Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

Hele, 2005-08-08 12:15:00

Regent, 2005-08-08 11:07:22
Kui pihta saab inimese endagi eest peidetud hirm, minetatakse kaine mõistus ja haaratakse esimese lapsepõlvest tuntud kaitsevormeli järele.

Milleks siis seda provotseerida? Käia ja togida kord üht, kord teist, et ehk õnnestub kellegi nõrka kohta tabada, kaklust provotseerida, teistele haiget teha ja iseennast sellevõrra tugevamana tunda... Kel lasteaias ja koolis see meelelahutus ära keelati ja aru paremate ajaveetmise viisideni ei arenenud, eks see käi nüüd foorumeid pidi sõnalist togimist harrastamas.

Regent, 2005-08-08 12:32:02

Paistab, et Njahile esitatud küsimus on rohkem kui ühe konnasilma laiaks vajutanud...

Hele, 2005-08-08 13:40:53

DiaTheo: kas lennates armastamiseks ja/või armastades lendamiseks ilmtingimata ka kristlus vajalik on!

Vaata, kui sa parasjagu oma lemmikut valtserit keerutad, ei mõtle sa ju enamasti selle peale, et miks nad hoopis polkat või sirtakit ei mängi.

Ja oma lemmikõlle libistamise juures ei arutle sa, kas inime peab ilmtingimatta alkoholi manustama, et end hästi tunda.

Igaühel omad lemmiktehnikad - ja omad suhtumised teistesse tehnikatesse. Kelle jaoks mis magnetina toimib.

RJR: Aga Jumalat on võimlik ära tunda ja Jumal on ennast ilmutanud kogu oma loodu - ja inimeste ja loomade ja lindusde ja taimede jne. - läbi nagu ka Paulus Rooma kirjas kinnitab.

Ja ekstaas ja müstiline ühendus on võimalik mitmel viisil - minu jaoks on see seotud Kristusega - tema on minu magnet ja ma litselt häälestun talle - aga möönan, et see võib näiteks olla seotud ka Jumalaemaga või mõne pühakuga või lihtsalt “teise olekuga”, imetlusega, ärakadumisega ja “sellesamusega”...:-)

hääleke, 2005-08-08 13:53:10

Nüüd võiks ju rjr vaikselt masingu avaldamist jätkata....huvilisi on

mina, 2005-08-08 13:55:12

Toomas

Kuna Pirital missa on ja kas sinna pääseb vabalt sisse?

DiaTheo, 2005-08-08 14:06:14

Hele: Vaata, kui sa parasjagu oma lemmikut valtserit keerutad, ei mõtle sa ju enamasti selle peale, et miks nad hoopis polkat või sirtakit ei mängi ...

... jne; ahvenast üle hapukurgi ja tomahoogi kuni seesamusenigi välja.

Just, Hele! Siis sain ma ennist ikka RJR-st õigesti aru, ainult see va regent kukkus ilmaasjata, nagu ikka, minu peale torisema:-))

levi, Njah, 2005-08-08 14:23:34

Njah, levi 23:53, 2005-08-08 01:34:22

levi:"mis on sisereaalsus ja mis on välisreaalsus? Kuidas need üheks reaalsuseks saavad?"

Njah:Välisreaalsus on kehaväline maailm, sisereaalsus keha sisse jääv osa.

Esiteks, kus on piir sinu poolt mainitud kehavälise maailma ja sisereaalsuse vahel? Või tegelikult seda ei üldse olegi?

Ühendab neid materiaalse substantsi olemasolu.

Siit jääb selgusetuks, mida ikkagi ühendab materiaalne subtantsi olmasolu? Kas materiaalset substantsi?

Muide, kas inimene on ka materiaalne substants või mitte?

levi:“Kui tähti ei oleks, missugune oleks meie taju ja teadvus üldse? Milline oleks sellisel juhul see, mida me nö reaalsuseks nimetame või kutsume?”

Taju oleks enamvähem samasugune: tajukompleksidele vastavad abstraktsed ettekujutused. Reaalsus on see substants ja selle aegruumjaotus, millest meeleorganite poolt vastuvõetud interaktsioonisignaalidest moodustatakse teadvuses sellekohane aegruumiline mudel.

Ma viitasin tähtedele ja sõnadele tähistamaks märgisüsteemiga seonduvat ja kaasnevat, s.h. mõtete edastamise võimalust.

Muide, kui sa väidat, et me taju oleks nende puudumisel enam-vähem samasugune, siis küsiksin su käest, et kuidas sa seda eksimatult teada saad. Kas siin ei ole samuti vaja vastet sinu ‘välisreaalsusele’? Kus see välisreaalsus sellisel juhul on? Meist väljaspool asuv?

levi: “Kas tähed a, b, c, d (alfafid) ja nende baasil moodustuvad sõnad ja on reaalsus või mitte? Sama numbrite kohta.”

Njah: Tähed ja numbrid on teadvuses samasugused abstraktsioonid, mida kasutatakse mõttetähenduste tõlkimisel inimestevahelisse suhtluskoodi: keelde. Sõnad on samasugused koodid. Teadvuses on need kõik kodeeritud ajulainete mustritesse.

Njah, mul on väga karvane tunne, et sa ei pea abstraktsioone üldse reaalsuseks ning pead nende vastavust sinu mõistes nö tegelikule reaalsusele ehk välisele reaalsusele üksnes niivõrd kuivõrd need oleksid vastavuses reaalsele ‘füüsilisele’ pildile loodusest... ja meist ümbritsevast.

Muide, mulle tundub, kui järgida sinu loogikat, et naise pidamine emaks ei saa ka vastata sinu nö välisreaalsusele. Siis oleks ema lihtsalt teatud anatoomiliste iseärasustega (erinevustega)olend, kelle kaudu tuleb ‘ilmale’ teine olend, aga ta ei ole ema. See oleks siis ka mõttetu, sest see ei vastaks ju nö sinu välisreaalsuse arusaamale.

Ja kui siiski on võimalik, et sa tegelikult ikkagi (kasvõi teadvustamatult) pead osa abstraktsioone vastuses olevaks nö sinu poolt mainitud tegelikule reaalsusele, siis tekib siit küsimus: mille alusel sa neid abstraktsioone tegelikuks reaalsuseks vastavuses olevaiks pidada saad? Kellegi poolt väljamõeldud fantaasia mudel?

“kui tähed ja numbrid nö teadvusest ‘ära võtta’, siis mis saab üldse inimesest ja tema tajumisvõimest? Missugust reaalsust siis inimene tajub? Teame me seda?”

Njah:Mis siin ikka teada? Reaalsusest tekkiv ettekujutuslik sisemudel oleks enamvähem samasugune, kuid inimestevaheline suhtlus oleks raskendatud ja kultuuri vahendusel edastuvad kaudsed ettekujutused kajastuks ses kehvemini.

Mõneti arusaadav. Kuid kas see tähendab, et sinu nö väline reaalsus, mis kujundab taju, muutis inimese ahvist nö inimeseks või nö väline reaalsus muutub millegi abil, mis saab meile nähtavaks arusaadavaks tajuna?

Samas huvitav küll, kui nüüd taju tekib üksnes välise reaalsuse kaudu, siis ei tohiks ju üldse tõusetuda küsimust sisereaalsuse mittevastavusest välisreaalsusele? Või?

levi:“missuguse kriteeriumi (alus) järgi me saaksime eksimatult öelda, et mingi abstraktsus vastab nö sise -või välisreaalsusele ning missugune mitte?”

Tavainimesed on siiski üldiselt võimelised mõttevisioone ümbritsevast moodustatavast ruumipildist eristama.

Kas meie dialoogi objektiks oli ruumipildi vastavus või mittevastavus mõttevisoonidele? See on mh sama küsimus, miks ma eelpool rääkisin selles, mida ma arvan, mida sa tegelikult nö päris reaalsuieks pead.

Samas paljudele käib see üle suutlikkuse ja nii on neil reaalsus soovmõttelise fantaasiaga segiläbi...

Kahtlemata, kuid kas sa tead mõnda sellist inimest, kellel sellist segiläbidust üldse ei esine? Kas sul ei esine?

toomas, mina, 2005-08-08 14:40:36

Kirjutasin Sulle Püha Missa ajad Pirital avaloo kommentaariumisse Sinu küsimuse järele.

Hele, 2005-08-08 14:52:57

hääleke, 2005-08-08 13:53:10
Nüüd võiks ju rjr vaikselt masingu avaldamist jätkata....huvilisi on

Jaa, on!

järeldus, 2005-08-08 15:05:25

Valtseri keerutamine
Lemmikõlle libistamine
Jumalasse uskumine -

Kõik on ÜKS!

Lemmiktehnika küsimus
heaolu saavutamiseks.

DiaTheo, 2005-08-08 15:25:39


Valtseri keerutamine
Lemmikõlle libistamine
Jumalasse uskumine -

Kõik on ÜKS!

Lemmiktehnika küsimus
heaolu saavutamiseks.

Ometi leidub keegi, kes ka minuga unisoonis:-)))

levi, Njah, 2005-08-08 15:31:33

Njah, kas sul oleks võimalik mulle selgitada, mida sa substantsi all sulmas pead? Kas kogu nö materiaalset maailma koos kõigi materiaalsuse väljendustega?

Kas inimene ei ole eraldi substants?

Hele, 2005-08-08 16:21:38

DiaTheo, 2005-08-08 14:06:14

... jne; ahvenast üle hapukurgi ja tomahoogi kuni seesamusenigi välja.

Just, Hele! Siis sain ma ennist ikka RJR-st õigesti aru,

Ei, mitte päriselt.
Eri tehnikatel on erinevad tulemused, nendega seostuvad eri vaimsused ja nende ümber tekivad erinevad tekstid, mille elemente omavahel vabalt asendada ei saa ilma neid tekste jamaks muutmatta.

Igalühel omad lemmikheaolud, kellel ekstaas ja müstiline ühendus, kellel mõnus õllesumin ja kellel teiste kallal torisemine.

DiaTheo, 2005-08-08 18:04:23

Hele: Eri tehnikatel on erinevad tulemused, nendega seostuvad eri vaimsused ja nende ümber tekivad erinevad tekstid, mille elemente omavahel vabalt asendada ei saa ilma neid tekste jamaks muutmatta.

Vaat nüüd läks asi minu jaoks küll keeruliseks kätte! Oled sa kindel, et RJR-l just nii see kirjas oli?

Hele, 2005-08-08 20:56:43

DiaTheo,
sinna, kus RJR-il Jumal kirjas on, ei saa sa hapukurki asemelle panna, sest nii tuleb jama välja. Sama jamaks läheb jutt siis, kui õllesõbra tekstis õlu Allahiga asendada.
Eri traditsioonide tekstid ei ole vabalt ristuvad.
Üks inime võib hinnata müstikat niisama kõrgelt kui teine õlut, see ei tähenda, et need oleksid üksseesama.

Ei mõista mina õlut hinnata ega sina müstikat. Et püsida inimlike loogika- ja eetikareeglite piires, parem ärme vaidle müstika teemal. Näha ju oli, mis meil sellest tuli.

DiaTheo, Hele, 2005-08-08 21:11:26

Oki-oki.

Ma olengi rohkem ikka jumala-sõltlane! Müstika astub vaid siis esile, kui teda ülemäära jumalaga sidestama kiputakse.

Aaa ... mis sellest siis tuli? Mul jäi mulje, et mul õnnestus paari lausega sügav sisu esile tuua, mille ümber muidu muudkui keerutati, keerutati:-)

Oki-oki, anna alla, ei nori uut tüli:-)

sinna, kus RJR-il Jumal kirjas on, ei saa sa hapukurki asemelle panna, sest nii tuleb jama välja

Küllap igale poole ei saagi. Aga enamasti on RJR jumal nii sisutühjaks joonistatud, impotentseks, et tema kurgiga asendamine lihtsalt ei muuda asja.

tsukts, 2005-08-08 22:19:19

Küllap igale poole ei saagi. Aga enamasti on RJR jumal nii sisutühjaks joonistatud, impotentseks, et tema kurgiga asendamine lihtsalt ei muuda asja.

DiaTheo, seoke deklaratsioon tõestab, et sa oled meesterahvas. Oleks sa naene, siis oleks so jaoks suur vahe, kas impotent või kurk :o))

Njah, toomas 04:15, 2005-08-08 22:22:01

"Sa oled oma aksiomaatikas nii kinni, et ei pane seda enam ise üldse tähele ja arvad, et asjad lihtsalt objektiivselt on nii, nagu Su aksiomaatika järgi tundub"

Jään eriarvamusele. Pikk suhtluspraktika Sinuga näitab, et ‘objektiivsus’ Sinu arusaamise koha pealt läheneb minu jaoks subjektiivsele idealismile. Liiga tihti juhtub Su puhul, kus on selgelt näha, et Sa ei suuda eristada fantaasiaid tegelikkusest.

Suure Paugu Aegruumis toimib loodusteadus, lähenedes ikka ja edasi ja üha rohkem Kõige kirjeldamisele. Mis puudu jääb, on Jumal immanentselt.

Siingi tõttad omas kärsituses saavutamata teadmist täitma lemmiktegelasega muinasjutust. Nõnda saadud pilt võib ju klants vaadata olla, kuid objektiivsusest on see üsna kaugel...

DiaTheo, 2005-08-08 22:44:42

Kuramuse tsukts, ässitab avalikult mulle usklasi kallale!

Kõigile on selge, peale tsuktsi muidugist, et seal

impotent=teovõimetus.

Või püüad sa väita, et kurk on tegudeks võimeline?

Njah, 33338 06:41, 2005-08-08 22:45:35

"su p'ääkolu on siisski kxvem kuj vxjjs kartta. kujj ükks räägib sisust, sis sina vormist, kujj ükks räägib ettkest, sis sina kesstusest"

Pääkolu on mul piisavalt kõva, et mitte iga tuulepuhanguga vänderdama hakata. Ja omi arusaamu kaitsen seni kuni kerkib esile etem ja põhjalikumalt olukorda selgitav.

Omateada sai samuti keelendite sisutähendusest räägitud ja selleks neid oma keelevaistul vaetud. Kui ikka keelendi kohaselt tegevus toimus vaatluse suhtes minevikus, siis on ka keelend minevikku, mitte olevikku kajastav.

Seda enam, et vastupidine tähendaks ka, et kõik keelemehed alates Masingust ja Aavikust kuni tänasteni välja on kogu aeg mingit jama ajanud ja ainult keegi mees metsast teab, mis on tegelik tõde. Pisut paranoiline olukord, kas pole?

Mis hetke ja kestusesse puutub, siis minu jaoks on olevik kogu aeg möödalibisevate hetkede jadal liikuv tulipunkt olnud. Korraga on olevikus üksainus hetk ja hetke pärast asendab seda järgmine, muutes eelmise juba minevikuks...

***