Religiooniõpetuse mõttekusest

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 792 kommentaari.

33338, 2005-12-02 18:49:55

sellepärast mul vererxhhk üles lähäpki kuj mxni taob rusikaga enndale vastu rinnda kujj xjjge eesstlane ta onn, kujd keelekasutuses lööb noa emakeelele se.llga.
mejjl onn juba kari usujórsse, keda máakeel ajab oksele, aga tejsed?

Po, 33338, 2005-12-02 18:52:33

Mina küll ei tea ühtegi priviligeeritud inimest ega asja...

Kas sa tõesti ei saanud aru??

Aga kas sellest oleksid saanud:

Mina küll ei tea ühtegi priviligeeritud inimest ega asja...

tsukts, 2005-12-02 18:58:54

33338, 2005-12-02 18:46:05

Mis sa siin kargled, mine presidendi kodukale ja noomi teda :o)

Po, 33338, 2005-12-02 18:52:33

Kui Google muuks ei kõlba, siis sõnade kasutamise statistikaks ikka.

Tulemused 1 - 10 ligikaudu 349-st otsingule priviligeeritud
Tulemused 1 - 10 ligikaudu 605-st otsingule privilegeeritud

Po, 2005-12-02 19:03:30

Mitmes kommis siin praegu on 'priviligeeritud esinenud? Umbes seitsmes? Tulemus peaks varsti olema siis 1-10 ligikaudu 356-st otsingule privilegeeritud.

Googlet tahad jumalana näidata või?

33338, 2005-12-02 19:26:56

Kúugel anndis ka sellise suhhte:
priviliged - 115 000
privileged - 25 800 000
esimene on valldav inglissiga eputavate rahvasteulgas.

tsukts, 2005-12-02 19:40:05

Po, 2005-12-02 19:03:30

Meeldib jaurata? Nu jaura pealegi, mina lihtsalt demonstreerisin sulle, et ma pole ainuke, kes niimoodi kirjutab ja edasi jätka omaette :o))

Uuk, 2005-12-02 19:50:25

Numbrimees on end primilegeeritud seisusse rääkind.

33338, 2005-12-02 19:55:18

lejjdis kahh keda eesskujukstúua - riigi kogulase! p'äälägi kesikust kettseri.

33338, 2005-12-02 20:09:27

sukk.s,
kas sull enndal sillmi polegi pääs, lased nejjl pimedatel ennast juhhti.
aga parem oleks sellisejd v'xxrvärrdjajd ülttse vältti. eputamine vxxraste sullgedega targemaks ej tee.

Padme, Ti, 2005-12-02 21:20:53

Ti, Padme, 2005-12-02 12:55:35

Kujuta ette pilti: päike särab taevas. Ühtegi pilve pole. Üks inimene seisab päikesepaistel, teine inimene seisab varjus. Kas tõesti päike valib, kelle peale paista? Või on see inimese valik, kas päike tema peale paistab või ei paista?

Sama siis Jumalaga. Ta on kogu aeg olemas ja igale võrdselt, kuid inimene on see, kes teeb oma valiku - olla varjus või valguses.

Olgu, ma enam ei seleta seda nii lihtsalt olukorda - päike, valgus ja vari - nagu ka soovisid. Pealegi, ma ei oska enam lihtsamat ja selgemat analoogiat tuua.

33338, 2005-12-02 21:32:41

kujuta ette piltti: raékoja platsil on tapapakk. kedagi segamas pole. Padmeke on pxlvili, pää pakul, 33338 vahib éemal päältt. kas txessti timukas valib, kelle pää mahakxksata? vxjj on se inimese valik, kass mínna jumalajúurde vxj mitte?

olgu, ma enam ej seleta seda nii lihhtsat olukorrda - ejj osska enam lihhtsamat ja sellgemat samasust túua.

Padme, 2005-12-02 22:36:43

Vanem armastab oma last alati, kestvalt ja tingimusteta ja ta ei koge kunagi mingit eraldatust oma lapsest lapse mõtete, sõnade või ka tegude pärast. Jumal on täiuslik ja tema armastuski on täiuslik - alatine ja muutumatu ja igavesti kohalolev.

Laps ei saa absoluutselt midagi sellist teha, et tema vanem hakkaks last rohkem armastama - vanem ei armasta oma last lapse tehtu pärast (tehakse aga midagi mõtte, sõna ja teoga). Vanem lihtsalt armastab oma last ja lapsel pole vaja oma vanema armastust kuidagi ära teenida. Kujukaimaks näiteks siin on maised vanemad, kes alles ootavad oma lapse sündi emaihust - see emaihus laps pole veel teinud ühtegi tegu, lausunud ühtegi sõna ega mõtelnud ühtegi mõtet, aga tema vanemate armastus on juba olemas ja talle garanteeritud.

Samalaadselt ei saa inimene midagi mõelda, öelda või teha, et Jumal teda rohkem armastaks. Või siis vähem armastaks, nagu me sageli kardame. Jumal on armastus, on armastamine ja seda ei pea inimene ära teenima, saavutama, taotlema, et see Jumala armastus oleks, kestaks, toimiks ja valgustaks meie teed. Selleks kõigeks pole vaja Jumalat isegi paluda.

Jumalik armastus on täiuslik ja olemasolev reaalsus ja vaid inimene on see, kes tunneb oma lahutatust jumala armastusest ja püüdleb selle saavutamise poole. Jumal aga ei lahuta end kunagi inimesest. Seeläbi jah, me võime rääkida Jumala kõiksest andestusest, kuid õigem oleks öelda, et Jumal ei andesta üldse kunagi midagi, sest tema armastus on sedavõrd täiuslik, et see ei vaja andestamist.

Alati on see laps, alati on see inimene, kes oma taevaselt Isalt andestust peab paluma ja andestust peab saama, sest lahutatuse tunne on vaid meis, oma isa lastes, olemas. Kuid see andeks palumise ja andeks saamise arusaam on inimlik, ebatäiuslik ja piiratud arusaam. Aga jah - andeks paludes ja andeks saades - nii mõeldes, mõistes ja tehes - me alatasa ületame oma näivat lahutatust oma taevasest Isast ja see on meile meie praeguste arusaamade taseme juures hea, kui me Jumalalt palume andeks ja ka Jumalalt saame andeks.

Kuid Isa rõõmustab mitte sedavõrd, kui laps temalt andeks palub ja ka saab ja siis kerge südamega edasi oma mängude maailma tõttab, vaid siis, kui laps ise läheb ja annab andeks oma mängukaaslasele tema tehtud kurja - eks ole selline oma kaaslastele andestav laps Isa silmis selle mõtte, sõna ja teoga juba veidi Isa enese moodi - kas pole?

See on märk lapse arengust, kasvamisest ja saamisest Isa sarnaseks. Eks ole ju Jumala tahe inimese suhtes: “Olge täiuslikud, nagu on täiuslik teie taevane Isa!” Andestades oma maistele vendadele me seda veidi juba olemegi - oleme veidi oma Isa sarnased.

DiaTheo, 2005-12-03 00:25:42

Jajaa, kõhuvalu on muidugi äravalitute pivileeg ... nagu päikesepaistegi.

Toomas, ma loodan, et sa ei loe seda kommentaari enne magamaminekut, küll aga loodan, et loed seda enne missale minekut - saad ehk missaks endale uut ainest mõtiskluseks.

Tsukts oli nimelt sinu etteaste hetkeks siinset teemat mitte ainult suuresti kandnud, vaid ka sinu jumalat piibliväänaja eest tõhusalt kaitsnud. Ja sa tuled ja virutad ... parteipoliitilise võmmu teisele kubemesse:-( Või paned ka sina oma jumalale pahaks, et ta päikest tasapaksult kõigile paista laseb, nagu tsukts piiblist, piibliväänaja kiuste, välja lugeda oskas?

Ja sina, muusa, ei saanud üldse asjale pihta. Loe veelkorra.

´toomas, 2005-12-03 00:36:03

(Loen juttu veel Kuku-klubist:)
Jah, olen nõus, ka minu jutust on saadud kindlasti kõhuvalu. Proovin edaspidi selliseid olukordi võimaluse korral vältida.

toomas, 2005-12-03 00:38:13

Kõhuvalu ja parteipoliitika on aga kindlasti väga erinevad asjad, nende segiajamises end süüdi ei tunnista.

dt, Toomas, 2005-12-03 00:39:02

No kust võisin mina teada, et sa veel ringi uimerdad. Marss magama, hommikul pead jälle vara missale kebima!

muusa, 2005-12-03 05:36:27

DT</i>
Ja sina, muusa, ei saanud üldse asjale pihta. Loe veelkorra.

Ekstaole.:(
Ilmaaegu võtain sõna.

<b>tsukts
Anna andeks, et sinu ja Toomase vahelist teksti ei mõistnud ja oma nina kahe kuke vahelisse sõnasõtta toppisin. Ei hakka isegi üle lugema, milles point oli. Aga kohvkuõhtule oleksid võinud ikka tulla. Sa oled seda väärt.

***