Sõna- ja tsensuurivabadusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 603 kommentaari.

DiaTheo, 2006-01-17 09:49:40

múlle pole ülttse tähhtis KUJDAS ennd väljändatakse, vajd MIDA väljändatakse. tejjl näjjb väline kü.llg tähhtsamolevat.

Viltu näib sulle, et meile sedasi näib.

Vaata või ennast oma kareda väljenduslaadi ja pudiääldusega. Öeldakse sulle, mis öeldakse - muidugi püütakse sind kasvatada - aga sinuga eksisteeritakse koos, paralleelselt, probleemideta, lausa meeldivalt.

Kogu meie suhtlemisel oleks aga kiire krõška peal, kui su jutus iva seitsmendale kohale langeks, kui see sinu omapäraline “kuidas” jääkski su peaaegu et ainsaks sõnumiks, kui sa ennast seeläbi kotkana tunneksid ja teisi limukateks sõimaksid ja kui sulle samaga vastamisel solvunult saba rõngasse tõmbaksid.

N, 2006-01-17 10:00:25

nii et limukad jmt on sinuarust sisu. sellest ju enamik kómme kóosnevatki.

N, 2006-01-17 10:02:47

ej mxjsta mida sa mxttled väljändus LAADIall. kujj aga mxttled väljändus VÍISI, sis millele toettub sinu innang “kare”? ma ej saa sellest aru.

mis puuttub aga 'ääldusésse, sis ej maksa rääkki sellest millest sa mxhhkugi ej jaga. oled nagu mu suur sxber, kes pole aasstate jooksul suutt mxjssta et kiri ja kxne on kakks ise assja.

Padre, 2006-01-17 10:04:20

levi, Heelium, 2006-01-17 10:20:40

Ei, levi — ma lihtsalt arvan, et sõnavabadus on täiesti piiramata kujul täiesti ilma vastuoludeta nähtus. Igaüks võib just sõnavabaduse tõttu omada seisukohta, mida öelda on hea ja mida mitte.

Heelium, see mida sa silmas pead, ei ole mitte sõnavabadus vabadusõigusena, vaid mõtte-ja südametunnistuse vabadus (õigusena) ning vabadus liigutada suud ja tuua helina kuuldavale omi mõtteid. Sõnavabadus kitsamalt on aga hoopis midagi muud. Tegelt selgitasin selle olemust eespool.

Seetõttu veelkord: sõnavabadus on õigus (s.t. õiguslik kategooria, mitte aga üksnes suu liigutamise vabadus; selle - sõnavabaduse - sisu ja maht on määratletud õigusega elik õigusnormidega ning tagatud riigi sunnijõu ja ühiskondliku arvamusega.

Püüa aru saada sõna-, mõtte -ja südametunnistuse ning suu liigitamise ja heli kuuldavale toomise vabaduste vahedest elik erinevustest.

DiaTheo, 2006-01-17 10:21:11

tsensùuri éesmärgiks on inimeste kasstidéssejagamine. et need ej kuulu mejjeulkka, nood on ropud ning pähhid. miss aga millegi aluseksonn, seda millegipärast ejj esitatta.

Millest räägid???

Tsensuur oma algupärandis on hinnang. Millise otstarbega hinnang, see ripub ära konkreetsetest asjaoludest.

Et autol peavad olema pidurid, ja korras pidurid, ka see on tsensuur. Targad tehnikud määravad auto tehnilise olukorra, hindavad, tsenseerivad auto tehnilist seisukorda, NB! 33338 - veelgi targemate eeskirjade alusel - teiste liiklejate kaitseks!!

Miks ei võiks siinsetki võimalikku tsensuuri vaadelda kui olukorra hinnangut, arengu võimalikku tulevikku silmas pidades.

Neid jahumisi vabaduse üle ja ümber pean ma kas targutavateks või vastutustundetuks mulinateks. Vabadus on hea asi, praktikas aga vaid senikaua realiseeritav, kuni ühe vabadus teise vabadust ahistama ei hakka. Kui hakkab, ongi kohe sõda lahti. Nagu meilgi siin hetk tagasi oli.

Nii, nagu igal ilusal sportmängul on reeglid mängu ilu ja mõnu tagamiskes, nii pole miskit katki, kui ühel foorumil on olemas reeglid, tsensuur siis mõnede keeeli, tagamaks foorumis meeldiva õhkkonna valitsemist.

Ja kui on tegemist veel ühe privaatalusel tegutseva foorumiga ... jätkem siis ikka ka foorumi asutajale alles tema õigus vabadusele, õigus teha foorumist just see, mida ta sellest teha tahab.

Meile jääb seejuures vabadus osaleda selles või mitteosaleda. Ja muidugi õigus oma foorumi püstipanemiseks.

Nii iisi on see lugu.

Nüüd siis tagasi selle foorumi tekkeloo juurde, kordi korratu juurde. Teatud hulgale inimestest mõjus Kingo ahistavana, vestluste kulgemisele lämmatavalt, rusuvalt, depresseerivalt. Delfis sai tema eest ainult põgeneda. Ettevõtlik ja asjalik Maila ajaski seepeale selja sirgeks - kaua me siin põgeneme, teeme foorumi, kus temal tuleb meie arusaamistele alluda, mitte vastupidi.

Ja nii asutaski Maila meie jaoks meeldiva foorumi, päises geniaalne reegel - kui Mailale miski-keski ei meeldi, pannakse selle miski-keski ees foorumiuks kinni.

Jällegi nii simpel, et enam simplimb olla ei saa.

dt, 2006-01-17 10:29:53

N, 2006-01-17 10:00:25

nii et limukad jmt on sinuarust sisu. sellest ju enamik kómme kóosnevatki.

Väga üheülbaselt loed. “Limukad” ei moodusta enamust, isegi mitte suurt osa kommentaaridest ja nende sisust. Ka Joosu omadest mitte.

dt, 2006-01-17 10:35:18

N, 2006-01-17 10:02:47

ej mxjsta mida sa mxttled väljändus LAADIall. kujj aga mxttled väljändus VÍISI

Aru ei saanud, aga ikkagi said aru. Nagu mina sinu karrikatuursest esitusviisist - kui ikka tahan, saan aru küll; kui ei viitsi, ei loe.

sis millele toettub sinu innang “kare”?
ma ej saa sellest aru.

Näide su karedusest kohe rida allpool võtta:

mis puuttub aga 'ääldusésse, sis ej maksa rääkki sellest millest sa mxhhkugi ej jaga. oled nagu mu suur sxber

Ära ärritu tühja asja peale, sinu näide oli ju mõeldud positiivse esiletõstmiseks:-))

Heelium, 2006-01-17 10:42:41

Kordan veel ühte artikli seisukohta. Artikkel on seisukohal, et sõnavabadust piirata tuleks sõnadega. Lähtudes sellest, et sõnaga ei saa teha kahju, mida sõnaga takistada ei saaks — st. põhjendatumad sõnad jäävad peale, kui osapooled sõnu kasutada oskavad ja kuulajad neist aru saavad.

Sõna ei ole midagi sellist, mis vahetult kedagi kahjustada saaks — vähemalt mitte nii, et see inimene ennast füüsiliselt ja mittesõnaliselt kaitsma peaks. Sõna vastu seega sõnaga :)

Samas ei ole sõnavabadus oluline teema, vaid just lokaalne tsensuur ja selle põhjendatus :)

Padre, 2006-01-17 10:43:46

Maila, Heelium, 2006-01-17 10:48:03

Lähtudes sellest, et sõnaga ei saa teha kahju, mida sõnaga takistada ei saaks

Ma ei ole selles asjas nõus. Sõnaga saab hävitada teise inimese tervise ja töövõime. Tundliku inimese saab sõnaga tappa. Sõnaga saab tekitada ka väga olulist majanduslikku kahju. Neid tegusid ei pruugi õnnestuda sõnaga takistada. Ja kui kahju on juba tehtud, siis võib küll sõnaga sellele kahjule osutada ja võib sõna ütlejale sõnaga kahju tagasi teha, aga seda esmast kahju see enam ei hüvita.

taks, 2006-01-17 10:53:00

Just, Maila võttis mul sõnad suust.

Sõnaga saab vägagi teha nii kahju kui kasu.

Kujutlusvõimest jaääb puudu, kuidas tehniliselt näeb välja sõnavabaduse piiramine sõnaga.

Kas see ei vii just sõnasõtta, mille vastu enamik siinseist on?

Või sain ma millestki valesti aru.

Maila, taks, 2006-01-17 11:03:48

Kas see ei vii just sõnasõtta, mille vastu enamik siinseist on?

Arvan samamoodi, et viib. Ja täiesti sõltumata sellest, kes võidab sõnasõja, on osa osalisi töövõimetuna pikali ning sööb tablette. Seda ei kompenseeri ka asjaolu, et solvaja sõnaliselt hukka mõistetakse.

Võib muidugi öelda, et tundlikud inimesed on ise süüdi, ärgu tulgu sinna, kus tugevad räägivad. Aga kui see ei ole tundlikelt sõnavabaduse ära võtmine, mis see on?

Ma olen veendunud, et vestlusgrupil on õigus kehtestada reeglid ja kaitsta end ründajate vastu nende eest uksi sulgedes.

Heelium, 2006-01-17 11:06:17

Pidasin silmas seda, et mõlemapoolne sõnavabadus annab pooltele samad võimalused ja võimaldab põhimõtteliselt kõike tasakaalustada.

Maila, Heelium, 2006-01-17 11:08:57

Tundliku ja hoolimatu sõnadel on erinev kaal ja nende valutalumislävi on erinev. Seda ei anna sõnaliselt tasakaalustada.

taks, 2006-01-17 11:12:26

Täpselt nii, Maila.
Minu arvamus langeb enam-vähem kokku dt omaga.
Sõnavabadus on vabadus ainult sinnamaani, kus ta teisi häirivalt ahistama ei hakka.
Ega kindlat piiri ongi raske tõmmata. Üks kaks vinget ütlemist võivad ju isegi tervistavalt mõjuda, kui neis puudub üleoleku demonstreerimine, teiste alandamine, alatus või lihtsalt kurjus.
Ja muidugi osavalt sõnu seades võib kurja teha ikka väga rafineeritud teksti abil, kus pole ühtki roppu sõna ja kus kurjus on ridade vahele ära peidetud. Ainult mõni vihjeke.. ja vastane on endast väljas.
Puht tunnetuse küsimus muidugi ja niipalju, kui on inimesi, on see piirgi erinev.

nipitiri, 2006-01-17 11:14:29

mumeelest on võimalik sõnasõda ainult sõnade tasemel...
juhul kui oled tuim kui...
/.../
olgu... nimesid ei kasuta... mängujuht...
*
kasuks tuleks muidugi, et marionetid valdaksid (ja viitsiksid) vihastamata lõpuni vaidlemist...
väitlusvõistlus...
advoakaadid omavahel...
vms...
ja siis veel see, et parem on vaielda, kui ette tead, et sul pole õigus...
*
*
*
mnjah...
enamusel siiski on emotsioonid...
ja nad kipuvad kaitsma endale olulisi seisukohti...
*

nipitiri, 2006-01-17 11:16:45

/hea veel, et “advokaadod” ei kirjutanud...

taks, 2006-01-17 11:25:32

Nojah, nipitiri.
Sina maalid pildi emotsioonideta vaidlejatest.
Siis võib muidugi pikalt teksti panna.
Ja kahju ei saa keegi.
Aga kui mängu tulevad väitluskunsti sellised võtted, mis solvavad teist osapoolt, kus sinu edastatud mõtet teadlikult moonutatakse jne, siis tulevad emotsioonid mängu.
Noh ja siis on ka teised reeglid.
Igaühel omad. Mõni paneb kildu, teine tõmbub eemale, kolmas õrritab, et “pulli rohkem saaks”, mõni ropendab, mõni hakkab teisi solvama..jne, jne..
Hea, kui pärast sõnasõda või tahtmatut solvamist osapooled on mõistvad ning otsivad lepitust.. Aga kui ei? Kui see ei paista kuskilt tekstidest välja.. Kui otsitakse oma tegudele õigustust?
Mh?

nj, nimesid kasutades, 2006-01-17 11:29:24

Kujutlusvõimest jaääb puudu, kuidas tehniliselt näeb välja sõnavabaduse piiramine sõnaga.

Seda üldiselt kirjeldada ega kehtestada ei saagi.
Isikuidpidi käies aga küll.

Heelium näiteks ei ole lasknud end kõigutada tema isiku vastu suunatud torgetest ja on seda üheselt mõistetavalt ka kirja pannud, et teda see ei huvita.
Rahvast on siin seinast seina.

Maila tundlikkus ei ole lihtsalt tundlikkus, tema õlul lasub vastutus.

***