Religiooniõpetuse mõttekusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 792 kommentaari.

Maila, Video, 2005-12-16 10:31:50

Tähendab, ma saan asjast aru nii, et kui koristamise käigus kustutatakse kommentaarid, mis Sind solvavad, on kõik hästi, aga kui maha läheb midagi, mis on suunatud Sinu oponentide vastu, siis on administraator talitanud valesti.

Ma arvan, et me võime teha nii, et kui vaidlusalune anonüümne pildikleepur saadab järgmine kord mingi eriti mahlaka rõvesõimu või eriti provokatiivse pornolingi, siis ma juhin ekstra Sinu tähelepanu ja palun Sul lingid tingimata avada, et me saaksime ometi kokkuleppele, kas selle isiku kommentaaride kustutamine on õigustatud.

Video, Maila, 2005-12-16 11:16:51

OK minuga.
Kusagil nägin küll üht pornolinki, aga ei mäleta, mis teemas. Kui selle kustutasid, siis olen päri. Sellele vastavat teemat Vias pole olnud. Võid ka video kustutada, sest see ripub mujal . Kes tahtis, see vaatas, kes tahab pimeduses edasi käia, teeb seda niigi.

Maila, Video, 2005-12-16 12:05:33

Ma ei mõista. Kas Sina saatsid pornolinke? Miks ma peaksin Sinu kommentaare kustutama?

Video, Maila, 2005-12-16 12:24:27

Mina ei saatnud pornolinke. Saatsin ainult ebapiisava videolingi, mille sisu huvitas lõpuks vaid levit.

Lilleke, Video, 2005-12-16 19:45:57

Issand!?
Mis sa ei tea ilmma õppefilmi vaatamata, mis on abort või???
Kuidagi raske uskuda, et naisterahval abordist aimu pole.

levi, 2005-12-17 20:12:17

Levi, kas sina vaatasid?

Kahjuks ei jõudnud. Väga kahju. Miks nii? A sellepärast, et kui see üles pandi, siis sain seda vaadata vaid arvutist, kus puudusid kõlarid. Nüüd saaks vaadata ja kuulata, kuid ma ei tea, kus see video nüüd ometi on.

Kui võimalik, pane see siia uuesti üles. Vaataks täna lõpuni. Mind huvitab selle asja juures see jutt, mida seal räägitakse.

levi, 2005-12-17 21:47:49

täsustuseks veel niipalju, et ma sain vaadata vaid seda lõiku sellest videost, mis pandi üles abordi teemasse. Ülejäänud osi ma ei näinud. Nagu ma aru sain, olid need ülejäänud osad just käesolevasse teemasse üles pandud.

levile, 2005-12-18 12:54:12

Link on Taavi Usta artiklis “Abort on mõrv”.

levi, 2005-12-19 05:37:09

aitüma.

Elmar Rospik, tarkus71@hot.ee, 2006-01-02 10:19:42

Usuõpetusest meie koolides.
Usuõpetus koolides oleks hea ja õige,kui oleks olemas vastavad usuõpetuse õpetajad-kes oleksid kompetentsed õpetama õigesti Jumala-st.elu enese seadusi kõigile inimestele nende järgi elamiseks.
Kui aga kirikud tahavad koolidesse viia sisse oma ammu juba ajast-arust õpetusi nn.sakramente jne.
ja valetades et mingi inimese(olgu ta kristus,buda,muhamed või kes iganes-seal pole vahet)vere läbi saavad nad päästetud(milleast?)-siis sellist usuõpetust pole tänapäeval küll enam mitte kellelegi tarvis-ainus pääste-mida inimesed vajavad-on pääste valearusaamades elust ja suurimad valearusaamad on tulnud viimseil aegadel läbi oma aja äraelanud kirikusüsteemide valeõpetuste-nad kutsuvad inimesi meelitustega eneste juurde-tõotades neile nn.vabadust-olles ise täielikult omaeneste eksiõpetustest lähtuvate valearusaamade orjad.
Sellepärast kõlab elu-vaimu seadus,-taotlegem tarkust-õiget arusaamist(kõige elu ja olukordade suhtes,nii igal pool kui igal ajal)kõige oma varanduse hinnaga,sest mida õigemini me hakkame aru saama oma elust-olukordadest-seda
paremini-õigemini me ka valitseme kõige oma elu ja olukordade üle-st.oleme ise valgustatud ja võime seda tõelist valgust=tarkust-tõde ja õigeid arusaamasid edastada ka kõikidele soovijaile-et meie Jumala(=õiged arusaamad meie mõistusetroonil)elu sünnitaks pidevalt seda elu-tarkust,tõde-õigeid arusaamasid kõigile.

Mis on tõe ja mis eba(jumala)tõe kummardamine?

Kõik need,kes tarkust -tõde ja sellega kaasnevaid õigeid arusaamasid tõelise Jumalana ei kummarda-kõik need kummardavad juba niikuinii saatanat
-ehk oma lihahimusid,sest sõna saatan(satanism) tähendab vaimselt
vastuseisu inimmõistuse pidevale edasiarengule õigete arusaamade poolest kõigi elu ja olukordade suhtes nii igal pool kui igal ajal.
Saatan-satanism ja selle järgijad seavad oma elus esikohale(=tõeliseks jumalaks)materjaalsed väärtushinnangud,mille hulka kuuluvad ka kõik need praegu(veel-viimseid hetki hingevaakuvad)selles maailmas valitsevate kirikusüsteemide traditsioonilised-eeltähenduslikud jumalateenistused(=nn."pühitsetud söögid-joogid,veeristimised,käte pealepanemised jne.jne.") mis kõik olid määratud inimkonna vaimse lapseealisuse tõttu vaid kasvuks tõelise tarkuse-õigete arusaamade poole-see tähendabki kuni tõotatud korra ajani.
Seepärast soovitab tõe Jumal kõikidele- taotleda ülekõige taga
tarkust-õiget mõistmist kõige oma elu-olemusega et tulla täielikule tõe tunnetusele ja vabaneda seeläbi kõikidest eksiõpetuste läbi tulnud valearusaamade vangistusest ja edastada seda tõelist Jumala valgust=tarkust,tõde-õigeid arusaamasid ka teistele inimestele
et ka nemad vabaneksid valearusaamade köidikuist,mis ongi Jumala ainus tahe kõigi inimeste suhtes.
kogu ülejäänud elu-olukorrad siin maailmas on määratud vaid inimkonna kasvuks täiuse poole,sest kogu inimkond on Jumala ehk ELU enese tahtel määratud omandamaks tarkuse ja tõe Jumala loomuse-iseloomu,mis väljendub Tema SEADUSES-reeglites ning õigetes arusaamades neist.

Üksainus ja õige käsk.

Üksainus ja õige käsk kogu inimkonnale on tulnud ainsalt vägevalt valitsejalt,keda ükski maise mõtteviisiga inimene pole näinud ega võigi näha,sest see on ELU ise ja Tema poolt kehtestatud SEADUS-reeglid ning õiged arusaamad neist.
Ja need õiged arusaamad seadustavad et
tuleb nii mõelda kõigist
-soovida kõikidele kui ka teha kõikidele üksnes head-siis üksnes head ka alati lõikad,õnnistuseks nii iseenesele kui kõigile soovijaile.

Tarkuse kutse inimestele uue aastaks!
Taotlege tarkust-õiget arusaamist nii oma mõtete,sõnade kui tegudega-allutades selleks nii oma mõistuse kui meeled tarkuse ja tõe Jumala seadusele-reeglitele ning õigetele arusaamadele nendest,sellega kaasnevad nii õiged arusaamad kõikidest olukordadest milles oleme nii praegu kui kogu aeg ja nii me ka valitaseme kõigi olukordade üle milles oleme nii praegu kui kogu aeg,see tähendabki õnnelikku elu nii jumala kui ligimesearmastuses.

Õiged väärtushinnangud.

Iga võimustruktuur on tõlgendanud rahvale alati väärtushinnanguid nii,kuidas neile kasulikum-et võimalikult kauemaks domineerima jääda-selleks on ka piiblit ja Jumala seadusi rahvale tõlgendatud iseeneste kasusid silmas pidades-(informatsioon valitseb alati seda maailma-ja meie tunnistused=millise informatsiooni me endi mõistusesse oma elu juhtimaks tõstame ja ka sinna jätame-tunnistades selle järgi oma elu ja kogu tegevusega)needsamad
meie tunnistused valitsevad omakorda meie elu-kujundades nii meie homset päeva kui kogu meie edaspidist elu-tegevust.
See tähendab,hoides endi valduses-võimu all kõiki(enam-vähem)infokanaleid,kujundavad nad rahva mõttemaailma nõnda,kuidas neil on kasulik et võimalikult kauemaks võimule jääda.
Jumala-ehk ELU enese seaduse järgi tuleb aga väärtustada tarkust,tõde-millega üksnes kaasnevad ka õiged arusaamad ELU VAIMU SEADUSest kõige loodu jaoks.
Üksainus ja õige käsk kogu inimkonnale on tulnud ainsalt vägevalt valitsejalt,keda ükski maise mõtteviisiga inimene pole näinud ega võigi näha(=pole ära mõistnud),sest see on ELU ise ja Tema poolt kehtestatud SEADUS-reeglid ning õiged arusaamad neist.
Ja need õiged arusaamad seadustavad et
tuleb nii mõelda kõigist-
-soovida kõikidele, kui ka teha kõikidele üksnes head-siis üksnes head ka alati lõikad,õnnistuseks nii iseenesele kui kõigile soovijaile.

Tõe Jumala rahva õpetaja/vend Elmar/

Edvin, edvin88@hot.ee, 2006-01-28 14:27:25

tänapäeval on tõesti suureks mureks see kas religiooniõpetus peaks koolides olema või mitte.Ma ei võta endale selle probleemi suhtes mingit kindlat seisukohta,kuigi ütlen,et nii religiooniõpetus kui filosoofia arendavad inimest mõtlema isegi rohkem kui mingi matemaatika või muu teadus.Siiski on tänapäeval üpriski suurel osal välja töötatud igasuguseid vandenõuteooriaid selle vastu,kas Jeesus Kristus ikka suri ristil,või ta mängis seal surnut ja ta aidati koos sõprade abiga sealt alla ning põgenes.Piiblis öeldakse,et Kristus võeti ristilt alla juba pärast esimest päeva,ning on välja uuritud,et inimene võib ristilööduna elus püsida 3-4 päeva,surres sealjuures lämbumissurma.Seoses Kristuse põgenemisega võidi algus luua ajaloos tuntud Merovingide dünastiale,Frangi riigis.Need argumendid võivad ju täelikult peapeale pöörata uskumuse kristlusesse,kui sellisesse,ning muuta paljude rahvaste arvamust.Tekib küsimus-mida me õpime.

Margus, 2006-01-29 18:53:09

Religioon tuleb ületada! Pikka põhjendust ei ole kokku kirjutanud, küll aga mõned uuemad mõtted. Loomulikult ei jõua sellise seletuseni ilma religiooni tundmata aga mõnele jääbki religioon kasutuks.

Tavaliselt on religioonil mingisugune üleloomulik tähendus või õpetab see maailmaga ennast teisiti suhestuma ja ennast muutma, et vabaneda kannatustest. Ma esitaks hoopis teise lähenemisnurga. Sellele saadi mingil määral pihta ida kiriku müstikas, kus Kristus tuli inimest armastusega muutma seestpoolt. Kataliiklikus müstikas jäi sama kaugemaks, sest armastus oli midagi välist, mille poole tuli püüelda, imetlusobjekt, jäljendusobjekt ja kunagi ei olnud inimese endaga vahetult seotud. Ma tahaks aga seda müstilist kogemust veelgi avardada ja väidan, et pole olemas midagi religioosset või usulist, sellel on reaalne tähendus, mis haakub maailmaga ja meie endiga. Aga ma ei ole kindel, kas ma suudan seda piisavalt selgitada, sest mida pole kogenud, sellest on raske aru saada.

Ühesõnaga abiks on mõttekujund. Olgu meil teatud seltskond, vanuses 60 ja üle, kes on elanud oma elu tunde ja mõttega. Elu, milles on olnud kõike nii palju. Kus ei ole küsimust selles, mis on moraal, vaid kus teatavaid asju lihtsalt ei tehtud, sest ei olnud vajadust, ei tahetud ja see ei läinud kokku inimeste endi ilumeelega või võimega tunda ja kaasa tunda. Kui Kristus räägib, et ta on tulnud andma “elu ja kõike ülirohkesti”, siis on see sama, mida teine, mitteusklik, võis juba elada. Tal võis see juba olemas olla.

Johannese evangeeliumi alguses räägib Jeesus Nikodeemisele: “Teil tuleb uuesti sündida”. Fraasile on viidanud mitmed fundamentaalsemad ja vanemad usuliikumised ja tõlgendanud mitmeti. Annaksin selle tõlgenduse - uuesti sündima tähendab olla võimeline uuesti tundma ja kaasa tundma, armastama ja kannatama, märkama mingit ilu enda ümber, mis motiveerib sind elama mitte oma instinktide ja põhivajaduste järgi, vaid tundma lisaks midagi enamat. Belinskii ütleb, et lõputu kaugus on tunde ja kire inimese vahel, kuid veelgi suurem kaugus eristab vahetu tunde juurde jäänud inimest sellest, kelles, olgugi et õilsaid eesmärke teeniv orjalik instinkt on valgustunud mõttega. Tõeline elu on temal seal, kus tunne ja mõte juhivad koos inimese tahet.

“Tunne, mis on valgustatud mõtega” taandub kergesti kujundile, mida kasutas Paulus ja mida tsiteeritakse kui kristluse üht keskset teemat ehk liha vs. vaim või instiktid(kirg) vs. vaim. Kuna tegemist on ajalooliselt ikkagi katoliikliku kultuuriga, siis sama vaim on midagi abstraktset ja välist, mille poole inimene püüdleb ja teisest küljest midagi, mis dogmade ja moraali abil surub maha inimese põhivajadused. Aga selline tõlgendus on tappev tõlgendus, sest Tarkosvkit tsiteerides on see vägivald inimese hingemaailma üle. Seletus, kus mõttega valgustatud tunne juhib inimese tahet, on palju enam. Sest on midagi inimeses, mida abstraktne ja dogmaatiline või hiljem selle vastu mässama hakanud protestantlus ei mõista lõpuni. Ei saa aru päris hästi ka müstikud, mis kogemustega neil mõnikord tegemist on. Müstilisi kogemusi on muidugi palju enam, aga osa neist viitavad samale - tundele, võimele ja igatsusele tegutseda nii nagu tunned, et on ilus või armastusväärne või kuidas keegi seda selgitab.

Kui võtame tähendamissõna kadunud pojast, siis niiviisi tõlgendades on kadunud poeg vaid see, kes loobus külluslikumast elust ja valis sellise, kus kus piltlikult öeldes sai mujal siga ka paremini süüa kui seal inimene. Kadunud poja tagasipöördumine ja sellele järgenud kriitika isakodus töötava poja poolt taandub kergesti uskmatu ja uskliku vahelisele sõnelusele. Ei saada aru, et kui elas teiste kulul, polnud tal kellestki sooja ega külma, siis miks teda nüüd nii armastusväärselt tema usuliikumises koheldakse, kui samal ajal see, kelle sisemine eetika ei luba kõiki sigatsusi korda saata. Miks siis ateist kehvamal kohal on. Tähendamissõna selgitus ütleb, et vastupidi, oma elu väärtuslikult elanud ateist ei peaks nüüd süüdistada seda, kes alles viimasel eluminutil tahab elust midagi muud ja otsib seda usust. Sest ateist ei ole universumis kuhugi nö. kadunud, aga usus elu püsiväärtused leidnud tegelane oli küll.

Samale suhtumisele võib leida viiteid tähendamissõnades sulastest, kellele peremees maksab ühtemoodi hästi, olgu ta teinud 12 tundi tööd või 6 või 2. “Miks ikkagi usklikud saavad sama mõõdupuuga, kui mina, kes ma olen terve elu rüganud ja ausat elu elanud”. Usklikele on vaja midagi, mida mitte kõigile pole vaja. Ja hea on, kui nad oma usus selle lõpuks leiavad, mis teistel oli olnud kogu aeg olemas.

Vot teile evangeeliumit!

***