Püha tabamine

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1016 kommentaari.

nipitiri, 2006-01-02 18:38:59

mumeelest usuvad nunnad/mungad ise nii heategijat kui kiusajat... eriti intensiivselt... pendli amplituud ehk suurem kui mittepühendunuil...

Heelium, 2006-01-02 18:39:20

Matemaatikaga on veel üks kole lugu. Nimelt on case statemendid ääretult läbiuurimata maa matemaatikute jaoks. Parimad kombinatoorikud (Neumann, Turing, ...) on viimastel sajanditel kõik kusagil matemaatika ja programmeerimise vahepeal tolknenud ...paljud veel hoolimata sellest, et nende ajal arvuteid üldse olemas polnudki :)

Loogika küll natuke parandab seda asja, aga selleks, et mõtteid väljendada, tuleks nii pendeldada:
* Valikud ajas — programmeerimine, süsteemiteooria
* Sujuvad muundumised — matemaatika
* Raamstruktuur — loogika

Aga samas saab eesti keeles kõigi kolmega hakkama piisavalt, et kolm kätte saada :)

Ja mul on üks mure veel selle asjaga ...ma nimelt humanitaarinimeste perest ja hoolimata enda tugevast reaalkalduvusest meeldib mulle pööraselt sõnadega mängida :) Lapsest saati riimide, algriimide, sünonüümide, mitmetähenduslike lausete ja kummaliste kõladega mängitud ;) Ja tglt tundub mulle, et müstiline kallak, humanitaarne kallak, reaalne kallak on minus kõik ühetugevused.

Imho saab kõike kõige paremini väljendada selles keeles, milles ajurakud omavahel suhtlevad. Visuaal-heliliselt, abstraheeritult ja tundeliselt täiesti segamini ja ilma väärmõistmiseta :)

Tglt ma väga-väga naudin eesti keelt :) Ehkki juba kooliajast saati aretan enda keelt, mille funktsioonide hulgas oli näiteks selliste päevikusissekannete tegemine, millest vanemad aru ei saa ;)

Heelium, 2006-01-02 18:42:57

Ma arvan, et igaüks on omal kombel Saatana erilise kiusamise objekt :) Sealhulgas Jumal.

Uuk, 2006-01-02 18:43:01

andrus, 2006-01-02 18:35:35

Noh, võid ju selle ka psühholoogia keelde panna, a ega asi ise sest muutu. Iga hingeliigutuse ja mõttevärina kulgu jälgiv tegelane lihtsalt elab kõike intensiivsemalt, sealhulgas ka vastulööke.

Aga mugavas poolunes või laisas argiteadvuses neid ilminguid lihtsalt ei näe, ei oska tähele panna.
Harjutamise asi.

Hele, 2006-01-02 18:43:02

seda va saba ja sarvedega selli ma muidugi ei usu
see on teatav märgisüsteem
nagu Uuk ütles, “tema keeles”

aga seda et püha tõmbab paha ligi olen täheldand

aint ei tea mis sest järeldada
kas et ju see pole siis õige püha
või just et on?

Uuk, 2006-01-02 18:44:25

No ja kui lihtsalt minna lased, ega siis ka vatulööke ole.

Padre J., 2006-01-02 18:48:09

aga seda et püha tõmbab paha ligi olen täheldand

aint ei tea mis sest järeldada
kas et ju see pole siis õige püha
või just et on?

paha on alati pühaga võrdne
kaob püha, ei ole püsi ka pahal
kaugemalt vaadates pole neil vahet

nipitiri, andrus, 2006-01-02 18:48:24

saagu Su tahtmine... :)

Kiri vendadele

tean et kustumine on mu suurim võit
parim osa minust see on päris selge
ja mu minek see ei taha ühtki õit
mida torgata te võiks revääri külge

mõned laulud laulge vennad teid on vähe
laulge päriselt ükskõik kui valesti
küll ma kaasa laulan sõnad jäid mul pähe
kui ma elasin te keskel alasti

on üks müür ja kus te ise teate
loksub kuues kivi alt ja pahemalt
selle alt te võtme võtma peate
kui mind pole saate maja vähemalt

küllap lauanõusid leiate te ise
ja ka riideid minu suurtest kappidest
siis kui püha tuleb sahtli alumise
peate avama sääl jatkub lippudest

võite minu tehtud pilte üle teha
ise teate ju missuguseid
et te maha raiuks seda ma ei taha
suuri puid neid majataguseid

mõned laulud laulge vennad teid on vähe
laulge päriselt ükskõik kui valesti
kas ma kaasa laulan kas nad jäid mul pähe
kui neid kirjutasin tookord alasti

/Jüri Üdi/

ah-ha-ah-ha-ha....., 2006-01-02 18:49:02

<b>Kui kellegist lugu pean, siis peangi.
Kui kedagi vihkan, siis ka vihkan...kogu südamest.<b>

Olaf Ballimaa uhkus ja au!

Hele, 2006-01-02 18:51:06

Uuk, 2006-01-02 18:44:25
No ja kui lihtsalt minna lased,

mõni jälle ütleb et just nii peabki

Uuk, 2006-01-02 18:52:47

Aga mugavas poolunes või laisas argiteadvuses neid ilminguid lihtsalt ei näe,

Oi see pold mõeldud kivina kapsaaeda, ega ka kapsana kiviaia pääle. Käib näiteks ja esmalt ikka mu enda kohta. Igaks juhuks ütlin, vältimaks välditavat. :)

priit kelder, 2006-01-02 18:54:02

Kas nüüdsest ongi siis nii, et igaüks paneb ad libitum?

Hele, 2006-01-02 18:57:27

Padre J., 2006-01-02 18:48:09

kaob püha, ei ole püsi ka pahal
kaugemalt vaadates pole neil vahet

siis oleks võind ju jäädagi... kaugemalt vaatama...
aga ei, niiväga oli vaja nina siia sisse toppida ja vahet tegema asuda
eiteajah miks.

levi, arhai, 2006-01-02 19:01:10

arhai, 2006-01-02 18:44:03

kipub nii olema jah.

levi, arhai, 2006-01-02 19:05:27

Tark omanik avab oma koha uksed, mitte ei sulge neid - avatus ja käive loob võimaluse väärtuse laekumiseks.

Mine tea, nii võib ehk ka püha laekuda ja olla siin tabatud, kui kasutada artikli kandevmõtet.

:-)

Heelium, Hele, 2006-01-02 19:06:19

seda va saba ja sarvedega selli ma muidugi ei usu
see on teatav märgisüsteem
nagu Uuk ütles, “tema keeles”

Tegelikult on mõtet seda piibellikku sümbolit “saatan” vaadelda nii:

Lääne religioosne problemaatika on sügavalt põimunud hea ja halvaga.

Igasugune teadus, mis võtab mingi kindla problemaatika uurimise alla, annab alustuseks oma sümbolitele sobivad nimed. Nii, nagu füüsika (või noh, kaosematemaatika) on loonud sümboli “entroopia” ...iseenesest pole tegu millegi reaalsega, vaid lihtsal teatavate nähtuste ilmnemisega.

Nii on usundid loonud nn. “personifikatsioone” — lähtudes eeldusest, et on olemas jõud, mis kõike loob ja juhib, nn. loodusseaduste personifikatsioonini ja sidudes selle “hea” ja “halva” sümbolitega, tekib selgelt vajadus anda sellele personifikatsioonile “parem ja vasak käsi”, hea ja halb külg. Nende defineerimine ja nimetamine, jagades need kaheks personifikatsiooniks, Kristus ja Saatan, annab võimaluse vaadelda Jumala tegevust nii, et osa sellest tuleb vastu võtta ja osa tagasi lükata. Kuna Saatan oleks kurjuse kogusumma, kusjuures “kurjuse” mõiste alla käivad ka pimedad tungid, mis ei pruugi sisaldada vastavat tunnet, ja Kristus oleks “headuse” kogusumma, siis on võimalik uurida reaalsust polariseeritult ja jälgida mõlema pooluse tüüpilisi toimemehhanisme ja avaldumisviise.

Tegelikult on tänapäeva müstikud seda vaatenurka oluliselt kaugemale arendanud, nii et see katab ära kõikvõimalikud usundites kasutatavad personifikatsioonid ja seob need kaasaegse teaduse mõistetega (nagu nt. nii Kreeka jumalad kui kristluse inglid on seotud Jungi arhetüüpidega jne...) — selline hingestatud maailmakäsitlus annab võimaluse võidelda mitte inimeste, vaid neis sisalduvate negatiivsete tungide ehk Saatana kiusatustega. St. annab võimaluse mitte läheneda nii, et inimene on hea või kuri, vaid nii, et headus ja kurjus avalduvad temas — mis on küll üsna erinev vaatenurk tänapäeva mainstreamist, ent siiski kasutatav juhul, kui soovitakse võidelda nähtuse, mitte inimesega.

Personifikatsiooni näiteks võiks tänapäevast tuua mõiste “kuritegevus” — viimane on küll rohkem juriidiline termin (tavakasutuses), ent siiski võetakse selle mõiste abil terve rida omavahel seostamata (suhteliselt) nähtusi ühise nimetaja alla ja saadakse tulemuseks, et riik võitleb kuritegevuse, mitte kurjategijatega. Kui riik võitleks kurjategijatega, ei oleks näiteks võimalik kuritegevust ennetada — vaenlane oleks konkreetne isik, kes on toime pannud kuritöö. Kui riik võitleb kuritegevusega, siis on võimalik kuritegevust hävitada, võttes kasutusele ennetavaid meetmeid ja mitte hävitades reaalseid kurjategijaid, vaid hävitades kuritegevust ennast, muutes ebatõenäolisemaks kuritegevuse avaldumist. Kristlik kontseptsioon ei tegele mitte inimkeskse mõistega “kuritegevus”, vaid tegeleb mõistega, mis koondab kõike kurja — ehk “Saatan”. Saavutades sellise koondnime, on kristlusel võimalik uurida Saatana iseloomujooni, “sihte” (sest isegi pimedatel jõududel on mingid näivad sihid — asjad, mis toimuvad, kui need jõud saavad peamiseks) ja tegutseda vastavalt Saatana iseloomule, mitte uurida üksikjuhtusid eraldi. Termin Saatan on andnud võimaluse kristlikele uurijatele läbi aegade leida ühiseid nimetajaid, mis tunduvad koondavat või põhjustavat ebameeldivusi.

Saba ja sarved ...üks kohti, kus mina sellist väljendust omast arust märganud ei ole, on Piibel :) Minu teada loodi selline kujutis samas ajajärgus Dante Põrgu ja muu sellisega.

Põrgu ja Paradiis oleks vastavalt Kristuse ja Saatana “valitsemisalad” — seal, kus Saatan on valdav, on põrgu; kus Kristus on valdav, on Paradiis.

Simple and clear :)

Uuk, Hele, 2006-01-02 19:06:58

mõni jälle ütleb et just nii peabki

Kui see tähendab tervemõistuslikkuse kiuste nn lainel sõitu või inglitest kantust siis vist jah.

Mõtlin minnalaskimise all vähe muud, st egost kantust vm harjumuspärast ringliiklust.

Ti, 2006-01-02 22:06:24

*
Lugesin tänast päeva ja ei oska enam õieti midagi öelda.
Ainult oma ohetest, mis kuskilt sügavusest märkamatult tõusevad, saan aru, et mingi äng on peal..

Palju ettepanekuid, palju arvamusi, nõudmisi- soovitusi..

Hakkasin mõtlema, kas on siis vaja teha mingeid muudatusi praegustesse, juba kehtivatesse ‘Tingimustesse’, mis toetuvad eeldusele, et inimene, kes foorumis osaleb, peab kinni ‘heast tavast’.

Ei hakka praegu terminoloogilistesse peensustesse laskuma ja otsima selle mõiste- ‘hea tava’- vastet, tähendust. Kuskil on see olemas, tean.

Kui on tegemist erafoorumiga, nagu mitmel puhul on siin rõhutatud, külaliseks olemisega kellegi teise kodus, siis jah, tuleks arvestada võõrustaja soovide ja tingimustega.

Kodusid on kaa mitmesuguguseid: ühes kehtivad rangemalt kehtestatud reeglid, teises vabamad..

On kodusid, kus öeldakse: see siin on minu ruum ja mulle ei meeldi, kui sa avaldad siin mõtteid, mis mulle- majaperemehele- ei meeldi (elust endast).

On kodusid, kus öeldakse, avalda oma mõtteid palju tahad- see on vahva, ära ainult kummipuud pooleks sae ( kaa elust endast :))

Et see sallimatuse/ sallivuse küsimus ikka..
Ühed õnnetud nähtused vist mõlemad.
Sallimatus ja hukkamõist loovad ohtliku barjääri enda ümber- eraldavad inimese ja maailma enda ümbert.
Sallivuski võib võtta kummalisi vorme ja lubada endal üleolevalt teisi sallida või mitte, mingi suvalise hetkeni, et siis ootamatult ketist lahti rebida.
Igal juhul on mõlemad nähtused, nii sallimatus kui sallivus, seotud eelarvamuste, kahtlustustega, enese isoleerimise ja piiramisega, mis jätab ilma ka võimalusest saada osa millestki meeldivast.

Ja kuigi ettepanekute limiit- kümme- täis, olgu minu oma üheteistkümnes. Ilus number juu.. :)

Tahaks foorumit, mis oleks a v a t u d ümbritsevale.

andrus, 2006-01-02 22:09:54

Via sisekorra eeskirjad:

1)mõned laulud laulge vennad teid on vähe
laulge päriselt ükskõik kui valesti
küll ma kaasa laulan sõnad jäid mul pähe
kui ma elasin te keskel alasti.

2)on üks müür ja kus te ise teate
loksub kuues kivi alt ja pahemalt
selle alt te võtme võtma peate
kui mind pole saate maja vähemalt

3)küllap lauanõusid leiate te ise
ja ka riideid minu suurtest kappidest
siis kui püha tuleb sahtli alumise
peate avama sääl jatkub lippudest

4)võite minu tehtud pilte üle teha
ise teate ju missuguseid
et te maha raiuks seda ma ei taha
suuri puid neid majataguseid

andrus, 2006-01-02 22:10:34

saatan on personifitseeritud rivaliteet.

***