Religiooniõpetuse mõttekusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 792 kommentaari.

Maila, levi, 2005-12-13 19:39:59

levi, Maila, 2005-12-13 19:08:03

Kes arvab, et on ja kes arvab, et mitte.

Mis pildikleepurisse puutub, siis probleemiks ei olnud anonüümsus vaid mõõdutunde kadu. Ühekordsete anonüümaliaste alt sellises koguses pahatahtlikke kommentaare ei ole aktsepteeritav.

levi, Maila, 2005-12-13 22:30:54

siis probleemiks ei olnud anonüümsus vaid mõõdutunde kadu. Ühekordsete anonüümaliaste alt sellises koguses pahatahtlikke kommentaare ei ole aktsepteeritav.

Kuigi mina see põld, ei saa ma aru, kuidas sa seda mõõdutunnet küll mõõdad. Kas see, kui esineb 10 ühekordset juhualiast, kes miskit ütlevad, on miskitmoodi erinev, kui näiteks mina kirjutaksin pastajanno 2,3 või rohkema aliase all? Või kasutan üldse kellegi tuntud inimese nime? Pealegi, kus on selle mõõdutunde aluseks olevate asjaolude hulga piir? Rämedus, rõvedus, labasus või lihtsalt ebameeldivus, sobimatus vms?

levi, Maila, 2005-12-13 22:33:18

Pealegi, mis tähtsust on sel, kas pilte kleebib püsialias või keegi sinu mõistes juhualias? Kas tähtsus seisneb selles, et nn rohkem ananüümset püsialaiast saab rohkem siis hurjutada, ja kogu vahe vaid selles seinebki? Etnoh, oleks objekt, kellele turja karata?

levi, Maila, 2005-12-13 22:37:18

Isiklikult arvan, et ega inimesed nii lollid ka ei ole, et kõike hakkaksid püsialiase vahendusel rääkima-teadustama, sest siis on turjakargamise ja muude kargamiste võimalus varasema identifitseerituse tõttu lihtsalt suurem. Missugusel normaalsel inimesel peaks seda vaja olemas, eriti, kui on ette teada, et turjakargajad ootevalmis on. Ja selleks on via keskkond piisavalt selgelt keelt rääkinud.

Maila, levi, 2005-12-13 22:42:06

Kõikidel leimiteemalistel aruteludel, nii seoses Langi seaduseelnõuga kui ka muudel internetikeskkonnaga seonduvatel aruteludel on kõlanud selge seisukoht: riiklikud piirangud sõnavabadusele on põhiseaduse vastased, väljaande sisu kujundamine on toimetuse ülesanne. Rõhutatud on ka väljaandjate, sealhulgas kommenteerimiskeskkonna kujundajate vastutust.
See, milliseks kujuneb väljaande nägu, on toimetuse otsustada, seda nii trükitud kui ka elektroonilises meedias.

Seega, toimetajana täna ma otsustasin nii. Ei tasu kahelda, et otsusele eelnes pikk järelekaalumine ning ka mitmed vastavad ettepanekud teiste kommenteerijate poolt.

levi, Maila, 2005-12-13 22:51:05

toimetajana täna ma otsustasin nii.

Selles ei ole kahelnudki. Küsimus oli ju muus.

Pealegi, kui päris aus olla, siis on siin enamus kommentaare leimid häirivuse tähenduses. Alati häirib kedagi kellegi kommentaar, mistõttu ka pidev ‘ad hominem’ andmine. Kui nüüd rääkida toimetaja otsustustest, siis jääb järele vaid võimalus, mis seotud üksnes toimetaja meeldivuse ja sooviga ideaali suhtes. Seetõttu olekski hea teada, mis see meeldiv ideaal sul on, mis tingib sellise kustutava käitumise.

Maila, levi, 2005-12-13 22:54:39

Sa oled Via’t lugenud juba aasta. Sul võiks olla juba sellest keskkonnast arusaamine kujunenud.

levi, Maila, 2005-12-13 23:09:30

Aastat küll vast ei ole, kuid arusaamine kujunenud kahtlemata. Ja arusaamine on selline: sellised keskonnad on üldiselt jamad keskkonnad; midagi asjalikku siin ei ole ega põle võimalikki arutada. Seda põhiliselt just sellise leimluse tõttu, millelest rääkisin. Ühesõnaga pläramise koht, ei muud. Tahtsin vaid ausalt öelda oma arvamuse. Mis ei tähenda, et ma ise ei pläraks. A filosoofiaportaali mõõtu see portaal välja ei kanna ega saakski kanda.

Maila, levi, 2005-12-13 23:16:01

Praegu on valik, kas vestlev atmosfäär ja keskmisel määral leimi talumist või tihe tsensuurisõel ja vaikus. Mis tingimata ei tee Via-t huvitavamaks.

levi, Maila, 2005-12-14 08:05:23

kas vestlev atmosfäär ja keskmisel määral leimi talumist või tihe tsensuurisõel ja vaikus.

Ega’s ma arva ja ütlegi, et see toimetajale lihtne ülesanne oleks. Andsin sulle lihtsalt teatavat tagasidet, mis oli ka kõik.

A mis puutub leimi talumise, võimaliku tsensuuri ja vaikuse kui tagajärje vahelisse põhjuslikku seosesse, siis arvan, et mõlemad - leimlus ja kustutamine võivad kaasa tuua samasuguse vaikuse. Kipun kahtlustama, et leimlus siiski suurema. Samas toob leimlus kahtlemata endaga kaasa ka veel midagi muud (olulisel määral kahjulikku), mida kustutamine endaga kaasa ei too ega saagi tuua.

Arvan, et väärtusi tuleks kaaluda ja alles siis otsustada, kummale roheline tuli ja kummale mitte. Just väärtuste ja kasulikkuse-kahjulikkuse pinnalt. Või siis lasta kõik vabaks ja kustutada vaid need kommentaarid, mis otseselt võiksid ohustada foorumihaldaja huve foorumi kestvuse perspektiivsuse osas.

Leimlusest. Selline leimlus, millest rääkisin, toob ka pläramise ja ka kõik need kahjulikud mõjud, mis osaliselt väljenduvad nii kirjutiste kvaliteedis, kui ka vaikuses. Vaata kasvõi protsessi, mis toimub seoses Padmega. Lühike vihje protsessi iseloomustuseks: kui Padme lännu, siis valitseb üldine vaikus. Muide, see viitab ühele väga ohtlikule tendentsile (arengule), mis lõpuks võib saada saatuslikuks tervele foorumile. Selliste tagajärgede esinemise kohta on praktikas ka juba selgeid tõendeid.

levi, Maila, 2005-12-14 08:17:30

Ja miks peaks üldse teostama tihedat tsensuuri? Seda tihedust saaks ju teatud reeglite abil vähendada.

33338, 2005-12-14 08:30:05

Pdmeke on tunttud pion"eer kanngelane lxkkemejsster. puhub pidevalt, sööd ej saa kusstugi.

levi, 33338, 2005-12-14 11:06:52

sul võib olla ka õigus - selle sinu poolt väljatoodud aspekti osas. Kuid samas, ma ei tea, kas see ka päriselt õige on, sest ses asjas on nähtav ka hoopis teistsugune elik vastupidine aspekt. Nimelt, lõkke loovad ja puhuvad üles teised, kes siis seejärel ekslikult lõket teise poolt tehtuna näevad (või tahavad näha). Tegelt aga oli seda lõket vaja selleks, et õigustada põletava lõkke olemasolu ja kustutamise vajadust.

Vot mis nägemus, lisaks sinutoodule. Muide, see minu poolt toodud aspekt tundub mulle tõepärasem, sest sellele viitab vaikus, mis leiab aset pärast Padme (või kellegi teise, kes mingi teemakohase mõtiskluse kirjutab) lahkumist. Esineks nagu 2 peamist leeri: üks, kes kirjutab teemas, teine, kes ainult kritiseerib ja ise teemas kirjutamise ja neutraalse teemakohase arutlemise initsiatiivi üles ei näita.

Maila, levi, 2005-12-14 11:28:58

Arvan, et väärtusi tuleks kaaluda ja alles siis otsustada, kummale roheline tuli ja kummale mitte.

Jah, levi, neid väärtusi kaalun ma pidevalt. Aga põhjus/tagajärg seosed ning majandamise meetodid on keerukad kompleksid. Üheseid lahendusi ei ole ei isiku, perekonna, ettevõtte ega riigi tasandil. Nii et lõpuks kujunebki asi lihtsalt oludele ja tegijate oskustele vastavaks. Milline iganes see tulemus siis ka on.

levi, Maila, 2005-12-14 12:49:35

Jah, levi, neid väärtusi kaalun ma pidevalt.

Sellepärast ma siin eespool küsingi, et mis on see ideaal, mille alusel otsustusi teed. Ssiuliselt on see ju sama, mis küsimus: missuguseid väärtusi sa kaalud ja mis on see baasväärtus (kaal ise), mille alusel kaalumist teostad?

levi, Maila, 2005-12-14 12:50:09

sry, küsisingi

Maila, levi, 2005-12-14 13:34:44

Ma olen üritanud teha avatud keskkonnaga maailmavaate- ja usuvaidluste lehe, kus oleks huvitav ja ei oleks piinlik ega talumatult valus osaleda. Baasväärtused?
- võimalikult huvipakkuvad vaidlus- või vestlusteemad (sõltub kaastöödest ja artiklite leidmisest)
- avatus (vestlejate eelvalikut ei ole)
- online vestluse kestmine, arvukama seltskonna kohaloleku tunne, õlatunne (mitte üksikkommentaaride arv)
- sõnavabadus
- seadustest kinnipidamine ja kaasvestlejatega (nende õigustega) arvestamine

Väärtuste tingimusteta järgimist piiravad nii väärtuste mõningane vastuolulisus kui ka majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Osaliselt sellestsamast kirjutasin aastapäeva loos.

levi, Maila, 2005-12-14 16:00:34

Aitüma siiruse eest.

Asjast endast.

4 viimase baasväärtuse vastu oli ju nende linkide kustutamine. (Ehkki ma ei tea, mis lingid, aga sain aru, et need ei olnud personaalselt kod.jaani ja kadri väärikust rikkuvad, vaid esitaud nii üldise teema raames).

Sellest siis old ka mu küsimused.

Sõnavabadus on piiramatu vabadus. Erandid kehtestab seadus, kuid need ei ole mu meelest siin rakendatatavad. Pealegi eeldab iga piirang ka isiku, kelle subjektiivseid õigusi rikuti, subjektiivset initsiatiivi õiguste taastamiseks.

Olgu, tänud sulle sellegipoolest.

levi, Maila, 2005-12-14 16:07:48

Ja kui sa pead viimases punktis mainitud ‘kaasvestlejate õigustega arvestamise’ all seda, et reageerid toimetajana kellegi õiguste kaitseks, siis peaks seda tegema kõigi õiguste kaitseks. See aga eeldab teema tundmist. Muidu kujuneb välja nii, nagu on ka kujunenud, et sa eelistad ja kaitsed üksnes nende kaasvestlejate õigusi, kes mahuvad sellesse gruppi, kuhu sa ka iseennast oled mõtteliselt määratlenud. Igal juhul ei kaitse sa nende isikute õigusi, kes on avalikult religioossed või usklikud inimesed (peale väikse erandi ehk Toomase puhul). Neid võivad kaasvestlejad tümitada, kuidas heaks arvavad. Ja tulemuseks on üldine pläramine ja möödarääkimine, enda positsioonidest kinnihoidmine. Ka mõnitamised, solvamised ja muud väärikust alandavad suhtumised. Just negatiivsed suhtumised, mis viisaksse sõnastusse mätsitakse. Sellest näikse piisavat, et sinu kaasvestlejate jutt ei muutuks ilmkahtlematult roppude sõnade tõttu leimiks. Kui aga neid ei ole, siis ei ole ka leim. Nii olen ma asjast ka aru saanud.

***