Postpoliitika

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1128 kommentaari.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-09-29 18:46:09

Andrus, 2005-09-29 12:42:59

Eks olegi lugejatele kerget raputust vaja. Mõningad markantsemad näidised tuleks säilitada tulevastele põlvedele...kuid sellega peaks adminil olema AEGA KÜLL. :)))

Harri Kingo, 2005-09-29 18:47:07

Anti, mille poolest Jeesuse religioon ja kristlus erinevad, vaata: abiks, 2005-09-28 09:25:42 ‘Paulus ja kristlus’

Harri Kingo, 2005-09-29 18:48:00

Sama sulle, u: 2005-09-28 09:25:42 ‘Paulus ja kristlus’

töökollektiiiv, 2005-09-29 18:48:21

Ma ei saa tõesti aru, mida me
talle halba oleme teinud.

Võimalik, et peale ülikooli lõpetamist magusama advokatuuri töökoha haaras tema eest mõni juudisoost inimene...või mis?

——————————

Kaak tunnistab ennast siin juudiks, valitud rahva esindajaks.
Tõepoolest, see rahvas on maailmale palju andnud.
Loodame, et ka kaak annb Viale palju.
Taunime juudi proletariaadi ja intelligentsi ahistamist.

u, Kingo, 2005-09-29 18:50:39

Paulus jah, paha poiss. Keeras asja kraavi.
Õnneks on meil nüüd Kingo, kes neid asju täpselt teab ning lahkel meelel teistelegi jagab.
Ütleks, et lausa vägisi, a nii pole kombeks öelda. Ei ütlegi.

Harri Kingo, 2005-09-29 18:51:53

Võimalik, et peale ülikooli lõpetamist magusama advokatuuri töökoha haaras tema eest mõni juudisoost inimene...või mis?

Mulle pakuti kunagi advokaadi kohta, kuid ma loobusin sellest pakkumisest.

Harri Kingo, 2005-09-29 18:52:57

u - Jagan muidugi, kui on neid, kes on valmis vastu võtma. Selleks poleks muud vaja kui tsipa avatust.

Harri Kingo, 2005-09-29 18:56:38

u - vaja oleks aga veidigi algteadmisi. Veidigi.

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-09-29 18:59:50

Andrus, 2005-09-29 13:19:52

Elik kas reaalsust saab mõista vaid ühevalentselt. Näiteks kommarid ahju juhtum. Keskerakondlik dogmaatika näeb siin kohtuasja. Reformistlik pragmaatika kannatab ära. Teised aga ütlevad see on suhtumise mitte hukkamistehnika väljendus.

Vaat kus semiosis!

Pizza ahju! Leivad ahju! Praad ahju!

Mis siis ikka...üks ekspertarvamus kulub siia ära küll:))) :

Nagu punane särk kommarhärjale!

Meedia esialgne reageering ilmnes laupäevase, 24. septembri Delfi uudise pealkirjas “Vutimatš muutus valimisürituseks”. Kes lugesid ja tahtsid, said teada, et eelmisel õhtul Tallinnas peetud legendaarse ETV-Eesti Raadio vutimatši kordusele ilmusid punaseid särke tekstiga “kommarid ahju” ja plakateid “Savisaar = NLKP” kandvad noored.

Samast selgus ka, et särkide taga on ajalehe KesKusi toimetaja Juku Kalle Raid, kes kandideerib eelolevatel kohalikel valimistel Res Publica nimekirjas, ise siiski parteisse kuulumata. Sellest omakorda järeldub, et tegemist oli valimiseelse propagandaga. Sõna “kommarid” tähendus jääb minule ja arvatavasti ka paljudele teistelegi ähmaseks ja kui poleks viidet-võrdlust “Savisaar=NLKP”, ei oskaks vist keegi esimese hooga öelda, et ilmselt on tegemist kommunistide või ka nagu edasisest selgus, endiste kommunistidega. Igatahes arvas nii mõnigi Delfi kommentaator, et võib olla on tegemist internetikommentaatoritega. Punaseid särke kandsid kümned isikud, peamiselt noored nagu on selgunud, kuid nende seas ka Indrek Tarand, sõjaajaloo muuseumi direktor. Lisaks oli igale särgile trükitud isikunimesid, sealjuures just perekonnanimesid meenutavad sõnad, nagu “ansip”, “savisaar”, “reiljan”, “rüütel”, “kallas” , “jõerüüt”jt.

Praeguseks teame, et peaminister Ansip ei pea särkidejuhtumit tõsiseltvõetavaks, samuti hoidub president Rüütel esialgu omapoolsetest hinnangutest. Kuid valimiskonkurentidest reageerisid tähelepanuäratavale, edukale ja seetõttu ilmselt kadedusttekitavale punasärkide demonstratsioonile valuliselt eelkõige Keskerakonna noorliikmed, keda on meedias varem kutsutud ka “edgarjuugenditeks”. Selle erakonna juhid leiavad, et Kadriorus toimunud särkide aktsioonil on läbi nähtavad terrorismi sugemed. Vaatleme karistusseadustiku põhjal, kui palju ja kas üldse on antud juhul õiguslikku alust terrorismisüüdistusel.

Terrorism tähendab tervisekahjustuse tekitamisele, surma põhjustamisele või vara hõivamisele, rikkumisele või hävitamisele suunatud teo toimepanemist sõja või rahvusvahelise konflikti provotseerimise või poliitilisel või usulisel eesmärgil ja selle eest karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase või eluaegse vangistusega.

Punasärkide juhtumi puhul saaks kõne alla tulla vaid surma põhjustamisele suunatud teo toimepanemine poliitilisel eesmärgil ja sedagi üksnes teoreetiliselt, lähtudes asjaolust, et ahju saadetavad, topitavad või sinna vabatahtlikult(!) sisenevad kommarid, kui sellised inimolendid ikkagi olemas on, saavad kas põletushaavu või koguni surma, juhul, kui ahjus muidugi on eelnevalt ka tuli süüdatud. Särkide valmistamine, sinna trükiteksti pealekandmine ja sellise tekstiga riietusesemete kandmine iseenesest ei saa olla surma põhjustamisele suunatud tegu, ükskõik milline oleks riidele kantud teksti sisu. Arvan, et ei liialda, kui väidan, et kõnesolevate särkide kandmise ja särkidel oleva teksti seostamine terrorismiga on lihtlabane nõmedus ja konkurentkandidaatide või isegi erakondade põhjendamatu mustamine. Kriminaalõigusega väidetava terrorismi aspektist on särkide aktsioonil samapalju seost kui sipelgal Põhjanaelaga.

Mida ütleb põhiseadus juhtumi kohta?

Paragrahv 45 märgib, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Ühtegi eelloetletud sõnavabaduse piiramise põhjendust Juku-Kalle Raid`i nn punasärkide juhtumi puhul ei esine. Küll aga ütleb teine konstitutsioonisäte, täpsemalt paragrahv 41, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Ja kuigi veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist, ei saa ka kedagi veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele, kui õigusrikkumine puudub. Punasärkide kaasuse puhul on see olematu. See on siililegi selge!

Eelkõige peaksid neid konstitutsioonisätteid meeles pidama Eesti Politsei ametnikud, kes on varmad vastu võtma igasuguseid avaldusi, sealhulgas ka alusetute poliitiliste süüdistuste kohta. Ja me ei tohiks unustada sedagi, et kommunismikuriteod on Eesti Vabariigi Riigikogu poolt juba tükk aega tagasi must-valgel hukka mõistetud. Peale selle õiguskaitseorganid peaks meil olema ju depolitiseeritud juba nõukaaja lõpus, kui ikka on…

Karistusseadustikus leidub kirjeldus süüteost võrdõiguslikkuse vastu

Seaduse tekst on järgmine: “§ 151. Sotsiaalse vaenu õhutamine. Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”

Punasärkide puhul peaks siis tegemist olema tegevusega, mis kutsub avalikult üles vägivallale seoses poliitiliste veendumustega. Tegelikkuse punasärgil olevad tekstid ja väidetavalt isikute perekonnanimede loetelu väikese algustähega paiknevad särgi pinnal eraldi. Sõnapaar “KOMMARID AHJU” pole õigekirjaliselt seostatud väidetavate isikute nimedega. Antud juhul omavad suurt tähtsust särgi ja tekstid tellinud isikute selgitused asja kohta.

Politsei küüsi sattunud patrioodi ütlused peaksid olema järgmised: “Sõnad “kommarid ahju” on parafraseering hiljuti kohtupraktikast läbi käinud juhtumile, kus isik mõisteti süüdi sõnapaari ”juudid ahju” kasutamise eest internetitekstis. Särkide teksti näol pole soovitud kommuniste põlevasse ahju ajada ja neid sellisel viisil tappa. Tegemist on valimisshõuga, mitte otsese üleskutsega vihkamisele ja vägivallale.”

Millal ja kuidas kommarid satuvad ahju

Tegelikult pole võimalik neist tekstidest särgil teha järeldust selle kohta, kus ja millal kommarid ahju peaksid sattuma. Samuti puuduvad andmed selle kohta, kuidas kommarid ahju sattuvad. Kas keegi kasutab nende suhtes eelnevat vägivalda (seob kinni, lööb uimaseks jne) või soostuvad nad ise ahju minema? Mis ahjuga on tegemist? Kas ahjus on ka süüdatud tuli või on tegemist külma ahjuga? Kus selline ahi asub või võiks asuda?

Särgi esiküljel on veel tekst ”KAUA VÕIB”. Teatavasti kirjutas sellise teksti kunagi oma poolpõlenud kortermaja seinale Tartus Oa tänaval näitleja Merka (Merle Jääger).

Tallinnas Kadrioru staadionil 23. septembri õhtul paljude noorte seljas olnud mitmete punaste särkide ühesugused tekstid kujutavad endast valimiseelse võitluse loosungeid ega ole seega tahtlik tegevus, millega avalikult kutsutakse üles vihkamisele või vägivallale kommunistide vastu. Vihkamise ja vägivalla tähendust neile tekstidele või osale neist tekstidest saab anda vaid abstraktselt kaudse tuletuse teel.

Nende tekstide väidetav kuritegelik tähendus on küsitav ja tühine võrreldes selle sügava sotsiaalse pahameelega, mis Eesti üldsust on haaranud tõsiasja pärast, et väga paljud endised nõukogude okupatsiooniaegsed nomenklatuurikommunistid on silmakirjalikkust, valet ja isiklikku rikastumist kasutades hõivanud mitmed sõlmpositsioonid Eesti Vabariigi võimu- ja valitsusorganites.

Paljude rahvuslikult mõtlevate inimeste arvates on käesoleval ajal tegemist juba kommunismi restaureerimise katsetega.

Samas on üldteada, et ilma okupatsioonivägede otsese kaasabita poleks ei enne 1940. aastat ega vahetult taasiseseisvumise eel kommunistid pääsenud Eesti riigi etteotsa. Niisiis, kaua võib kannatada kommarite karistamatut laiutamist Eesti ühiskonnas?!

Priit Uring

u, Kingo, 2005-09-29 19:09:12

Räägin hea pärast, Harri. Õpetada (või tunnistada) on mõtet ikka siis, kui seda sinult küsitakse.
Küll see, kes Su teadmisi või vaimsust tegelikult vajab tuleb ise küsima.
Su siinne invasioon aga peletab ka julgema otsija eemale. Näib, et Sa ise ei mõista oma tegevust ja selle mõjusi kõrvalt hinnata. Ehk aitab kui keegi heatahtlikult mainib. :)
Pealegi, tantsid oma urantiaromanssi kristluse nimel.
See aga küll kohatu, nii vormilt, kui sisult.
Soovitan soojalt sul vähe tagasi tõmbuda.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:13:20

Jah, õpetada (või tunnistada) on mõtet ikka siis, kui seda sinult küsitakse.

Sina ilmselt ei soovi minult midagi, ja kui nii, siis poleks üldse olnud vaja minu poole oma “eimillegagi” pöörduda. Ma ei peaks sellele “eimillelegi” vastama.

Lihtne ju.

u, Kingo, 2005-09-29 19:18:44

Ma siiski “soovin” Sult midagi.
Selle sooviga ka äsja välja tulin.
Proovin 6 korda veel, nagu kord ja kohus ja siis loobun.
: )

Po, 2005-09-29 19:20:31

Harri Kingo, 2005-09-29 18:01:58

Täielik Eneseteostus, 2005-09-29 17:59:36

Ei, see pole mu dialoog enesega, sa küsi Mailalt.

Seda arvutitrikki me juba teame, Harri.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:20:43

u - vaata selle komentaarilehe allaserva - kommentaaride kast on seal su silme ees tühi ja ootab su kirjutamist, ja sa oled täiesti vaba ise valima, mida sa sinna kirjutad. Seal kommentaarikastis ei ole mingit karvast Kingo kätt, kes sul kirjutada ei lase.

Kui sul pole, mida kirjutada ja sa ei oska - see pole tõesti minu probleem, see on sinu probleem.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:22:58

Po - eks sina levita oma mingeid “linnalegende” mu iseendaga kirjutamistest, nagu kaak levitab siin oma mingeid “linnalegende” mu juudivaenulikkusest.

Ütle, mis minul selega pistmist on!?

levi, 2005-09-29 19:23:01

Olev Vallimaa, olev15@solo.delfi.ee, 2005-09-29 18:59:50

Küllaltki masendav oleks see siis, kui see arvaja veel ka jurist oleks. Muide, ega ma sugugi ei imestakski, kui see nii ka oleks.

meenutaja, 2005-09-29 19:23:17

Kui Maila tahab, eks ta annab selle teada või vähemalt saadab talle ühe eramaili palvega mitte risustada keskkonda - ma vähemalt loodan seda Mailast.

Peab ikka suure hingega olema, et unustada sõim ja mõnitused, mis talle Kingo poolt osaks said enne töllmoka viimast “alatiseks” lahkumist.

Harri Kingo, 2005-09-29 19:27:37

Mida arvan kellestki, seda ma ka arvan, ja seda olen ka öelnud. Oma nime all ja oma kogemusest lähtuvalt. Jah, tõsi on, et mitte kõigist pole mu arvamus positiivne. Kuid ma olen täna juba palju kordi palunud jätta isiklikud suhted ja klattimised, seda võiks siinse rahu nimel nüüd sinagi teha.

küsimused ja vastused, u, 2005-09-29 19:31:43

u,
kuidas on teiste kommaritega ja artiklite kirjutajatega...?
Kui palju siin üldse komme oleks, kui siin vaid küsimustele vastamine käiks?

Aga see nii retooriliselt küsitud.
Miks sa otse välja ei ütle, mida mõtled, keerutad siin ümber urantia ja isikliku tunnistamise jne.

(kusjuures HK ongi kirjutanud minu arust kommentaaridest ja artiklist lähtuvalt, seega arutanud küsimuste üle)

Su siiral soovitusel oleks ehk jumet siis, kui sa järjekindlalt kõigile sõnavõtjatele ja arvamusavaldajatele samad nõudmised esitaksid.

samas ei ole keegi märganud su küsimusi hommikusele häälekesele, kes süüdimatult lehekülgede kaupa läbustas ja ropendas....või oli kusagil enne seda su küsumus, mis vallandas selle laviini?

u....kas sa pole mitte veidi võlts oma heatahtlikus siiruses? Või lausa provokatiivselt pahatahtlik?

levi, EA, 2005-09-29 19:32:18

Läbikukkunud pole ainult juudid, vaid ka juudiusu muud sektid nagu kristlus ja islam.

oh, kes kõik ka sinu jaoks läbikukkunud ei ole. Olen aru saanud nii, et kõik on, peale sinu ja budismi.

need kolm juudisekti on maailmas kõige rohkem vägivalda ja pahandust tekitanud.

Kas sinu jaoks oleks halb, kui näiteks keegi sinu suhtes vägivalda kasutataks?

***