Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

33338, 2005-08-07 07:43:37

on kena küll et 'öösel tilkkus ja Tóoma katus sajj osastistest puhhtamaks.
aga see polld siisski Peemoti saba°alune vihmapillv, laéngujd polld vatigi eesst mxxtta.

33338, 2005-08-07 07:45:23

kuna 'öösel on tojjmund rohhkem enese sísse ja péeglíssevaattamist, sis midagi erilist närida polegi jäättud. Toomas küll midagi pajsskas aga ma olen täna méeldivalt lajssk.

33338, 2005-08-07 07:49:58

aga nään vel pillve sabajuppi, see tüürib otse Elsingipóole. Egle peab jooksuajaks varju káasavxttma. ja eks Markogi saa rohhkem libiseda kuj seni. kuj need 2 tema ees ooppis äralibiseks! vaatt millised ääd mxtted tulid sellesse asjandússe mida paljud tejsed mütsikanndmisekskasutavad.

33338, 2005-08-07 07:50:34

aga nüüd ära, unelege edasi.

toomas, 2005-08-07 08:09:18

Tere õnnist pühapäevahommikut!

Tänane päev on Jumala oma.
Seepärast ei anna kohe alustuseks keelekonti Numbrimehe hambusse (varsti annan: sai tehtud pole passiiv, kuna tud-partitsiip pole passiivi morfoloogiaga) ega kommenteeri ka Levi reedest keelejuttu, mis mul lubadusest hoolimata ikka veel kommenteerimata, vaid lisan veel mõned mõtted Pühalt Augustinuselt:

Püha Augustinus, iseendast, 2005-08-07 08:11:09

TOLLE, LEGE
Võta ja loe
*
AFER SVM
Olen aafriklane

Püha Augustinus, ajast ja igavikust, 2005-08-07 08:13:51

AETERNUM EST ENIM, DE QUO SOLO RECTE FIDITUR, QUOD AMANTI AUFERRI NON POTEST
Sest on igavene see, mida ainsana õigesti usutakse, sest armastajalt ei saa seda ära võtta
*
CARO MIHI VALENT STILLAE TEMPORUM
Minu jaoks on aja kübemedki palju väärt

Püha Augustinus, teiste õpetamisest, 2005-08-07 08:17:53

NEMO ENIM QUEMQUEM ERIGIT AD ID IN QUO IPSE EST, NISI ALIQUANTUM AD ID, IN QUO EST ILLE, DESCENDAT
Sest mitte keegi ei tõsta kedagi enda kõrgusele, laskumata veidi tolle kõrgusele
*
VERUS PHILOSOPHUS EST AMATOR DEI
Tõeline filosoof on Jumala armastaja

Püha Augustinus, maailma uurimisest, 2005-08-07 08:20:34

A CORPORALIBUS AD INCORPORALIA
Kehaliste juurest kehatute juurde
*
A VISILIBUS AD INVISIBILIA, ET A TEMPORALIBUS AD AETERNA
Nähtavate juurest nähtamatute ja ajalike juurest igaveste juurde

Püha Augustinus, mõistusest ja autoriteedist, 2005-08-07 08:23:03

DUPLEX ENIM EST VIA, QUAM SEQUIMUR, CUM RERUM NOS OBSCURITAS MOVET, AUT RATIONEM AUT CERTE AUCTORITATEM
Sest kahekordne on tee, mida järgime, kui meid asjade hämarus puudutab: ebaselgus liikvele paneb - kas mõistuse või vähemalt autoriteedi.

Püha Augustinus, eksimisest, 2005-08-07 08:24:18

SI ENIM FALLOR SUM
Sest kui ma eksin, olen olemas

Püha Augustinus, omamisest, 2005-08-07 08:27:04

CETERA QUAE SUPERFLUA IACENT, ALIORUM SUNT NECESSARIA. SUPERFLUA DIVITUM, NECESSARIA SUNT PAUPERUM. RES ALIENAE POSSIDENTUR, CUM SUPERFLUA POSSIDENTUR
Mis mõnele üleliigne, on teistele vajalik. Mis on üleliigne rikastele, on vajalik vaestele. Omatakse võõraid asju, kui omatakse üleliigset

Püha Augustinus, Jumala armastamisest, 2005-08-07 08:33:11

FECERUNT CIVITATES DUAS AMORES DUO, TERRENAM SCILICET AMOR SUI USQUE AD CONTEMPTUM DEI, CAELESTEM VERO AMOR DEI USQUE AD CONTEMPTUM SUI
Kaks armastust lõid kaks riiki: nimelt maise riigi enesearmastus kuni Jumala põlgamiseni; taevase aga Jumala armastus kuni enesepõlgamiseni
*
AMANDI DEUM MODUS EST SINE MODO
Jumala armastamise mõõt on mõõdutu
*
SERO TE AMAVI, PULCHRITUDO TAM ANTIQUA ET TAM NOVA, SERO TE AMAVI
Hilja olen Sind armastanud, nõnda vana ja nõnda uus ilu, hilja olen Sind armastanud

ja Püha Augustinus, armastamisest üleüldse, 2005-08-07 08:40:07

SI ADEST AMOR, NON RECUSETUR LABOR, NON LABORAT QUI AMAT
Kui on armastus, ärgu keeldutagu vaevast, ei ole vaeva sel, kes armastab
*
DILIGE ET QUOD VIS FAC; SIVE TACEAS, DILECTIONE TACEAS; SIVE CLAMES, DILECTIONE CLAMES; SIVE EMENDAS, DILECTIONE EMENDAS; SIVE PARCAS, DILECTIONE PARCAS; RADIX SIT INTUS DILECTIONIS, NON POTEST DE ISTA RADICE NISI BONUM EXISTERE
Armasta ja tee, mida tahad: kui vaikid, vaiki armastusega; või kui karjud, karju armastusega; või kui parandad, paranda armastusega; olgu su sees armastuse juur; ei saa sellest juurest muud tulla kui head
*
PONDUS MEUM AMOR MEUS; EO FEROR QUOCUMQUE FEROR
Minu armastus on mu raskus, selle abil kandud, kuhu iganes kandun

toomas, 2005-08-07 08:40:37

Ilusat ja head pühapäeva kõigile!

toomas, 2005-08-07 08:43:45

...selle abil kandun, kuhu iganes kandun.

vigade parandus, 2005-08-07 08:54:11

SI ENIM FALLOS SUM
Sest kui mul on fallos, olen olemas

vigade paranduse parandus, 2005-08-07 08:56:27

SI ENIM FALLOS SUM ...
sest kui ma olen f...

33338, 2005-08-07 08:57:24

kassa nää, vahepääl SAJ Toomaski ÜLESÄRATATUD! ja tema°arvates lausa tegevikus, ehhki tegiast pole ajjsugi.

33338, 2005-08-07 08:58:52

aga see August"iinuse üttlus “omatakkse v'xxrajd assju, kujj omatakkse üleliikkset” on küll pajkkapidav.

***