Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

loeng, 2006-01-11 19:14:05

religiooni teemal
http://ec.ut.ee/alar/rp2003/RP01.htm#_Toc50963368

teine loeng, 2006-01-11 19:15:38

http://ec.ut.ee/alar/rp2003/RP02.htm

tubli tüdruku jutt, 2006-01-11 19:20:16

http://ec.ut.ee/alar/rp2003/identiteet.htm

veel üks loeng, 2006-01-11 19:27:34

http://ec.ut.ee/alar/RP2003/RP02.doc

siin viimases, 2006-01-11 19:29:31

3.1.2. Religiooni funktsioonid ühiskonnas

andrus, 2006-01-11 19:46:24

mulle täna koputati et keegi siin on Matsalust

kes

ega ometi sina see ole?

ma, 2006-01-11 19:47:49

mats küll, aga mitte salust

priit kelder, 2006-01-11 19:50:56

Uuk, rahune maha, ususõdalane:
(1) Artiklike ei olnud teesid;
(2) Ei sisaldanud küsimust, vaid arvamust;
(3) Ususõdalasilt arutelu ei järgnenud, vaid üksnes hädahala ja solvunud rünnakud;
(4) Keegi usuõdalasist ei öelnud, MIKS nimetatud funktsioonid nii pahad on;
(5) Keegi ei pakkunud muid funktsioone;
(6) Nagu oleks relighioon sisutu, õhus rippuv nedorazumenije, ei mingitki rolli täitev impotentne udukogu;
(7) See viimane tõik ajabki itsitama, te kurikuulsad usuneitsid. Vaid tänase päeva õhtuks sai Uuk, ponnistades kramplikult kinni hoida oma loosunglikkusest, maha mingi VANANENUD loeteluga;
(8) mõne mehe võttis saamatus aga kurja vanduma; mina ei söanda seda eesti kõige levinumat vandesõna ei hääldada ega kirja panna, siin puhuvad usuväelased aga propagandapilli ning kõlbab isegi vanatühja enda nimetamisest.
(9) prosto umora.

andrus, 2006-01-11 19:52:24

ehh naljamiis Priit

nii arvavad nemad, 2006-01-11 19:52:25

http://www.bonafidescientology.org/Chapter/01/page08.htm

alar arvab nii, 2006-01-11 19:58:52

Muutused ühes toovad kaasa muutusi ka teises. Religiooni normid ei saa sellise lähenemise kohaselt olla ühiskonna väärtustega vastuolus (võivad küll olla rangemad kui ühiskonna omad). Ühiskonna muutudes religioon kas kohandub ühiskondlike muutustega või tekivad uued religiooni vormid.
Prantsuse revolutsiooni eelsel ajal põhinesid ühiskondliku ja individuaalse moraali normid katoliku usul, kui katoliku religiooni roll ühiskonda ühendavana langes, ühiskond ei lagunenud, vaid uues, valdavalt usuliselt ükskõikses ja ratsionaalsusel põhinevas ühiskonnas, toimib ratsionaalne tsiviilmoraal varasemate religioossete väärtuste aseainena, täidab seda funktsiooni, mida täitis varem katoliku ühiskondlik moraal. Traditsionaalse religiooni mõju vähenemine ei tähenda ühiskonna lagunemist. Kaasaegne ühiskond sekulariseerub ning ühiskonnas saab valitsema tsiviilmoraal religioosse moraali asemel.

voo doo funktsioonid, 2006-01-11 20:04:36

http://www.africanvodun.com/pages/essence.html

muidu kena jutt, 2006-01-11 20:26:04

The Art of Stupidity
http://www.ghg.net/redflame/stupid.htm

üks kena evangeelium, 2006-01-11 20:30:13

http://www.ghg.net/redflame/gesargen.htm

Uuk, Priitus Celdricum, 2006-01-11 20:43:34

Sa siis mängi ise edasi. Seda lihtsam pärast hoobelda, et need ja nood ei hooli oma usust ega söanda sinuga rüütelliku väitluskunsti viljelda vms.

Lahe.

priit kelder, 2006-01-11 21:48:45

Alariga nõus. religioon on determineeritud ühiskondlikust olemisest ja selle vaimsusest, mitte vastupidi, nagu mõned siin õndsalt oletavad. Ning oletust, et tsiviilmoraal asendab üsna varsti religioosse moraali, on alus arvata; toimis ju inimkooslus miljoneid aastaid ilma usupiireteta, juhindudes sootsiumi ellujäämist ja arenemist tagavatest kõlblusnormidest.

priit kelder, 2006-01-11 21:50:00

Uuk, võtan su alistumisohke üllalt vastu. Kahjatsusega. Ka sinust võib hüva väitleja saada.

ahvgepards, 2006-01-11 22:01:01

toimis ju inimkooslus miljoneid aastaid ilma usupiireteta, juhindudes sootsiumi ellujäämist ja arenemist tagavatest kõlblusnormidest.

oi-oi, siin on jälle midagi päris viltu, mis aastast mis aastani toimis inimkooslus ilma usupiireteta? pigem võiks vahe sisse tõmmata tsivilisatsiooni ja mittetsivilisatsiooni vahel ja religioon on pigem tsivilisatsiooniga kaasnev nähtus. mis aga mittetsiviliseeritud inimkonda puutub, siis kindlasti ei olnud see uskumustevaba, pigem järgis nende ühiskond ikka loomariigile iseloomulikke seadusi ning ka uskumusi, kusjuures mina siin praegu ei väidagi, et niiviisi oli halvem. kuidas ma saaksingi?

priit kelder, 2006-01-11 22:01:05

Ja Uuk, tänan sind su sulnilt teeseldud kannatlikkuse ja dotseeriva hoiaku eest. Hea seegi.

priit kelder, 2006-01-11 22:05:11

Ahvgepards - tagasi kooli, neljadnasse klassi. Enne taidluskoori astumist tuleks laulusõnu osata lugeda ja viisi pidada. Uutri ajalugu ning aavsta, kui vana on inimkond ja selle varasemad kooselu vormid. Tavanormid on inimkonna kõige varasem sotsiaalseid suhteid reguleeriv hoob, nende pinnalt kerkis kõlblus; religioon on sootuks uuema aja leiutis. Oled õigel teel oma huupi arvamistega, ent kasva ja õpi veel, lapseke.

***