Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

33338, 2006-01-12 08:14:50

paljud vajaks su.nnd ravi.

elfitaat, priit, 2006-01-12 08:22:18

Ka sulle tundub, et ainult sinu maailmapilt on see kõige õigem. Mis teha, meil kõigil teistel on ka sama tunne, meie oleme õigel teel.

Pakuks parem analüüsida, miks see nii on. Tule välja oma kinnisest maailmast ja vaata, meie kõigi üle ja püüa leida midagi, mis ühendaks nii erinavaid lähenemisi asjale.

Miks kõik räägivad omast, kuid teiste positsioonidest ei taha kuuldagi, need tunduvad nii valed.

33338, 2006-01-12 08:49:37

kuj kxjkk oma XJJGED teed tinnglikule káardilejoonistaks, saakks näha kuhu rappa enamik nejsst viib.

33338, 2006-01-12 08:51:40

juhhtute kunagi téeristile kus palju valikujd ning 1 on PXRRGU, sis valige kxhhklematta see. vähämalt ej saa te petta.

priit kelder, 2006-01-12 08:55:22

Elfitaat, olen’d mõistlik. Ma pole oma maailmapilti siin levitama hakanudki. Lihtsalt hajumõtted ja manitsused. Aga maailmapilt, jah, on mul - nagu keegi siin viimase nädala jooksul meelde tuletas - roheline, nelinurkne, lendav lehm või midagi sellesarnast.
Kuid ega ma teistelgi siin mingit kaunist maailmapilti näe. On’s sinu pilt ikka raamitud? Mis tehnikas teostatud?

Lilleke, 33338 08:12:29, 2006-01-12 09:26:19

Ei selle vastu rohtu ole:))
ikka tsirkust ja leiba vaja.

elfitaat, priit, 2006-01-12 10:06:49

Asi polegi ju minu, sinu pildis, ma pakun välja küsimust, et miks see niimoodi on. Me kõik arvame, et minu pilt on see kõige õigem.

Selle on oma põhjus. Ma olen seda tähele pannud ja püüdnud seda analüüsida. Järeldused võivad samuti olla kõigil erinevad, sellepärast ma omasid ei avalda hetkel.

ahvgepards, see õpetajate lehe artikkel, 2006-01-12 10:11:43

Ma sain ta arhiivist kätte küll. aga parem vist kui ma poleks leidnud, sest just ajalootundmise poole pealt (jätame ideoloogilise suunitluse täitsa välja), jääb mulje, et Priidu haridustee ongi neljanda klassiga piirdunud.

Toodud kuue müüdi põhjal võib arvata, et Priidu põhilised suhtluspartnerid on kas rumalad või sama madala haridustasemega inimesed, sest vähegi koolis käinud inimesed midagi nii naiivrumalat ei saakski väita. Või pole lihtsalt Priit oma oponentidest aru saanud. Mõned viited:

-Ristiusu üleolev ja vaenulik, pahatihti aga suisa kuritegelik suhtumine mittekristlikesse usunditesse ja ideoloogiatesse on ajaloo vältel andnud maailmale lugematuid näiteid ristikiriku ja selle adeptide häbiväärsest suhtumisest n-ö paganlikku maailma ehk ka näiteks teise suurde orientaalsesse usundisse – islamisse.-

Täpselt samamoodi võib islamit süüdistada häbiväärses suhtumises kristlastesse, ehk pole midagi uut siin maailmas.

-Märkimisväärne on kogu ristiusu ajaloo vältel kestnud judaismi ja juutluse vaenamine, selle tagapõhjaks vast ainult võlatunne – olid ju juudid nood, kes annetasid maailmale kristluse.-

See on jällegi üks põhjapanev avastus, sest minumäletamistmööda vaenasid juudid just kristlasi ning just judaistid ketserliku Kristuse risti, mitte Kristus juute. Samas ei saa kristlust kui religiooni otseselt judaismivaenulikkuses süüdistada. Kui seda on teinud mõned kristlikud ühiskonnad, siis on see hoopis iseasi. Ja ateistlikud Hitleri-Saksamaa ja Stalini-Venemaa pole sugugi mitte patust puhtad, aga seda vist õpetati keskkoolis.

- Ristiusk pole kahe tuhande aasta jooksul suutnud tuua kuigivõrd tõsiselt võetavaid tõendusi oma muinasjuttudele,

Kui siin peetakse silmas Piibli vastavust ajaloo käigule, siis kajastab Piibel teatavasti rahvapärimusi, mis pole sageli dokumentaalselt tõestatavad. Samas kui võrrelda kristlikku mütoloogiat teiste paikkondlike mütoloogiatega - egiptuse, sumeri, assüüria jt, siis on seal ka hulgaliselt kokkulangevusi, mis kattuvad ka arheoloogiliste leidudega. Tihtipeale on küsimus tõlgendamises.

Kokkuvõttes ei häiri mind Priidu puhul see, et talle ristiusk ei meeldi, sest inimeste esteetilised maitsed on ju erinevad, vaid et ta nii kehvasti ajalugu tunneb ja peale Palametsa “Jutustusi kodumaa ajaloost” teisi allikmaterjale pole lugeda suutnud.

priit kelder, 2006-01-12 10:28:40

Ahvgepards - tõeliselt hädine arusaam sul ajaloost. Ja järelduste tegemine käib sul lambist. Sinu järeleaitamistunde mina andma ei hakka, küll sa kosud ja mõistma hakkad. Oma kommis ei suuda sa mitte ühtegi mu mõtet argumenteeritult ümber lükata. Luulude-müütide koopa elanik või? Ole mõnus, tädi!

Padre, 2006-01-12 10:39:29

Ai vai

Paistab et iga kriitik saab löömaharidusega hämateaduste kandidaadi poolt vastu kuplit nii et laksub.

Äkki peaks targem järele andma?

Ütleme kooris et jumalime, priitkelder, su jutt on apsaluutselt korrektne, sinu võit ja kas nüüd võime selle teema vaikselt arhiivi sokutada, et traumapunkte mitte tööga üle koormata.

33338, 2006-01-12 10:50:07

islàamiriikkides on juba kesskajast p'äälä olld lubatud ka krisstlaste pühakojad, Eur"ooppas aga kesskajal loetti múu°usulised kettseriteks ning tehhti nendega riidapääl “xjjgetele” sóoja.

ei või olla, 2006-01-12 11:19:00

kas nüüd võime selle teema vaikselt arhiivi sokutada

kasnäe, Padrel ilmselt parem artikkel valmiskribatud ja kibleb järjekorras

Padre, 2006-01-12 11:26:41

Paistab et kivialuse biomassi õndsad ajad hakkavad lõpule jõudma.

Valgust... valgust, mida nad kõige enam kardavad, peab ta saama ;-)

Oh seda imestamist siis, kes meile maskide tagant otsa vaatap ;-)))

nipitiri, 2006-01-12 11:37:09

elfitaat, priit, 2006-01-12 08:22:18

/.../

Miks kõik räägivad omast, kuid teiste positsioonidest ei taha kuuldagi, need tunduvad nii valed.

mumeelest on hea, et on nii rääkijaid kui kuulajaid...
mõned kuulavad muidugi nii, et üldse ei räägi... st kirjuta...
ilmselt on ka neid, kes teiste juttude põhjal oma positsioone korrigeerivad...
*
aga et keegi nüüd siin ja kohe elfitaadile raporteeriks: tak totšno!
*
nu pagadii... :)

Toomashiva, 2006-01-12 11:56:08

Karzumdi!

Varau!

Shimozii!

Purrsum!

/mõjususe suurendamiseks vahetab valge hõlsti punase vastu/

33338, 2006-01-12 12:03:22

...vahetab vallge xlsti punasevasstu ning akkab verrdvalama!

Trimurti, Numbrimees, 2006-01-12 12:11:36

Ole jah Shivaga ettevaatlik, õige!

Remark, 2006-01-12 12:15:57

Pikemat aega on justkui tunda massoonide lõhna.
Või on puhumas mussoontuuled...

toomas, 2006-01-12 12:20:46

Need Kaheksa Eetikakäsku sealt lingilt tasuvad väga lugemist:

toomas, 2006-01-12 12:23:45

EIGHT COMMITMENTS OF ETHICAL CULTURE:

Ethics is central.
The most central human issue in our lives involves creating a more humane environment.
Ethics begins with choice.
Creating a more humane environment begins by affirming the need to make significant choices in our lives.
We choose to treat each other as ends, not merely means.
To enable us to be whole, in a fragmented world, we choose to treat each other as unique individuals having intrinsic worth.
We seek to act with integrity.
Treating one another as ends requires that we learn to act with integrity. This includes keeping commitments, and being more open, honest, caring, and responsive.
We are committed to educate ourselves.
Personal progress is possible, both in wisdom and in social life. Learning how to build ethical relationships and cultivate a humane community is a life-long endeavor.
Self-reflection and our social nature require us to shape a more humane world.
Spiritual life is rooted in self-reflection, but can only come to full flower in community. This is because people are social, needing both primary relationships and larger supportive groups to become fully human. Our social nature requires that we reach beyond ourselves to decrease suffering and increase creativity in the world.
Democratic process is essential to our task.
The democratic process is essential to a humane social order because it respects the worth of persons and elicits and allows a greater expression of human capacities. Democratic process also implies a commitment to shared responsibility and authority.
Life itself inspires religious response.
Although awareness of impending death intensifies the human quest for meaning, and lends perspective to all our achievements, the mystery of life itself, the need to belong, to feel connected to the universe, and the desire for celebration and joy, are primary factors motivating human “religious” response.

***