Õhtumaa lõpp

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 561 kommentaari.

tsukts, 2006-01-25 16:17:04

nj, tsukts, 2006-01-25 15:43:10

Patt on termin. Kristlik küll, aga ikkagi termin ja mitte miskit rohkemat.
Sisuliselt on ta ikka tegu, vaata seitset kristlikku surmapattu ja võrdle neid budistlike ihadega. Vahet näed? Ma mõtlen pärast seda, kui mõlemalt suled seljast kiskunud oled.

Mis puutub pärispattu, siis olenemata sellest võib ka kristlane taevasse pääseda ja seda ainuüksi oma tegude ja valikute läbi (jätame kalvinismi praegu kõrvale)

Niisiis, kui sa suvatseksid puude taga metsa näha, siis paneksid tähele, et kristlikud patud ei erine suurt budistlikest halbadest tegudest.

Aga kui sa ei taha ja raiud kui rauda, et budismis pattu ei tehta, siis raadi buda :o))

tsukts, 2006-01-25 16:19:27

ahvgepards, 2006-01-25 15:33:06

Ja mis see nüüd siia puutub? Kas tahtsid kohutavalt miskit öelda, aga millessegi muusse ei osanud hambaid lüüa?

nj, delfi kullafondist, 2006-01-25 16:19:52

Noviits, 16.06.2004 08:49
Väga raske on ilmalikul enesele (ja teistele) anda vastust küsimusele, mis on patt. Tegemist on puhtalt religioosse, juudi usust tulenenud, kaasajas aga kristliku mõistega (kuigi ka teistes religioonides on samasisulised mõisted ja arusaamad täiesti olemas).

Ilmaliku võimetus patu mõistet enesele (ja teistele) selgitada tuleneb tõsiasjast, et tema jaoks pole olemas Jumalat ja jumalikku ideaali, kelle/mille suhtes vaid inimene saab patune olla ja patuselt toimida. Patu olemus avaneb oma algses tähenduses, kui vaadelda inimese ja Jumala suhet. Nn. “maises ringis” - inimeste maailmas - ei eristu patt ja sotsiaalse normi rikkumine, olgu selleks sotsiaalseks normiks siis kas kirjapandud õigusnorm või normina üles kirjutamata tava, komme, traditsiooniline käitumis- või mõtlemisviis või ka põhimõtteliselt keeles üheselt formuleerimatud ja normiks vormistamatud moraal ja eetika.

Paratamatult peab ilmalik patu selgitamiseks appi võtma need mõttekonstruktsioonid, mis selgitavad lahti eelmainitud sotsiaalsete normide rikkumise, kuid see viib sama paratamatult inimühiskonna sotsiaalsete regulatiivsete normide rikkumise samastamisele patuga. Nii ei oldagi Jumala mõiste ja isikuta suutelised tegema vahet patul ja inimmaailma kuuluval sotsiaalsel normivastasel tegutsemisel (mõttel, sõnal, teol).

Tavakeeles, meie sekulariseerunud maailmas mõistetakse patu all väärat, halba, kurja tegu ja isegi kuritegu. Sel mõistel pole tavakeeles enam algset religioosset, inimese ja Jumala ning jumaliku ideaali suhet kirjeldavat ja hindavat tähendust. Religioosses algses tähenduses iseloomustas patt vaid inimese ja Jumala suhet, inimese ja jumaliku ideaali vahelist suhet, patune saadi olla vaid Jumala ees ja pattu teha vaid jumaliku ideaali suhtes.

Ei saa olla midagi selle vastu, kui religioossed mõisted omandavad ka tavatähenduse ja seeläbi mudavad oma tähendust. Keel on ühtne terviklik süsteem ja pole sõnu ega termineid, mida ei saaks või ei tohiks kasutada mitmetähenduslikult ja harjumuspärasest teises kontekstis. Selline keele, üldisemalt inimmõtlemise vabadus annab keelele sisemise dünaamika ja elu, keel ja selle sõnad, terminid, mõisted ning kategooriad ning keelele omased seostamised keele sees on midagi märksa enamat ja kvalitatiivselt muud kui lineaarne numbrite üheste tähendustega rida või nende formaliseeritud ja üheselt määratletud seosed.

tsukts, 2006-01-25 16:22:56

Heelium, dt, 2006-01-25 15:42:20

Võibolla on mul budismi alused sassis - seda ma tõesti ei tea, aga ma tean, et mina rääkisin sulle, et budismis on karistus olemas ja muud ma sulle ei rääkinud.
Ja dt rääkis muud, aga mitte seda karistuse juttu.

Niiet, kas kõik on nii üks, et ükskõik kes mida räägib?

v.l., 2006-01-25 16:24:00

Patt on termin. Kristlik küll,

Võib-olla hoopis malealane termin

ahvgepards, 2006-01-25 16:26:13

Ja mis see nüüd siia puutub? Kas tahtsid kohutavalt miskit öelda, aga millessegi muusse ei osanud hambaid lüüa?

Ei ma tahtsin lihtsalt näha, kas tsukts kukub märatsema või mitte. :P

tsukts, 2006-01-25 16:27:43

Hele, 2006-01-25 15:58:22

Sa ei saanud tuhkagi aru. Ma torkisin hoopis sind enjoti seljatagant. Sest kui on olemas kristlik loogika, siis mis see kristlik füüsikagi ära ei ole :o)

Aga sa ikka pudistad küll kohutavalt. Kui budism on sulle lähedane, siis mis pagana kõrgemast sa kogu aeg seletad? Budismis pole jumalat, ka Buddha pole jumal ja kui sa ükskord nirvaanasse jõuad, siis oled sa sama Buddha.

Prof, 2006-01-25 16:28:36

Patt on male-termin, millest sajandeid tagasi tuletati komblusjutlustesse tabav kujundlik võrdum.

dt, nj, 2006-01-25 16:30:27

Täpselt samamoodi heietaks üks kristlane kokku loo ka kristlikust jumalast ja mitteuskliku kujutlusest, millisena ta arvab kristlasele jumala kangastuvat.

Aga nii ühel kui teisel juhul pole tegemist mitteuskliku poolt mittemõistmisega, väärkäsitlusega, vaid hoopis kristlastest intelligentide eemaldumisega mõistusevastastest käsitlustest, mida aga targu ei tunnistata.

Katsu sa tänapäev leida koolis käinud kristlast, kes tunnistaks jumalat mistahes vähegi konkreetsemal kujul. Sama selle ürgpatuga. Ikka ja jälle võid romaane lugeda, mida nad kõike pole. Aga mida nad siiski on ... seda netu! On ja kõik!

Loomulikult on siis kõik vale, mida muu rahvas nende mõistete all ka ei mõtleks.

tsukts, 2006-01-25 16:31:21

ahvgepards, 2006-01-25 16:26:13

Ja milleks sul seda vaja on?
Mis rahuldust sulle kellegi teise märatsemine pakub? Märatse ise!

nj, tsukts, 2006-01-25 16:34:42

Vaid siin füüsilises maailmas inimesena sündinu ainult saabki nirvaanasse trügida. Põrgutes ja taevates on see võimatu.
Ja ka siin peab loobuma ihadest, et see nirvaana lähemale tuleks.

Ma pole küll eriline budismispetsialist, aga olen aru saanud, et nirvaana on budismi kohaselt taassündide ringahelast väljumine. Just Sinu eelpool mainitud kuuest tasandist ja siin mainitud põrgutest ja taevatest.

tsukts, 2006-01-25 16:35:56

Võib-olla hoopis malealane termin

Ehh, kui ikka ka eesti keeles oleks pehmentdus ja kõvendusmärgid olemas...

pattъ
pattь

ja kõik on selge ning juttu ei jätku hommikuni.

tsukts, 2006-01-25 16:39:00

nj, tsukts, 2006-01-25 16:34:42

Just nimelt. Nirvaana on lahstumine olematuses, sarnaneb uskmatute surmanägemusega.

DiaTheo, Heelium, 2006-01-25 16:39:01

Spetsiaalselt sulle, sümbolkeeles. Seda paistad sa paremini tonkavat kui seda va tavakeelt:

on A,
milles C==>D

ja

on B,
milles kehtib E==>D.

Ja edasi minu steitment:

A jaoks on C sama, mis B jaoks E.

Selliseid kostruktsioone leiad kõikidest IQ testidest. A`la “käsi on kinda jaoks sama, mis kiri ümbrikule”! Või viitseversa.

NJ muidugi seda ei vaevu mõistma, sest kolmandat mätast polegi ju olemas:-)

nj, tsukts, 2006-01-25 16:39:53

Aga kui sa ei taha ja raiud kui rauda, et budismis pattu ei tehta, siis raadi buda :o))

Mulle tundub, et budismis on aktsent hoopis mujal.

Ehh, tsukts, 2006-01-25 16:44:33

kui ikka ka eesti keeles oleks..

Sõna ju itaalia keelest.
Kui valdaksid keeli ja tunneksid aja- ja kultuurilugu,
poleks üldse jutuks võtta tarviski.

v.l., 2006-01-25 16:45:36

Ei saa olla midagi selle vastu, kui religioossed mõisted omandavad ka tavatähenduse ja seeläbi mudavad oma tähendust

Eks tavaelu mõisted võetakse ka religioonis kasutusele.
Kes seda enam mäletab, kas patt oli enne “taevaste” või “maiste” asjade tähistamiseks

tsukts, 2006-01-25 16:46:39

Mulle tundub, et budismis on aktsent hoopis mujal.

Selle koha pealt ma ei vaidle, kuid see ei tähenda, et sellist asja, mida kristlased patuks nimetavad, budismis ei ole.

Aga kus see aktsent on? Algkristlastel oli ümbersünd olemas, alghinduistidel polnud ümbersündi...

tsukts, 2006-01-25 16:50:10

Ehh, tsukts, 2006-01-25 16:44:33

Palju on asju, mida ma ei tea ega tunne, kuid mis sellegipoolest ei kuulu eesti keele grammatikasse.
Aga enda arvates mainisin ma vaid seda.

dt, 2006-01-25 16:52:33

Kõhu täis söönud viinamäe tigu kahe seksakti vahel on nirvaanalähedases seisundis - tal puuduvad soovid, ihad, kired - teisisõnu, tal puudub kõik see, mille olemasolu tähendaks kannatamist.

Et miks siiski nirvaanalähedases seisundis ja mitte päris nirvaanas - aga sellepärast, et temas on säilinud potentsiaal kannatuse tekkimiseks - kõht võib tühjaks minna, isu seksi järgi võib taastuda:-)

Ja just see asjaolu, et tigu pole võimeline endast välja juurima seda va kannatuse tekkimise potentsiaalset võimalust (ta ei tule selle peale, milleks see küll hea võiks olla:-)), teebki võimatuks tigude, ja üldse loomade, jõudmise nirvaanasse. See võime olla vaid inimestel. Ahvgepardsil loodetavasti ses osas oma seisukoht, inimülene teine, nagu ta on.

***