Postpoliitika

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1128 kommentaari.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:35:28

EA, ühe budisti jaoks pole olemas läbikukkunuid, vaid ainult need, kellele mõtte, sõna ja teoga kaasa tunda ja keda abistada nende teel nirvaanasse. Jutt siis su suhtumisest neise “läbikukkunutesse” - see su suhtumine siin ei näi mulle just eriti budistlikult kaastundlik olevat.

u, Kingo, 2005-09-29 19:36:33

Olgu, Harri, räägin siis teises keeles.
Vaata, piinlik on lugeda, kuidas üks edev ja ennasttäis hereetik Jumalast jaurab ja inimesi ahistab.
Su tekstides on paljutki, millega võin nõustuda, on toredaid väljendeid ning huvitavaid mõttekäike.
Kuid ütle nüüd Sina, miks on nii, et sellele vaatamata mõjuvad need ikka ja jälle ahistavalt, rõhuvalt, solvavalt, eemaletõukavalt?

Või on see prohvetluse vältimatu ripats?

Arvad, et su vastu suunat rünnakute miriaad või su isiku vältimine teenivad su märtrikrooni?

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-09-29 19:37:43

levi, 2005-09-29 19:23:01

Üks eelnõu nagu halb uni
PRIIT URING
jurist
Viimati oli õigusteenuse seaduse eelnõu ei tea mitmendat korda arutusel valitsuse 17.-18. veebruari istungil, kus see aga järjekordselt nõusolekut riigikogule esitamiseks ei saanud.

Eelnõule lisatud seletuskirjast on nüüdseks kadunud nende nimekate advokaatide ja kohtunike nimed, mis seal eelmisel kevadel veel esinesid. Jäänud on esialgne töörühma liikmed, sealhulgas justiitsministeeriumi teenistujad Priit Kama, Urmas Reinsalu, Juhan Parts, Priidu Pärna ja Madis Kallion ning riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik Ken-Marti Vaher.

Seletuskirjale on alla kirjutanud minister Paul Varul ja kantsler Mihkel Oviir.

Tõeline uba

Seletuskirja tõeline «uba» peitub III osa (ka seletuskiri on liigendatud osadeks ja punktideks otsekui hümn rahvuslikule alles verisulis bürokraatiale) p 4 tekstis, kus tehakse viide 21 aastat vanale Euroopa Liidu direktiivile nr 77/249/EEC, mis käsitlevat advokaatide teenuste osutamise vabaduse kasutamise hõlbustamist, ja teine viide kuupäevata ja numbrita direktiivile justnagu kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta.

Seesama p 4 lõpeb aga jahmatava konstateeringuga, et Euroopa Liidu õiguses ei olegi sätestatud konkreetseid õigusabi osutamise meetodeid, kuid ometi on selgeks üldnõudeks võimalikult laialdane õigusabi kättesaadavus.

Sellest konstateeringust teeks tavamõistuski järelduse, et Eesti õigusteenuse seaduse eelnõu polegi vaja. Igatahes Euroopa Liidu õigusest selline vajadus küll ei tulene ja Euroopa Liitu astumise tingimuseks see ka ei ole. Näib küll, et meie justiitsministeeriumi õigusteenuse seaduse eelnõu on sündinud selle anonüümse(te) autori(te) suval ja selle on keegi üldsusele seni tundmatu tõlkinud-kopeerinud Saksa-Austria vananenud ja õiguslikult ülereguleeritud seadusetekstidest.

Ei haaku süsteemiga

Praegu Eestis kehtivasse õigus- ja seadussüsteemi, eriti aga protsessiõigusesse sobib õigusteenuse seaduse eelnõu nagu halb unenägu rahulikku unne.

Samas kukub eelnõu tekstist uusi ametinimetusi ja kummalisi reguleerimismehhanisme nagu boliide selgest taevast. Uudne tegelane on õigusnõunik, kes ühtäkki hakkaks tegutsema niigi juba peamiselt avalik-õiguslikult reguleeritud kitsastes valdkondades, milleks on kindlustusõigus, maksuõigus, välisriikide õigus, tolliõigus ja patendiõigus.

Paarikümnes paragrahvis käsitleb eelnõu seda vastset ametiisikut, kes sellest hoolimata jääb salapäraseks nagu tulnukas teiselt planeedilt.

Eelnõu tekstis on sünnitatud ka uus äriühing - õigusnõuniku äriühing, mis võib esineda kõikides kehtivates ettevõtlusvormides.

Samas ei või õigusnõuniku äriühingu osanikuks või aktsionäriks olla sugugi iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab äriseadustiku nõuetele, vaid üksnes ühingu tegevusalaga sama valdkonna õigusnõunik.

Seega on õigusnõuniku äriühing äriseadustikus ettenähtud piiratud vastutusega ühest või teisest äriühingust veelgi piiratuma osalusringi ja vastutusega hübriidäriühing, kes seetõttu ahmib seadusliku regulatsiooni puuduvat õhku nagu kala kuival.

Kõige tipuks on seaduseelnõu rakendussätete teksti sisse kirjutatud jumalakompleksist kõnelev absoluutse vastutuse printsiip. Nimelt ütleb § 58 lg 4 viimane lause järgmist: «Kui ettevõtjal ei ole vastutavat isikut enam kui kolm kuud, kaotab ettevõtja alatiseks õiguse õigusteenust osutada.»

Sellise raskesti mõistetava ja pigem eksistentsiaalse kui juriidilise vastutuse printsiibi esinemine ühes seaduseelnõus kõneleb üsna ühemõtteliselt selle poolt, et eelnõu autor(id) on lõpuks ometi saavutanud puutumuse igavikuga.

Lõppkokkuvõttes võiks siinkäsitletud õigusteenuse seaduse eelnõu olla vaid ühelauseline. Ja nimelt: igasugust õigusabi teostavad advokaadid.
***************************************************

Eks otsusta ise, kas mees on jurist või pole seda mitte.

Paljalt pagunite pärast Ta omal ajal kantsleriks ei saanud...hää levi.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:39:43

Ma arvan, viga on su meelestatuses, u. Vaata oma tekst üle ja märka näiteks omaenese sõnavara minu aadressil - mis tõestust selle kohta, et su meelestatuses on viga, sulle veel vaja oleks?

Ma olen kaugel mingisugusest märterlusest, ole selles kindel.

u, Kingo, 2005-09-29 19:43:49

Meelestatus jah. Sul on õiguski.
Kahjuks pole nii “püha”, et kõike ilusat “veel ilusamaks” häälestada.
Aega vähe.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:44:12

Kuna kirjutad, u, et “piinlik on lugeda, kuidas üks edev ja ennasttäis hereetik Jumalast jaurab ja inimesi ahistab”, siis ma küsiksin, millisesse kristlikusse konfessiooni sa ise kuulud? Ja kas sa pead õigeks oma venda selliselt nimetada? Või on see kooskõlaline su tavalise suhtlemisega?

Kui sa aga pole usklik, siis mis aluselt sa mu mõtted just selliseks liigitad ja lahterdad, nagu sa seda tegid?

Harri Kingo, 2005-09-29 19:46:01

Üldiselt, otsi viga iseenda meelestatusest, u. Normaalne inimene teist sel kombel ei nimeta, nagu sina - seda ei luba endale ei usklik, ei ilmalik, ei keegi.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-09-29 19:47:57

Tere Harri. Palun ühtlasi vabandust, et Su tekste lugeda ei jõudnud.

VALGUST SULLE SOOVIN!

Olev:)))

levi, OV, 2005-09-29 19:51:26

Jah, kurb küll, kui ekspertiis poliitilise eelistatuse läbi kaitseks kujuneb.

otseütleja, 2005-09-29 19:52:10

Kui Harri Kingo ikka veel taibanud pole, siis on juba pikemat aega ja erinevate inimeste poolt palutud tal lahkesti persse minna.

Olgu nimetatud edev ja ennasttäis kodanik nüüd nii kena ja tehku ligimestele see väike teene.

Tänud ette!

Harri Kingo, 2005-09-29 19:55:24

Ütle sama otse palun ka alias, mille all sa oma ülejäänud tekstid tavatsed kirjutada - 19:52:10

levi, Harri Kingo, 2005-09-29 20:00:22

Kas sa hakkad kodanikunimele sarnast nime kasutama siis, kui asi võtab ebameeldivad pöörded, ja selleks, et võimalusel-vajadusel tekiks kaasus, mis sulle perspektiivne oleks?

Sry, kui eksin, aga selline mulje mul sellest jäi. Vastasel korral jääb mulle arusaamatuks, miks tegeled kes-on-kes mänguga?

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-09-29 20:00:44

levi, OV, 2005-09-29 19:51:26

Pigem on see faktide konstanteering, milliseid tunnistas ka ametist lahkunud Jaak Jõerüüt.

Olev:))

P.S. Palun loe Jaagu intervjuud tänases EE-s.

u, Kingo, 2005-09-29 20:03:31

Jah.
Pean jah õigeks kutsuda hereetikut hereetikuks. Pärast seda kui olen veendunud, et ta möödapanek pärineb juurte tasndilt, (on olemuslik) ning ta on lisaks veel oma eksituses uhke ehk - kui pole näha erilist lootust põõrdumiseks.
Või, et pole ilus?
Aga hereetik olla on ilus? (see oli nali)

Aga nüüd väga tõsiselt - Kõikide kristlike usutunnistuste ja kaanonite valguses oled sa hereetik.
Hereetik. Ketser. Valeõpetaja.

Õpeta vaikselt, palun!

Harri Kingo, 2005-09-29 20:07:27

Ma olen oma kodanikunime alla tavaliselt alati kirjutanud. Lihtsalt selle kasutamine on mulle harjumuspärasem kui mingi alias.

Sinu muljed on sinu muljed.
Kui sul neid veel on, jaga aga.

otseütleja, 2005-09-29 20:09:49

Kingol on taipamisega lootusetult pahasti.
Äkki oleks viimane aeg tohtrit külastada?

levi, Harri Kingo, 2005-09-29 20:10:02

Mul on kama, mis nime all sa kusagi kirjutad elik mind mind selline teema lihtsalt ei huvita.

Harri Kingo, 2005-09-29 20:12:01

u - jäta selline kohtumõistmine (Hereetik. Ketser. Valeõpetaja.) ikka Jumalale. Ja ole siiski kaasajas, mite keskajas. Ja räägi mulle rahulikult ja oma väärikust säilitades, kuidas ma eksin? Milles? Ehk alustaks siin dialoogi ja lahkaks neid mu eksimusi veidi - sa peaks pädev küll olema seda tegema, kui oled pädev eksimust ära tundma.

Pisike diskussioon oleks päris tervendav selle masendava läbu vahelduseks, mida siin õhinaga kirjutatakse.

otseütleja, 2005-09-29 20:12:42

Veel vähem huvitab kedagi see jura, mida end Kingoks nimetav vaimuhaige igale poole pasteerib.

Harri Kingo, 2005-09-29 20:13:46

levi, Harri Kingo, 2005-09-29 20:10:02

Mul on kama, mis nime all sa kusagi kirjutad elik mind mind selline teema lihtsalt ei huvita.

Mulle näis, et huvitab.
Sa ju küsisid.
Ma vastasin.

***