Krayon. Ära mõtle inimese kombel!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2184 kommentaari.

Joosu, 2006-01-06 01:53:11

et siis tundmatud sanitaartehnilised lendobjektid.

saan ma aru.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2006-01-06 02:02:17

Raskelt öeldud, hää Joosu. :)))

Tolleaegne ettekanne on tänapäeval muideks sama, mis sündmuskoha vaatluse protokoll /mis selle täpne nimetus nüüd täna ongi/ koos sinna juurde kuuluvate lisadega. :)

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2006-01-06 02:08:06

Kel soovi, see leiab kogu materjali arhiivist üles.

Edu.

Joosu, 2006-01-06 02:14:26

kuule, Olev.
ära nüüd pahanda aga...no päriselt ka on ju ikka ullult naljakas, et tulevad ja väänavad vannitorusid. just just. täie rauaga.
oleks siis, et samatalu peremees saab miskid paravõimed ja ravib pärast vasaku varba liigutusega või kanad akkavad kuldmune munema vai muu sihuke para-romantiline värk.
aga no vanni torusid?

kakoi naada, daa? Kõrgem Intellekt ja präänikud. :)

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2006-01-06 02:15:33

W, 2006-01-06 01:31:50

Oli muudki.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2006-01-06 02:22:03

Joosu, 2006-01-06 02:14:26

Ma ei tea.

Kes vastaks, mis seal tegelikult juhtus?

Oli seal muudki... kuid “inimkäed” neid asju teha ei saanud tollal, ega suuda praegugi.

Joosu, 2006-01-06 02:31:36

hea küll.
ikkagi. kus on tuu mumm ikkagi? vai punkt vai point?
et *huu. vaata, seal üks sinine planeet. jajaaa. kolmas Päikesest. lahe! aa maanduks ja näitaks nondele arengupeetusega Maa asukatele korra, kuda inimkäte abita edaspidi kanalisatsiooni torusid väänata. see võib nende tuleviku infotehnoloogia arengut ja mentaalset staatust kardinaalselt muuta. õige! lahe värk! teeme ära!*

jee ka minu poolt.

Olev Vallimaa, kork15@hot.ee, 2006-01-06 02:37:40

Hää Joosu. :))

Küll oleks hää, kui siin maailmas KÕIK nii lihtne ja ARUSAADAV oleks.

Olev

W, Olev, 2006-01-06 02:46:49

Muide, Olev, ma pole üldse skeptiline.

Ja tunnistajatesse suhtud sa ka hästi, objektiivselt. Ma arvan, mitte iga politseinik nii ei teeks. Kiusatus oleks ju kohe hinnang ära anda, et mis hullukeste juttu ikka uskuda ja vaevata ennast „sündmuskoha” dokumenteerimisega. Võib-olla hakkavad veel kolleegidki pilkama.

toomas, 2006-01-06 04:19:48

Tere varast Epifaania-hommikut.

Täna võeti Jumal juutidelt ja anti kõigile inimestele Kolme Kuninga kujul.

toomas, 2006-01-06 04:21:33

Õigupidi muidugi:

Täna võttus Jumal juutidelt ja andus kõigile inimestele Kolme Kuninga kujul.

toomas, 2006-01-06 04:33:43

Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid:

“Kus on see juutide vastsündinud kuningas?
Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”

Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle:

“Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohvetite käe läbi:

Ja sina, Petlemm Juudamaal,
ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem,
sest sinust lähtub Valitseja,
kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.”

Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, ja saatis nad Petlemma, öeldes:

“Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on!
Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.”

Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.

(Matteuse Evangeeliumi 2. peatüki algusest)

toomas, 2006-01-06 04:36:57

Ja Eestimaa linnadest vähimas, Võrus, saavad kokku Kolm Kuningannat. Nemad lähevad Haanja turismitalusse ja kummardavad seal Kauksi Üllet. Lapsuke räägib võro keelt.

33338, 2006-01-06 04:42:02

Toomas,
kas saab VXTTUDA? see peakks öhepóolne tegevusolema. vxjj on se tegevus vxettava poolepäältt? mitte et “asi vxetti”, vajd “asi vxttus”?

33338, 2006-01-06 04:43:14

miks sa ej unele? mina valmistun najstesseminekuks, see on loomulik.

33338, 2006-01-06 04:44:07

näpukas juhhtus sísse: ej unele > ejj unele.

toomas, 2006-01-06 04:46:30

Tõuse, paista,
sest sinu valgus tuleb
ja Issanda auhiilgus
koidab su kohal.
Sest vaata, pimedus katab maad
ja pilkane pimedus rahvaid,
aga sinu kohal koidab Issand
ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust.
Ja rahvad tulevad su valguse juurde
ning kuningad paistuse juurde,
mis sinust kumab.
Tõsta oma silmad ja vaata ringi:
nad kõik kogunevad, tulevad su juurde;
su pojad tulevad kaugelt,
su tütreid kantakse kätel.
Siis sa näed ja särad rõõmust,
su süda põksub ja avardub,
kui su poole pöördub mere ohtrus
ja su juurde tuleb rahvaste rikkus.
Sind katab kaamelite hulk,
Midjani ja Eefa noored kaamelid;
kõik tulevad Sebast,
kannavad kulda ja viirukit
ning kuulutavad Issanda kiiduväärsust.

(Jesaja 60. peatüki algusest)

toomas, 2006-01-06 04:48:02

Numbrimees, ma mõtlesin jah et “võttus” oleks nagu (pseudo)passiiv.

toomas, 2006-01-06 04:50:03

Numbrimees, ma ei unele, kuna valmistan end Tartu-sõiduks.

Algul Piritale missale ja siis Tartu.

Tähtis päev, Kolmekuningapäev, Issanda ilmumise Suurpüha, vajab hoolikat ettevalmistamist.

Midagi Uuest Testamendist kaa:

***