Sulnis Kristus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2518 kommentaari.

priit kelder, 2005-07-25 05:48:00

Hüva, Raivo, kõik justkui arusaadav ja kena. Mul ainult üks pisike küsimus. Millele tuginedes sa võtad, et Kristus praegugi toimetab, jälgib, juhendab, armastab jne? St - on’s ta ikka ilusti elus veel? Kes ja kus teda näinud-katsunud on? Ja ma küsin seda tõsiselt, ilma müstikata, nii et Harri moodi luulusid, et ‘eile ilmuatas ta mulle end’, ei soovi kuulda. Ent siiski jääb kripeldama küsimus, et Jeesuse tõsielulisuse kohta puuduvad maailmal käegakatsutavad andmed. Mis on olemas, on muinasjutud pelgalt. Ning uskuda, et väljamõeldis elab reaalsena tänagi, see on veidi ilmetu. Ütle, kas sul on Kristuse tõsiolemise kohta siis ja praegu mingitki tõsist teadmist? Või ainult uskumine? Või üksnes arvamine?

rjr, 2005-07-25 09:27:26

Kristuse tulekust saadik on iga inimese ajalugu terve maailma ajalugu või võib selleks saada. See on võimas. Ja see on ilus.

Aga veel võimsam, ilusam ja valusm on see, mida Wilde ütleb Jumala ja armastuse kohta: „Enamik inimesi elab armastuse ja imetluse nimel. Aga me peaksime elama armastuse ja imetlusega.

Kui meie vastu näidatakse üles armastust, siis me peaksime mõistma, et me ei vääri seda põrmugi. Keegi ei vääri armastust. See tõik, et Jumal armastab inimest, näitab, et taevases ideaalses asjade korras on kirjas, et igavene armastus tuleb anda sellele, kes seda igavesti ei vääri,“ ja lisab:

„Armastus on sakrament, mida tuleb põlvitades vastu võtta, ning nende huulil ja südames, kellele see osaks langeb peaks olema: Domine, non sum dignus!“

rjr, priit, 2005-07-25 09:29:51

Priit

me ei saa sekulaarsete - ilmalike - allikatega tõestada Jeesue olemasolu ja jumalikkust - kui nii teem,siis kinnitame ju, et pühakiri on samasugune sekularne allikas

rjr, priit, 2005-07-25 09:32:32

Samas on Jeesuest juttu Joseph Flaviuse Juudi sõjas, mida peetakse autentseks, edasi tulevad mitmed Rooma allikad, siis Milaano surilina jne.

Jeesuse elu ei ole seatudki kahtluse alla ei juutide ega paganate poolt - kahtluse all oli kas ta ikka oli Kristus

rjr, priit, 2005-07-25 09:36:08

Kristuse ettekuulutajaid ja - mu meelst tõelisi kritslasi - oli ka ene Kristust.

Kõige võimsamana mõjuvad Vatikani Sixtuse kabelis, mitte Jeesue esivanemad ega ka mitte Vana Testamendi prohvetid, vaid just paganate sibüllid - need on Michelangelol eriti välja toodud.

Ja Kristuse unikaalsus on tema jumalikkus eparim tõestus.

rjr, priit, 2005-07-25 09:40:24

Pane tähele, et Kristus esooviks ei olnudki niivõrd inimesi parandada ja kanatusi leevendada nagu maailm ootas.

Tema eesmärgiks ei olnud teha huvitavast kelmist igav aus mees, teha töknerist variser.

Ta ei oleks olnud vaimustet vaeste ja vangide aitamise keskustest.

Mingil erilisel moel pidas ta pattu ja kanntust iseeneses ilusaks - pühaduse aluseks.

see kõlab väga ohtlikult.

Ning se ongi ohtlik.

Kõk suured mõtted on ohtlikud.

Konsultant, 2005-07-25 09:41:05

RJR esinemised on tõepoolest sügavat religioossust külvavad...

ei tea, kuis teistel, kuid minul tekib tema limedaid lullitamisi nähes alati sügav soov karjatada "ARMAS JUMAL!"

rjr, priit, 2005-07-25 09:45:11

Muidugi peab patune kahetsema.

Miks?

Aga selleks,e t ta mõistaks, taipaks, mis ta onteinud.

Kahetsushetk on initsatsioonihetk.

Enamgi veel - see on vahend, mille abil inimene mudab oma minevikku.

Vanad kreeklased pidasid seda võimatuks.

Kuidas karma muutmisega oli Idamaades?

Kreeklased igatahes ütlsid,et isegu Jumalad ei saa minevikku muuta.

Kristsu aga näitas, et seda suudab kõigetavalisem patune.

Et see on ainus asi, mida ta suudab.

Kui kadunud poeg põlvili langes ja nutma puhkes, siis muutus tema elu.

Kristsus rääkis vita nuovast - uuest elust.

Uussünnist.

rjr, 2005-07-25 09:47:05

Kristus on romantikute arhetüüp ja eelkäija sestap, et ta ütles esimesena, et inimesed peaksid elama kui lilled.

ta määratles selle väljendi.

rjr, 2005-07-25 09:49:07

Kristus tegi lastest eeskuju, kelle sarnaseks ininmesed peaksid saama.

ta seadis nad vanematele eeskujuks.

ja see on tõepoolest peamine kasu,mis lastest on kui täiusest üldse peab kasu saama...:-)))

rjr, 2005-07-25 09:49:54

Dante kitkutas,et inimese hing tuleb Jumala juurest nuttes ja naerdes kui väike laps

rjr, 2005-07-25 09:50:39

Kristus ütles, et inimesed ei peaks väga tõsiselt võtma materiaalseid argiseid muresid.

Konsultant, 2005-07-25 09:55:47

Kristuse ettekuulutajaid ja - mu meelst tõelisi kritslasi - oli ka ene Kristust.

Õige, Joosep-poisu.

Kristuse-eelsest ajast on teada umbes viiskümmend müütilist kuju, kes sündisid pööripäeval neitsist, tegid imetegusid ning hukati teiste pattude eest.

Kristuse legend on üks neist, mis soodsate asjaolude kokkulangemisel ainuvalitsevaks sai.

Ja Kristuse unikaalsus on tema jumalikkus eparim tõestus.

Kristuse unikaalsusest on eelnevat arvestades pisut juhm mõmiseda.

priit kelder, 2005-07-25 10:39:59

Raivo, tänan vastamise eest. Kuid küsitavused jäävad.
(1) Kahtleksin su esitatud Joseph Flaviuse autentsuses Kristuse olemise tunnistajana. Teada ju on, et “Juuda muististes” esinev viide Jeesusele on sootuks hilisema aja juurdekirjutus, mis levis 10. sajandil piiskop Agapi araabia keelest tehtud tõlke põhjal. Kuid tunnistada tuleb, et rooma I sajandi kirjamehed, nagu üks suu, kõik vaikivad Jeesuse kohta.
(2) Pühakiri ongi ju sekulaarne alikas. Mida veel? Kirjutasid ju selle kümned inimpõlved ja sajad inimputukad, mistap väited selle pühalikust päritolust näivad mannetud ja kunstlikult otsitud.
(3) Ei saa nõustdua su kategoorilise väitega, et
kui meie vastu näidatakse üles armastust, siis... peaksime aru saama, et me ei vääri seda. Mis inimvaenulik seisukoht!! Väärime ikka küll, ja enamgi.
(3) Kristus ei rääkinud ‘vita nuevo’st', kuna ta ilmselt ei osanud tollast ladina keelt. Pigem siis mingi heebreakeelne vaste või arameakeelne.
(4) Ent ikkagi ei saanud ma sult vastust ega tõendust, et Kristus üldse kunagi oli või ei olnud. Ajaloolasena olen aga harjunud asisemate faktidega. See, et Michelangelo midagi kujutas, no see pole tõsine argument - ka saabastega kassi on raamatuillustratorid kujutanud. Mis eristab üht luulut teisest, või miks peaksime eelistama üht juutide muinasjuttu muudele ja paljudele siin ilmas?

Edu jumalatõestuse otsinguil.

Eemalolija, 2005-07-25 12:55:34

Jeesuse pühendumine Isa tahte täitmisele ja inimese teenimisele oli midagi enamat kui surelik otsustusvõime ja inimlik kindlameelsus: see oli kogu südamest pühendumine sellise piiramatu armastuse annetamisele.

Ükskõik kui suur ka poleks meie austus Jeesuse kui Kristuse vastu, ei tohi inimestelt võtta Jeesust kui inimest. Meister on tõusnud kõrgele nii inimesena kui ka Jumalana, ta kuulub inimestele, inimesed kuuluvad talle. Kahju, et religiooni ennast nii valesti tõlgendatakse ja raskustes rabelevatelt surelikelt Jeesus kui inimene ära võetakse. Ei tohiks lasta arutlustel Kristuse inimlikkusest või jumalikkusest varjutada tõde, et Jeesus Naatsaretlane oli religioosne inimene, kes tänu usule õppis tundma ja täitma Isa tahet - ta oli kõige tõelisem religioosne inimene, kes kunagi on elanud.

Aeg on küps tunnistama Jeesuse kui inimese kujundlikku ülestõusmist hauast üheksateistkümne sajandi teoloogiliste traditsioonide ja usudogmade keskelt. Jeesus Naatsaretlast ei tohi enam ohverdada isegi suurepärasele käsitusele ülendatud Kristusest. Missugune kõikeületav tee avaneks meile, kui Jeesuse mõistmine inimesena ärataks Inimese Poja traditsioonilise teoloogia hauast ja esitleks teda elava inimesena inimeste keskel.

Kristlased kohandaks kindlasti kõhklematult oma usku ja eluviisi selliselt, et nad saaksid järgida Meistri tegelikku elu, mida iseloomustas religioosne pühendumine Isa tahte täitmisele ja inimese isetule teenimisele.

Kas end kristlasteks pidavad inimesed kardavad, et kiriku teisenemiste läbi et avastatakse sotsiaalset lugupeetavust taotlev ja isekate majanduslike huvidega ning enesega rahulolev ja pühendumatu vennaskond? Kas ametlikuks muudetud ristiusk kardab traditsioonilise kirikuvõimu ohtusattumist või isegi kukutamist, kui surelike inimeste meelde ja hinge ennistatakse isikliku usuelu ideaalina Jeesus Galileast? Tõepoolest, kui teoloogilise religiooni Jeesusest asendaks äkki Jeesuse elav religioon, toimuksid sotsiaalsed ja majanduslikud ümberkorraldused ning moraalne noorenemine, religioonist lähtudes revideeritaks kristlikku tsivilisatsiooni drastiliselt ja murranguliselt.

Jeesuse järgimine tähendab, et võetakse isiklikult omaks tema religioosne usk ja Meistri elu kui inimese isetu teenimise vaim. Üks tähtsamaid seiku inimese elus on selgitada, millesse Jeesus uskus, avastada tema ideaalid ja püüda saavutada tema kõrget elueesmärki. Kõigist inimteadmistest kõige väärtuslikum on tunda Jeesuse usuelu ja teada, kuidas ta seda elas.

Lihtrahvas kuulas Jeesust meeleldi ja kui neid tõdesid taas maailmale kuulutatakse, võtab see uuesti Meistri siira, religioossetest ajedest lähtuva pühitsetud inimelu esituse vastu. Inimesed kuulasid teda meeleldi sellepärast, et ta oli üks nende seast, pretensioonitu mittevaimulik - maailma suurim usuõpetaja oligi tõepoolest mittevaimulik.

Taevariigisse uskujate eesmärk ei tohiks olla Jeesuse lihaliku elu väliste aspektide otsene matkimine, vaid pigem tema usu omaksvõtmine: usaldada Jumalat, nii nagu tema Jumalat usaldas, ja uskuda inimestesse, nii nagu tema inimestesse uskus. Jeesus ei vaielnud kunagi Jumala isaduse ja inimestevahelise vendluse üle, vaid oli elav näide nii ühest kui ka teisest.

Nii nagu inimteadvus peab arenema jumaliku mõistmiseni, tõusis ka Jeesus inimolemusest Jumala olemuse teadvusele. Ning Meister sooritas selle suure tõusu inimlikust jumalikuni oma sureliku intellekti usu ja sisimas elava jumaliku vaimu tegude ühtsuse läbi.

trooja, 2005-07-25 13:23:47

Jeesus Kristus ei ole võimalikult isegi mitte kunagi eksisteerinud, elik pole ajalooline isik.
Tema eksisteerimise poolt ei räägi sisuliselt mitte ükski tõsiseltvõetav ajalooline allikas.

rjr, priit, 2005-07-25 13:25:31

Kristluse alus on USK, et Jeesus on Kristus- kõik muud tõendused on selle kõrval tühised.

Kristuse järgijad on need, kes järgivad teda Vaimus - muud järgijad-järeltulijad ei ole Kristuse järgijad.

Sestap on Browni DaVinci kood täiesti valesti üles ehitatud - Jeesue lihalikel järeltulijail ei ole mingit tähtsust.

rjr, priit, 2005-07-25 13:26:59

Kui Su meelest on liig öelda, et keegi ei vääri Jumala armastust, siis öelgem, et kõik inimesed väärivad seda paitsi see, kes arvab, et väärib

rjr, 2005-07-25 13:31:36

Kristus ajaloolise isikuna pole nii oluline, kui Kristus arhetüübina.

Kui Kristus oleks ka müütiline kuju - oleks tal ikkagi vägi muuta inimeste olemist.

Õigupoolest ei ole isegi eritiutähtis see, mida Kristus õpetas, vaid see, et temaga kohtudes inimesest sai ja saab KEEGI.

uuk, 2005-07-25 13:32:28

Eemalolija, 2005-07-25 12:55:34

No paneb ikka pead vangutama küll, kui kaugele te veel võite minna, eemale soojasti praksuvast lõkketulest, siniste säästulampide vaakumkaissu.

***