Krayon. Ära mõtle inimese kombel!

Kanaldatud vastused põhilistele küsimustele.

Teadust puudutavad küsimused. Kolmeteistkümnes peatükk.

Küsimus: Ma tahaksin alustada oma suurimat küsimust, mis huvitab paljusid. Kas meil on võimalik avastada antigravitatsiooni? Kui selline asi olemas on, siis kas UFO-d kasutavad seda?

Vastus: Teie termin ”antigravitatsioon” kujutab endast väärnimetust. Enne kui te seda mõista suudate, tuleb teil täielikult muuta oma arusaamist sellest, kuidas niisugune omadus võiks toimida. Gravitatsioon kujutab endast absoluutset massi ja aja omaduste produkti, kusjuures ühte neist on teil võimalik muuta.

See, mida ma kavatsen teile kirjeldada, ei ole uus, kuid pole teie planeedil veel välja arendatud. Seda on inimesed siin planeedil tähele pannud, kuid ajastatuse tõttu ei lubatud seda välja arendada.

Teie füüsikaseadused on põhiliselt õiged. Te olete teinud head tööd teid ümbritsevate kõige tavalisemate asjade füüsika vaatlemisel ja dokumenteerimisel. Te teate juba, et gravitatsioon on massi omadus ning on alati olemas. Teie mõtetest on aga senini puudunud see, kuidas on gravitatsioon seotud ajaga ( see on midagi, mille kujutlemine või muutmine pole teie jaoks lihtne) ning et kogu gravitatsiooni, massi ja aja problemaatika on mitte lineaarne.

Teile tundub, et Universumi suurtes kaugustes olete, te märganud objekte, millel on suur mass ja gravitatsioon, kuid väike füüsiline suurus. See paneb teid järeldama, et massi valemis mängib väga olulist rolli ka tihedus. Ometi pole teie arusaamine sellest, kuidas mass tihedaks muutus päris täpne.

Te olete olnud suutelised mõõtma, kuidas üks objekt ruumis liigub ja arvama seega ära selle massi. Kui te teate ka selle suurust, siis on teil võimalik ära arvata ka selle koostis…olgu see gaas või kivi, jää või aur jne, kuna te arvutate tiheduse, mis on teie võti tegeliku mõõdetava massi juurde. Suurem osa Universumist koosneb elementidest, mis kinnitavad tavalist suuruse ja tiheduse suhet ning mõistatusliku objekti massi ja tiheduse tegelikuks tõestuseks on see, kuidas see teiste objektide suhtes liigub.

Te sattute hämmastusse siis, kui leiate objekte, mis taolisel kindlal moel ei käitu. Pidage meeles, et vaatlused on piiratud teie oma ajaraamistikuga. See tähendab, et kuna gravitatsiooni omadused on massi ja aja tulemus - ja ma olen teile ka öelnud, et nad on mittelineaarsed – siis näete te tegelikult teie oma ajaraamistiku omadusi. Kui te oleksite võimelised nihkuma sellelt positsioonilt kasvõi õige pisut, siis näeksite te gravitatsiooni täiesti teistsugust pilti.

Kuna te olete võimelised nägema kauguses asju, mis on ilmselt väikesed ja tihedad ning millel on tohutu massi tunnused ( suur mass ja tugev gravitatsioon), siis kas te olete mõtisklenud ka vastupidise üle? Ma püüan teile öelda, et teie niinimetatud antigravitatsioon kujutab endast tegelikult teie püüdlust leida mehhanism, tekitamaks minu poolt “massituks” nimetatava olukorra tunnuseid.

Väikeosakeste mehhaanika on see, mis määrab tegelikult kindlaks objekti massi omadused. Ning seega ka objekti ümbritseva gravitatsiooni ja ajaraamistiku. Suudate te ette kujutada objekti, mille tihedus on null., ükskõik kui suur see ka poleks? Väga väike osa Universumist eksisteerib sellises seisundis, kuid seda on võimalik kunstlikult tekitada, kasutades lihtsalt neid tiheduse mehhanisme, mis määravad kindlaks objekti tegeliku massi.

Teie teaduslikud valemid seda tegelikult ei võimalda; isegi mõned teie parimatest teooriatest ei ole tegelikult ilma massita objektiks valmis. Kasutades teie esmaklassilisemaid teooriaid, võite te tuletada, et kui minu poolt öeldav on tõsi, siis oleks massitu objekti energia võrdne nulliga. Kuna te ise olete postuleerinud, et massi ja valguse kiiruse ruudu korrutis võrdub isoleeritud süsteemi energiaga, siis peab teie oma postulaadi järgi võrduma massitu objekti energia nulliga.

Kui te suudate ette kujutada, milliseid olukordi negatiivse massiga objekt võiks tekitada? Kuidas te mõistate negatiivset energiat? Samuti, kuigi see pole seotud antud teadusliku aruteluga, võib teile pakkuda huvi valguse reaktsioon ilma massita objektile. Te olete juba ära arvanud, et tugev gravitatsioon murrab valgust. Mis te arvate, kuidas mõjutab objekti ümber olevat valgust massi, energia ja gravitatsiooni täielik puudumine? See jääb teile mõtisklemiseks. Kui te selle üle pead murrate, mõelge samuti negatiivsele massile, negatiivsele energiale ja ümberpööratud gravitatsioonile!

Katsetades magnetvälja jõujoontega, mis jooksevad õigete nurkade all teise elektrivälja, toob teile vaevatasu teie püüdlustes muuta objekti massi. Niisugune on mehhanism tegelikuks väikeosakeste polaarsuskäitumise ajutiseks muutmiseks….mis tõlgendub tiheduseks, selle puudumiseks või selle vastandiks ( negatiivseks tiheduseks) Teie seda puudutava töö hulk, vorm ja muud parameetrid, on teie teha. Kui te avastate, kuidas neid asju muuta, siis olge ettevaatlikud, sest te loote väikest ajalist nihet, mis võib olla teile füüsiliselt ohtlik niikaua, kuni te mõistate, kuidas käib objektide vastastikuselt korrektne toimimine muutunud ajaliste nihete puhul.

Kuigi te mõistate, et niisugune mehhaaniline süsteem peab olema ringikujuline, ärge tehke mingeid oletusi vastastikku toimivate magnet-ja elektriväljade kuju või selle kohta, milline vahend peaks niisuguses süsteemis polaarsuse omadusi kandma. Pidage siiski meeles, et laengu kandmiseks on võimalik tõhusalt kasutada ka gaasi ja vedelaid metalle. Kuigi see võib tunduda käesoleva arutelu kontekstis saladuslik, ärge üllatuge, kui ka rõhu all oleval veel on selles süsteemis oluline roll.

Ma avaldan teile teatava irooniaga, et niisuguse massitu seisundi korrektne loomine õnnestus mitte eriti ammu teie kultuuris Ameerika kontinendil ühe suure elektriteadlase primitiivses töökojas. Kui teil oleks võimalik külastada tema töökoda, siis märkaksite te laes auke ja lapilist klaasitud kerget ust, kust tema massitud objektid sõna otseses mõttes startisid ning kõikjale metsikult laiali lendasid.

Kui ta oleks sündinud 50 aastat hiljem, siis oleks tal olnud võimalik oma katsega kaasnevat kontrollida. Kuid olukord oli selline, et tal puudusid niisugused täpsed instrumendid nagu teil tänapäeval on, et taolist katset juhtida ja kontrollida. Tema suureks kireks oli seda nähtust mõista; kuid kuna see oli nii kontrollimatu ja sporaadiline, siis ei saanud ta kunagi kutsuda teisi selle toimet vaatama, kuna ta ei suutnud seda järjekindla täpsusega tekitada.

See massitu seisund ei kujuta endast teie jaoks niisiis uut mõtet ning on jätkuvalt paljude inimeste seas tunnustatud eluvõimelise omadusena; kuid te pole ikka veel suutnud seda toimivasse staadiumisse viia. Ehk ajendab seesama kanaldamine toda, kes on mõeldud seda ”avastama”…selles asjas edasi liikuma.

Teie UFO-sid puudutav küsimus oli taiplik. Tegu on ühe osaga süsteemist, mida nad teie gravitatsioonis ringireisimiseks kasutavad. Ma olen teile juba vihjanud, mis tegelikult massitu objekti mõjupiirkonnas toimub, kuid saage aru, et tõeline massitu objekt ei järgi enam teie ajaraamistiku füüsikareegleid. Metsikud stardid ja peatumised, kiirus ja pöörded kuuluvad massitu objekti maailma, kuna see tekitab ise oma energeetilise mõju sellele, mis seda ümbritseb.

Olge samuti teadlikud sellest, et massitu objekti suhe ajaga on pisut erinev teie omast, pannes teid paistma pisut aeglasemana, kui seda massitu objekt. Selle reaktsioon seda ümbritsevate traditsioonilisemate massimolekulide suhtes on samuti etteennustatav. Tolle väga väikese ajalise nihke tõttu kipub see muutma elektronide arvu neis aatomites, millega see otseselt kokku puutub. See on võti massitu objekti avastamiseks ka juhul, kui sa teda ei näe.

Tõeliselt 100%-liselt massitu objekt jääb teie gravitatsiooniväljast mõjutamata, ometi on teid külastavatel aparaatidel suur manööverdamisvõime. See peaks teile rääkima sellest, et massi omadused on kergesti muudetavad….ning tegelikult fookustatavad. Mis juhtuks, kui negatiivne mass (sünkroniseerimata teie ajaraamistikuga) saaks fookustada teie traditsioonilise massi vastu? Vastuseks on “tõukumine”. Niisugune on kunstliku negatiivse massi tavalise massi vastu fookustamise tulemus.

Teie otsingud võiksid alata väga väikestest osakestest, õppides tundma, kuidas reageerivad üksteise suhte aatomid sõltuvalt nende jätmisest konkreetsete elektriliste parameetrite mõjuvälja. Isegi väga väike kauguse muutus aatomite tuuma ja orbiitide osade vahel võib tuua massi tiheduses kaasa suuri erinevusi. Uurige järele, millised on need “reeglid”, miks on tuumad ja orbiidil olevate osade vahel nii suur distants. Kuidas on võimalik seda muuta.

Lõpuks veel üks seda kõike puudutav hoiatus, mis on suure tähtsusega. Kaitske endid katsetamise ajal! Üheainsa tõhusa massimootori tagajärjeks võib olla teie bioloogilise keha vigastamine väga lühikese kaitseta jätmise aja jooksul. Kui te lõpuks avastate, kuidas seda süsteemi kasutad, siis tuleb teil endid kaitsta, kui te otsustate süsteemi sees rändama hakata. Varjestamine on vajalik. Kasutage alustuseks isolaatoriks purustatud kristalli. Te avastate kiiresti sellega kaasneva, muu saab olema ilmne.

      
 
Vahendanud elfitaat

, 2006-01-04

Artiklile on 2184 kommentaari. Loe kommentaare »

***