Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

Padre, Elfitaat, 2006-01-11 13:04:45

Et rist on tal kaelas - see on kristlik, aga et ta paljaste tissidega on - seda enam ei loeta kristlikuks.

A kui v.l. rannas piimanäärmed paljastaks, siis arvaks raffas et Antikristus on maa peale kerkinud.

/ rahu, see on vaid näide: kui meil kultuuriministeeriumi ei oleks, siis tehtaks ainult selliseid kohatuid ja maotuid nalju ja naerdaks nii et kõht kõver.

priit kelder, 2006-01-11 13:05:11

Toomas läheneb aeglaselt, kuid visalt ja arukalt kultuurile. Ja kuigi kristlik kultuur (või kultuuritus) on jõhkralt vägivallatsenud ka mittekristlaste seas, olen Toomaga päri, et see peaks olema ikkagi taandatud kristlikule toimisele. Parem pool muna peos, kui kolm keldris.

Padre, 2006-01-11 13:05:30

Eelmine oli siis rohkem omaette pobisemine, mitte austet Elfitaadile suunat remark.

v.l., 2006-01-11 13:08:24

Kultuurist veel nii ja naa

Kui ikoon on õigeuskliku sahkerdaja reisikotis peidetuna üle piiri rändamiseks ja teda jälgib valvsalt maruateistist tollitöötaja pilk...? Milliste kultuuriosistega siis tegu on?

toomas, 2006-01-11 13:11:14

Õigeusklik sahkerdaja ei toimi selles olukorras kindlasti kristlikul viisil ja maruateistist tollitöötaja ei saa põhimõtteliselt toimida kristlikul viisisl, seetõttu ei ole ei kõnealune ikoon ega situatsioon kristliku kultuuri osa

v.l., 2006-01-11 13:12:08

Antikristusest

ühes foorumis arutati kreekakeelse liite “anti” üle. Vahel pidi see vastasust tähendama, teinekord aga sarnasust e. näiteks kristusesarnane.
Kumba varianti silmas pidasid?

v.l., 2006-01-11 13:13:57

seetõttu ei ole ei kõnealune ikoon ega situatsioon kristliku kultuuri osa

Kuidas ei ole - üks kaitseb tõsiselt kristlike väärtuste säilimist omal maal?

toomas, 2006-01-11 13:15:51

Õigeusklik sahkerdaja hakkab käituma kristlikul viisil, kui ta oma patutegu kahetseb, meelt parandab patuteo võimalikult täielikult hüvitab ja saab absolutsiooni. Kristliku kultuuri osa on näiteks sellel juhul rahatähed, mille ta annab muuseumile, millest ikoon oli varastatud ja pihitool, milles ta pattu preestrile tunnistas. (Ma muidugi ei tea, kas õigeusklikel on üldse pihitoole.)

toomas, 2006-01-11 13:16:47

Kuidas ei ole - üks kaitseb tõsiselt kristlike väärtuste säilimist omal maal?

Aga ta ei toimi kristlasena, sest ta pole kristlane.

ahvgepards, 2006-01-11 13:18:45

Et sõltuvalt sellest, kas ikoon on õigeusukirikus või muuseumis, on ta kristliku kultuuri osa või mitte.Täiesti nõus (s.t. teisel arvamusel kui Austatud Ahvgepards.)

Ei ole nii.

Ikoon jääb ikooniks ikkagi, sõltumata asukohast või sellest, kes teda parajasti jõllitab. Kuigi ma saan aru, et kellelegi näituseks meeldiks, et kristlus oleks miskisuguse kitsa huvigrupi harrastustegevus. Ainult, et miskisuguste kategooriate liigitamine esteetiliste naudingute printsiibil ei saa mitte kuidagi olla objektiivne lähtekoht, vaid ikka kitsarinnaliselt subjektiivne. Seega kristlik religioon on paraku kõigest üks kristliku kultuuri osa või siis lihtsalt üks paljudest subkultuuridest. Ja iga ateist, kes näituseks tähistab kristlikke tähtpäevi või järgib kristlikku kalendrit, on kristlikust kultuurist nakatet. Ja ei ole siin miskit pääsemist või halastust! :)

v.l., 2006-01-11 13:18:55

See on kõik post värk.
Hetkeolukord on nii nagu ta on. Hiljem võib ka nii olla, et maruateistist tollitöötaja annab äravõetud ikooni üle moslemist kultuuriametnikule, kes selle omakorda tagastab kirikule.

v.l., 2006-01-11 13:20:00

sest ta pole kristlane

Seda ütled sina. Enda arvates ta seda on.

priit kelder, 2006-01-11 13:21:49

Kultuuri ilmingud on paraku ka giljotiin ja aatomipomm. Mõnikord ka VIA.

levi, v.l., 2006-01-11 13:22:17

kultuur on märksa laiem mõiste.

Esteks, tekitasid sa oma märkusega pseudoprobleemi.

Teiseks ei ole sul mingitki alust omistamaks mulle arusaama, mille kohaselt ma pean religiooni ja kultuuri mõisteid identseteks. Tule ikka maa peale, v.l. SElge see, et kultuur on laiema hõlmatusega, kui religioon, kuid religioon jääbsiiki kultuuriks. Sinu vigast loogikat (antud küsimuses) järgides peaks siis väitma, et kristlik kultuur või siis näiteks eestlus ei ole üldsegi kultuurid, kuna nende esineb sõnale ‘kutuur’ mingi täiend või on tegemist hoopis muu sõnaga. Nagu sa siit arugi saama peaksid, on ka eestlus kultuur, ehkki kultuur üldiselt on laiema hõlmatusega, kui eestlus kui kultuur. Eksole.

Kolmandaks. Sa ikka uuri ka, kuidas on defineeritud mõiste ‘kultuur’ ja alles siis tule mulle siin kärbseid pähe ajama. Muide, ma lähtungi vaid üldtunnustatud kultuuri kui üldmõiste määratlusest.

toomas, 2006-01-11 13:22:52

Kristlus on kahtlemata muuhulgas ja eriti kristlaste ja ei kellegi teiste harrastustegevus.

Tühjad kirikud ei ole enam mingil moel kristlikud ega esinda enam kristlikku kultuuri.

levi, v.l., 2006-01-11 13:23:48

v.l., 2006-01-11 12:58:14

Kristlik kultuur on kristlusega seonduv kultuuri osa.

Väga kena, et sa oled oma varasemat seisukohta järsult muutnud, asudes samale seisukohale, nagu mina.

toomas, 2006-01-11 13:26:08

SElge see, et kultuur on laiema hõlmatusega, kui religioon

Mis jutt see siis on! Religioon hõlmab kahtlemata inimest laiemalt kui kultuur: religioon hõlmab kogu inimese elamise hommikust õhtuni, kultuuris osaleb inimene ainult osa virgeajast.

levi, toomas, 2006-01-11 13:26:52

Tühjad kirikud ei ole enam mingil moel kristlikud ega esinda enam kristlikku kultuuri.

Eksid, sest ka nemad - need hooned - esindavad teatud seosena täiesti vahetult ja ehedalt kristlust (mis on kultuurina kristlik kultuur, kui täpne olla)

Onikka kultuur, kui keegi teeb midagi erilist ja siis selle ära viskab või maha jätab. See ju vahetult ilmestab just seda konkreetset kultuuri.

levi, toomas, 2006-01-11 13:29:04

Levi, see on Sul üks väga segane lause.

Segasus sinu jaoks, ei pruugi tähendada segasust teiste kolmandate (näiteks ka skeptiku) jaoks.

Püüa pihta saada.

v.l., 2006-01-11 13:29:45

sest religioon on samuti kultuur

minu loogika viga? võib-olla? (pigem tegu tõlgendamises - kas sõna ‘kultuur’ kitsamas või laiemas mõistes. õigem oleks ehk religioon on ‘kutuuriilming’ või midagi sarnast, samane ta kultuuriga ikka ei ole)

***