Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

DiaTheo, 2005-07-27 01:00:29

Ti`ga puhus DT äsja tarka juttu.

PL, 2005-07-27 01:05:09

elfitaat, 2005-07-26 14:04:12

Kas energeetiline ravi ja eelmistesse eludesse viimine on müstika?

PL: Loomulikult mitte. Ärgem muutkem müstikat millekski odavaks.

levi, DT, 2005-07-27 01:08:10

DiaTheo, 2005-07-27 00:44:06

Ja edasi, levi? Mis otstarve siis on maailmal?

TD, miks ei võiks olla maailmal eesmärk (otstarve) juba üksnes seetõttu, et sina, TD, saaksid võid leivale määrida ja selle ära süüa.

Kas sinu jaoks, TD, on olemas ka veel mingit sellist maailma, mis sinust väljaspool asub?

levi, DT, 2005-07-27 01:10:53

Ja kui on ka väljaspool sind asuv maailm olemas, siis kus ta, DT, asub?

DiaTheo, 2005-07-27 01:14:45

Ja-jaa! levi.

Ja elevandil on pikk lont selleks otstarbeks e. eesmärgil e. põhjusel, et ta saaks palava ilmaga loomaaias lapsi vihmutada.

Njah, levi 00:55, 2005-07-27 01:16:02

"Ehkki ma ei tea täpselt, mida sa konteksti all silmas pead, loodan ma, et kõik kontekstid on siiski seotud inimesega ja tema poolt konteksti tajumisega. Miks? A sellepärast, et vaatlejaks, kes on konteksti tajuja, saab olla üksnes konkreetne inimene või inimesed (grupid)."

Sry, aga sellist juttu saab rääkida vaid antropoegotsentrist, kelle jaoks peale inimeste maailmas teisi tajuvõimelisi subjekte pole. Rääkimata sellest, et inimene on omast empaatiavõimest lähtuvalt võimeline kujutlema isegi elutute nähtuste mätta otsa...

DiaTheo, Hele, 2005-07-27 01:20:41

Hele, mulle tundub, et see veelgi suurem ja rikkam maailm on piisavalt suur ja rikas ning reaalne, et mõlemad sinna kenasti ära mahuksime. Praegast tunnen ma ennast seal veel nats nadilt, aga ehk paraneb mu enesetunne pärast käesolevat soristamist. vbndst.

levi, Njah, 2005-07-27 01:22:25

peale inimeste maailmas teisi tajuvõimelisi subjekte pole.

Arusaadav, kuid Njha, ma ei ole ju sellest üldse rääkinud ega ka välistanud. Me rääkisime ju milleski muust.

Rääkimata sellest, et inimene on omast empaatiavõimest lähtuvalt võimeline kujutlema isegi elutute nähtuste mätta otsa...

Kahtlemata, isegi lusikaga juttu puhuma a'la “küll sa oled armas, et mulle süüa tood”, “koeraga rääkima, et ”kas sa siis aru ei saa, mida ma sult nõuan" jne, kuid sel ei ole meievahelise jututeemaga mingitki pistmist.

Njah, levi 01:00, 2005-07-27 01:24:13

"TD, miks ei võiks olla maailmal eesmärk (otstarve) juba üksnes seetõttu, et sina, TD, saaksid võid leivale määrida ja selle ära süüa."

No muidugi on terve maailma olemasolu ainus eesmärk, et levil oleks kuskil olla ja tegutseda. Kõik muu on ilmselt ülearune.

Kas sinu jaoks, TD, on olemas ka veel mingit sellist maailma, mis sinust väljaspool asub?

Osa sellest asub Sinu ümber ja sees...

DiaTheo, 2005-07-27 01:26:08

Osa sellest asub Sinu ümber ja sees...

:-)))))))))))))))

levi, Njah, 2005-07-27 01:29:54

Osa sellest asub Sinu ümber ja sees...

Niiet, kui TD maailm, mida nii tema kui sina ‘reaalseks maailmaks’ nimetate asub osaliselt minu ümber ja minu sees, siis kas võiks siit järeldada ka seda, et minu maailm asub nii sinu kui TD ümber ja sees?

Miks sa üldse nii arvad, et see nii on, Njah? Oled kuskilt lugenud ja seetõttu arvad-usud nii või tajud seda sellisena reaaselt kohe päris ausalt?

PL, RJR, 2005-07-27 01:32:48

Hea Peeter

Kristus tõstab inimese üles - jumalinimese, uue loodu staadiumisse,
aga et selleni jõuda,
tuleb ikka ristilt ja surmast läbi minna - ikka enne nigredo ja siis albedo,
enne töömustas, siis valges,
enne surm, siis ülestõusmine.

PL: Nõus. Ilma sarnase tundlikkuseta pole inimsus võimalik. Küsimus on vaid, kas me serveerime seda süü või “valust õppimise” kontekstis.
/PL

See on väga oluline hingeseisund,
see patukahetus- meeleparandus- meeleuuendus,
see metanoia ja metameleia,
et võiks elada ülestõusmiselu -
ja see on ka väga kallis hingeseisund, kus kurbusest saab rõõm - see kurb rõõm on midagi võrreldamatut.

PL: Just - “kurb rõõm”, “rõõmus valu”, “valus rõõm”, “hurmuslik pigistus” (Barry Long) - selles võrreldamatus on Looa enda olemust. Ja keegi pole seda müsteeriumi väljendanud minu jaoks “silnuimalt” kui OSHo ja Barry Long. Sest tavaliselt me põgeneme valust rõõmu sisse; kuid alles kui suudame jääda valuga silmitsi, omandab rõõm sügavuse ja elu - hapruse.
/PL

Ma lihtsalt ei usu, et inimene paraktiliselt ilma patukahetsuseta, ilma “hinge musta ööta”, oma süü ja väärtusetuse tundeta, saab õigesse suhtesse Kristuses - no ma olen neid hurraakristlasi jms. näinud küll ja küll:
ütle,et Jeesus on Isand ja oledki päästetud.
See lihtsalt ei toimi nii.

PL.: Nõus. Kui me ei tunne, kuidas ja kuivõrd hetkest hetkesse eksime, “mõõda paneme”, siis me ka ei ela. Sellest sünnib valu meie endi pärast ja vajadus “kaitsta maailma meie endi eest”.

levi, DT, 2005-07-27 01:35:00

Ja elevandil on pikk lont selleks otstarbeks e. eesmärgil e. põhjusel, et ta saaks palava ilmaga loomaaias lapsi vihmutada.

Kas sellest võiks järelduda, et TD peab ennast nii TD-ks kui ka elevandiks?

Njah, levi 01:22, 2005-07-27 01:38:26

"Arusaadav, kuid Njha, ma ei ole ju sellest üldse rääkinud ega ka välistanud. Me rääkisime ju milleski muust"

Aga kuna välistasid inimvälise konteksti võimaluse, siis sellest järeldub ka inimvälise subjektsuse võimatus.

Kahtlemata, isegi lusikaga juttu puhuma a'la “küll sa oled armas, et mulle süüa tood”, “koeraga rääkima, et ”kas sa siis aru ei saa, mida ma sult nõuan” jne, kuid sel ei ole meievahelise jututeemaga mingitki pistmist."

Ettekujutlus ei pea tingimata tähendama elutute asjade “hingestamist”. Piisab sellestki, et kujutleda, millisel moel kujuteldav kauem oma funktsionaalsust täita suudaks...

Ti, DiaTheo, 2005-07-27 01:38:43

*
Vaat seal kipub ta end tihtipeale alahindama, lausa alaväärsuskompleksi käes vaevleb teine

Tead, mu meelest sa võiksid sellele ühele inimesele kuuest ja poolest miljardist, keda sa täiesti pooljuhuslikult tunned,öelda, et tal tõesti pole põhjust muretseda.
Ja tead miks?

Lihtsalt sellepärast, et inimene, kes j u l g e b endale ja maailmale tunnistada, et ta vahel ka nõrk ja äpu ja saamatu on, on niipalju tugev küll, et selles elu virr-varris päris hästi hakkama saada :)

levi, Njah, 2005-07-27 01:43:03

Njah, levi 01:22, 2005-07-27 01:38:26

Aga kuna välistasid inimvälise konteksti võimaluse, siis sellest järeldub ka inimvälise subjektsuse võimatus.

Eksid, ma ei ole seda välistanud.

Ettekujutlus ei pea tingimata tähendama elutute asjade “hingestamist”.

Kahtlemata mitte ja ma ei pea sellist asja ka inimese teona ka võimalikuks, s.t. ei usu selle võimalikkusesse.

Njah, levi 01:29, 2005-07-27 01:45:04

"Niiet, kui TD maailm, mida nii tema kui sina ‘reaalseks maailmaks’ nimetate asub osaliselt minu ümber ja minu sees, siis kas võiks siit järeldada ka seda, et minu maailm asub nii sinu kui TD ümber ja sees?"

Reaalse substantsina on see maailm meie kõigi jaoks üks ja sama. Lihtsalt minuväline maailm on see osa maailmast, mis jääb väljapoole mind. Et Sina pole mina, siis...

Njah, levi 01:43, 2005-07-27 01:51:27

"Eksid, ma ei ole seda välistanud."

Eksid, justnimelt välistasid:
A sellepärast, et vaatlejaks, kes on konteksti tajuja, saab olla üksnes konkreetne inimene või inimesed” (grupid)."

Njah, levi 01:43, 2005-07-27 01:55:36

"Kahtlemata mitte ja ma ei pea sellist asja ka inimese teona ka võimalikuks, s.t. ei usu selle võimalikkusesse."

Miks siis alustasid vastamist: “isegi lusikaga juttu puhuma a'la “küll sa oled armas, et mulle süüa tood””?

levi, Njah, 2005-07-27 02:21:24

Njah, esiteks, ma ei võistle sinuga ning teiseks, sa rebid tervikmõtte kontekstist lause, millele andsid iseenda soovmõtte. Selliste vaidluste puhul, ja eriti, kui on tekkinud kahtlus, on kasulik enne asja uurida või tuua esile kogu tekst või viiteid neile.

Muide, Njah, ma siiski ei eksinud, s.t. ma ei välistanud inimvälise konteksti olemasolu. Ma rääkisin, et ma ei usu inimvälise vaatleja konteksti olemasolusse (sellesse tajukonteksti, nagu see tekib inimesel) sel lihtsal põhjusel, et nii mina kui sina ei saa rääkida kellegi või millegi tajukontekstist konkreetsemalt, kui me seda täpselt ei tea. Seda enam, sa ise tõestad seda oma 2005-07-27 01:38:26, milles sa räägid lausa sellest, et inimene on omast empaatiavõimest lähtuvalt võimeline kujutlema isegi elutute nähtuste mätta otsa... ja siis hiljem ettekujutusest. Muide, kas sul on tõesti võimatu aru saada, et sinu või kelle tahes inimese ettekujutus mingist kontekstist ei ole veel tõend inimeseväliste asjade konteksti olemasolu kohta? Seda pidasingi silmas.

Eelmainitu tõenduseks on eriti mu komm ‘levi, Njah, 2005-07-27 00:55:59’ ja selle järgnevad.

Esimene ja pikim neist, mis sisaldab selget vastust:

levi, Njah, 2005-07-27 00:55:59

Njah: Kõik kontekstid pole minu/Sinu ega isegi inimkonnakesksed...

Mina: Ehkki ma ei tea täpselt, mida sa konteksti all silmas pead, loodan ma, et kõik kontekstid on siiski seotud inimesega ja tema poolt konteksti tajumisega. Miks? A sellepärast, et vaatlejaks, kes on konteksti tajuja, saab olla üksnes konkreetne inimene või inimesed (grupid). Kui aga see ei saa juhtuda kõikide kontekstide suhtes (inimesevälised kontekstid!?), siis esiteks, kuidas saab kontekst olla inimtaju väline ning teiseks, selline asjaolu (imeviguri abil) ei saaks meile ikkagi anda täit veendumust sellest, kas miski muutub konteksti muutudes otstarbetuks või mitte. Tõsi, sellisel juhul saaksime me midagi üksnes oletada, aga mitte rohkemat.

***