néeger rejsib Ojroliidus

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 353 kommentaari.

33338, 2005-12-17 11:58:18

see peab suur paa.ttolema et 2×3 meesst síssemahub. nagu mejje rannakaluritelgi. varssti akkab assiste.ntt ehk ruhvistkijutlustama.
et paadivanemat nüüd ojronorrmidejärrgi kapptenikskutsutakkse, tuleb arrjuda. kutsuti ju tüürimeesstki enndisesliidus kappteni abiks, uuesliidus vajd mejdiks ehk káaslaseks.
aga see on kena et isand Kohuke mulla kohustised onn omaxlulevxtt ja jxúdeéttkejl patustele Kur"aani etteloeb.

assistent, 2005-12-18 16:55:30

Suur toovoit on ometi saavutatud.
Tanaseks kull meeskonda kirikusse ei onnestanud kultpohodile meelitada, sest jumalateenistus algas 8.30.
Ukski endast ja slivovitsist lugu pidav ning laeva ootav meremees nii vara pead padjalt ei tosta.
Kuid ometi, Kohk astus eile, st laupaeval (siis on liturgia 17.00) kirikust labi ja fikseeris olukorra: kiriku eesruumis muuakse ikoone elik indulgentse patustele! Otsemaid teatas ta sellest omanik-kaptenile (too laheb esimesse reisi ulevaataja voi superintendandina, laevakapteniks on teine mees) ning too tormaski vandudes kohale. Jumalavallatute eestikeelsete krt-sonade saatel valis ta valja meremeeste kaitsja Puha Nikolause, imetegija ikooni. Kogu selle protseduuri ajaks oli habist punetav Kohk oue pogenenud ning tegi nao, nagu ei tunneksi ta oma toakaaslast!
Nii jai Kohkil oma isiklik ikoon valimata, see noudvat keskendumist ja tunnetust, mitte Kohk, vaid puhapilt pidavat tema enda kaitsealuseks valima!
Nii on siiani ikoon ara toomata. Kohki kitsidust tundes on uks pohjus teada, aga vahe on ka puhamehi, kes sellist patukotti kaitsta suudaksid.
Tana aga uuris Kohk meeleheitlikult internetti: kes on puhak Mina, voi oli see Tina, sest kiri on piltidel vana-slaavi tahtedega.
Selliseid ikoone oli palju.
Vast Uuk teaks neid kreeka-katoliku puhamehi!
Ehk ei tohigi ikooni liiga vara osta.
Igatahes kaptenit vaatas hotellitoas asuv Sv. Nikolai vaga kurbade silmadega ning too ei suutnudki kuidagi ules leida rakia-kauplusi...

33338, 2005-12-18 19:12:05

se Meenas olevat kopptide pühak. eland Eg"ipptuses. mikks teda Pxlg"aariaskummardatakse, ejj osska ‘öölda. kujd ka koptid onn xjjgeussklikud nagu sláavlased. vxjj on mxni koptiusu aru Misrist välljapugend. kopptidel on se nimekuju vist Meena. kuna praégu éllenite ee ’ääldub i vxjj ii, sis sellepärast teda ka Miinaks kutsutakkse.

assistent, 33338, 2005-12-19 18:39:30

Tanan, numbrimees.
Kohk kolis juba eiteamitmendasse hotelli koos omaniku esindajaga, mere aarde Odessos'esse.
Suur rannahotell, kahe peale 52 EUROt oopaev.
Nimelt tuli sinna laeva muuja ning asi hakkab finishi poole joudma.
Ostis Kohk ikoonikese tana, Jeesukese pildiga..
Mina olevat Bulgaarias vaga lugupeetud, kodu ja perekonna kaitsja, seletas muuja. Kuid Kohk oli juba ostusoovi avaldanud ega raatsinud kaht osta.
Mis puutub fotoaparaatidesse (ja mobladesse), siis neid siit osta pole mottekas.
Hinnad on suuremad, just selle vorra, mis meil konkurents alla on toonud. Meil ikka raige konkurents, alati ridamisi sooduspakkumisi.
Naiteks, kuigi ei kavatsenud osta, oli Olympos FE-100 Eestis 2000 eeki, soodushinnaga 1799.-, kuid siin 300 levi, seega umbes 2500 eeki. Sama kehtib ka shveitsi kellade jne kohta.
Kuid korralik riietus on odavam, haid nahkkingi pole seni ule 55 levi nainudki, seega umbes 500m krooni!
Aga olgu kaubandusjutust, te ju koik seal nii vaimsed ja hingelised:-)
Huva ohtut!

assistent, 33338, 2005-12-19 18:41:40

Ahjaa, see Odessos olevat Varna algnimi, Mileetosest parit kreeklased olevat ta rajanud 2600 aastat tagasi.

33338, 2005-12-19 22:52:31

nii nii, kuj juba tubade inndutxstatakkse, siis on midagi mäda. müjja püjjab osstjat ujnutada. et ej märkkaks vigu mida varjatatahetakkse. ejj imestaks kuj tegemist polegi paadiga, vajd suure auguga, millel ümmber natike läbiroostatand raúda.
varssti järrgnävad ühised xhhtusöömad ja siis tuuakse lavale najsed...

assistent, 2005-12-20 15:45:32

Asjalood on enam kui kummalised, nagu Numbrimeesgi taheldas.
Laeva tulek venib ja venib..
Algul olevat tormid tulekut seganud, siis olevat vaja olnud uksainus konteiner veel Turgis maha panna, aga nuud segavat udu Bosporuses!
Ikka homme ja homme, nagu manjaana- manjaana siesta ajal.
Nagu Kohk imestusega kusis, et kas see laev uldse olemas on?
Segab lainetus ja segab shtill, udu on ju vaid vaikse tuuletu ilmaga...
Muujad joudsid kohale hilinemisega, tulid turgist ule magede bussiga nagu meiegi, paar bussi oli alla kuristikku kukkunud! Oli ju puhapaeval siin tohutu lumesadu, poolenisti lorts ja terve oopaeva sadas, siis laks kulmale ning on linna vahelgi ohtlik.
Mingid noorte mustlasnaiste brigaadid koristavad ja taovad jaad tanavatel, kuid astume ikka balletisammul...
Joudeelu muutub vaga kurnavaks, sest nagu filosoofid teavad, pole midagi raskemat kui kerge elu..

33338, 2005-12-20 16:29:05

lxpuks akkab ka kohukestele elu tegelik pale pajsstma. pole kxjkk sugugi nii lu.lla kuj Tallina saastakates oma ostutúuremáandades.
aga kena oleks lxpuks ka lugeda kujdas isand Kohuke oma perega laevaga rejdile ta uue paadijúurdeviiakse.
aga udu on txsine asi. pxhja Attlandil ahvenatp'üüdes oli mejjd 70 laéva 14 eri lipuall. oli küllatki äjjriv kxjkki nejjd rissti rässti tráalivajd ja miilisejd vájjerejdvedavajd alusejd silmaspidada. tuli aga selsimes udu, sis kéerasime radari 3’le miilile ja nii méeldiv oli oma kúrssiajada. tuligi mxni ette, sis kéerasime oma raualasu sellesse súunda et tejne pidi mejjle téedanndma. alati se küll ejj xnnestund aga siis poettasime nagu juhuslikult et mejjl vana traa.l ning oottamegi et uus välljatúua. millegipärast txmmbuti mejst siis sxjmates éemale.

Oh teid eluvendi!, 2005-12-20 16:37:46

33338 naistes, Kohuke Assistendiga naistes ... aga naistest juttu pole ollagi. Vulgaaritsemised ei lähe arvesse (seda lumerookimist pean silmas)!

33338, 2005-12-21 18:31:17

näjjb et musstlased on varna tänavajd kehvalt luuatand. isand Kohuke on mattsti risst selitikäjjnd ja nüüd oma kállis ‘öömajas ajjgus lehel ega p’ääsänd isegi najstesse ráalima.

assistent, 2005-12-21 19:37:43

Homme peame sadamasse soitma, laev olevat sadamas.
Kuid meil on tanaseks hotell makstud, tana ei lahe veel.
Siin kioskis muudi ROLEX kelli, 10 levi elik 82 krooni tykk.
Naersime, et voiks ju tuttavatele narvikodi teha, et laevapalgad piisavad roleksi jaoks, las kadestavad!
Vanemtyyrimees arvas, et sellist oleks hea kuskile kortsiarve eest toelise pahe pandiks anda.
Aga AB elik able seaman tegi filosoofilise vastulause, et oleks eriti kurb lasta end kuskil nurgataguses 80 krooni eest toelise roleksi pahe maha luua. Nii jaigi ostmata.
Varna unelm hakkab asenduma tegeliku eluga, kuid arvatavasti veedame nii Kohki kui Jeesukese synnipaeva Varnas.
Vanemtyyri naine helistas ja kysis, et kas too tuleb homme koju?
Et puhkekodude tuusikud olevat tavaliselt 10-paevased, kyllap mees ei julgevat lihtsalt seda valja oelda..

assistent, 2005-12-21 19:44:35

Naised on siin muidugi ilusad, aga kus nad seda pole!
Kes ikka meheks loodud, see naeb naistes alati ilu, ornust, hellust ja salapara.
Aga eesti naised on koige ilusamad maailmas, selles pole mingit kahtlust.

33338, 2005-12-21 20:28:39

ära sis unusta kopti vxj muu xjjgeusulist kal"enndritosstmast ja sejnalekleeppimast. sääl karvased jünngrite pildid pääl, libedalxuaga Kohukesel oleks mida najsteta paadis ihaleda.

33338, 2005-12-24 13:54:27

ehh"ee, siin padmekesed paluvad vitsairmus andestust, sääl aga Kohuke koos assistendiga txsises lumevangis ega lejja anngedest äsjaostetud paattigi üles.

M. Kohk, 2005-12-24 17:42:45

Roomu ja rahu teie sudametesse!
Juba kolmat paeva laevas, 20 km Varnast eemal laevaremonditehase territooriumil.
Vaene assistent on vaimses koomas, sestap pole voimeline kirjutama- sattusime ballilt laevale, mitte vastupidi!
Aga laev, nohjahekstaole, on ta nuud laev voi mitte, kestastarusaab, igatahes on siinkandis kombeks, et igasugused asjapulgad-inspektorid lahevad koigepealt kapteni juurde ja monikord kaugemale ei lahegi- aga sel juhul peab olema kapten ette valmistatud, kui mitte moraalselt siis materiaalselt kindlasti.
Sestap on kuri kahtlus, kas see laev saakski pohja-euroopa sadamais tootada...
Esialgu votab siingi koik aega ja kapteni napud juba hellad neile sulitamisest ja dollarite lugemisest.
Aga olgu, see on veel pole tode, taistode oleks ehk liiga karm...
Mulle naib monikord, et sellist ...... tood saavad teha vaid gentelmanid.
Niipalju enesekiituseks.
Olge siis tublid ja tanud koigile, ega vist jupil ajal ei saa netiuhendust.
Nimetagem seda askeesiks..

33338, 2005-12-24 17:53:43

ihhihhiiiiiiiiiiiii, isegu jumal itsitab Kohukese paadiüle. aga saattan onn alati abivallmis enndajúurdekuttsuma. ära seda sis laúba xhhtul unusta.

33338, 2005-12-24 17:57:10

múlle ned m'üümise osstmiseasjad samuti tuttavad. xnneks küll müjjasejsukohast. tsungid ej saand pärast obesejttkit'ööle. siis mejje mehhid näjttasid korra ette ja ruttu sxjdime paadiga Önkòngi v'xxrlásse. käsipesema.

assistent, 2005-12-27 15:32:52

Laeva tabas elektrishokk, sestap lukkus valjasoit edasi. Pool laeva on pime ja kutteta. Tehase elektrik asub homme (ikka see homme-manjaana) uut kaablit panema. Kaitsmete asemel on raudnaelad ja nii on monikord kaitsmeteks elektrijuhtmed..
Jumal on ilmselt eestlane ega luba Kohkil merele veel minna.
Kull on lubanud tal kambuusis toimetada ja koikide kaaslaste kallal naagutada.
Olgu nii seekord.

33338, 2005-12-27 16:05:02

igastahes kena et uue aassta saate vel kinndlal pinnal koos musstlannadest lumetxrrjujatega vasstuvxtta. edasisesuhhtes kipub mxte küll süsimusstade pillvedemanu.

assistent, 2005-12-30 20:48:36

Ja votamegi uue aasta vastu bolgarite maal.
Siin puha tanavate nimed kull tsaar simeonide, kull vurst borisside nimelised, aga-aga paar tanavat ka khaani eesliitega. Eks vist too khaan Asparuhh nad sealt Volgalt siia toigi?
Ilmselt hoiab laeva siin Kohki usin kirikus kaimine. Vanajumal on talle senini halastanud ja aega andnud patte kahetseda..
Viimati tehti talle suisa pintsliga otsaette ristimark, kusiti nime ja puhamees utles oma vagad sonad peale, aga ega siis Kohk taipa midagi kreeka-katoliku rituaalide peensustest, pole ju tal aegagi otsida internetist teavet.

***