Nisargadatta: sinu ärkvelolek on uni

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1059 kommentaari.

Njah, Hele 28-04 05:13, 2005-05-01 00:59:18

"Äkki ongi nii... aga mingil määral kinnitab see kokkulangemine siiski nende arusaamade õigsust."

Jutt polnud ju arusaamade õigsusest/väärusest, vaid “välismaailma” “peegeldumisest”. Mina kasutaks küll “peegeldumise” asemel adekvaatsemat väljendit “tuletis” v “kajastus”...

Lilleke, 2005-05-01 01:00:26

Härra HK'l pole nähtavasti hetkel ühtki mõistlikku kohta kuhu sodima minna...
.. käib ajaviiteks Vias rinnaümbermõõtusi võtmas
JulkJürist on rätsep saanud...

Mälestusväärne Märtsiöö, (toomas, 2005-04-30 15:56:44), 2005-05-01 01:29:19

Ja täpselt “for the Real Cause” mul mu 1993. aasta Üksinda Tühja Kontorihoone Öös Testamendi Ringikirjutamine ka toimus.

Oma hullu sammuga raiusin ma katki Omandireformi Aluste Seaduse enda.

Kirjutasin Memme testamendi ringi.

Saatanliku sõnastuse
“Mina pärandan vastavalt Omandireformi Aluste Seadusele oma tütrepojale...”

asemele kirjutasin arvutisse

“Mina pärandan oma tütrepojale...”

Omandireformi Aluste seaduse saatanlik võim oli hetkega murtud!

Ja selleks, et see kõigile ilmsiks tulels, pidin mina asuma oma 1993-2004 Kolgata teele...

Just nii!

Kes kirjutab sellest nüüd romaani ära?
Andrus, mis arvad?

Homeros, 2005-05-01 01:30:06

Mina kirjutan!

Truman Capote, 2005-05-01 01:34:33

Ei! Mina!

raffas, 2005-05-01 01:36:15

Take it easy! Me ise oleme siin juba ammu kirjutanud.

toomas, vanaisa, 2005-05-01 02:20:21

Sõber teadis DELFI arhiivist kätte näidata selle TOM JESUS RULES HELP-loo kirjelduse, mille DELFIsse kirjutasin, ma kopin selle siia:

toomas, 2005-05-01 02:21:46

Minu esimene Ime oli siiski see, kui 1991. aastal sõitsin oma soome sõbra Artoga Tokyost Nojiri järve äärde misjonäride suvelaagrisse.
Ka minul oli just pinev aeg (eesti keele kursustel vormiliselt õpetajaks-uurijaks, sisuliselt “Native speaker”iks olemine...) otsa saand. Oli septembri algus 1991... Vaat selline pinev aeg... Enesesüüdistused, et kuidas ikkagi kodumaa nii raskel ajal maha jätsid ja mis kõik... Ja vaat siis jõudsime sinna Nojiri järve äärde Nagano taha (Nojiri järv on tilluke-pikuke, selle peal sõidavad luigekujulised laevakesed ja iga jaapanlane teab Nojiri nime seepärast, et sealt on leitud mammuti või keelegi luid.)

Vaat nii. Oli septembri algus, mis tähendab, et kogu laager oli inimtühi (Jaapanis lihtsalt algab esimesel septembril uus kooli- ja tööaasta, olgu ilm milline tahes ja KUI JAAPANI RAHVAS ON ÜHESELT JA KOORIS NII OTSUSTANUD, siis võivad kaks närust sugrimugri üheskoos tõesti täiesti INIMTÜHJAS SOOJUSES KOOS VEETA.

Aitäh, Sulle, Arto! Abi ja sõpruse eest!

No ja vaat nüüd tuleb siis mu esimene ime.

Me peatusime ühes bangalos mäe veerel.

Siis läksime alla järve äärde ujulasse.

Ujulas oli ujumisradade kõrval mingi sara, mille peal oli roheline tahvel.

Ja selle rohelise tahvli peal ootasid mind ees sõnad (arvestage palun, et sõna “J.K.” ma veel omaks võtnud polnud, pigem tekitas see, et Arto temast nii palju ja veendunult rääkis, minus ebamugavust).

Aga tahvli peal olid lihtsalt neli ilusat sõna
(ja lisaks veel ka muid kritseldusi) - kõik PUNASE VÄRVIGA:

TOM HELP JESUS RULES

Vaat nii.

Tom Help

toomas, 2005-05-01 02:24:51

(Sõnade järjekord oli tegelikult - nagu foto näitab:
TOM JESUS RULES HELP)

Toomas Abiline, hindu>katolik (paternoster sanskritis), 2005-05-01 02:52:12

Bho asmaakam. svargastha pitah.:
tava naama pavitram. puujyataam..

Tava raajyamaayaatu.

Yathaa svarge tathaa medinyaamapi tavecchaa sidhyatu.

S´vastanam. bhaks.yamadyaasmabhyam dehi.

Vayan~ca yathaasmadaparaadhinaam. ks.amaamahe,
tathaa tvamasmaakamaparaadhaan ks.amasva.

Asmaam.s´ca pariiks.aam. maa naya,
api-tu duraatmata uddhara.

Yato

-raajyam

-paraakramah.

-prataapas´ca

yuge-yuge tavaiva.

Toomas Help, buda>katolik (paternoster paali keeles), 2005-05-01 02:57:09

Saggat.ha no pitaa: tava naamo pavitto hotu.

Tava rajjamaagacchatu.

Yathaa sagge tathaa pat.haviyam. tavecchaa kariyyatu.

No denikaahaaram ajja no dehi.

In.aayikaanam. no yathaa khamaana,
tathaa bo in.am. khama.

Amhe parikkham. maa nehi,
amhe aadiinavaa mocehi.

Kim.

-rajjan~ ca

-parakkhman~ ca

-mahiman~ ca

sadaa tav'eva.

Njah, tase 28-04 09:51, 2005-05-01 02:57:14

"OK, millal järgmine meteroiit sel juhul maaga kokku põrkab? Seega näiteks dinosauruste äkiline väljasuremine oli põhjustatud nende riptiliaansest käitumisest ja tendewntsist evolutsioonile vastu töötada????"

Mis on meteoriidikokkupõrke võimalusel seost humanismiga ja selle mõjudega?

Sugugi mitte, juhtisin tähelepanu sinu kitsale asjale lähenemisele.

Loomulikult oli mu point seotud suht kitsa temaatikaga: humanismi pikaajalised mõjud genofondi elujõulisusele. Hoopis Sina hakkasid seda laiemaks venitama kuni meteoriidiapokalüpsiseni välja. Ent meteoriiditabamus on hoopis teine protsess ja humanismist täiesti sõltumatu, kuigi tagajärgede poolest võib läbi evolutsiooni kohati sarnasusi tulla.

Piisab vaid ühest, mis on olulise mõjuga.

Antud juhul peaks see mõjur siis genofondi elujõulisust parandama, mitte veelgi hullemaks tegema, nagu meteoriidinäites. Vaid sel juhul oleks see mõjur tendentsi suhtes olulise mõjuga. Vähiravi tulemuslikkust ei mõjuta ju, kas vähihaige juhtus auto alla jääma v mitte.

Su arvamus, et evolutsioonil on eesmärk ei ole õige.

Ega Sa juhtumisi minuväidetud tagajärjelist väljakujunevat tendentsi eeltahteliseks eesmärgiks pea? Evolutsiooni (kui subjekti tahte kohasest) eesmärgistatusest pole omateada rääkinud. Aga kui olen, võid viite tuua.

Kuid sa unustad, et need tendentsid, mida sa väidad negatiivsed olevat, on veelgi irreleventsemad. ükskõik milline tingimuste drastiline muutumine, seda, et midagi sellist pole toimunud, sa ju väita ei saa.

Kuidas veelgi irrelevantsemad, kui humanismist tingitud tendentsid püüavad tasalülitada evolutsioonilisi toimemehhanisme, samas kui meteoriiditabamusel selline mõju puudub ning muutub ainult väljakujunenud tasakaalupunkti asend ning olelusvõitluse “kirves” hakkab variatiivsuse “kellukalt” maha lõikama ka keskmist osa kuni see “kellukas” on liikunud uut tasakaalupunkti ümbritsema. Humanism seevastu püüab seda evolutsioonikirvest hoopis olematuks muuta. See on see relevantsuse vahe.

Püüa mõista, et mingi liigi käitumine on osa evolutsioonist.
Irooniliselt on evolutsioon ise evolutsioonile vastutöötamine.
Humanism, kui liigi teatud käitumine on osa evolutsioonilisest protsessist. Kas see kasulikuks osutub, saab teada alles peale fakti.

Kas ka siin pole Sa liiga üheülbaline? Minu jaoks pole liigi käitumine osa evolutsioonist, vaid omaette nähtus, mis küll allutub evolutsioonilistele protsessidele ja on seega nendega väga tihedates vastasmõjudes ning nende poolt kujundatav, aga pole evolutsiooniline protsess ise.

Seda ma silmas pidasingi, et su arutluse probleemiks on asjade kontekstist väljakiskumine.
loomulikult on mitme muutujaga võrrandit lihtsam lahendada, kui konstante kasutada

Minu väitmise kontekst oli ‘humanismi rakendamisest tingitud pikaajalised genofondi elujõulisust kahandavad kõrvalmõjud’ ning kogu mu jutt käis selle konteksti, mitte maailmarevolutsiooni v meteoriidisaju kohta.

Ma konstateerisin fakti, erinevalt kreatsionistidest, ei eelda ma, et ma peaksin oma silmaga lahendusi nägema.

Seda pole ka minu väitmine eeldanud.

Püüa ükskord valida, kas sa räägid enda või evolutsiooni eest.

Selles temaatikas rääkisin ma humanismi mõjust genofondile. Evolutsioon aitab neid mõjusid modellida.

Need kolm näidet aga tõin näitamaks, kui absurdne oli Su väide ‘objektiivne protsess, järelikult võimatu hinnata’.

Väide, et nn humanism on inimesele kui liigilile kahjulik on samaväärne väitega, et teatud liikide puhul omane järeltuleva põlve eest hoolitsemine on seda (või mittehoolitsemine)

Nagu eelnevast näha, tõlgendasid ise minu väidet vääralt. Kusjuures ei pidanud humanismi kahjulikkuse all silmas ei järglaste eest hoolitsust ega ka lühiajalist ravi, vaid hoopiski kogu elukorralduse “kasvuhoonestamist”. Alates supermugavuste tagaajamisest kuni liigvarasündinute ja mutantide reanimatsioonini.

Teatud aspektist võib humanismi võrrelda ka laenamisega, kus tulevikku lükatud koormise arvelt olevikus kergemini elatakse. Ent laenu ei saa võtta igavesti, minemata pankrotti...

toomas, 2005-05-01 03:04:18

Lugesin siin keset ööd roosipärga InsKari heaks ja viienda helmeringi ees lugesingi paternosteri meie sideme nimel algul sanskriti keeles (InsKar) ja siis paali keeles (mina).

Nii sai asjad öeldud niihästi India-hindu-buda kui ka kristlikus võtmes.

Aitäh, hea sõber!

Njah, EA 28-04 13:22, 2005-05-01 03:08:46

"Seda Ta kirjeldab artiklis: himudeta ja hirmudeta vabaduse seisund!
Õnnelik, rahul, vaikne ...
"

Seisund pole päralejõudmiskõlbulik kohake...

toomas, 2005-05-01 03:09:53

Sanskriti keel on eriti vana India indoeuroopa keel ja paali keel on temast veidi noorem vana India indoeuroopa keel (üks praakriti keeltest).

Sanskriti keeles kirjutati hinduismi põhilised pühakirjad, ka Vanad Veedad /tegelt lihtsustus/.

Paali keeles kirjutati budismi põhilised pühakirjad /väiksem lihtsustus/.

...
Aga Uus Veda kirjutatakse loomulikult uue supernoovana maailma keelte taevastesse tõusvas EESTI MAAKEELES!

toomas, 2005-05-01 03:10:58

Lähen nüüd pesen ära meie piuõhtust kööki jäänud pesemata nõud - Uue Veeda kirjutamisega jätkan hiljem!

toomas, 2005-05-01 03:34:33

Pestud. Nüüd siis kirjutan Maakeelset Mainust edasi. (Mainus = Veeda: Mainus = Pideva Mainimise Resultaat).

Maakeelne Mainus, 2005-05-01 03:37:53

Hea ja Halb - Hea on kõik ise, nii algosades kui nendevahelises tasakaalus. Halb on algosakeste vale tasakaal.

Hea ja Kuri - Hea on staatika (yin). Kuri on jõud, mis muudab tasakaalu (yang).

Maakeelne Mainus, 2005-05-01 03:40:45

Hea on näiteks Eesti Riigi Konstitutsioon

Kuri on näiteks “Omandireformi Aluste Seadus”

Halb on näiteks see, kui Eesti Riigi Konstitutsioon (mh. “Pärimisõigus on tagatud”) ja “Omandireformi Aluste seadus” (mh. “Tagastatava kinnisvara osas 1940-1991 tehtud testamendid ei kehti”) ja “Omandireformi Aluste Seadus” on omavahel suhestamata ja seeläbi halvas tasakaalus.

sorri:, 2005-05-01 03:42:34

mis valesti see tuleb mainida uuesti:

Halb on näiteks see, kui Eesti Riigi Konstitutsioon (mh. “Pärimisõigus on tagatud”) ja “Omandireformi Aluste seadus” (mh. “Tagastatava kinnisvara osas 1940-1991 tehtud testamendid ei kehti”) on omavahel suhestamata ja seeläbi halvas tasakaalus.

***