Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

Toomashiva, 2006-01-11 09:20:26

Issand olgu Teiega!

kogudus, 2006-01-11 09:20:42

Ja Sinu vaimuga!

Toomashiva, 2006-01-11 09:21:14

Lugemine Pühast Markuse Evangeeliumist.

andrus, 2006-01-11 09:21:22

toomas sul on preesterlikke ambitsioone?

RISTIMÄRGID, 2006-01-11 09:21:28

RISTIMÄRGID

toomas, andrus, 2006-01-11 09:23:03

Ei-ei. See pole mina, vaid Toomashiva, kes on preester. (Aga kui oleksin noor, vallaline, aga muidu samasugune kui praegu, tahaksin preestriks saada küll.)

AU OLGU ISSANDALE, 2006-01-11 09:23:33

AU OLGU ISSANDALE

Uuk, Andrus, 2006-01-11 09:29:41

Priit ilmselt mängib lolli ja peab ise peent naeru. No ei saa ju olla, et lugupeet prohvessur siukse värgi tõsimeeli kokku keerab. Nigu sotsioloogiat, kultuurantropoloogiat, religioonisotsioloogiat poleks veel sündinud või maarahva kätte jõudnud.

Mida kostad?

Toomashiva, retsiteerib, 2006-01-11 09:31:54

Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja.

Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast.

Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid.

Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud; terve linn oli kogunenud maja ukse ette.
Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, kes ta on.

Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.

Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle:

“Kõik otsivad sind!”

Tema aga ütles neile:

“Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!”

Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime.

Toomashiva, 2006-01-11 09:32:49

SEE ON ISSANDA SÕNA!

kogudus, 2006-01-11 09:33:09

Kiitus Sulle, Kristus!

toomas, uuk, 2006-01-11 09:35:21

terlõmpsti!

MIna arvan küll, et Priit kirjutab siiralt.

Uuk, Toomas, 2006-01-11 09:37:58

Ter-ter.
No ma ka alul arvasin. Nüüd tuli kerge paranoia pääle. Parem talle, kui siiralt.

A siis jälle on tänapäeva prohvessuritega miskit nihu.

Või ok, mängida ju võib, a olgu siis vähe põnevam.

toomas, priit kelder, 2006-01-11 09:39:21

ZOON POLITIKON eeldab täpselt määratlemist, milles mingi nähtuse “ühiskondlikkus” ilmneb. Ristiusk on “selle maailma ühiskonnas” definitsiooni järgi ebafunktsionaalne, kuna ristiusu “ühiskond” positiivses mõttes on Jumala riik.

Siinses maailmas ristiusu õigeks mõistmiseks tuleb möönda, et ristiusk on eelkõige “individuaalpsühholoogiline” nähtus, mida WASP-id ka ei väida, mida tava"ühiskondlikke" kriteeriume rakendades ei olegi võimalik adekvaatselt käsitleda.

priit kelder, uuk, 2006-01-11 09:42:00

Sinu hämmeldus võib osaliselt tuleneda sellest, et Priit kasutab niiöelda positiivses mõttes marksistlikku keelt, mis Sulle noore inimesena on nähtavasti võõras. Mina seda keelt valdan, kuna ülikooliaeg jäi mul ju kaheksakümnendate aastate algusse. (ja ma ei usu kaa, et marksistlikul keelel iseenesest midagi viga on: üks filosoofilisi keeli teiste hulgas.)

toomas, eelmine!!!!, 2006-01-11 09:42:42

Oioioi, vabandust VABANDUST!

Eelmise kirjutasin MINA, toomas!

VABANDUST!

toomas, 2006-01-11 09:43:49

Mis freudistlik lapsus see oli????

Ma olen varjatult marksist ja tahaksin alateadlikult kasutada sama keelt, milles räägib Priit???!!!???

toomas, skeptik, 2006-01-11 09:48:55

Küsid, et mis probleem on mul sellega, et kirjeldatakse Kostariika tarakane?

Jah, mul on arusaamine, et kui keegi Kostariika tarakanid ära kirjeldab, siis mina kui inimene isiklikult vastutan selle tõsiasja eest.

Ma arvan, et inimene tohib ära kirjeldada maailma ainult sel määral, et ta seeläbi saadud teadmisi suudab hallata ega põhimõtteliselt ei tekita olukorda, milles tema loodud teadmisi (pane tähele mu väljendit!) võidaks kontrollimatult kasutada tema eksistentsi vastu.

v.l., 2006-01-11 09:49:45

...ja ta pole veel koomast välja tulnud...

Uuk, :), 2006-01-11 09:50:28

° °

***