Krayon. Ära mõtle inimese kombel!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2184 kommentaari.

toomas, Numbrimees, 2006-01-08 07:30:48

Tere omkust, Numbrimees!

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:37:21

Vaata, see on mu sulane,
kellesse ma olen kiindunud,
mu valitu,
kellest mu hingel on hea meel.
Ma olen pannud oma Vaimu tema peale,
tema toob rahvaile õiguse.
Tema ei kisenda ega karju,
tema häält ei ole kuulda tänavail.
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki
ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära,
ta levitab ustavalt õigust.
Tema ei nõrke ega murdu,
kuni ta maa peal on rajanud õiguse
ja saared ootavad tema õpetust.
Mina, Issand,
olen õigusega sind kutsunud
ja kinnitan su kätt;
ma kaitsen sind ja panen sinu
rahvale lepinguks, paganaile valguseks,
avama pimedate silmi,
vabastama vange vangistusest,
pimeduses istujaid vangikojast.

(Prohvet Jesaja raamatu 42. peatüki algusest)

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:38:30

Eeslaulja laulab:

Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:38:53

Kogudus laulab:

Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:40:00

Eeslaulja laulab:

Andke Issandale, te jumalalapsed,
andke Issandale au ja võimsus!
Andke Issandale tema nime au,
pühas ehtes kummardage Issandat!

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:40:24

Kogudus laulab:

Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:41:38

Eeslaulja laulab:

Issanda hääl on vete peal;
Issand on suurte vete peal.
Issanda hääl kostab võimsasti;
Issanda hääl kostab toredasti.

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:42:06

Kogudus laulab:

Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:43:39

Eeslaulja laulab:

Auhiilguse Jumal müristab;
Ent tema templis ütlevad kõik:
“oh seda auhiilgust!”
Issand istus aujärjel
veeuputuse tulles,
ja Issand jääb kuningaks igavesti!

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:44:03

Eeslaulja laulab:

Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:48:45

Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles:

“Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide Issand. Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes - kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga.”

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:49:34

(Apostlite Tegude Raamatu 10. peatüki keskelt oli see tänane Teine Lugemine).

toomas, elfitaat, 2006-01-08 07:49:58

Evangeeliumilugemine:

Markuse Evangeelium, elfitaat, 2006-01-08 07:53:20

Ja ta kuulutas:

“Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma. Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.”

Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl:

"Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!"

toomas, elfitaat ja kõik teised kaa, 2006-01-08 07:55:04

Nädsa, olingi juba kirjakohtade kribamises vilunud ja jõudsingi õigeks ajaks valmis.

Ja nüüd kiiresti sama kuulama lietuvishkai ja, kui Jumal annab, armulauale!

Ilusat õnnistatud püha päeva! Iki pasimatimo

Elfitaat, toomas, 2006-01-08 07:57:04

Ma olen pannud oma Vaimu tema peale,
tema toob rahvaile õiguse.

//////////
Mida peaks see lause täpsemalt tähendama? Kas see mees saab Vaimu poolt juhendatud, saab juhtnööre, mingit muud infot, kas ta kanaldab Vaimu?

Elfitaat, toomas, 2006-01-08 08:00:08

Aga kuidas sa seostad oma püüdlusi usuteel russki razmeri ja hapukurgiga. See on ju väga suur vastuolu, mis nullib kõik ära?

toomas, elfitaadile (uks juba lahti), 2006-01-08 08:06:39

Vaimu kohta ütleb dogma nüüd meil ja uugikirikus üsna erinevalt ja see kirjakoht sobib tegelt rohkem uugirahva tõlgendusega, et Püha Vaim lähtub Isast ja Poeg saab selle isalt.

Vaim on minu arust Totaalne Armastus, piirideta armastus, armastus kui Jumala enesepeegelduse viis.

(Aga Russkij razmer ja hapukurgid olid ju ikka minu elu piiri tähis: seda oli ju vaja eriliselt märkida, et minu elus sai eile läbi 28 aastat kestnud etapp, mil mul oli keeleteadlase ambitsioon.)

Tsäuki.

33338, 2006-01-08 08:58:42

nii et nüüd oleme ilma öhest keelemehest kaa. usu"téadlane" lahhkus juba varem.

Elfitaat, 3338, 2006-01-08 09:02:26

Ja mida ütleb numeroloogia selle 33338 kohta?

***