Religiooniõpetuse mõttekusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 792 kommentaari.

toomas, /loen edasi Roosipärga/, 2005-12-05 06:11:12

...Teine saladus. Maarja külastab Eliisabetti:

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu,
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on
Riik ja Vägi ja Au
igavesti.
Aamen

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole...

Uuk, dt, 2005-12-04 11:27:00, 2005-12-05 06:17:09

Kas see ongi “elava usu vabaduse ja loovuse” ilming, kui põrgu ja kurat tunnistatakse mõne usklase poolt mütoloogia instrumendid olema, aga sellesama mütoloogia sellised elemendid nagu taevas ja jumal kuulutatakse mütoloogiaülesteks ilmutusteks?

Kas sellise filtratsiooni jaoks mingid sekti-usundisisesed algoritmid ka kehtivad või on “elav usk” midagi sekti- ja usundiülest, midagi igamehe-õiguse vallast?

Ehh, eino Heino, ... eks avatusest jutlustavaid vägistajaid ole alati olnud. Ja mis teha kui mõned neist ise seda loovalt harmooniliseks pooldumiseks peavad.
Tõsimeeli.

Mingi kogukonna sees on muidugi mõõtuandvad määratlused olemas, aga ühegi universaalse valemiga seda ju ei piiritle.
Seda enam kui see igamees oma neitsilikkuses end ühtlasi tervikut määrava aatomikuna tunneb.

No tegelt, mul üks valem on küll, aga ...

... ei julge välja käia. Muidu äkki karistab avatud pärnaõie jumal jällekord tarkvarariiuga.

Eile läks terve päev selle nahka ... ja lõpuks tuli ikka kogu winnipunn uuesti installida.

Uuk, Padme, 2005-12-05 06:21:51

Ma ei märganud, kus toomas sellist mõtet väljendas, kuid Jeesuse usu põhituum pole muud kui isiklik ja individuaalne suhe igaühe sees elava jumaliku Vaimuga.

See su vastus on hoopis teisest ooperist, st ei vasta individualismi/kollektivismi problemaatikale.

Ka kollektivist, et olla oma veendumustes tema ise, suhestub kollektiivi läbi enda. Kuis see teisiti ollagi saaks. Kogu see isikliku suhte jutt on üks suur mull. No kuidas muidu, kui et kõik mis kellelegi vähegi oluline ning läbi tunnetetatud, on paratamatult ka tulnud läbi isikliku suhte.

Teine teema aga, kas see tunnetus on individualistlik või mitte.

Kas sa isiksuslikul ja atomistlikul vahet teed?

Esimene määratlub läbi osaduse, teine läbi eraldatuse ning `iseseisvuse´.
Ehk siis : Dostojevski - “ligimene on mu paradiis”.
Sartre - “teine on mu põrgu”.

... kuid suhe jumalikuga pole kunagi olnud kollektiivne.

Tingimusteta vale. Ütleks lausa, et VALE ise.

Ok, kui tahad öelda, et eneseteadvus pole päris see mis ühisteadvus, siis küll. A sel juhul nii ütlegi.

Kuid arvestagem, et kirik on siiski maine institutsioon, seeläbi inimlik, seeläbi ka ekslik, nagu inimene pahatihti seda on.

Selge see, aga kas üksikisik siis polegi ekslik? (Kas pole siin eeldatud, et subjekt oma usus on eksistentsiaalselt eksimatu. Iga mees ajab oma udu, paneb Jeesulegi omad sõnad suhu).
Kui kaks tunnevad ja mõtlevad ühte, siis selles on ometi rohkemat. Mitte vaid statistiliselt.

Ja kirik pole ju ainult institutsioon. Kui, siis vaid individualistikelt eeldustelt, juristi pilgu läbi.
Siin on keskme ning usalduse küsimus.
Küsimus, kas mõtestad end osana orgaanilisest tervikust või autonoomse aatomina.
Küsimus, kas usaldad nn kollektiivset pühadustunnetust või iseenda “sõltumatut” (kmhkmh) ratiot.

ps - see su haibit hegeli meetod juba iseenesest eeldab, et selle kasutajas peitub inimvaimu ots ning viimne seletaja. A näe, maailm veel liigub ...

Rohkem apofaatikat, härrased.

toomas, /loen edasi Roosipärga/, 2005-12-05 06:23:48

...Neljas saladus. Jeesus viiakse templisse...

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu,
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on
Riik ja Vägi ja Au
igavesti.
Aamen.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud...

Uuk, Padme, 2005-12-05 00:57:46, 2005-12-05 06:25:30

1 eeldus,
1 arendus
1 järeldus

individualism individualistlikult individualismi

Uuk, Toomas, 2005-12-05 06:27:42

Ole tervitatud Maarja ja sina, Ta avalik tervitaja.

toomas, Uuk, 2005-12-05 06:29:54

Ole tervitatud Maarja ja Sina ja Kreekamaa!

Uuk, Toomas, 2005-12-05 06:30:50

Meitel muidugi see “ole tervitatud” jäetakse pooleldi tõlikimatta. St - ole rõõmus v rõõmusta.

33338, 2005-12-05 06:31:48

jääb mulje nagu kipple ülod on siin krippsimas.

toomas, /kui liiga pikk, siis las Maila kustutab ära, aga tegelikult on üks Roosipärja saladus just nii pikk/, 2005-12-05 06:35:00

Viies saladus. Jeesus leitakse templist.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu,
nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on
Riik ja Vägi ja Au
igavesti.
Aamen.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seast
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest
nüüd ja meie surmatunnil.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale vaimule.
Nõnda kui alguses oli,
nüüdki on ja jääb.
Igavesest ajast igavesti.

Mu Jeesus,
andmesta meile meie võlad,
päästa meid põrgutulest
ja vii taevasse kõik hinged,
eriti need,
kes Sinu armu kõige enam vajavad.

Aamen.

Toomas Kiple Ülo, Numbrimees, 2005-12-05 06:36:09

Kinnitan Sulle: täiesti kontrollitud! täiesti!

toomas, 2005-12-05 06:36:49

Tsäuki!

Ära Piritale Pühale Missale!

Uuk, Po, 2005-12-05 06:37:07

Po, 2005-12-04 21:26:46

Põhjendada keerukas, põhjendada!

No (inimese tasndil) lihtsalt hääolemiseks pole ju põhjendust vaja. Selge see.

Aga maailmavaadete paljususes sulpival ühiskonnal on harmooniliseks koosoluks vaja siiski ka mingit ühist nimetajat, hääolemise metamaailmavaatelist põhjendajat, kinnitajat, reguleerijat.

Ühesõnaga seda, mis mingilgi moel eristab halba heast ning ühtlasi motiveerib heaks.

Ja sellena ju seadused, ratsionaalsed kokkulepped, tervikliku maailmavaatega seostamata kõhutunded just liiga palju ei tööta.

A on nigu on. Ei virise. (Läbi Jumala) usun ka inimesse. Tulgu mis tuleb.

Uuk, numbrimees, 2005-12-05 06:56:27

Mitte et mind liialt huvitaks, aga lihtsalt, muidujutu mõttes, et kas Tallinas veel kuskil neid haiguste ravi tekste ka säilinud on?

Uuk, 2005-12-05 06:58:23

Oi, päälinn sai ühe Ennuga kirja pandud. Vbndst.

v.l., 2005-12-05 08:11:44

Moosese käsusõnu ja pühakirjade õpetusi polnud enne Aabrahami olemas.

Olid küll. Taoline “käsuõpetus” oli kasutusel juba märksa vanemast ajast, kui Mooses (=Akhenaten).. (Kusagil käis silmade eest ka läbi selle vaarao nimi, kelle ajal see justkui olevat juba kasutusele võetud)

Uuk, 2005-12-05 08:19:31

Kusagil käis silmade eest ka läbi selle vaarao nimi, kelle ajal see justkui olevat juba kasutusele võetud

Ega rohkemat olegi vaja ...

Keegi justkui nägi, et kusagil keegi miskit kuulis kedagi kuidagi kutsutavat.

:)

33338, 2005-12-05 08:39:43

"ajjguste ravi" pole p'äälä netilehhtede kohand. mujjd kirrjejd küll. aga see käjjb juba KRAHVITI ehk moottsa kunstiaruvallda. teen sellest jusst tööd ja olin SUNNITUD tuttvuma. mujde, enndine Núujorgi linnapää Suliàani kuulutas koguni sxja kritselduskunsstnike vasstu. se.ll polld ise ülttse kunsti vajmuga.

33338, 2005-12-05 08:40:30

Tallin peappki olema 1 ennuga.

Uuk, 2005-12-05 08:44:41

a moskva on kahe essuga?

***