Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

33338, 2006-01-11 08:14:40

ojj minu tegema énne ükks viga:
KO.NNT > KO.NTT.

Saamuel, Eeli, 2006-01-11 08:14:48

Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!

toomashiva, 2006-01-11 08:15:42

Aga tema vastas:

Eeli, Saamuel, 2006-01-11 08:16:41

Mina pole sind hüüdnud, mu poeg.
Mine tagasi, heida magama!

toomashiva, 2006-01-11 08:18:21

Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnud temale veel ilmutatud.

Ja Issand hüüdis Saamueli veel kolmandat korda.

Ja ta tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles:

Saamuel, Eeli, 2006-01-11 08:18:53

Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!

toomashiva, 2006-01-11 08:19:45

Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi.

Ja Eeli ütles Saamuelile:

Eeli, Saamuel, 2006-01-11 08:20:41

Mine heida magama, ja kui sind hüütakse, siis ütle:

Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!

toomashiva, 2006-01-11 08:21:20

Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel:

Issand, Saamuel, 2006-01-11 08:21:39

Saamuel! Saamuel!

toomashiva, 2006-01-11 08:22:00

Ja Saamuel vastas:

Saamuel, Issand, 2006-01-11 08:22:24

Räägi, sest su sulane kuuleb!

toomashiva, 2006-01-11 08:22:50

Ja Issand ütles Saamuelile:

v.l., 2006-01-11 08:25:39

ja mitte näiteks linnugripp?

Teatud linnugripi vormid on siin juba iidamast ajast

toomashiva, 2006-01-11 08:27:43

Sorri. See, mida Issand Saamuelile ütles, tänases Rooma kiriku esimeses lugemises enam ei ole.

On ainult järgmine:

toomashiva, 2006-01-11 08:29:31

Ja Saamuel kasvas ning Issand oli temaga ega lasknud ainsatki oma sõna tühja minna.

Ja kogu Iisrael Daanist kuni Beer-Sebani sai teada, et saamuelist oli saanud ustav Issanda prohvet.

Trimurti, toomashiva, 2006-01-11 08:31:00

Milleks, ütle mulle, milleks, Sa siia Rooma kiriku lugemisi pasteerid, kui ma nendest ju ei huvitunud? Ütle, ah?

toomashiva, Trimurti, 2006-01-11 08:31:37

Oojaa, kõrgeauline Trimurti, palun vabandust!
Ma lõpetan sellega. Lõpetan.

Varajuna, lgp Trimurti, 2006-01-11 08:32:33

Aga mind nt huvitab.

toomashiva, Varajuna, 2006-01-11 08:35:13

Nojaa, aga ikkagi Trimurti...

***