Sõna- ja tsensuurivabadusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 603 kommentaari.

Uuk, He, 2006-01-18 01:47:42

12 tubrikut.

ps - Kas nikotiinitus tuleb plaastrite, nätsude toel vai paned puhast tahet?

Uuk, He, 2006-01-18 01:50:21

no kaklusklubi ikka tõesti naturaalne. :)

Heelium, Uuk, 2006-01-18 02:13:35

ps - Kas nikotiinitus tuleb plaastrite, nätsude toel vai paned puhast tahet?

Nätsud-plaastrid imho huumor.

Söön või joon teed, kui suitsuisu tekib, muu on tahe.

Uuk, He, 2006-01-18 02:22:57

Mul oli veel hiljuti 2 nikosõltuvust - sigaret ja piip. (Muide need tõesti 2 eri teemat). Sigaretist sain lahti. Piip aga senini ees. Ja ega see niiväga häirigi. :)

Aga jõudu sulle!

N, 2006-01-18 06:35:12

kuna Majla pole vel jxud ülesärgata, jxuttsin ka mina ríismed ülelugeda. nagu viittsisin. kokkuvxttes märgin et ehhtjobulik MÖLA. méelde ej jäänd sisuliselt midagi. p'äälä selle kujdas kxntts vxjjb “omandixjjguse” ületarvitamistxttu ise paljuneda.

N, 2006-01-18 06:38:11

aga ma ej póolda et ka seda kustutataks. nagu mu noore sxbra l'ä.llamisi. midagi peakks j'ääma ka m'ällu et kellestki xjjget pilttisáada. mujdu ej suuda alli massiseas väjkksäjd staalinejd eristadagi kes súlle igal ettkel vxjvad noa se.llgal'üjja.

Heelium, N, 2006-01-18 06:59:16

fc foorumid on tehtud, et jäljed jääks :)

Ma ise olen seal kindlasti aktiivne liige :)

See on mõeldud tülitsemise kohaks ja ma tahaksin, et see veaks tülid viast eemale :) Kui suuta see kommentaarium tõesti puhtaks teha neist, siis pole ka Mailal ehk enam põhjust seda kinni panna.

Aga ma arvan, et alustuseks on sinna esimesi tülisid vaja :)

taks, 2006-01-18 07:00:06

No tere hommikust!
Millega siis noorvõitlejad öösiti tegelevad!
Alles see oli, kui inertgaasi toodi eeskujuks, et ta ei reageeri läbule ja et teda intriigid ei huvitavatki ja torked ei jõudvat perale... on nüüd niisuguse hunnikuga maha saanud.
Mõni ilus komm oli siiski ka mu viimasest siinkäimisest. Ja see tasus siia uuestitulemist.
Ah et millised kommid olid?
Üks rääkis luua ukse taha panemisest, teine oli ühe põlise poissmehe ood naisele, siis veel paar tükki... ja kõik.
Täna on küll külm aga vast siiski parem ilm kui eile...

Heelium, N, 2006-01-18 07:02:26

St. mul on selline idee:

1. Via’s algab tüli ja lällamine — samasugune, nagu see tänaöine.
2. Maila kustutab lällamist, paneb sellest mõned vihasemad osad fc'sse ja paneb viasse fc lingi. Ühtlasi lülitab vajadusel kommenteerimise nt. tunniks välja.
3. FC all lahendatakse küsimust. FC alt kustutatakse kommid, mis ei sisalda tülitsemist, kui need ei ole publiku foorumis (mille fc'sse tegin, kuna inimestel tuleb mõnikord ette sõbralikke hetki).

Lisaks:
mina hakkan absoluutseks küünikuks :) siis mul on hea seda fc foorumit käima panna — hiljem loodan sinna ka rohkem adminne leidma, kui see peaks tööle hakkama.

Heelium, taks, 2006-01-18 07:03:16

Mul on tülide vastu professionaalne huvi tekkinud :)

Teen intriige, palju teen :)

N, 2006-01-18 07:31:36

ma póoldan igasuguse läbu säjlitamist, kassvxjj eraldi. see annab jobudest tegeliku pildi.
kujj aga akkab ruumip'äälämxjuma, sis vxjkks etteteattades näjttäks 100'kauppa eesstpooltt kustutada. kes tahab, saab sis ise tejse pallge oma ketastelesäjlitada.

Heelium, N, 2006-01-18 07:45:27

Riiuklubi võimaldab, et tülide kohta tulevad kirjad e-mailile. Nii on lihtne olulisega kursis püsida.

// tõlkides riiuklubi eesti keelde

Heelium, 2006-01-18 07:46:12

arvan, et panen sealt eesti keelde esialgu ainult olulise — postitamise jms. käsud, et kasutada saaks. muu siis, kui rohkem aega.

Heelium, Padre, 2006-01-18 08:09:55

http://www.arutlused.net/frum/index.php?bn=fightclub_taga — oled oodatud sinna minust korralikult teostatud artiklit kirjutama. Arvan, et ma ise vb. ei tuleks nii hästi toime ;)

Lilleke, 2006-01-18 09:22:43

Ma pean riiuklubisse õpilaseks minema:(
Eile sain reaalis õppetunni, mis ütles, et vahel pead oskama olla vihast vahutav mölakas..
..et on olukordi kui tuleb oma viisakus....pista võimisiganes..
Pole veel otsustanud, kas jonnakalt oma lolli joont ajada või peegli ees koledat nägu õppida ja riiuklubisse liikmeks hakata.
Novat igat sorti lahkajad, kes siin vabalt suvalise mööduja egot on võimelised hekseldama..
Mida teha sihukese mökuga, kes korralikult märatseda ei oska/pole võimeline(isegi juhul kui see lausa hädavajalik on)?
Võimekuse tipuks on uks pauguga kinni lüüa ja vaikides lahkuda:(
Appi, miske äpu ma olen:(
/upub enesehaletsusse/

Heelium, Lilleke, 2006-01-18 09:35:40

Ehee ...mölisemine ja sõimamine on riiuklubi eesmärgist pool :) Teine pool on selliste asjade vältimine. Nii et sa võid sinna õpetajaks ka tulla :)

Mina olen totaalne mölakas täna ...see on fun :)

Heelium, Lilleke, 2006-01-18 09:37:57

Kusjuures, ma olen ülirahul selle foorumiga. Keegi saatis mulle raevuka kirja, et ma tema nime sealt maha võtan — järelikult see töötab! Sinna võib panna netimölisejate nimesid ja IPsid, otsida, nuhkida ja jälitada nagu seadus ette näeb, selgitada välja; samuti võib seal lahendada jne...

Ma olen rahul vaikselt :)

Ja tglt pole ma eriline mölakas ka, aga täna on kuidagi sobiv ennast selleks nimetada ...iseenda solvamine on vist lubatud :)

N, 2006-01-18 09:40:15

nagu kogeda, on sellgund 2 léeri nagu tavaliselt sellistel puhhkudel. ükks póoldab TRELLITAMIST, tejne VABADUST. pxhjused mujdugi erinevad. mxni vxtab lambist minngi tehisliku määratlematu “viisakus”mxjsste, tejne (mina näjttäks) ej saa sellest mxhhkugi aru.
sellekohhta on 3 suurtt soovitust.
1) kassvxj vastu tahhtmist p'üüda süvenenult tuttvu keele téadusega. alustada keeletekke käsitlustega. txkkeks vxjb siin osutuda küll tejje keeleline piiratus, paljud ejj osska ej vranss"eed ega tojttsi, nooremad isegi russkit, rääkkimatta péenematest keeltest. kujd minngi pildi ikka saate.
siis tajppate ka kirja ja kxne erinevusi, nende väljändusvxjmalusi ja piiratusi ning ehhk ka lóobute märgiPÓOLSE osa ületähtsustamisest, eriti kirjas. iseasi on too.n, millega midagi vällja sülitatakse, kujd kirjas se ej väljändu. siin mxéldakkse se tehislikult ise júurde nagu kéegi tahab “solvatud” ólla.
2) kuj kellelegi kéegi midagi üttleb, sis kxjgepäältt lüligu vällja tunnded ning vaadaku seda erapooletult JAHH:EJJ alusel. kujj ej suuda määratleda, jäta se arutlusest ülttse vällja. kass ‘ööldu vasstab tegelikkusele vxj mitte? kujj ej vassta, sis jaotta edasi, kas se puudutab ASSJA vxj SINND ennast. kujj assja, sis vxjjd selgitada. se onngi asja tuum ehk AJNUS pxhjus et edasijutelda.
kuj puudutab sinnd, sis milleks vastata?. sest PÚUDUB alus mida arutleda. ja kuj soovid, mine erakirjale vxj kusskile kokkuleppelisele ajast arust lehele kusskile kelldrísse.
kuj vasstab tegelikkusele, sis pole vajadust enam üle korrata.
3) kuj kusskil on talutavalt piiratud arutlejate ulkk, sis side tekib. sest ollakse suuttlikud vahep’äälsät pahhna ülevaattama ning kujdagi ka asjasträäkki. kuj lähäb vajd l'ä.llamiseks (nagu Telfis kuss mxne tunniga sigineb mutusada kómmi), sis muuttub ka arutelu mxtetuks.
et siisski rúumi kokkuojjda, vxjjb vabalt vanu kómme kustutada, jookksvatest aga MITTE ÜHHTEGI! kuj jusst langikene oma kageb"isste kaéla ej sokuta. sest péame tunnistama et me ejj ela ju sxnavabdusega riigis nagu mitte ka rahhvavxjmuga riigis.
nii jääkks igal alal jookksvalt silme°ette kuni 200 kómmi. kes tahab, kogub ja säjlitab kómme xjjgeaekkselt, samas ej teha líiga mitte kellelegi.

kokkuvxttes: parim vxjttlus tsensùuriga on seda tsens"uuri ülttse enndale mitte ette kujutada! ja usskuge, te muuttute tejstesuhhtes palju taluvamaks ning sälitate ka lóova nóoruslikkuse ja saavutate ehk ka osa erapooletusest.

Heelium, 2006-01-18 09:40:19

// loodab, et ta oma napakast foorumist enne ei tüdine, kui see töötab

Lilleke, Heelium, 2006-01-18 09:40:26

Sina ja totaalne mölakas?:))))
No näed sa ju ise kah naerad selle peale:))

***