Siin jääb, nagu näed, paljast loogikast väheks. Võibolla väljendusin ka veidi segaselt, kuid “elu Tões” kui sõnapaar oma vormilt, nagu näeme, ei ole oksüümoron ("elu" ja “Tõde” ei ole vastandid), küll aga on seda oma sisult - mida siis väljendavadki nt minu poolt toodud “tõleised” oksüümoronid.

PL, 3338, 2005-07-31 10:25:44

uvitav kas se TXDE TÉADVUSE OLEMUSEST seda jaattab vxjj ejttab? vxj koguni inndab?

PL: Mida nimelt?
/PL

et natuke nagu onn... vxjj onn se suurepärane vahend mis kxllbab mille tahes seletamiseks (nii et kéegi tegelikult aru ej saa).

PL: Aru saab - algatuseks - see, kel on kalduvust eneseuurimisele. Hiljem tuleb tõenäoliselt siis ka mõistmine, taipamine, teostus ja valgustumine.
/PL

“kuss elu iga ettk meelelises näjjvuses sünnib koosskxlalisena tänu téadvuse püsivale ankurdumisele oma allgolekus”
mull onn ‘äämeel alandlikult tunnistada et ma ej saand sellest sxnadereasst midagi asjalikku aru. mull onn ’äämeel txdeda et mull onn ÜLIMA TXE mxjsstmiseks líiga kxva kaalikas.

PL: No aga see ongi materialistlikule-saientistlikule modernile-postmodernile võõras. Tegu lihtsalt “kaheikordse teadvusega”, millest üks on Puhas Teadvus - muutumatu, särav, püsiv, tohutut kaastunnet eviv - mille peeglist nähtub meie ärkveloleku ego oma tegevusis. Küsimus selles, kummaga me samastume, keda endaks peame. Tavateadvus peab end egoks, teadmata midagi enese sügavamast olemusest. Valgustunud teadvus teab, et ta on Algne, fundamentaalseim reaalsus, mis ON - ja kasutab oma ego kui vahendit siinilmas toimimiseks. Kuid ta ei pea end selleks, sestap ei saa teda sellest ka “välja viia”/PL

3.’le ma vastust ej saanttki. visst oli sedapuhhku vasstaja kolu kxvavxjttu

***