Õhtumaa lõpp

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 561 kommentaari.

Hele, 2006-01-24 13:37:59

rjr, 2006-01-24 12:28:22
feminismi populaaruse otsene tulem on pöördumatu sündimuse vähenemine.

Sündimuse vähenemise teine põhjus on see, et naised ei saa loota meeste abile laste üleskasvatamisel. Endine naine - endised lapsed...
Naine saab sünnitada niipalju lapsi, kuipalju ta jaksab üksi üles kasvatada.

N, 2006-01-24 13:41:31

Rajvoke,
midagi p'äälä aja ettke pole jookksvas elus p'öördumatut. praégu najsed sünnitavad vähäm küll, ent kuj minngil alal lanngeb asukate arrv teattud suhhteni (se kxjgub píirkonniti), sis kujunevad ka uued suhhted inimestevahel ja ka uued mxtteviisid ning mejjesugusejd saab taas rohhkemtehhtama. se on pidev summbumatu vxnkkumine, sest vxnkkujad ise selle kesstel móonduvad. nagu mejje majtsegi.

toomas, Hele, 2006-01-24 13:42:59

Sündimuse vähenemise teine põhjus on see, et naised ei saa loota meeste abile laste üleskasvatamisel.

Kas seegi pole kaudselt seotud feminismiga?

N, 2006-01-24 13:43:20

Ele,
asjata kardad. ehhki ilinemisega, kujd ühiskonnd lxpuks ärkkab ning akkab nejjd üksikujd riikklikult óoldama. ära nuta asjata.

tsukts, 2006-01-24 13:44:16

Kunagi elas imeilusal Prantsusmaal, Pariisi linnas, Püha Jakobi tänavas asuvas kloostris, Jacques Clementi nimeline munk.
Sellel mungal oli imepärasne võime end inimsilmale nähtamatuks muuta ja irmus soov kiriku heaks suur kangelastegu toime panna... vähemalt pärast pikki vestlusi prioriga...

Nu asi lõppes sellega, et sellest mungast sai kuningas Henry III tapja ja kuna ta valvurite poolt maha löödi, siis arvatavasti ka märter.

DiaTheo, 2006-01-24 13:46:09

Mina olen veel nii kõva “rassist”, et ma loodan tõsimeeli teadjameeste eksimusse - ehk neandertaali inimene polegi välja surnud. Ehk mõne seniuurimata suguharu geenikeerud lubavad siiski järeldada, et inimese kõrval teinegi homo maa peal veel ringi tatsab! Vaat see oleks alles vahva:-))

Ja miks ma sedasi loodan, tuleneb tühipaljast murest, et järsku ikkagi minu esivanemad, homo sapiensid, pistsidki nahka homo neanderthalensised:-)

toomas, 2006-01-24 13:47:38

ei hakka tsuktsiga vaidlema

tsukts, 2006-01-24 13:50:38

ei hakka tsuktsiga vaidlema

Kas ma sinuga vaidlesin? Ma ju ei öelnud, et su jutt vale on ja sa ise sihuke ja sihuke.
Sina rääkisid oma jutu, mina enda oma.

N, 2006-01-24 13:51:34

ejj akka Toomast toettama.

toomas, 2006-01-24 13:53:21

mina ei öelnud samuti, et keegi on sihuke ja sihuke
lihtsalt ei taha vaielda

toomas, 2006-01-24 13:54:39

usu puhul on jah väärtarvitused võimalikud
ja paraku tihti ka võimsad

DiaTheo, 2006-01-24 13:59:32

Usk on ikka see, mis inimesele sisemise kindluse annab vaatamatta kõigile võimu- ja ideoloogiamuutustele, ükskõik kas hetkel kehtiv maine võim seda usku parasjagu soosib või taga kiusab

Selles on samapalju reaalsust katteks, nagu Uugi väitel, et ei tea veel, kumb müüt kumma plagiaat oli, kas egiptlaste oma või kristlaste oma.

Batjuska Aleksei oli koostöös Putiniga nii varjuaegadel kui tänasel hiilgeajal. Saatis kirik õnnistusega teele nii Hitleri kui Duce vägesid.

Aga need märterlused kaugest möödanikust, mida Toomas kirjeldas, olid vaid uskudevahelise sõja ohvrid. Üks usk võitles teise vastu, mitte hea poolt:-( Nõukogude aja märtrite kohta ... liigub nagu versioone, mis ristiusu kasuks ei räägi.

Ja Hele, kui usust üldplaanis räägitakse, siis räägitakse ikka usust kui usundist, religioonist. Mitte üksikinimese usust kartulikoore tervendavasse toimesse koerahammustuse korral.

tsukts, 2006-01-24 14:02:47

Kui veel Prantsusmaa juurde jääda, siis võiks ka rääkida ususõdadest katoliiklaste ja hugenottide vahel.
Kes neis sõdades tapetutest olid märtrid - katoliiklased või hugenotid?
Mõlemad uskusid ühte jumalat, aga tapsid üksteist... võimu nimel.
Samal põhjusel tekkisid ka nn ‘uusmärtrid’... Võim, vaid võim endasuguste üle on see, mis üksteist tapma sunnib - ülejäänu on vaid loosungid.

toomas, DiaTheo, 2006-01-24 14:06:25

A mida Sa usu asemele pakud, isiklikul tasandil, ma mõtlen.

Noh. Olen siin näiteks kõntsa ja roppust täis hingega ja usk annab võimaluse seda välja rookida.

Kas ma peaksin kõntsa ja roppust täis hingega edasi olema? Miks?

Või peaksin end lohutama, et “oh ei ole midagi ei ole midagi” - tean kindlasti, et minu puhul see ei ole toiminud.

Nii et mis ikkagi isikliku usu korvaks?

toomas, 2006-01-24 14:15:45

jajaa

Põhja-Iirimaa samuti

ja Eesti vabadussõda võib samuti vaadata kui
usussõda luterlaste ja õigeusklike vahel

tsukts, 2006-01-24 14:21:34

Nii et mis ikkagi isikliku usu korvaks?

Kas toomased võivad käia kirikus?
Peaks vist võima, kui tsuktsid võivad seal mitte käia ja usklikkus-uskmatus on ainult inimese sisemine omadus...

Põhja-Iirimaa samuti

Seda kaa, kuid ikkagi... kumma poole surnud on märtrid?

toomas, 2006-01-24 14:22:27

märtrid on need, kes on surnud usu pärast, kuid ei ole ise oma surma otsinud

toomas, 2006-01-24 14:25:12

Kas toomased võivad käia kirikus?
Peaks vist võima, kui tsuktsid võivad seal mitte käia ja usklikkus-uskmatus on ainult inimese sisemine omadus...

Aga kust see “kirik” tuleb?
Ta ei ole ju lihtsalt niisamuti olemas, et ma lihtsalt võiksin seal käia.
Kirik peab ennast kogu aeg uuesti looma ja selle uuestiloomise juurde käib ka võitlus oma olemasolu eest nendega, kes kirikut üleüldse ei luba.

N, 140625, 2006-01-24 14:25:57

kujj oled kxnttsa ja roppust täjjs, sis vaattle selle tekkimist kxrvalt. kujdas se sinusse tunngis ja kujdas sa selle terek'ääga vasstuvxtid.
minngit kxrvalist alamist pole s'ääljuures vaja.

toomas, 2006-01-24 14:31:25

See pole ju nii oluline, kust see kõnts ja roppus pärit on (veidi muidugi siiski). Oluline on, kuidas sellest lahti saada.

Terekäsi. Mnjah. On muidugi ka seda.

Alamine. Täpselt nii: seda pole vaja.

***