Krayon. Ära mõtle inimese kombel!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2184 kommentaari.

toomas, 2006-01-06 04:54:06

Püha Paulus kirjutab efeslastele:

“Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks!
Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimus: et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.”

toomas, 2006-01-06 04:54:56

See oli Pauluse efeslastekirja kolmanda peatüki algusest.

toomas, 2006-01-06 04:59:12

Jumalat ei ole lõplikul kujul inimestele olemas:

nad saavad Jumalast küll mõelda, aga Jumala juurde ei pääse

aga siis. PLAKSAKI!

ta on olemas, ligipääsetav.

Nagu DiaTheo Müncheni loo lõpus kui Vaatajate Orgasm, mitte ainult kiibitsemine.

vau!

OLEMAS!

Jeesus Kristus.

toomas, 2006-01-06 05:00:49

Lõppu lisaks Kolmekuningapäeva evangeeliumile ja Vana Testamendi ja Uue Testamendi Kirja lugemisele täna katoliku kirikutes ka tänane psalm:

toomas, 2006-01-06 05:03:31

Lugeja loeb:

Issandat kummardavad kõik rahvad maa peal.

toomas, 2006-01-06 05:04:00

Kogudus vastab:

Issandat kummardavad kõik rahvad maa peal.

toomas, 2006-01-06 05:05:32

Lugeja loeb:

Jumal anna oma kohtumõistmine kuningale
ja oma õigus kuninga pojale!
Ajagu tema su rahva asja õiguses
ja su viletsate asja õigluses!

toomas, 2006-01-06 05:06:00

Kogudus vastab:

Issandat kummardavad kõik rahvad maa peal.

toomas, 2006-01-06 05:07:20

Lugeja loeb:

Tema päevil õitseb õige
ja valitseb suur rahu,
kuni enam ei ole kuud.
Ta valitseb merest mereni
ja Frati jõest ilmamaa otsani.

toomas, 2006-01-06 05:07:48

Kogudus vastab:

Issandat kummardavad kõik rahvad maa peal.

toomas, 2006-01-06 05:08:56

Lugeja loeb:

Tarsise ja saarte kuningad toovad ande;
Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu.
Ja teda kummardavad kõik kuningad;
kõik paganarahvad orjaku teda!

toomas, 2006-01-06 05:09:21

Kogudus vastab:

Issandat kummardavad kõik rahvad maa peal.

toomas, 2006-01-06 05:10:28

Lugeja loeb:

Sest tema kisub hädast välja
vaese, kes kisendab,
ja viletsa ja selle,
kel pole abimeest.
Ta säästab nõrka ja vaest
ja päästab vaeste hinge.

toomas, 2006-01-06 05:10:57

Kogudus vastab:

Issandat kummardavad kõik rahvad maa peal.

toomas, 2006-01-06 05:11:32

Jaa-aah. On jah kõva tekst:

“paganarahvad orjaku teda!”

On tõesti!

toomas, 2006-01-06 05:13:39

aga pärast seda psalmi tuleb teise lugemise:

...paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.

toomas, 2006-01-06 05:17:22

Psalm on vanast testamendist veel ilma Jeesuseta Kristuseta, seepärast ORJAMISE jutt.

Jeesusega ei änamp orjamist.

Ainult Ühinemine, kui soovite: ...

toomas, 2006-01-06 05:23:39

Totaalne, kõik piirid purustav orgasm...

toomas, 2006-01-06 05:34:14

Mnjah, mida siis õigupoolest tähendab, et ma lähen Kolmekuningapäeval Tartusse, kust Kuninganna Laine Jänes on siirdunud Eesti linnadest vähimasse, Võrusse, et haanja turismitalus võrokeelset lapsukest tervitada...

Mnjah.

toomas, 2006-01-06 05:35:47

Noh eks mina siis kah käitun vastavalt Päeva Vaimule.

Mina võttun Tartu Ülikoolist ja andun tavalisele elule.

***