Krayon. Ära mõtle inimese kombel!

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 2184 kommentaari.

Joosu, 2006-01-10 19:35:26

/narap naerap/

ütle neile paar võlusõna (näiteks: woo doo. või IP) ja nad taanduvad kriunudes, kut pahalased sigadesse.

Tb 6:17Kui sa lähed pruudikambrisse, siis võta suitsutusohvri tuhka ja pane selle peale pisut kala südant ja maksa ning suitsuta! Kui kuri vaim seda nuusutab, siis ta põgeneb ega tule iialgi enam tagasi.
Tb 8:3Kui kuri vaim seda lõhna haistis, siis ta põgenes Ülem-Egiptusesse ja ingel sidus ta kinni.

omalt poolt ka:
joosua 2:111
tehke restart seltsimehed, tehe ikka ja alati RESTART.sest jumal ON halastav.

:)))

Joosu, 2006-01-10 19:41:09

joosua 2:113

:)

Ti, Joosu, 2006-01-10 20:15:26

*
Mul pole ilmlõpmatult aega.
Tegelikult kaa..
Või ma olen lihtsalt kärsitu inimene ja ei jõua ära oodata, millal kõik vihjed loetavaks saavad.

Mida sa siis õieti soovitad?
Mida sa tahad meile öelda?
Tehke RESTART!
Hakake elama! Päris elu.
Hoidke oma lähedasi.
Pekske pihku-segast, jobud!
Veel midagi?
Mida?

/Ootap.. peod kokkusurutud: tibu-tibu- äranäita!

Padre, 2006-01-10 20:36:23

Hangi elu, Ti.
Siis ei pea midagi nõudes teiste küljes rippuma.

skeptik, 2006-01-10 21:07:45

ahvgepards jagab oma kogemusi:
tavaliselt on küll minu kogemuste kohaselt vastupidi. kui ateistid pole religioonilt saanud miskit imet või materiaalset tasu, mida nad on pikisilmi oodanud ja siis pöörduvad ära ja hakkavad millegi vastu võitlema, ehk nad ei suuda elu võtta sellisena nagu ta on ... see on põhjus, miks nad kurjaks muutuvad

et ateist on sinu teooria kohaselt äpardunud usklik?

et läks kirikusse midagi saama, ei saanud ja siis kukkus usujüngreid tümitama?

Kuidas oleks selline stsenaarium:
tavaline inimene ajab oma igapäevast pereelu ja tööasja. Kirikus käis koos ema-isaga jõuluajal, sest vanavanemad olla ka nii teinud. Orelikontseril ka teinekord. Viisakusest teiste vastu tõuseb püsti seal, kus eesmutikesed, istub, kui teised seda teevad. Piiblist ikka miskit kuulnud, kunstinäitusel tunneb motiivid ära ja kui teadmistest puudu jääb, otsib juurde.
Usutunnistus tundub siuke imelik, loogika ja terve mõistuse vastane, aga olgu pealegi - see nende siseasi.

Ühel päeval selgub, et lähedane inimene on vaikselt, kuid kindlalt nö tõsisemalt usku keeranud. No mis siis ikka, igaühel omad vajadused. Siis aga rakendub mingi muu asi - sind ennast tahetakse teha kellekski teiseks, ette ütlema pühasi tõdesid, kuidas ikka mõtlema ja elama peaks.

Ahah, mõtled, võibolla tõesti peaks oma elukorralduse ja mõtteviisi üle vaatama, ehk annab optimeerida. Polegi nagu väga hull, usaldad ju lähedast, kes oma ürituses väga veendunud on ja sellest väga targal moel rääkida oskab.

Siis aga selgub, et see liikumine, sekt, kultus või mis iganes tegeleb oma tagakambris nt lapsepilastamisega.
Ühed ütlevad, et pole olemas, teised ütlevad, et see ongi õige ja jumalale meelepärane tegu, kolmandad tahavad seaduskuulekust üles näidata ja juhtoinad vastutusele võtta.

Siis selgub, et ilmselt kõik sektid, kultused, usulised liikumised tegelevad pettuse, kaksikmoraali, segregatsiooni, ajupesu, värbamise, isikukultuse, repressioonide, hirmutamise, tühjade lubaduste, usu ja usalduse kuritarvitamise ja muude inimvanulike tegevustega. Tapmistega sealhulgas.
On inimesi, kes teavad kõike seda ja ikkagi allutavad end usu alla.

Siis hakkab huvitama, et mis pagana värk on. Ons asi inimeses endas, teatud psühhotehnikates, ühiskonnas, raskes lapsepõlves, karmides läbielamistes, sinus endas?
Ja kas sina ise ka kuidagi protsesse suunata saad? Et esiteks ise selle vaimse surve all terve mõistuse juurde jääda ja teiseks ehk kunagi ka lähedane sellest lõksust välja aidata.
(See teine on siiski väga kahtlane ja suhteliselt lootusetu tegevus.)

Protsessi käigus on aga ühtteist siiski selgemaks saanud. Ja mõni asi hakkab mõnikord silma ja sünnipärane onaneemia sunnib ühtteist ka välja ütlema.

Ja nüüd alguse juurde tagasi.
kui ateistid pole religioonilt saanud miskit imet või materiaalset tasu, mida nad on pikisilmi oodanud ja siis pöörduvad ära ja hakkavad millegi vastu võitlema

et ateist on sinu teooria kohaselt äpardunud usklik?

et läks kirikusse midagi saama, ei saanud ja siis kukkus usujüngreid tümitama?

skeptik, 2006-01-10 21:08:35

läks valesse kohta
otsin õige koha üles

Joosu, Ti, 2006-01-10 21:28:42

ei, see oli mu vastus ühele limukale.
nagu ka kurjavaimu jutt (millele *traagilise* :)mineku märkis ka Padre sama adressaadi kohta)

aga mu restardi nõuanne oli temale, kes siin korraga oma limukakestas solkmeks end ehmatas ja kukkus vabandama, et tal on dünaamiline ip.
ja kui sa nüüd nata elutarkuses karastunud oleksid olnud, tibu, siis sa oleksid teadnud, mida dünaamilise ip puhul annab RESTART.

kuid see oli otsesõnu.

allegoorliselt muidugi sobib ka.
sest jumal on samuti väga dünaamiline ja lubab igal hetkel teha restart. isegi limukatel.

vott nii, latseke. vihjed ja vihikud. :)

Shiva, 2006-01-10 22:07:33

tervitab

Joosu, 2006-01-10 22:20:34

oehh; toomas.
Shivad ei tervita. nagu miskid eestiaegsed mutikesed kohvikulauas.
Shivad ilmuvad orkaanidena ja MÖIRGAVAD, armastoomas. :))

Joosu, Ti, 2006-01-10 22:37:50

ja veel, Ti
POLE VAJA minu mitu kuud tagasi toodud lausungeid teistes portaalides tuua SIIA.

selline VIHJE siis.

eraldi sulle.

joosu.

levi, 2006-01-10 23:13:22

ma vaatan, et see joosu on millegipärast väga kangesti sarnane ühele psühhopaadile, kes siin via-s tsuktsi nime all kirjutas.

Wantastline, 2006-01-10 23:13:42

Oi kuda mulle meeldivad Jumalad. Eriti sellised kodukootud, mis torkimise pääle kohe plaksuga lõhki ei löö, sest sisaldavad lisaks õhule, ka suuremal hulgal põhku.

levi, 2006-01-10 23:18:49

pisut lühidalt psühhopaatiast:

"2. Psühhopaatia

Psühhopaatia, nartsissistliku iseloomuhälbe raskekujuline vorm, hõlmab nii avaldumisvormi kui ka kujunemise poolest erinevaid alarühmi. Eespool toodud nartsissistliku hälbe tunnused on siiski Iseloomulikud kõikidele psühhopaatidele ja tihtipeale avalduvad need üsna jõhkral kujul.
Psühhopaatia erineb kõrgematest nartsissistliku hälbe vormidest esmajoones selle poolest, et temaga kaasneb ühiskonnavastane, sageli hävitamise ja vägivallaga seotud käitumine. Ühiskonnavastane agressiivne käitumine on tavaliselt kestev, agressiivsus on isiku loomuomane viis reageerida ettetulevatele probleemidele, vastuoludele ja pettumustele. Tüüpiline on, et ta ise ei märka oma agressiivsust, vaid eitab seda.
Ka kergemakujulise nartsissistliku hälbe korral tuleb aeg-ajalt ette ühiskonnavastast ja agressiivset käitumist, aga see pole niivõrd vägivaldne, kuivõrd peegeldab minakeskesust ja teistega arvestamise võimetust. Selle põhjuseks on haiglase eneseimetleja arusaam, et temal on õigus teha ükskõik mida, kui see teenib tema egoistlikke eesmärke.
Psühhopaati iseloomustavad külmus, tundetus ja täielik hoolimatus teiste inimeste vastu. Kergemakujuliste nartsissistlike hälvete all kannatavad inimesed loovad küll suhteid, kuid suhete eesmärgiks on rõhutada nende endi suurust, vägevust, kõikvõimsust. Nende probleemiks ongi seda laadi vajadus teiste inimeste järele.
Täielikku tundetust on üldisemaltki seostatud psühhopaatiaga, mille üksnes inimsuhetega.
Ahistus- ja masendustunde puudumist on sageli peetud psühhopaatia tunnusteks, mõnikord on koguni arvatud, et nende ilmnemise korral ei saa psühhopaatiaga tegemist olla. Siiski võib psühhopaat üsnagi kõrgesti tunda ängistust ja masendust, mitte küll mure ja ebaõnne korral, vaid puutudes kokku tõsiasjadega, mida ta pole võimeline muutma. Nõnda juhtub siis, kui ta raskustesse sattununa ei taha tunnistada, et teda on tabanud ebaõnn või et ta on midagi valesti teinud ega tule olukorrast välja ka seletamise või teiste süüdistamisega. Siis langeb ta masendusmeeleollu ja äärmisel juhul võib üritada ennast tappagi, sest surm oleks talle raskustest väljarabelemise vahend.
Niisiis pole nartsissistliku masenduse taga mure, vaid alandustunne, külm ja tundetu nartsissistlik raev, mille suurus ei ole vastavuses seda põhjustanud sündmustega.
Nimetus psühhopaatia on vana, juba õige kaua kasutusel olnud psühhiaatriatermin. Varem mõeldi selle all peaaegu igasugust ühiskonnavaenulikku või normidest hälbivat käitumist. Arvati, et psühhopaatia kaasneb kuritegevuse, alkoholismi ja erisuguste vägivallategudega, eelkõige igasuguse moraalse arenematuse; teistesse hoolimatu suhtumise ja süütunde puudumisega. Nii oli mõiste psühhopaatia otsekui prügikast, kuhu pidid mahtuma nii need, kes olid ühiskonna norme ühel või teisel/viisil rikkunud, kui ka need, keda oli raske paigutada mõnda teise psüühilise hälbe rühma.
Peale ebamäärasuse koormas psühhopaatia mõistet sellega ajapikku liitunud tugevasti negatiivne tähendus. Mõistet seostati enam ühiskonnavaenuliku ja kuritegeliku käitumisega kui isiksuse arengu hälbega ning see äratas pigemini juriidilisi kui psühholoogilisi assotsiatsioone. Seepärast püüti psühhopaatiat mõnikord asendada nimetusega nartsissistlik iseloomuhälve, mõeldes selle raskeimat vormi.
Patoloogilise nartsissismi kõrgemad ja raskemad vormid erinevad juba üksnes ühiskonda puudutavate tagajärgede poolest sedavõrd, et termini psühhopaatia on taas kasutusele võetud nartsissistliku iseloomuhälbe raskeima astme tähistamiseks.</i>

Allikas:

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress1.html

levi, 2006-01-10 23:24:22

nartsissistlikust hälbest üldisemalt saab lugeda samast eelpooltoodud allikast. Kena lühike ja selge kokkuvõte nartsissistlikust hälbest (s.h psühhopaatia).

skeptik, 2006-01-10 23:37:32

levi
Joosu ei vasta sellel kirjeldusele
punkt

Padre, 2006-01-10 23:44:31

Levil, näha, tõsine mure selle käopesandusega.

Kägu lendas üle, paar teise Levi raamatut takkapihta ja isepruulitud psihhiaater-jurkonsult valmis nii et mürtsub.

Nõu igaks elujuhtumiks ilma küsimatagi omast käest võtta.

nipitiri, 2006-01-10 23:48:44

hmmmm...
viimase ekspressi kõmulugu olete lugenud, eks... :)
*
Eesti esimene transseksuaalide pulm
http://www.ekspress.ee/viewdoc/406C895FB4229CE2C22570E4004E1E2E
(seal on komminud üks Nipitiri, aga kõik nipitirid neti peal ei ole teps mitte mina nagu sealne Toomaski pole ilmselt via toomas... see selleks... :))
*
lugesin peale
Rahvastiku vähendamine on lahendus keskkonnaprobleemidele
http://www.greengate.ee/index.php?page=1&id1=13800
*
kas esimese artikli teema on ka üheks lahendiks teise artikli teemale?

Ti, Joosu, 2006-01-11 00:49:01

*
<i ja veel, Ti
POLE VAJA minu mitu kuud tagasi toodud lausungeid teistes portaalides tuua SIIA.

selline VIHJE siis.

eraldi sulle.

</i>

No ainus, mis ma aru saan- VIHJE on tõsine ja tungiv.

Sa tulid mõned nädalad tagasi siia. Ma ei tea sust rohkem, kui sa ise siin, Vias, avaldanud oled.
Ja ma tõesti ei saa aru, millele sa vihjad?

A kui tunned, et ma olen puudutanud midagi, mida ei tohi..
Olgu nii.

Ma ei saa,
ma ei või,
ma ei tahagi kõike teada.

Ei Joosu, ma ei osale teistes portaalides..
Elfikeldris.. ainult katusel, a seal pole midagi tõsist. Mai tunne, ausalt öeldes, keldrielanikke..
Ja natuke voblasabas, aga seal on kõik omad.. :)

/Ma tõesti ei saanud aru, mida, sa mõtled.
Ilmselt oled ise hoopis informeeritum kõigist portaalidest ja lugudest kui mina.

Joosu, Ti, 2006-01-11 02:10:53

sry, kui diskonnektisisn.

lihtalt seal oma kommi järjestikustes loosungites, mida mulle omastasid, oli üks lause, mis.. oli jah, samuti minu lause.
kuid polnud iial siin öeldud.

ilmselt juhus.

sry.

hulkur, Joosu, 2006-01-11 09:02:55

trommukust :))

ah, et lood korda !!? tuleb meelde, kui teatris töötasin mida rääkis mulle Urmas Kibuspuu.... Ta käis kohviklubi õhtul ühes Mustamäe keskkoolis ja seal esitati talle küsimus KAS ON RASKE OLLA KUULUS?
sellele vastamiseks meenus talle tema ja Jüri Krjukovi kohta (korral ehitati seal idagi) plangule kirjutatu.

nägin temas ilmselgelt solvunud olekut. ütles, et seisi õhtul pärast etendust ja vaatas seda ja mõtles, et kas läheb ja kirjutab sinna plangule selle kohta, kes nad kirjutatu meelest on, et EI OLE. samas ta muigas ja ütles, et nn kuulsusega käib kaasas muud.

inimloomus on loomuseks jäänud ning paljud “kõrgele tõusnud” peaksid ka sellega arvestama, mis “kõrgustega” kaasneb ehk teisisõnu endale teavustama.

okei hommikukohv joodud ja nüüd tõmman tuulevskitega madistama -mõttetu- kuid aitab vähemalt elada.

Muide soovitan ka sedakorda, kui võimalust on vaadata filmi “Ja nüüd... Daamid ja härrad” läeb SINU jutustusega teatudmõttes kokku. Amneesia on teinekord, kui jummala kingitus :)))

***