Religiooniõpetuse mõttekusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 792 kommentaari.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2005-12-01 23:41:22

Inimväärtused on olemas. Neid võib loetleda rohkem või vähem, aga nad on olemas.

Vaat selles olen küll veendunud... ja mitte üks kord.:)))

Uuk, 2005-12-01 23:46:28

tsukts, 2005-12-01 23:41:17

Eks oli ka õigeid kommuniste. A nad jäid varjule.

Kuid siin on ikka see vahe, et kommunism on kristluse hale plagiaat, tas endas pole seda jõudu, mis inimest ka reaalselt “kommunistiks” laseks kasvada.

Kristuses on. :)

tsukts, ahvgepards, 2005-12-01 23:46:31

Kas sa mäletad šimpans Peetrit, vanast loomaaiast?
Kunagi vaatasime tema etendust, kuidas ta saia oma kaussi pudistas, sinna sisse kusi ja kõik korralikult ära segas. Lõpuks pani ta selle kausi endale pähe... see oli nii naljakas... täpselt sama naljakas kui sina praegu.

Nu ei ole sul peale ahvitempude mitte miskit muud taga... aga mida sa ikka ahvilt muud ootad. Mõtestatud arutelu? Vaevalt.

Padme, 2005-12-01 23:46:42

Kristlik ülim väärtus on Jumal kui Isa ja inimene kui Tema poeg, kes on teisele inimesele, samasugusele Isa pojale, vend. Humanismis selline ülim väärtus - Jumal kui meie kõigi üks taevane Isa, mis lubab inimestel olla vennad, puudub.

Väärtrustega on see lugu, et need saavad oma alguse sealt “ülalt”, mitte aga siit “alt”. Puu seeme, millel on kasvupotentsiaal saada puuks, saab oma elu ja alguse puust, ja mitte mullast. Nii ka inimese poolt äratuntud ülim väärtus - Jumal kui Isa - ei saa oma algust mitte inimesest endast, vaid see ülim väärtus pärineb Jumalast kui Isast enesest.

Potentsiaalne pärineb tegelikust, mitte iseendast või mittetegelikust.

tsukts, ahvgepards, 2005-12-01 23:48:30

Uuk, 2005-12-01 23:46:28

Ahha, uskmatud ei ole võimelised arenema? :o)))

Nu ei pääse te, usklased, oma suurest egost ei üle ega ümber. Ikka langevad maskid maha kui teid natuke torkida :o)))

tsukts, ahvgepards, 2005-12-01 23:56:22

Padme püüab seletada, et on olemas mingi inimväline eetika, mis püsib isegi siis kui pole ühtki inimest.
See on teistlik seisukoht ja ei midagi rohkemat. Mina arvan jälle, et pole olemas eetikat väljaspool inimest.
Panter, kes murrab maha ahvi või isalõvi, kes murrab maha teise isase järglased, pole ebaeetilised.
Vaid inimestel on eetika ja väärtused ning needki muutuvad siin muutuvas maailmas.

tsukts, 2005-12-01 23:57:03

Sorri, viiimasel kahel kommil polnud ahvgepardsiga mingit tegemist.

Padme, 2005-12-01 23:57:44

Jah, uskmatud pole olnud võimelised vaimselt arenema Jumala äratundmiseni iseendas, kuigi neis on selleks potentsiaal täiesti olemas.

Uskliku inimese püüd on, et nad siiski Jumala endas ja kõiksuses ära tunneksid. Kuid kedagi pole õige ega saqagi kohustada hüppama üle oma varju või jätma oma vaimses arengus astmeid vahele.

v.l., 2005-12-02 00:01:29

Mis seal vaielda - siit ilmast lahkudes saavad kõigist niikuinii “kommunistid” - kõik see maine vara tuleb siia maha jätta.

tsukts, 2005-12-02 00:02:13

Padme, 2005-12-01 23:57:44

Mäejutlust mäletad? Seda, et jumala päike paistab kõigi peale?
Kes oled sina, et lubad päikesel ühe peale paista ja teise peale mitte? Kes oled sina, et teada jumala tahtmisi ja kavatsusi usklike ja uskmatute suhtes?

priit kelder, 2005-12-02 00:04:26

Austet v.l. Mis asi see “elutarkus” on? Mu meelest ei ole võimalik kedagi õpetada targaks. Õpetaja võib paremal juhul rääkida teadmistest või leelutada omaenese kogemusest, ent see pole ju tarkus. Tarkus tuleb kas nii või teisiti, kui tuleb (tihti ei tulegi), aja ja kogemusega, kuid see pole kaela määritav ega pähe valatav asi.
Kooliprogrammid on ülepaisutatud. Üks suur puudus neis on see, et nad on hindekesksed ning kõrgkoolisuunalised. Laps kaob ses suures ülikoolituhinas ja hinde tagaajamises sootuks ära.
Küsimuse kohta arvan nii, et ei ole mingit vajadust eraldi religioonide õpetamiseks koolides. Praegu on ikkagi 21. sajand, mitte 13. sajand. Iga hea ettevalmistusega ajalooõpetaja saab hakkama peamiste religioonide tutvustamisega, pluss füüsika ja keemia ning astronoomia õpetajad oma kandi pealt. Pole meil usunditundjaidki ning ristiusu mehikesi ei tohiks küll lastele kallale saata, see oleks häbiväärne patusamm.

priit kelder, 2005-12-02 00:04:35

Austet v.l. Mis asi see “elutarkus” on? Mu meelest ei ole võimalik kedagi õpetada targaks. Õpetaja võib paremal juhul rääkida teadmistest või leelutada omaenese kogemusest, ent see pole ju tarkus. Tarkus tuleb kas nii või teisiti, kui tuleb (tihti ei tulegi), aja ja kogemusega, kuid see pole kaela määritav ega pähe valatav asi.
Kooliprogrammid on ülepaisutatud. Üks suur puudus neis on see, et nad on hindekesksed ning kõrgkoolisuunalised. Laps kaob ses suures ülikoolituhinas ja hinde tagaajamises sootuks ära.
Küsimuse kohta arvan nii, et ei ole mingit vajadust eraldi religioonide õpetamiseks koolides. Praegu on ikkagi 21. sajand, mitte 13. sajand. Iga hea ettevalmistusega ajalooõpetaja saab hakkama peamiste religioonide tutvustamisega, pluss füüsika ja keemia ning astronoomia õpetajad oma kandi pealt. Pole meil usunditundjaidki ning ristiusu mehikesi ei tohiks küll lastele kallale saata, see oleks häbiväärne patusamm.

priit kelder, 2005-12-02 00:04:37

Austet v.l. Mis asi see “elutarkus” on? Mu meelest ei ole võimalik kedagi õpetada targaks. Õpetaja võib paremal juhul rääkida teadmistest või leelutada omaenese kogemusest, ent see pole ju tarkus. Tarkus tuleb kas nii või teisiti, kui tuleb (tihti ei tulegi), aja ja kogemusega, kuid see pole kaela määritav ega pähe valatav asi.
Kooliprogrammid on ülepaisutatud. Üks suur puudus neis on see, et nad on hindekesksed ning kõrgkoolisuunalised. Laps kaob ses suures ülikoolituhinas ja hinde tagaajamises sootuks ära.
Küsimuse kohta arvan nii, et ei ole mingit vajadust eraldi religioonide õpetamiseks koolides. Praegu on ikkagi 21. sajand, mitte 13. sajand. Iga hea ettevalmistusega ajalooõpetaja saab hakkama peamiste religioonide tutvustamisega, pluss füüsika ja keemia ning astronoomia õpetajad oma kandi pealt. Pole meil usunditundjaidki ning ristiusu mehikesi ei tohiks küll lastele kallale saata, see oleks häbiväärne patusamm.

v.l., 2005-12-02 00:05:25

Padme püüab seletada, et on olemas mingi inimväline eetika, mis püsib isegi siis kui pole ühtki inimest.

ikka vahel esineb. Viimastel aastatel on ajakirjanduses mitu juhtumit läbi käinud, kus kiskja on võtnud mõne teisel liigi orvu omale üleskasvatada (kelle ta tavaliselt kohe nahka pistaks)

Padme, 2005-12-02 00:05:57

Teise Jumala äratundmisele aitamine - teise teenimine tema vaimse arengu teel - pole mitte egoistlik samm, vaid altruistlik samm. Nimelt ei mõisteta inimese üle kohut seal taeva väravas tema maiste heade tegude, vaid ainuüksi tema enese isikliku usus avatuse alusel Isale. Seega, teise abistamine vaimseks edenemiseks pole egoistlik, mingi isikliku kasu saamise eesmärgil tehtav tegu, sest inimese tegude registrit taeva väravas ei vaadata. Vaadatakse inimese usku-usaldust.

Hea tegu aga on samas vahend enese usus avamiseks. Kuid vahend väärtuse ni jõudmiseks, aga mitte see väärtus ise, millest räääkis Jeesus, kui rääkis varanduse kogumisest taevasse.

Need on algtõed kristlusest, mille teadmine-tundmine kasvõi õpituna koolipingis hoiaks ära palju alusetuid ja lauusa absurdseid süüdistusi religioossete inimeste aadressil.

Padme, tsukts, 2005-12-02 00:09:41

tsukts: Kes oled sina, et lubad päikesel ühe peale paista ja teise peale mitte? Kes oled sina, et teada jumala tahtmisi ja kavatsusi usklike ja uskmatute suhtes?

Sa tunned Mäejutlust halvasti. Päike paistab tõesti alati ühtmoodi, kuid mitte kõik inimesed pole selle Päikese käes ja paistel ühtmoodi.

Mu jutt pole Päiksesest, vaid inimesest,kes kohati valib valguse asemel varju.

Jumal on oma tahte inimesele inimese suhtes teatavaks teinud avalikult, see pole olnud varjatud kellegi eest.

Uuk, tsukts, 2005-12-02 00:10:15

Ahha, uskmatud ei ole võimelised arenema? :o))
Nu ei pääse te, usklased, oma suurest egost ei üle ega ümber. Ikka langevad maskid maha kui teid natuke torkida :o)))

No pole sa mind viimasel ajal ju torkind ühti. Ego ka hetkel justkui puhkusel. Peaks vist tagasi kutsuma.
Maskid või mitte, a küllap tean oma suhtumisest uskmatutesse ning nende arenguvõimalustesse ikka ise paremini.
Pole mõtet kõigest näilisest kinni hakata. Ja mis sääl imelikku et üks ideedekompleks on jõulisem ja elusam kui teine. Usklikkus siia üldse ei puutu. Ka siiras kommunism eeldab usku, usklikkust.

Ütlesin vaid, et sõnal ja isikul Lenin on väiksem veenmisjõud kui sõnal ja isikul Kristus, et vend on veenvam kui seltsimees. Imaginaarne kahekõne Kristusega on ellurakenduvuselt tulemuslikum kujuteldavast jutuajamisest Leniniga.

tsukts, 2005-12-02 00:10:35

Nimelt ei mõisteta inimese üle kohut seal taeva väravas tema maiste heade tegude, vaid ainuüksi tema enese isikliku usus avatuse alusel Isale.

Selline vaade pole mitte kõigile religioonidele omane. Sellega tahad sa väita, et teised usuvad valet...
Inimlik ülbus!

Ja muide, sellega tunnistad sa tühiseks ka kümme käsku ja pool ülimast käsust... kuid selline seisukoht selgitab paljutki.

Padme, tsukts, 2005-12-02 00:12:18

tsukts, ahvgepards, 2005-12-01 23:56:22
Padme püüab seletada, et on olemas mingi inimväline eetika, mis püsib isegi siis kui pole ühtki inimest.

Oleks sa õppinud maailma religioone, siis sa teaksid, et kõikidews ida religioossetes süsteemides räägitakse ka kosmilisest moraalsest seadusest, korrast, printsiibist, mis on sama objektiivne, nagu füüsilises maailmas on seda gravitatsioon, ja mis tõesti kehtib ka siis, kui inimsugu välja sureb.

tsukts, 2005-12-02 00:13:09

</i>Sa tunned Mäejutlust halvasti. Päike paistab tõesti alati ühtmoodi, kuid mitte kõik inimesed pole selle Päikese käes ja paistel ühtmoodi.</i>

Ära vääna vähemalt piiblit. Loe eneseharimise mõttes Mäejutlus uuesti üle, just seal kus soovitatakse olla täiuslik.

***