Religioosse kogemuse neurobioloogia ja neuroteoloogia

Jumala masinNeuroteoloogia on kujunev distsipliin, mis vaatleb religioosseid-spirituaalseid kontseptsioone neuropsühholoogilise analüüsi taustal. Peaväide on, et kui soovitakse leida parimat viisi mõistmaks üheltpoolt inimese aju ja teiseltpoolt seda, mil moel see aju käsitleb ja kogeb religiooni, tuleb arvesse võtta nii neuroloogilist kui ka teoloogilist perspektiivi.

Kitsamalt on neuroteoloogia ülesandeks määratleda nn müstiliste kogemuste neuraalne substraat. Ses osas ei erine neuroteoloogia konventsionaalsemaist empiirilise suunitlusega distsipliinidest, mis esitatavais propositsioonides osutavad pigem reaalsusele-meie-jaoks kui reaalsusele-kui-sellisele (mille eksistentsi need üldjuhul implitsiitselt eeldavad).

Loe edasi ajakirjast KIRIKIRI

Roland Karo, 2005-03-25

Artiklile on 50 kommentaari. Loe kommentaare »

***