Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

Lilleke, Ants, 2006-01-13 06:12:37

Edastan tütre poolt tänud sulle Onu Remuse eest:)

Elvis Toomashiva, in the building together with jänku, 2006-01-13 06:26:58

astub kantslisse:

Elvis Toomashiva, in the building together with jänku, 2006-01-13 06:28:05

Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juurde Raamasse ning ütlesid temale:

Iisraeli vanemad, 2006-01-13 06:29:17

Vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad eikäi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail!

Elvis Toomashiva, 2006-01-13 06:30:08

Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid:

Iisraeli vanemad, 2006-01-13 06:30:40

Anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks!

Elvis Toomashiva:, 2006-01-13 06:31:19

Ja Saamuel palus Issandat.

Ja Issand ütles Saamuelile:

Issand, 2006-01-13 06:32:16

Kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat!

Elvis Toomashiva, 2006-01-13 06:33:07

Ja Saamuel kõneles kõik Issanda sõnad rahvale, kes nõudis temalt kuningat.

Ta ütles:

Saamuel, 2006-01-13 06:39:09

Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema:

ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees;

ta paneb neist enesele tuhandepealikud ja viiekümnepealikud;

ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust;

ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks;

ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele;

ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoovkondlastele ja sulastele;

ta võtab teie sulased ja teenijad ja parimad noored mehed, nõndasamuti teie eeslid, ja paneb oma tööle;

ta võtab kümnist teie lammastest ja kitsedest ning te peate olema temale sulasteks.

Ja kui te kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestele olete valinud, siis Issand ei vasta teile.

Elvis Toomashiva, 2006-01-13 06:39:43

Aga rahvas tõrkus kuulmast Saamueli häält ja nad ütlesid:

Rahvas, 2006-01-13 06:40:56

Ei! Meil peab olema kuningas, et meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad, et meie kuningas meile kohut mõistaks, meie ees välja läheks ja meie võitlusi võitleks!

Elvis Toomashiva, 2006-01-13 06:41:45

Kui Saamuel kuulis rahva kõiki sõnu, kordas ta neid Issanda kõrva ees.

Aga Issand ütles Saamuelile:

Issand, 2006-01-13 06:42:10

Kuule nende häält ja pane neile kuningas!

Elvis Toomashiva, 2006-01-13 06:42:43

Siis Saamuel ütles Iisraeli meestele:

Saamuel, 2006-01-13 06:43:05

Minge igaüks oma linna!

Elvis Toomashiva, 2006-01-13 06:45:49

No vat. Eks näis, kas varsti räägime sellest, kuidas Saul sai iisraeli kuningaks, eks näis.

/vaatab kantslist ärevalt kella, et peab Pirita kloostrisse sättima hakkama ja jätab Psalmi ja Evangeeliumi igaühele isiklikult Piiblist lugeda:

Psalm:
responss - Ma laulan Issanda heldusest igavesti.
värsid - Psalm 89, värsid 16-17.18-19

EVANGEELIUM:
Markuse 2, värsid 1-12.

Tsäuki!

33338, 2006-01-13 08:11:50

ej saa aru mikks Toomas peab igal ommikul Piritalevanttsima kuj vxjkks sínna elamamínna? pärilik kodukohht ikkagi nagu miljonärile tänapääval kohane. ja inng kaa jumalale lähämal. nii et kxjgearukam oleks kohe munkknunnastuda. pole vaja Lasnam'äälä katòolikute kirikutehitada.

andrus, 2006-01-13 08:31:15

mis elvis pole ta läind kuhugi

eile bensukas ostis 4 roccki ja nelli teataja

elvis is the KING (kong)

lacplesis, 2006-01-13 09:26:22

Katoliiklased ja luterlased on juutide konksu alla neelanud ja teenivad nende eesmärke palehigis.
Lihtsalt sünge on vaadata, kuidas “kristlased” kuulutavad ühe rahvuse üleolekut teistest ja kiidavad kooris iisraeli, käivad Jeruusalemmas koogutamas, nagu moslemid Mekkas.
Iga vägivaldselt surnud inimene Lähis-Idas on usuhulluse(religioonide) ohver.
See usujamps tuleb kuulutada väljaspool seadust olevaks ja selle levitajaid karistada kui potentsiaalseid vaenu külvajaid.

***