Nisargadatta: sinu ärkvelolek on uni

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1059 kommentaari.

toomas, 2005-05-01 03:46:05

Aga nüüd!

For Something Completely Different:

SULPSTI!

Njah, Nisargadatta 28-04 13.34, 2005-05-01 03:52:55

"Missugust maailma te tahate päästa? Kas seda, mille olete ise peegeldanud?"

Nagu juba viitasin, pole peegeldumine just kohaseim sõna maailmast ettekujutuse loomise kohta. Maailm on siiski midagi rohkemat kui vaid iga subjekti sisene ettekujutus, nagu N näib arvavat.

Ma ei teadvusta iseendast eraldi mingit maailma

Aga kui pole olemas Sinust eraldi maailma, siis kuidas saab Sul ema ja isa olla? Ja seda juba enne Sinu viljastamist!

N: Tegelikkuses viib iga samm teid eesmärgi poole, sest pidev liikumine, õppimine, avastamine ja avardumine on teie igaveseks osaks. /—/
K: Mida me peame tegema kõigi nende teadmistega?
N: Jätke see kõik seljataha. Unustage see.

Aga milleks siis õppida, kui kõik ära unustama peab. N räägib iseendale vastu.

Ilmsiks tulles näib kõik tõelisena; aga kui selle olemasolu eitatakse, see kaob.

Taaskord tuleb viidata religiooniteoreetiku tõestusele, et ettekujutused (sh. jumalad, Puhtad Teadvused jne.) eksisteerivad vaid niivõrd kui neisse uskuda suvatsetakse.

Väikegi soov võib käivitada pika tegude ahela, seda enam võimas soov.

Seda küll, aga..

Soov suudab sünnitada maailma, sellel on imettegev jõud. Nii nagu väike tuletikk võib süüdata hiigelsuure metsa, süütab soov kujude ilmumise leegi.

..maailma loomisega soov hakkama ei saa. Maailm peab varemalt olemas olema ning ainus, mida saab, on selle osaline ümberkujundamine soovi kohaselt tehtud tegude tagajärgedena.

Nii nagu magav inimene unustab kõik ja ärkab uude päeva

????
Kas ma olen üliinimene, kui mäletan ka eile enne magamajäämist toimunut?

Olemata midagi, olen kõik. Kõik on minu, kõik on mina.

Sry! Mina küll Nisargadatta pole...

toomas, 2005-05-01 04:02:36

No kirjutame siis Nisargadatta auks ikka ka marathikeelse paternosteri kaa!

Hommage a Nisargadatta, paternoster marathi keeles, 2005-05-01 04:09:33

He aamacya svargaatila pityaa:
tuzhen_ naama pavitra maanilen_ zaavo.

Tuzhen_ raajya prakat.a hovo.

Svargaatlyaapramaan.en_ pr.ithvivarahi tuzhaa manoratha purn.a hovo.

Aamaci rojaci bhaakara aaza aamhaan_sa de.

An.i zas´i aamhin_ aapalyaa aparaadhyaan_na ks.amaa keli aahe tas´i tun_ aamacyaa aparaadhaan_ci aamhaan_sa ks.amaa kara.

An.i aamhaan_sa kasotis.a laavun_ nako,
tara aamhaan_sa tyaa dus.t.aacyaa haataatuna mukta kara.

Kaaran.a kin_,

-raajaadhikaara,

-saamarthya va

- gaurava

hin_ anantakaal.a tujhin_ca aaheta.

toomas, 2005-05-01 04:14:50

Kui sanskrit oli vägavana india keel, millest kogu aarialaste India lähtub (nagu meie maakeel) ja paali keel veidi noorem, aga ikkagi vägavana praakrit (nagu meie kahe sõja vahelise Eesti aja eesti keel), siis marathi keel on praegu kõneldav aarialaste india keel - nende hulgas muide mandril lõunapoolseim (edasi India poolsaare nurgas tulevad juba hoopis teist tõugu draviidi keeled - mäletate meie heitlusi telugu keele ümber seoses NINNU-NANNU-ga?).

No vot. Marathi keel, mida rääkis Nisargadatta, on umbes nagu praegune eestikeel, mida räägib TOM HELP, uus Homeros, Maakeelse Mainuse Manaja!

Njah, nj 28-04 21:57, 2005-05-01 04:33:04

"Ent ootusi/ihasid vähendades vägistad iseennast ja iga samm selles suunas on ka samm vegetable'stumise suunas...

Hm, aga äkki hoopis:

normaalne olukord on saavutada tasakaalupunkt ja selle vahetus ümbruses dünaamiliselt pisiliikudes olla pidevalt valmis muutuseks"

Vahe on siiski sees, sest tasakaal võib tähendada nii jõuvektorite (himud/ihad) puudumist kui ka olemasolu. Kusjuures võrdsete välistingimuste puhul on tasakaalupunkt vegetable ja mittevegetable puhul erinevas kohas. Ntx vedru pikkus muutub vastavalt sellele, millist jõudu selle otspunktidele rakendatakse. Ometigi on vedru tasakaalus nii jõu puudumisel kui ka selle püsival rakendamisel.

Vegetablestumine tähendab sisepingete tekkepõhjuste (ihad/soovid) kõrvaldamist. Mõõduka ulatusega sisepinged on inimsubjekti elu suhtes üliolulised, sest panevad teda vastavalt tegutsema.

Ehee, Njah...Siin esitatu on eesti keeles.
Huvitav, milline kirjamärk küll originaalis (hiina keeles) on?

Vasta Sina: Sinu toodud näide ja just sellisena, kus ka see “loogikaviga” sisse jäänuna.

“Aga läte ise pole kunagi päris tipus...
Kust Sa tead?

Elementaarne koolitarkus. Allikas tekib mäe kohal sadanud vihmast, mis maa sisse imbudes ja mingil sügavusel vettpidavat kihti kohates taas nõlva mingis punktis maa alt välja voolab.

Ja ongi kolmkordakolm.

3x3=9, mitte 27.

Opereeritakse kolme mateeria, kolme energeetilise ja kolme shen tasandiga.

Mateeria kohta oskan vast oletada (kuigi tegelikult on neid ka praegu teada juba 5÷6), aga kuidas see jaotus neiks kõigiks tasandeiks ses teoorias täpsemalt jagatakse?

toomas, Njah, 04:33:04, 2005-05-01 04:47:32

normaalne olukord on saavutada tasakaalupunkt ja selle vahetus ümbruses dünaamiliselt pisiliikudes olla pidevalt valmis muutuseks"

normaalne olukord: Hea, mis on pidevalt valmis väikeseks Kurja rünnakuks

...tasakaal võib tähendada nii jõuvektorite (himud/ihad) puudumist kui ka olemasolu. Kusjuures võrdsete välistingimuste puhul on tasakaalupunkt vegetable ja mittevegetable puhul erinevas kohas. Ntx vedru pikkus muutub vastavalt sellele, millist jõudu selle otspunktidele rakendatakse. Ometigi on vedru tasakaalus nii jõu puudumisel kui ka selle püsival rakendamisel.

Küsimus on selles, et Kuri võib olla inimeses endas sees või mitte.

Vegetablestumine tähendab sisepingete tekkepõhjuste (ihad/soovid) kõrvaldamist. Mõõduka ulatusega sisepinged on inimsubjekti elu suhtes üliolulised, sest panevad teda vastavalt tegutsema.

Jah. Kurja olemasolu (mitte ainult inimese sees, vaid ka temast väljas) on inimese elu jaoks ülioluline, sest see paneb ta tegutsema ega lase tal känguda.

toomas, 2005-05-01 04:50:37

...tähtis on ainult Kuri õigel viisil ära tunda ja ta “mõtteliselt taltsutada”.

Nagu mina!

Kogu Pirita 60 Loo taga oli Kuri konkreetselt ühe seaduse üks paragrahv.

Ma tundsin selle ära ja mõtteliselt taltsutasin seeläbi tema:

Kuri kaotas oma kurjuse ja muutus tavaliseks Heaks maailma asjaks.

toomas, 2005-05-01 04:54:32

s.t.:

Kuri on kuri ainult niikaua, kui ta on tundmatu, kui tema üle pole äratundmisest tulevat võimu.

Käsmu Kuri Koer on kuri ainult möödakäijale, kes teda ei tunne. Näiteks peremehele on ta Hea Koer.

Aga Saatan - saatan on Põhimõtteline Kuri, mille olemasolu tuleb sellest, et ükski inimene ei suuda kõike maailmas ära tunda.

toomas, 2005-05-01 05:14:21

No vott.

Kui nüüd TOM HELP, uus Homeros, Maakeelse Mainuse Manaja hakkab Maakeelset Mainust manama,

siis kõigepealt manab ta seda kõigile Eesti juristidele:

armsad inimesed, palun tehke endale selgeks, et te ei saa mööda vaadata sellest, et paragrahvkaheksalõigekaks ütleb üht ja põhiseadus ütleb teist (ega muidugi mitte ka seda, et EL põhiseaduslik leping ühtleb üht ja põhiseadus ütleb teist)...

niikaua kui te sellest mööda vaatate, ründab teid Kuri teie ametiposti tõttu...

...ei saa nagu see Anne sealt Eesti Pangast, kes Onu Aadi 1976. aasta testamenti nähes läks näost lubivalgeks, vaatas mulle otsa ja sosistas. “Issand! Mis me oleme teinud!”, et siis järsku jäigeneda ja karjuma hakata "Minge siit kohe minema! Te segate mind! Minge siit kohe minema!"

toomas, 2005-05-01 05:23:26

(see Anne oli olnud Omandireformi Seadust ettevalmistanud ekspertrühma liige.)

toomas, 2005-05-01 05:34:29

Anne seisukohast kehastasin Kurja (arusamatut) mina.

Andrus kirjutas siin, kuidas nõukaajal läksid mehed hullumajja pakku, et vene sõjaväest pääseda ja elasid seal rolli sedavõrd sisse, et neist saidki hullud.

Minul oli see 1993. aasta märts kah mõnes mõttes sarnane aeg.

Ametnikud, kelle juurde ma oma kolme testamendiga õigust nõudma läksin ja kellele see küsimus mingilgi viisil isiklikult oluline oli, nägid minus Kurja Suure Tähega, sest ma lõin nende kindla maailma uppi: “Sel mehel on tõesti õigus, aga tal EI SAA ju õigus olla, sest siis ei ole absoluutselt alust sellel, mida MINA PEAN siin kogu aeg tegema”.

Ja reaktsioon oli nende poolt see, et mina olen Kurja kehastus.

Igale poole kuhu läksin, suhtuti minusse põlguse ja vihaga ja minu jaoks saatuslik oli just see, et MA HAKKASIN OMA KURJUST AJAPIKKU KA ISE USKUMA...

Ka siin DELFIs möllama hakates oli mul ikka kõhutunne, et ma olen Kuri, et ma teen Kurja...

Alles Teie toetavad kommid - eriti tänan Moozi! - vabasdtasid mind ajapikku sellest hoiakust.

toomas, 2005-05-01 05:41:51

Ja muidugi oli ja on siiani eriti raske, et samal viisil hakkasid mind vihkama ja vihkavad seniajani Viive-ja-Vaike - see tähendab need inimesed, kellele 1. veebruaril 1993 anti pool meie Pirita talust (kui mulle anti teine pool) ja 14. juunil 1993 (kui mult mu pool sürrealistlikul viisil jälle käest võeti) vastu nende tahtmist kogu meie Pirita talu (mille nad siis hangeldajatele maha müüsid, et neile mittekuuluv pool vähemalt raha kujul minu vanaema lastele - aga mitte mulle! - tagasi anda).

Mida tähendab reaalis see, et Sind meeletult vihatakse, seda kogesin siis, kui paar aastat tagasi olin meie Pirita naabertalu inimese matusel Vaike tütre Katrini lähedal Kaarli kiriku eeskojas oodanud inimeste keskel (väljas sadas, aga eelmine matus polnud veel lõppenud).

Nutta tahtsin seal teate. See viha oli nii võimas, et Katrini ninasõõrmed tuiklesid...

toomas, 2005-05-01 06:09:47

Nii Anne kui Katrini viha tuli sellest, et minu taotlust “teha asjad korda seaduse järgi” ei kaitsnud Eesti ühiskonna institutsioonid ja ma jäin seadusega kahekesi täiesti üksinda.

Muide. Siin tuleb mul eriti rõhutada seda, et ma ei ajanud tollal sugugi mitte põhimõttelist konstitutsiooni “Pärimisõigus on tagatud” loogikale tuginevat joont, vaid nõudsin lihtsalt “Omandireformi Aluste” seaduse ENDA täpset arvessevõtmist. Kui isegi oleks kasvõi ainult seda tehtud, oleksin ma ikka saavutanud seda, et minu Pirita talumaad poleks mult 14. juunil sürrealistlikult ära võtta tulnud!

Mitte ainult, et “Omandireformi Aluste” seadus KIRJUTATI vigaselt, vaid ka seda RAKENDATI vigaselt, risti vastu seaduses kirjapandule!

Sellest siis lõpuks ka totaalne nurkaaetus ja “Mälestusväärne Märtsiöö”!

toomas, 2005-05-01 06:29:53

Tegelikult on kõik see, mis ma siin pooleteist aasta jooksul kirja olen pannud mitte ainult
Pirita 60 Lugu, vaid puhtalt legalistlikes terminites Pirita Alt-Puki talu pretsedent, mille alusel on niihästi Viivel-ja-Vaikel kui mul subjektiivne õigus Eesti Vabariigilt sisse nõuda Alt-Puki talu maade praegune turuväärtus 1. veebruari 1993. õigustatud subjektide jaotuses - kaks korda 60 miljonit krooni. Nii on tegelikult asjad puhtjuriidiliselt vastuvaidlustamatult. Iseasi on see, et Eesti juurasüsteem elab niivõrd konstitutsioonist irdunud maailmas, et seda meie subjektiivset õigust on tegelikult äärmiselt raske realiseerida.

toomas, 2005-05-01 06:33:51

Ja veel võimsam on see, et selle pretsedendi lahendamise käigus langeks kogu Omandireformilt tema Armani-ülikond...

Üheselt selguks, et “Eesti Vabariigi Omandireformi Aluste Seadus” on fake!...

Aadamaülikonnas jääks alles ainult Eesti Vabariigi Põhiseadus!

toomas, 2005-05-01 06:48:33

Ja ehmunud hääled hakkavad nüüd hirmunult sosistama! Uuuuuhhh! Mis nüüd saab! Mis nüüd saab! Kui Omandireformi Seadus kaob, kuidas siis endiste omanike ja praeguste maakasutajate ja üürnike ja sundüürnike suhteid siis üldse sab määrata.

Olge rahulikud, teatab siis TOM HELP, olge rahulikud - Laubade suguvõsa ei ole seisnud mitte ainult oma testamentide, vaid kogu Eesti riigi eest:

Vanaperemehetahe!

Pirita 60 Lugu sai selliseks looks ainult seepärast, et raskemail hetkel, kui kõik tundus TOM HELP´ile lahendamatu, ütles Viive päästvad sõnad:

“Toomas! Kuusiku Aia inimesi (=meie maadel praegu kodusid omavaid inimesi - Maila! Sina elad ju samuti Kuusiku Aias) me ei puutu. Me tunneme neid. Nad on meie omad.”

...millest mina sõnastasin konstitutsioonilise printsiibi:

Vanaperemehetahte,

mis tasakaalustab Omandireformi Aluste Seaduse äralangemisel konstitutsiooniliste omanike (nn. “endiste omanike”) ja uute omanike huvid.

toomas, 2005-05-01 06:54:18

See Kuusiku Aed peaks minu arust küll uuesti kohanimena kasutusele tulema. Kvartal Merivälja tee - Metsavahi tee - Kloostrimetsa - Randvere tee vahel, kuhu 1960. aasate algusest põhiliselt individuaalmaju ehitati ("Uus Pirita") oli Pirita küla vana tähtis heinamaa. Miks Kuusiku, seda ma ei tea, aga </b>Aed</b> seepärast, et põhjarannikul kutsuti heinamaad tihti Aiaks, eriti kui tegu oli lisaks karjamaaga.

Vot.

Ja “Supluse puiestee” bussipeatuse nimi võiks samuti olla “Kuusiku Aed”.

Vanaperemehetahe, 2005-05-01 06:58:39

"Meie, konstitutsioonilised omanikud, ei puudu neid uusi omanikke, kes on meie vara ausalt ja hästi hoidnud sellal, kui meie ise ei saanud seda teha."

toomas, 2005-05-01 07:14:18

Vat näete nüüd!

Uus maaiilmakord ja see, mille eest me Eesti Asja ajama hakkasime, algab 1219. aastal Maakeelt kõnelnud Ürgmaaemaga Eesti riigi sigitanud Taani mehest (Eesti Riigi Konstitutsioon) ja lisaks sinna juurde sama võimsast asjast, mille nimi on Vanaperemehetahe.

Ants, vaat need on need Jumalikud jõud, mis uue supernoovana maailmakõiksusse plahvatava vaimse supernoova - MAAKEELSE MAINUSE MANA - Uue Rigveda taga tegelikult on.

TOM JESUS RULES HELP muidugi kaa, aga tema oli lokaalsem. Jaapanis ju, aga Jaapan on kaugel ja eesti on kaugemal veel...

Oo Püha Paulus Miki!

***