Nisargadatta: sinu ärkvelolek on uni

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1059 kommentaari.

EA, 2005-04-29 15:23:26

toomas (Loogika oli selles, et testamendid kuulutati kehtetuks ainult vastavalt omandireformi aluste seadusele, aga testamenti sai kirja “Mina pärandan vastavalt omandireformi aluste seadusele”, s.t. minu süül vormistati vanaema testament algusest peale vigasena.)
—————

Kas tõesti ühe lause pärast jäid pärandusest ilma?
Kellele see läks?

muusa, 2005-04-29 15:25:55

Lugesin oma üllitise üle.
Näib suurustlemisena!
See-eest on aga palju asju, mida ma peaks tegemata jätma ja ometi teen.
Nii et üks omamoodi lonkamine tuleb ikka välja.
Aga ma PÜÜAN ja LOODAN. Loodan armu peale.

EA, 2005-04-29 15:30:30

toomas

lohutuseks sulle, endale ja kõikidele:

Kõik, mis olen hoidnud,
on mind jätnud,
kõik, mis olen andnud,
on mulle jäänud.
Sestap ei tohi end keegi
kõrgeks pidada.
Hajub inimelu kui suits.<b>

Kirja pandud Oleviste kiriku Maarja kabeli
välisseina epitaafile Hans Pawelsi mälestuseks 1513.
___________

See lause on tuntud ka budalikes Idamaades:
<b>Kõik, mis võtsin, sellest jäin ilma.
kõik, mis andsin, selle ma sain.

Kõik on ümberpöördud. Kui millestki kinni võtad, siis kaotad ju kõik muu - üks käbi pihus, aga terve maailm jääb haaramata. Ja selle, mille kingid maailmale, selle saad tagasi. Sest kõik, mida teeme, tuleb ju meile tagasi.

toomas, EA, 2005-04-29 15:32:11

Seenon pikk ja keeruline lugu, mille taustaks on Eesti Vabariigi Omandireformi Aluste Seadusesse sisse kirjutatud paragrahv 8 lõige 2 “1940 kuni 1991 tehtud testamendid tagastatava kinnisvara osas ei kehti”. Sellele paragrahvile tuginedes on läbi viidud kogu omandireform.

Minule tähendab see kolme meie Pirita suguvõsa testamendi (1942. aastast, 1976. aastast ja 1991. aastast) kehtetuks tunnistamist, mulle juba tagastatud Pirita maade uut äravõtmist ja isiklikke probleeme, millest äsja kirjutasin.

Lõppkokkuvõttes läks 60 miljonit eelkõige kinnisvarahangeldajatele, kellele osa meie suguvõsa liikmeid oli sunnitud selleks, et meie testamendid vähegi kehtima saada, Pirita maad ära müüa (et siis vähemalt jagada omavahel müügist saadud kroone).

toomas, EA, 2005-04-29 15:35:53

Aga seejuures on muidugi oluline lisada, et minu suguvõsa mind Memme ainupärijana ei tunnistanud (st. Memme testament jäi tähelepanuta ka suguvõsa poolt).

EA, 2005-04-29 15:49:11

muusa

Ilusasti kirjutasid. Me kunagi ei aima, kui palju tähendab ligimesele üks hea sõna või tegu, mida meil oleks nii lihtne teha või tegemata jätta.

Mis lihtsad teod need olid, mis vend palus?

Aga ennast ei tohi hukka mõista. Ka enesele tunel andeks anda.

EA, 2005-04-29 15:52:27

toomas

Memm suri enne aastat 1991? Kuidas siis nii, et kolm testmenti ja ükski ei kehtinud? Ja sa ei saanud sentigi?

vanaisa, 2005-04-29 16:00:01

Praegu tahaks küll maale suvitama, peaks omale talu ostma.

Mooz, 2005-04-29 16:31:38

Öeldakse vist, et mehest, kui ta võtab kurja naise, saab filosoof.

Siiski harva. Selleks peab üksjagu hingejõudu olema.
Pigem muututakse naistevihkajaks või üldse inimvihkajaks.
Või inimvihkajaks, kes end filosoofiks peab.

Tänane Postimees, Saša Pepeljajev:
“Filosoofia ei rõhuta, et on filosoofia. Kui keegi ütleb, et on filosoof, öeldakse kohe, et ta on loll, mitte filosoof.”

toomas, EA, 2005-04-29 16:40:20

Memme testament vormistati 20. novembril 1992.

Memme suri 20. jaanuaril 1993.

1. veebruaril 1993 kuulutati Memme Pirita õigustatud subjektiks poole talu ulatuses. (Õigustatud subjekt võib olla ka surnu).

9. märtsil 1993 võtsin ma memme pärandi notariaalselt vastu.

Märtsi alguses algas tramburai, mille algatas ametnik Elvi Lauk, et varjata enda tehtud väikest viga; ta hakkas ähvardama, et kui ma midagi ette ei võta, siis võtab ta mu pärandi uuesti ära.
Ma proovisin ette võtma hakata. Selle ettevõtmise apogee oli eespool mainitud Memme testamendi ümberkirjutamise hullumisöö.

Märtsi lõpust olin mitmeks kuuks vaimuhaiglas, vaimuhaiglas olemise ajal 14. juunil 1993 võetigi mult memme pärandus ära, kuulutades 1. veebruari otsuse kehtetuks ja toomata selle põhjenduseks ühtegi motivatsiooni.

Kõik.

toomas, EA, 2005-04-29 16:46:10

Et miks kolm testamenti?

Memme 1992. aasta testament tugines tema isa 1942. aasta testamendile.

Memme venna 1976. aasta testamendi arvessevõtmise korral, mida ametnikelt taotlesin, oleks nende veikene viga saadud kergesti kõrvaldatud ning nad ei oleks pidanud sundima sugulasi, kes 14. juuni 1993 otsusega Pirita tervenisti endale said, selle otsusega nõustuma. (NB! Sugulased, kellele Pirita talu 14. juuni otsusega tervenisti läks, Memme osa endale saada ei tahtnud! Sugulased, kes said 14. juuni otsusega TERVE Pirita talu, olid tegelikult huvitatud 1. veebruari 1993 otsusest, mille järgi nad said ainult POOL talu.)

toomas, EA, 2005-04-29 16:52:03

Aga muidugi pole põhisüüdölane selles asjas mitte ametnik Elvi Lauk, kes lihtsalt püüdis oma väikest näpuviga (mis tegelikult polnud isegi mitte näpuviga, vaid mille juhtumine kõnealuses olukorras oli paratamatus) varjata, vaid

(i) Eesti Vabariigi Riigikogu, kes Omandireformi seaduse paragrahv 8 lõiget 2 ("1940-1991 testamendid tagastatava kinnisvara osas ei kehti")
kui põhiseadusevastast ei olnud 1993. aastaks kehtetuks tunnistanud

(ii) Jüri Raidla ja Kaido Kama, kes Omandireformi Aluste seadust kirjutades olid teinud nii põhimõttelise vea, et kirjutasid kahekesi kõnealuse paragrahvi seadusesse sisse.

toomas, EA, 2005-04-29 17:03:13

Kõik, mis olen hoidnud,
on mind jätnud,
kõik, mis olen andnud,
on mulle jäänud.
Sestap ei tohi end keegi
kõrgeks pidada.
Hajub inimelu kui suits.

Lisaks ANDMISELE ja VÕTMISELE
on OLEMINE.

OLEMINE esivanemate ja järglaste katkematus reas.

Seda rida ei tohi keegi eetiliselt katkestada, nagu Eesti vabriik on seda teinud omandireformiga.

<ib>Kõik, mis võtsin, sellest jäin ilma.
kõik, mis andsin, selle ma sain.</i>

Mina andsin end praegu Teile.

toomas, EA, 2005-04-29 17:04:25

Kõik, mis võtsin, sellest jäin ilma.
kõik, mis andsin, selle ma sain.

Mina andsin end praegu Teile.

Lilleke, toomas, 2005-04-29 17:46:05

Minu silmade läbi:)
Su raske loo juures on üks plusssss..
Sa võid oma luukerest rääkida....avameelselt ...rahulikult.
Sa ei pea seda vaikides enesega kaasas vedama...saad vähemalt ‘kurta’;), et koorem raske on.
Ei pea tegema naeratuse moodi grimassi ja küsima imestunult:''Minul viga?? Ei minul pole midagi viga!Kõik on kõige parimas korras!''
Sa võid sellele luukerele otsa vaadata ja otsustada(ISE OTSUSTADA) mis sa ta sindrinahaga piale hakkad....
Ole tubli edasi....nagu sa alati olnud oled:)

toomas, 2005-04-29 17:46:27

Miega deel(i) es raudaaju...

toomas, 2005-04-29 17:47:56

Lilleke, aitäh!

Ja tõesti, see lugu pole enam üldsegi mitte raske selles mõttes, nagu ta vanasti oli.

Ta ei ole enam ONLINE reaalsus, mis painab, vaid ajalugu.

Tõsiselt, ajalugu.

toomas, 2005-04-29 17:58:57

Se “Miega deel(i)...” peaks lätikeeli tähendama umbes et “Une pärast...” või “Unistuse pärast mina nutsin...”.

See on mul üks vägev lätlaste rahvamuusika-CD, mida armastan tähtsatel hetkedel kuulata.

toomas, 2005-04-29 18:01:45

miegs ‘uni’...

toomas, 2005-04-29 18:17:00

Ma praegu mõtlen Muusa jutu peale...

Küll on kahju, et Sa neid oma väikevenna soove täita ei saanud.

Surm.

Aga äkki pole surm lõplik isegi selles mõttes, et need väikevenna soovid jäid Sul täitmata.

Äkki saad Sa need tegelikult ikkagi ka täita juba siin elus.

Äkki pole siiski asi nii fataalne.

Äkki on nii, et Sa oledki juba saanud oma mõtetega kõik korda ajada...

***