Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

Hele, 2005-07-27 14:11:44

RJR: Ma igatsesin aga ikka mingit erilist kogemust.
...
Aga seda erilist kogemust ei tulnud ikkagi

Jaa-jaaa... :)

Huvitav, kuidas me seda kogemust igatseda teame, kui me seda veel kunagi kogenud pole? See ju ei ole päris nii, et loed raamatust kellegi teise kogemusi ja leiad, et oi kui äge, tahaks kaa.

uuk, 2005-07-27 14:14:30

EA, Tõe valem, 2005-07-27 03:08:14

Tõe valem!:) Kõik on Üks:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

Siit on näha, et on samaaegselt nii Üks kui ka Kõik:)

Nüüd kui meil Tõe valem teada, jääb üle vaid mõne reostatud jõe kaldal vaikselt õlut võtta ja rõõmsalt vahtu vahtida. Jõevaht, õllevaht, sõnavaht - kõik on üks.
Laena paberit Metsavaht.

rjr, Hele, 2005-07-27 14:20:56

eks ta ole,
aga kui
kui inimene on loodud Jumala kuju järgi

kui vaimutegevus on kasvõi mõnelgi määral menutamine platonistlikus mõttes

kui akasha kroonikates ehk infoväljas on kõik kirjas

...ja vanad räägivad, et inimese hinges on täpselt Jumala kujune tühimik...

mida miski muu ei saa seda täita, ei raha, rikkus, au, kuulsus, mõnuained...

Hele, RJR, 2005-07-27 14:35:14

inimese hinges on täpselt Jumala kujune tühimik...

Mu tunne on natuke vastupidi -
mitte et Jumal oleks minu puuduv puzzletükk
vaid mina olen imetilluke tükike Jumala täiuslikust puzzlest:
ma leian oma koha Jumalas, kaotades oma piirid...

kas saab vihmatilk mäletada ookeani? Ju siis.

toomas, mõtteid Uku Masingu kirja juurde, 2005-07-27 14:35:41

Lugu on ju nõnda: kui inimene väidab/usub, et tema MINA on tähtsam/olulisem eelnenud põlvede MINAdest, siis ta peakstunnistama ka, et tulevate MINAd on tähtsamad tema omast.

Mu meelst on vastuseks siin: “tähtis” on väär sõna millisetahes MINA kohta, “mõttekas” või “absurdne” samuti. Need võivad kehtida ainult toimingute kohta, kui neid hinnata mingisuguse aksioloogiasüsteemi alusel. Kuid aksioloogiasüsteemidel ei ole väärtust iseendast.

Ainus tõesti tähtis/oluline inimeses/inimesele on see, et ta võib maailma/inimkonda näha, kirjeldada väga mitmel kombel. On inimesi, kelle maailm koosneb ainüüksi “vestluste läbiviimisest”, dotseerimisest, käsutamisest jne.

Teisele võivad ainuolulised olla puud/taimed.

Ja inimene näib olevat ainus olend, kellel on võime vahetada neid vaatlemisvise ja seega ühtlasi-maailmakirjeldusi.

Igale asjale/nähtusle on ehk sadakond kirjeldust (iga keel kuidagi erineb teisest juba) ja inimese tõeliseks vabaduseks (või kohustuseks?) on võime vahetada neid.

Ta ei tohi sisendada endale ainult ühtainsat ega tarduda sellesse.

Piltlikult öeldult: ta kasutada on erinevad suurendavad ja erinevaid kvaliteete ilmutavad mikroskoobid ja teleskoobid.

Ta ei ole kohustatud ega tohi kasutada ühtainust neist ega tohi seda yhtainsat kuulutada absoluutseks, õigeks, mõttekaks jne.

Ei tohi neid ka hooletult pilduda laiali ja nõuda absoluutselt õiget, sest just sellist ei ole olemas.

Mina usun, et igal inimesel on olemas oma fundamentaalaksiomaatika, mis on absoluutselt õige selles mõttes, et see inimene usub sellesse tõeliselt. Küsimus on ainult selles, et inimene ei pruugi seda oma usku teadvustada.

Fundamentaalaksiomaatikad võivad olla väga erinevad, nagu näitab kasvõi see kommentaarium siin.

uuk, 2005-07-27 14:48:36

Mu tunne on natuke vastupidi -
mitte et Jumal oleks minu puuduv puzzletükk
vaid mina olen imetilluke tükike Jumala täiuslikust puzzlest...

Kristluses käib see koos, mõlemat pidi.

uuk, 2005-07-27 14:53:18

ma leian oma koha Jumalas, kaotades oma piirid...

Ma leian oma koha Jumalas, leides oma piirid.

uuk, 2005-07-27 14:57:07

Piir eristab ja annab vabaduse. Vabastab.

hulkur, 2005-07-27 15:04:27

Ülesanne :((( - aga - palun 1) Stanley J. Grenz ja Roger E.Olson *XX sajandi teoloogia*; 2)Leon Morris *Johannese ilmutus*; 3)Neale Donald Walsch *Uued ilmutused*;¤) Anselm Grün *Vaimulikud harjutused argipäevaks* ja 5)Anselm Grün *Keskiga: mitte lõpp, vaid algus* - neid ma veel lugednud ei ole. ostes otse virtuaalist saab 798.- krooniga üksikule saarele :)))

kohtumiseni üksikul saarel
;)

toomas, 2005-07-27 15:12:22

stsientism oleks muidugi korrektsemalt ladinapärane, aga et loodusteadus on tänapäeval valdavalt ingliskeelne, sobib sõna saientism samuti väga hästi.

uuk, 2005-07-27 15:14:07

Piir võimalikustab suhte, osaduse. Peab vist kaunis palju piiritust jooma, et unistada piiritust eneseteadvusest.

uuk, 2005-07-27 15:26:19

Ter Toomas

Tead ehk soovitada head lugemist eesti keele grammatika kohta, seda eriti suhtes indoeuroopa kraamiga?

Hele, 2005-07-27 15:31:42

Piir eristab ja annab vabaduse. Vabastab.

... unistada piiritust eneseteadvusest

Ei taha piire ega puure, vaid helesiniseks taevaks.
Unistan mitte piiritust eneseteadvusest, vaid eneseteadvuse (omasubjektsuse) hajumisest Jumalasse.

toomas, 2005-07-27 15:34:57

Tere uuk!

Rõõm Sust elumärki saada!

Kui Sind huvitab mingi suhteliselt uus kokkuvõttev teos, siis soovitaksin (vist et) möödunud aastal ilmunud ingliskeelset käsiraamatut “Estonian language” (vist et) ajakirja “Linguistica uralica” väljaandena. (Mul seda endal kohe siin käepärast pole, et täpseid viiteid anda).

Aga see mu lemmikteema muidugi kogu aeg on, et päris korralikku eesti keelest endast lähtuvat (nagu Aristoteles lähtus ainult kreeka keelest, muid keeli lihtsalt barbarkeelteks pidades) ja võõrmõjudest puhast eesti keele käsitlust meil tegelikult siiani pole.

Hele, 2005-07-27 15:37:32

toomas, 2005-07-26 13:57:11
Jumal lahustub sinusse.

mina lahustun Jumalasse

uuk, 2005-07-27 15:56:12

toomas, 2005-07-27 15:34:57

Tänud. Panen kõrva taha.

Aga siis veel sellist lõdvemas vormis keele-meele teemalist värki? Artiklit või esseedki. Masing on küll kallis, aga nüüd, reaalses osaduses ühe indoeuroopa keelega ning selles mõtlevaiga, näen ta arutlusi suures osas skemaatiliste ja tinglikena.

toomas, uuk, 2005-07-27 15:59:06

Selles plaanis polegi vastandusest “soomeugri vs. indoeuroopa” suurt abi, sest see on paratamatult skemaatiline. Vastandada-võrrelda on mõistlikum konkreetseid keeli, näiteks isegi eesti ja soome keele puhul on väga palju jooni, mis on väga erinevad.

toomas, uuk, 2005-07-27 16:00:39

Ja põhiline! on korraliku ainult eesti keelest endast lähtuva baasgrammatika seaduspärade korralik tundmine.

Toomasele, 2005-07-27 16:01:42

Ma lõhuksin Piibli viieks tükiks ja võtaksin kaasa need viis tükki
—————————————————————————-
Maksimaalne!!!!!! :-))))))))))

Hele, 2005-07-27 16:05:26

toomas, mõtteid Uku Masingu kirja juurde,
Mina usun, et igal inimesel on olemas oma fundamentaalaksiomaatika, mis on absoluutselt õige selles mõttes, et see inimene usub sellesse tõeliselt. Küsimus on ainult selles, et inimene ei pruugi seda oma usku teadvustada.

Fundamentaalaksiomaatikad võivad olla väga erinevad, nagu näitab kasvõi see kommentaarium siin.

Mul on kaks fundamentaalaksioomi.

5s1: Viis s-tähega tegevust.

5s2: Viis sekundit enne eneseteadvuse hajumist.

Need fundamentaalaksioomid on osaliselt teineteisega vastuolus ja mina olen olemas selle vastuolu ületamiseks iseendas, selleks, et s1 ja s2 õigesti kokku liita.

***