Patt pole pahe

Pahe mõiste muutub ajas ning ruumis, patt on ainsuslik ja tähistab kristluses eksistentsiaalset nurjumist.

Keelele võib vaadata kui igivanale linnale: tänavate ja väljakute, vanade ja uute majade ning eri aegadest pärit juurdeehitustega hoonete labürindile, mida ümbritsevad paljud sirgete ja korrapäraste tänavate ning standardsete majadega uued eeslinnad. Selles linnas me mängime oma keelemänge. Keeles on sõnu, millel on väga selge ja konkreetne tähendus, ja sõnu, mis vaid viitavad midagi ebamääraselt.

Loe edasi kultuurilehest SIRP

 

Toomas Paul, 2005-06-25

Artiklile on 11 kommentaari. Loe kommentaare »

***