Õhtumaa lõpp

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 561 kommentaari.

N, 2006-01-23 06:48:43

ej jaga Rajvo ala. ej saa nimelt aru mikks rahhva°arvu vähänemine on minngi xnnetus. kuj rahameeste lemmikaupp XLI (mitte NAHVTA, sest see onn xliuttmise ükks vähäsejd toottejd kéemiatöösstusele) péagi ottsalxpeb, sis tahaks näha kujdas ned Rajvo (jt) miljardid tojmetama°akkavad.
mejje éesmärkk peakkski tegelikult oma arvukuse vähändamineolema, Eestis näjttäks minuarvestustejärrgi lausa 5×.
samuti pole vaja kartta minngejd kümmnejd miljardejd. nad ej suuda ennd nagun"ii tojtta ning lóodusesilmis líigne elanikonnd sureb lihhtsalt nä.llga.
ejj ejtta et múlle méeldiks kujj xli lxpeks. siis ej saakks ka inimesed nii lihhtsalt liikku ning muuttuks taas pajkksemaks. ka elukorraldus muuttuks sunni viisiliselt asjalikumaks ega oleks sellist “pxletamist” nagu praégu.
kujd ka Rajvost tuleb arusáada. kujj ikka nähakse nägämusi vxjj ilmutisi ning mxjsstus ej töötta, vxjjb millegi sellisega küll akkamasáada.

N, 2006-01-23 06:50:40

Genua > Tsèenova (mujde, italjàanod ise ej kutsu oma línnu tojtsipäraselt ning mejjlgi on sellest lóobutud. ehhki me öhed suured sakkste tallalakkujad oleme.)
Maginot > Masin"oo (kuj tahad aga eputada, sis pane omastavasse ka ')

N, 2006-01-23 06:56:51

olen alati imestand, mikks rahhvakulul aridusesaand tegelased nii lollilt vxjvad arutleda et inime oleks nagu asi, mida surmaettkeks peab vxjmalikult paljuolema, nagu rämppsu.

Heelium, 2006-01-23 07:21:00

viimane artikkel püüab saja eest olla :)

kohe valida, mida kommida :)

aga sellest nahavärvivõistlusest ma küll aru ei saa — võiks just siniseid ja rohelisi ka aretada. muidu kõik muudkui iseseisvusest ja maridest, aga kui reaalselt positsioon kaob, lööb imperialism ikka välja :)

aga mis meil siin hitechmaailmas muud, kui lastekasvatusmasinat vaja :)

Küsija, N, 2006-01-23 09:05:16

kas Sa oskaksid seletada, miks itaalia ja hispaania naised ei sünnita. katoliiklikud maad ju

Küsija, N, 2006-01-23 09:06:02

kas katoliiklikes maaades pole ka abielu eriti pop vms?

meeli, 2006-01-23 09:07:34

Aga kas Euroopa islamimaaks muutumine on siis hea?

mamba, 2006-01-23 09:14:01

_Aga kas Euroopa islamimaaks muutumine on siis hea?_

Kas Rooma Impeeriumi lõpp oli hea? Kas Maarjamaa ristiusustamine oli hea?

Ometi nii sündis.

N, 2006-01-23 09:36:00

ärgä vehelge oma tunnetega ega toppige nejjd oma lúulude txesstuseks. inime teeb tejsele inimesele jusst siis kurrja kuj ta tahab muutta lóoduslikku isekujundamist.

mis puuttub aga usuga millega pxhjendamist, sis p'öörduge rajvode, anruste ja inimülestepóole. saate unniku v'xxrajd sxnu nii et oma ammbad murrate ja kxhht jääb ikka tühjaks.

N, 2006-01-23 09:50:40

aga seni oleme m'öödaíilind p'äälkirjast, sellest xhhtuma lxpust. kuj seda ka xhhtumáana käsitleda, sis mujdugi midagi ej kao, vajd tejsed putukad tulevad asemele. ja seda esimeste ehk välljavahetatavate enndi soovil ja pallvel! mxni püjjab nii üvitada oma kuritegusid minevikus, mxni kummardab välljamxéldisi inimeste vxrttsusest ja erilistest xjjgustest.
arrvan et Rajvo tahi alada ooppis temasuguste kollastest “vallgete” állaj'äämisepärast kohanemisvxjjmelisematele. et kéegi ej taha enam teda PILPPApääl kannda.

taat, 2006-01-23 09:59:53

ega muud, kui et õhtumaade poolt omaks võetud eluviis on tupik ...
ja pole mõtet nutta ning kurta
kaome nagu on kaotud ka enne meid ...
ja sama väljasuremisega vms on 50 aasta pärast kimpus moslemid ...
veel 50 aastat ning kollane rass otsib väljapääsu valitud tupikteelt ...

Heelium, 2006-01-23 10:00:12

Mina arvan hoopis seda, et mõeldakse välja kiirem, odavam ja suurema läbilaskega transport, globaliseeritakse äri ja kultuur selle tulemusel ja lõppeks need rassid suht segunevad — oleks nagu loomulik.

Praegu on harjumuspärase rahvapõhise ja riigipõhise ja mandripõhise ja nahavärvipõhise kultuuri viimne agoonia — ja tõenäoliselt jäävad usupiirid pisut kauemaks, kui nahavärvipiirid, aga samas tehakse usud kõik ohutuks ja steriilseks ja jäävad tõesti mängudeks, mitte püssilaskmiseks. See oleks nagu loomulik — järgmiste aastasadade sees. Iseasi, et hiljem, kui hakatakse mööda planeete ja tähti kondama, tekivad isegi suuremad rassierinevused — saturnil näiteks on klassikalisel inimesel suht võimatu ellu jääda, isegi kui õhk jms. on olemas.

Igaljuhul ei saa ma aru, miks selle valge rassi pärast nii palju muretseda :) ...ikka juhtub, et ühed tulevad ja teised lähevad.

nipitiri, Heelium, 2006-01-23 10:11:12

aga mis meil siin hitechmaailmas muud, kui lastekasvatusmasinat vaja :)

aga kui masinad kasvatavad hoopis masinaid?
mhh?
*
st nahavärv pole probleem mumeelest...
kamakaks, kas Öömaa, Õhtumaa, Lõunamaa või Hommikumaa...
inimene... inimlikkus võiks jääda... :)

Heelium, nipitiri, 2006-01-23 10:14:14

Valge inimene ongi inimese ja masina ristand ...sellest ka selline hale paljunemisvõime :)

toomas, 2006-01-23 10:15:20

põhiline,
et me ei muutuks enda arvates kuldkaladeks,
keda keegi toidab oma äranägemise järgi,
vaid jääksime ikka sellisteks,
kes teevad enda arvates vaba tahte otsustusi.

just et "enda arvates"

nipitiri, Heelium, 2006-01-23 10:18:59

hale paljunemisvõime
?
äkki hoopis <b<hale paljunemistahe</b>
?

nipitiri, 2006-01-23 10:20:33

uups... :)
b-b appi!
(tema vähemalt ei eitanud 10-lapselist peret)

Heelium, nipitiri, 2006-01-23 10:25:00

no ikka võime, kui vaadata, mis halamine selle madala iibe üle käib igal pool :)

robotid ei saa lapsi, aga inimese ja roboti ristandid saavad vähem, oleks loogika :D paned jälle mõne raadiosaatia või rattad külge inimesele ja saab kohe jälle natuke vähem lapsi :)

nipitiri, Heelium, 2006-01-23 10:28:20

ütlesin ju, et mumeelest pole nahavärv probleem...
peaasi, et inimene...
mitte masin...
*
ja üleüldse...
mulle meeldib Lennoni “Imagine”...
:)

Heelium, nipitiri, 2006-01-23 10:29:59

paljunemisvõime seisukohalt ka peaasi, et inimene, mitte masin :)

***