Religiooniõpetuse mõttekusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 792 kommentaari.

33338, 2005-12-04 14:07:51

se külmasinakate varrbaküüntega púupúnnia Ele ju onngi. ja sina nii alvasti väljändud.

Hele, 2005-12-04 15:03:30

Olen tädi jahh neli korda juba
ja iga kord kui jälgija peale kuri olen, lükkan metsas mõne puu viltu :)
üldse on metsad tänapäeval tihedalt tädisid täis
nii et tõesti kes tädi kardab see ärgu metsa mingu

seal puu sees urus elasid ilmatu suured sipelgad
mõnikord käisid välja vaatamas
aga pildile ei tahtnud jääda

Padme, Priit, 2005-12-04 15:22:04

priit kelder, 2005-12-04 09:53:53
Padme - religioonis eneses on kaunist üsna napilt. Sest see, mis pakutakse, on illusoorne kompensatsioon. Lohutus maise elu vajakajäämistele, mida tasandatakse luuludega teispoolsest mõnuelust.

Ütleme ikka sama, aga täpsemalt - see kõik on sinu arusaam religioonidest.

Kuid väär on minu meelest taandada kogu rikas inimkultuur vaid sellisele illusoorsusele.

Loomulikult on väär taandada kogu kultuur religioossusele. Keegi ei taanda ju puu oksi, võra ja lehti puu tüvele ja juurele. Lihtsalt tuleb mõista nende asjade seost ja mitte “taandada” või “mitte taandada”.

Nagu siin juba palju kordi ka sinule öeldud - ei ole näiteks kõlblus religiooni produkt.

Seda olen ma ka ise korduvalt kirjutanud, et moraal ja eetika ei ole oma tekkelt religioosset päritolu.

Kuid sinu jaoks on ju ristimaailm täiuste täius, eks ju. Islam vist on sulle vägagi pähh-pähh.

Ma ei tea, mida sa selle “ristimaailma” all mõtled, kuid ma ei arva, et krtistlus ja kristlased oleks kuidagi vabad vigadest.

Huvitaval kombel tead sa ka kusagilt, kuidas ma islamisse suhtun. Ma pole kunagi islamit aga puudutanudki - kust sul sellised teadmised, Priit? Eile sa kirjutasid samuti, et ma pooldavat juba pisilaste ajupesu. Kust sa seda tead nii täpselt?

Üldiselt, Priit, meie vestlusel puudub mõte, kui sa ei loe, mida ma kirjutan ja omistad mulle mingeid oma väljamõeldud ja su eelarvamustest tulenevaid vaateid, ja siis kirjutad siia pikki tekste nende “Padme vaadete” kohta. Oleks kena, kui sa viitsiksid ka lugeda, kui sulle midagi kirjutatakse. Vähemasti see peaks olema igasuguse diskuteerimise eeldus, et teise poole arusaamu veidigi tuntakse ja teatakse. See välistab olukorra, kus ma pean siin järjest seletama, et ma pole kunagi midagi sellist ei arvanud ega väljendanud, mida sa mulle omistad.

jälgija, 2005-12-04 15:23:59

jälgija aitab isehelendajasse peidetud kurjusel nähtavale tulla, ei enamat.

On’s see siis halb?

Õnneks on metsades veel piisavalt teatraalsetest puunäppijatest puutumata kohti.

Sinna tasub küll minna.

Padme, 2005-12-04 15:26:56

toomas, 2005-12-04 10:30:20
Tere kallist pühapäevahommikut!
Põrgu on minu uskumise järgi hästi reaalne.
Põrgus saab inimene olema totaalses üksinduses.

Üksindus on meile (suhteliselt) reaalne, ilmaolek Jumalast on (suhteliselt) reaalne, kuid Põrgu pole reaalne. Loomulikult me võime seda inimese üksinduse ja ilmaoleku olukorda põrguks nimetada, kuid see on juba nimetamise küsimus. Põrgi kui koht on siiski mütoloogia, toomas.

jälgija, 2005-12-04 15:27:17

Vähemasti see peaks olema igasuguse diskuteerimise eeldus, et teise poole arusaamu veidigi tuntakse ja teatakse.

No neiu Padme arusaamad küll kellelegi tundmatud pole. Iseasi, kas nendega nõustuda saap.

See välistab olukorra, kus ma pean siin järjest seletama, et ma pole kunagi midagi sellist ei arvanud ega väljendanud, mida sa mulle omistad.

Kui inimene tuhandeid kordi peab seletama et ta mõtles hoopis muud kui kirja pani, kas siis ikka on kõige targem lugejat süüdistada?

Padme, dt, 2005-12-04 15:33:20

dt: "Kas see ongi “elava usu vabaduse ja loovuse” ilming, kui põrgu ja kurat tunnistatakse mõne usklase poolt mütoloogia instrumendid olema, aga sellesama mütoloogia sellised elemendid nagu taevas ja jumal kuulutatakse mütoloogiaülesteks ilmutusteks?

Just nii ongi. Headus on reaalne, kurjus on ebareaalne ja olemusetu. Nagu valgus on olemasolev - selle kandjateks on reaalsed footonid, pimedus aga on küll valguse kõrval meie suhtelises reaalsuses olemas, kuid pimedus on olemusetu, vaid suhtelisuses valguse puhul ilmnev. Pole olemas pimeduse iosakesi, mis pimedust kannaksid.

Nii ka kurjusega - see on seda enam ebareaalsus, mida enam ta saab valdavaks - ja seeläbi ongi kurjus ennasthävitav.

Kas sellise filtratsiooni jaoks mingid sekti-usundisisesed algoritmid ka kehtivad või on “elav usk” midagi sekti- ja usundiülest, midagi igamehe-õiguse vallast?

Elav usk on sama reaalne, nagu elav armastus. Kui oled seda elus tundnud kellegi vastu ja kellegi poolt, olnud armastussuhtes kellegagi, siis tead, mis on armastuse reaalsus.

Padme, 2005-12-04 15:38:29

jälgija: A ses suhtes on Tomil muidugi õigus, et ristiusk on karjamentaliteediga kõvasti seotud.

Ma ei märganud, kus toomas sellist mõtet väljendas, kuid Jeesuse usu põhituum pole muud kui isiklik ja individuaalne suhe igaühe sees elava jumaliku Vaimuga.

Jah, kogudus on hea ja inimese vaimseks arenguks vajalik, sest isolatsioon ja üksindus viib eksi ja umbe, kuid suhe jumalikuga pole kunagi olnud kollektiivne.

Tõsi on, et kristlik kirik on püüdnud olla vahendaja inimese ja Jumala vahel, ja see on ka kristliku kiriku üks suurimaid eksiminekuid olnud. Kuid arvestagem, et kirik on siiski maine institutsioon, seeläbi inimlik, seeläbi ka ekslik, nagu inimene pahatihti seda on.

Padme, 2005-12-04 15:48:40

Jälgija, ma arvan, mul puudub mõte vaielda igasuguste mulle omistatud idiootsustega. Samad sõnad nende tühjade ja negatiivselt deklaratiivsete lausete kohta, nagu seda sinu ja tsuktsi väljaütlemised minu kohta pahatihti on.

priit kelder, 2005-12-04 15:50:13

Padme, ilusti oskad kirjutada küll. Ja väheveenvalt. Usukangelase poolt oodanuks vingemat usukaitsmist. Islami kohat jäi sul tähelepanuta üks väike sõna, “vist”. Miks sa ei loe tekste korralikult? Teisi hurjutad küll. Kuid ma andestan sulle su usuga looritatud ignorantsuse - ega ristiusklased pole kunagi silma paistnud elegantse väitlusosksuega. Ikka seesama ajupesulik “usun, sest see /on/ jama”. Eks?

33338, 2005-12-04 16:00:08

Padmeke lausa ejttab et usunditel midagi oma ning algupärast 'äädonn. kxjkk olevat ärandatud tejstelt.
vaat see onn alles jutlustaja!

pismillaahirrahmaanirrahhhìimi!

jälgija, 2005-12-04 16:07:36

Padme, 2005-12-04 15:38:29

Tundub, et neiu Padme ilukõne vallapäästjaks sai lihtlabane võimetus kirjutatut mõista ja konteksti asetada.

Püüa teiste inimeste tekstist ikka aru saada, kulla Padmeke, enne kui arvamust avaldama tõttad.

jälgija, 2005-12-04 16:11:44

Pole olemas pimeduse iosakesi, mis pimedust kannaksid.

Mai tea küll täpselt, mis need iosakesed on (äkki minigid Urantiumi raamatust pärit imeosakesed?), kuid enne pimeduse osakeste mitteolemise ümber loku löömist tasuks tutvust teha kasvõi tumeda aine teooria ja uurimistulemustega.

Neiu Padme võiks lasta mõnel oskajal õpetada endale Interneti otsingute kasutamist ja otsida sõnu “dark matter”.

jälgija, 2005-12-04 16:20:11

Mis kõige tähtsam: lapsik on jagada maailma must-valgeks stiilis “valgus=hea, pimedus=kuri”

Maailmas on nii pimedus kui valgus, üheta pole teist ega teiseta ühte ja vastupidi, valgus võib olla piinav ja pimedus leevendav.

Sestap soovitaks Padmel teha vähem lamedaid üldistusi ja nende baasil kõnesid treida.

Hele, 2005-12-04 16:45:33

igaüks toob siin nähtavale omaenda headust ja kurjust
omaenda tarkust ja rumalust
ka teisi tutvustades tutvustatakse ikka ja alati kõigepealt iseennast

aga pimeduseosake on küll päris huvitav fantaasia

jälgija, 2005-12-04 16:49:53

igaüks toob siin nähtavale omaenda headust ja kurjust
omaenda tarkust ja rumalust
ka teisi tutvustades tutvustatakse ikka ja alati kõigepealt iseennast

Levinud fantaasia on seegi.

33338, 2005-12-04 17:37:53

jusst praégu lähäb päjkä lóoja Rejkkjaviikis, Madagasikara lxúnatipus ja Ves"uuvio°otsas.

33338, 2005-12-04 17:39:01

ja pimeduse osakesed söövad Padmekese mxjsstuseraasukesest viimasegi vallguse kübeme ääääääääää.

Padme, Priit, 2005-12-04 17:42:50

Priit: "Ikka seesama ajupesulik “usun, sest see /on/ jama”. Eks?"

Küllap sa tahaksid, et ma vastaksin “jah”, sest see kinnitaks su arvamusi minu ja maailma kohta, kuid ma peab vastama “ei”.

Padme, 2005-12-04 17:46:06

jälgija: tasuks tutvust teha kasvõi tumeda aine teooria ja uurimistulemustega.

Võibolla on sul teada mingid uurimistulemused selles vallas, kuid minu teada pole teadusel selget arusaama, mis see “tume mass” võiks olla. Karda, et siiski mitte pimedust kandvad osakesed.

Teiseks, lihtsat analoogiat ei peaks inimene siiski nii 1:1 mõistma, nagu sina antud juhul.

***