néeger rejsib Ojroliidus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 353 kommentaari.

assistent, 2006-02-12 16:36:54

Trrr liibuast muammarilt

assistent, 2006-02-12 16:36:55

Trrr liibuast muammarilt

33338, 2006-02-12 18:41:12

al"ajkkum assal"aam!
ent mitte see Assal"aam mis kolinal assistenttide ja kohukestega pxhhjasúundus.
sa visst ej téagi veel et Kiku téenis täna kollmveerand tunniga lisaks kulttsele orrdenile milljoni ja ta paapa pool.

assistent, 2006-03-29 10:06:26

Oeh, oeh, ikka veel on vana Kohk oma eksirannakutel.
Sedapuhku Elevsises Kreekamaal, Ateenast ca 20 km linnulennul. Siin ei nouta internetipunktis isikudokumenti (voi teatakse Kohki nagupidi?), kuid Sardiinia saarel Cartegnas ja ka mandril Tarantos nouti dokumenti, millest ka koopia tehti, ikka terrorismiohu tottu. Ei seal langi leimata ega leimi langida saa, kohe oled rahvusvaheline seesamune...
Aga olgu, koigile reisijatele, kes VIA teel, leib reisikotti ja malakas katte, kevade kutsub...
Tervitab va Kohk Arcadia teel...

m.h., 2006-03-29 15:42:19

Tore leida Kohki-isandast elumärke!
Pajata siis pikemalt seiklustest ka!

33338, 2006-03-30 12:17:35

ega isand Kohukesel jutlustamiseks vaba aéga tekki sáagi kuj ta peab tropina augus oma ülemuse paatti véep'äälojjdma. ajnus lohutus vajd see et suhhteliselt soe vesi. ja lisalohutuseks see et varssti saab ta leping kinnga ja tuleb síiakantti vettsoojendama.

assistent, 2006-04-19 11:26:56

Jeeh, sobrakesed, ega umbrohi havi kuidagi.
Ikka jalle siin paradiisiaias nimega Elevsis.
Sooja 26 kraadi, muidugi mitte reamuuri!
Apelsinipuid linn tais ja puha ripuvad kuldsed kerad puudel, osa aga juba uutes oites!
Aga need araabia sadamad, brrrr, olime Beirutis, laheme Tyrgisse (Alaia) ning seal, oo oudust, Alziiri!
Va Kohkile tundub juba, et isegi sealsed koledaimad naisolevused hakkavad ilusaks minema, see on kindel mark sellest, et aeg oleks ekspeditsioon lopetada ja koju Penelope manu naasta...
No maikuus, kui puud lehes ja apel.., ikka ounapuud oitsevad.
Tana tuleb ITF asjapulk laeva, et kas meil on petensioone oma reederitele!
No oleks kull, aga eks me kaalu seda asja...

Kui siin Kreeka kaljusaarte vahel oleme seilanud, aiva ajaloolised ja mutoloogilised nimed, siis kaugeid kloostreid maenolvadel silmates on ikka Uuk meelde tulnud, kullap ta seal edasi mediteerib?
Vahemasti jai kunagi mulje tema seotusest Kreekaga.
Olgu, tervitused koikidele kodufilosoofidele ning neile eriti lahedastele isikutele:-)

33338, 2006-04-20 16:19:03

mis sa kostad, mere°elukad isegi íssanda Arriarmust inges! aga onn ka sadamakesed lejttud.
kujjgi, Lubn"aan ja Tsas"aair minu riikkide nimistust púuduvad. selle korrvamiseks pean txsiselt silmas Tsrnagòorat, Stip"eeriat ja Maked"ooniat. ega Kosovo ja Rom"xxnia vxjmatudole. mitte ei kannata kuj Kohukesele állajään.

33338, 2006-04-21 07:00:34

oleks minu nóorusajal itèhvi pojsid olemasolld! oleks nejjle näjdand kujdas me kuuekesi SRT v'ööri vastu lajnetojttsime.

assistent, 2006-05-24 11:12:16

oli see nuud (oudusunes)voi ilmsi, aga mu silme ees kangastus hetkede jada, kus nagin kummalist seltskonda tallinna lennnujaamas! Elust, tormidest ning pahedest muserdatud ilmahulkurid tunglesid korralike reisijate seas, omavahel mingis veidras segakeeles suheldes! Jaaahhh, paastku end kes suudab, on kuri kahtlus, et tulikaim ning hullem neist oli ... nn isand kohk!!! Ei ole enam rahu ei interneti palmipuude, ei maarjamaa kasepuude all!!
Aga ehk oli see koik vaid unes.

assistent, 2006-05-24 11:12:16

oli see nuud (oudusunes)voi ilmsi, aga mu silme ees kangastus hetkede jada, kus nagin kummalist seltskonda tallinna lennnujaamas! Elust, tormidest ning pahedest muserdatud ilmahulkurid tunglesid korralike reisijate seas, omavahel mingis veidras segakeeles suheldes! Jaaahhh, paastku end kes suudab, on kuri kahtlus, et tulikaim ning hullem neist oli ... nn isand kohk!!! Ei ole enam rahu ei interneti palmipuude, ei maarjamaa kasepuude all!!
Aga ehk oli see koik vaid unes.

kassanäe, 2006-05-24 21:48:01

ja tooming ning õunapuu just õitsebki

M.Kohk, 2006-05-24 22:01:45

Näpistage mind, kas on see unes või ilmsi, kuid mu klaver annab välja täpiga tähti!??
Ja telekas lobisevad parasjagu neli poliitikut pronksmehe teisaldamise teemadel?
Või on Kohki aju intellektiga opositsiooni sattunud?

kassanäe, 2006-05-24 22:55:44

tähed tõesti täppidega, tähendap ilmsi

33338, 2006-05-24 23:10:48

kuradi täppsält kaésin síia. nagu oleks alatéadvuses soolast xhhkutunnetand. visst silgupüügi ajast se nina säjjlind.
eks puhhka täna veel ja loe lehhti järäle vxj vaatta netist. ikka vanad punarojud vxjmul ja valmistuvad úusi omasugusejd “valima”.
siin on vajkkus, vajd vahel mxne vajjm eksib ära.

M.Kohk, 2006-05-25 08:19:19

No tere hommikust, head sõbrad, numbrimehel on õigus nagu alati (peale nende vastupidiste kordade),läheb veidi aega... peale neid kõikumisi..., et segipaisatud kopsud-maksad-neerud-ajud jõuaksid naha all igaüks jälle oma koha üles leida.
Aga on kuri kahtlus, et tarkust on kõvasti juurde lisandunud, kurrud elik kortsud ei mahu enam ammugi hallollusele, neid oli ammu üle kolinud näole ja kaelale, nüüd aga isegi muudele kehaosadele, isegi sinna millega noored mehed mõnikord mõtlevad!!!
Oi aegu, oi kombeid!
Va Kohkil tuleb esialgu korralike inimestega kohaneda ja Penelope käest käitumise algõpet saada.

33338, 2006-05-25 12:33:30

ära unusta sis ka aaböde ja porttide loettelu. las máarotid kadestavad. minugipooltt s'äälkandis lahjad jäljäd järäl.
kujjgi pisut mujdugi kurrb et Vahemerenimeliselt järvält ilma viisata kaúgemale ejj usaldatud.

33338, 2006-05-31 07:33:27

kümmned tuhanded ummistavad seda lehhte oodates isand Kohukese ilustatud lu.llut oma ebaxnnestund ning elu viimasest külmategemisrejsist moorameestejúurde. aga visst txétunne pole seni luband Kohukesel mustakohhta vallge 'öölda.

assistent, 2006-05-31 10:26:11

Togisin hea jupi teksti kasti, aga kadus internetiavarustesse...
Ei viitsi uuest, ju oli tähtsusetu.
Peab vist enne wordi panema.

33338, 2006-05-31 17:23:14

pane, pane, siis on vxtta.
kümmned tuhanded plaksutavad ette, paluvad korrata. piss, piss!

***