Nisargadatta: sinu ärkvelolek on uni

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1059 kommentaari.

Hele, 2005-04-28 05:13:52

Njah 02:37: Muidugi on võimalik ka variant, et Sinu sisearusaamad on omandatud õppimise käigus kelleltki teiselt ja täpselt samad arusaamad on samal viisil omandanud keegi teine. Nüüd kui see teine esitab omi arusaamu, tundub Sulle võrdlemisel, et oleks justkui Su enda omad. Ometigi pole objektiivselt tegemist Sinu peegeldumisega...

Äkki ongi nii... aga mingil määral kinnitab see kokkulangemine siiski nende arusaamade õigsust. Arusaamade valik ja süntees ei toimu ju kriitikavabalt ja võimalikke elamiskõlblikke arusaamu on Issanda loomaaias ilmatu hulk. Tõenäosus on väike, et eri inimesed teineteisest sõltumatult täpselt samu vigu teevad.

Teisalt, kui suhelda piisavalt paljude inimestega, siis on tõenäosus päris suur, et kellegagi resoneerub. Jälle see vastik postmodern.

Hele, 2005-04-28 05:29:27

PL: No mis seal teada: mis Vaimust kõige kaugem, seda nikerdada kõige raskem (ja rikneb kah, va ramp, käes ära).

Et siis inime on Vaimust kaugem kui loom ja edasi taim, kivi, elektron Vaimule järjest lähemad? ja tühjus muidugi see kõige lähem... Arengurida niiviisi tagurpidi keeratud (Vaimu vastavalt ümber defineerides). Siis peaks ju täielikult valgustunud buda... okei, Wilber ;)... meile teadaolejate hulgas Vaimust kõige kaugem olema?

Isegi ses väga PL-likult ümberpöördud maailmapildis ei selgu, miks peaks just inime olema see kõige-kõige (kõrgemal tipus või sügavamal mudas). Kahtlustan antropotsentrismi.

Hele, 2005-04-28 05:37:19

PL, 2005-04-27 23:53:18

Selsamal hetkel Li Tieng pimestus. Ta muutus täiesti normaalseks, eristamatuks kõigist teistest kannatavatest olenditest.

:)))

Päris vaffa see PL-lik ümberpöördus 180 kraadi. Tulevad meelde Piibli tagurpidi lugejad (ilma hinnaguta, just fact, et üks “õpetus” saadakse teise üksühesel ümberpööramisel). Ent uue sõltumattu dimensiooni saame mõne teise nurga all.

Hele, 2005-04-28 06:01:23

PL: No vähkisurija on nii elu küljes kinni, et see tuleb ühe minutiga (pakun 30 sekundit). Nii kui näeb sobivat sugutuvat paari, sisenebki üska.

Hele, mis mulle tundub, et Sa tead-taipad rohkem, kui sa julged välja öelda.

Ma tahan küll tõetilkadega pihta saada, kuid mitte langeda enesepettusesse.
Niisugusest paravärgist tean ma aint seda, et sama eduga võib väita mida iganes (et 30 aastat või lääb puu sisse või jääbki igavesti kuldses keskeas ülemisse ilma elama või lendab teistele planeetidelle...) Linnafolkloori imenduvad need variandid, mis esoteerikakirjanduse letil piisavalt lugejaid köidavad.

Aga teadvuseteisendamise tehnikana on need jutud nende uskujatele sama hääd kui teaduslikumad maailmaseletused nõudlikumale lugejale. Maailmaseletused annavad inimesele usalduse, mis on tarvilik julgemaks lahti lasta oma tavaorientatsioonist ja kogemaks maailma ... teisiti. (Va enesetsensor ei lase isegi Argo Moori korralikult tsiteerida.)

Hele, 2005-04-28 06:18:46

Ti, 2005-04-27 23:13:23
A küllap peab toomaski silmas sellist ‘olemise ängi’, mis pole põhjustatud olemisest endast, vaid olemisest ‘oma mina näol’. Vaat, see on raske..

Just täpselt! Nii hästi välja üteldud see vahe.

EA, ma saan aru, õpetab hülgama oma mina. Siis pole enam põdemisi ega kannatusi.
Siis pole ka enam sirlilõhna..

Tegelt on päris võimalik, et mina (eneseteadvust) ei ole, on ainult ilma nimeta sirelilõhn ja mitte midagi muud. Ja siis on “mina” raskus hetkeks kadunud. See hetk on siitpoolt vaadates lühike ja säältpoolt vaadates igavene (st. ajataju kaob koos eneseteadvusega).

Aga kas ja milleks niiviisi olema peaks (peale selle, et see ilmatuhää tundub), mis selle asja mõte on - vaat seda ma küll ei tea.

toomas, 2005-04-28 07:51:25

Ti:
A küllap peab toomaski silmas sellist ‘olemise ängi’, mis pole põhjustatud olemisest endast, vaid olemisest ‘oma mina näol’. Vaat, see on raske..

Hele:
Just täpselt! Nii hästi välja üteldud see vahe.

Seda kindlasti kaa (küsimus täiskasvanud minaks saamisest), aga küsimus olemise ängist on minu jaoks konkreetselt minu reaalses elus eelkõige küsimus COGITO, ERGO SUM-i ja SUM-SUM-sumisemise vahekorrast.

COGITO, ERGO SUM on ideaalne, täiuslik, jumalik. Kui oled seda kogenud ja siis sellest ilma jäänud ning pead nüüd lihtsalt näiteks siin kommentaariumis SUM-SUM-sumisema... Seda alandust on ikkagi väga raske alla neelata.

Hele, 2005-04-28 09:40:25

Toomas: COGITO, ERGO SUM on ideaalne, täiuslik, jumalik. Kui oled seda kogenud ja siis sellest ilma jäänud

Millest Sa ilma oled jäänud?
Ideaalsest, täiuslikust, jumalikust olemisest?
Kas pole siis nii, et ainult Jumal on täiuslik?

Igasuguseid imelikke asju võib mõnikord tunduda.
Aga üha enam koondub mu teadasaadu järelduseks, et Väga Imelikud Olekud (vähemalt mingi osa neist) on tegelt vaid aju süvastruktuuride restartimised. Mingi protsessi ülevõimendumisel või eritehnikatega tekib/tekitatakse olukord, milles argimuretsemine, mõtlemine, tajumine, eneseteadvus, mingid orientatsiooni ja identiteedi sügavad alusprotsessid peatuvad mõneks ajaks. Seejuures subjektiivsed tundmused võivad olla kusiganes “mõõtepiirkonna” ühest servast teise või sellest väljas. Pärast töötab kogu system edasi paremini kui enne. Kahtlematta teraapilise efektiga kogemus, nagu kehvalt töötava arvuti restartimine. Paremad massinad vajavad vähem restartimist ja ideaalis peaks päris ilma hakkama saama. Paraku ei muutu nigelavõitu, rikkis, ülekoormatud vms massin sellest paremaks, kui me ta restartimatta jätame.

Aju restardil võivad olla eri astmed ja liigid - millised protsessid katkestatakse ja millised mitte. Ehkki subjektiivselt võivad need kogemused alates teatavast piirist ühtmoodi täiesti absoluutsetena tunduda, peatuvad kõik ajuprotsessid alles teadagi millal...

Ei saand üldsegi kena teooria. Head müstikasõbrad, pliis päästke välja ja andke mõni parem. Jutt meele peatamisest ja aju tühjendamisest klapib “restarditeooriaga” paremini kui see jutt, et keegi kõrgemaltpoolt midagi kaela kallab. Ehkki palju ilusam oleks uskuda, et Universumi Ülemvalitseja korraldusel näidatakse väljavalitutelle aeg-ajalt kõrgemaid maailmu, antakse igavese surmajärgse õndsuse maitset tunda vms.

ning pead nüüd lihtsalt näiteks siin kommentaariumis SUM-SUM-sumisema... Seda alandust on ikkagi väga raske alla neelata.

Siin kommentaariumis SUM-SUM-sumisemine on mumeelest meeldiv võimalus, mitte kohustus ega alandus. Tore ju, et siin saab sumiseda ja teiste suminat kuulda ja et kõik need suminad nii ilusti ja huvitavalt kokku kõlavad. Ja missal käid Sa ju ikkagi regulaarselt... ennast “restartimas” :S

tase, Njah, 2005-04-28 09:51:37

_Infot on minu jaoks piisavalt, et anda vastav hinnang._

OK, millal järgmine meteroiit sel juhul maaga kokku põrkab?

_Evolutsiooniliste protsesside olemus on üsna hästi läbi uuritud ja humanismi otsesed püüdlused samuti üldjoontes teada._

Seega näiteks dinosauruste äkiline väljasuremine oli põhjustatud nende riptiliaansest käitumisest ja tendewntsist evolutsioonile vastu töötada????

_Ebaadekvaatne paralleel: nii evolutsioon kui ka humanism on mõlemad ülemaailmsed nähtused ja ka sellisena vaadeldud._

Sugugi mitte, juhtisin tähelepanu sinu kitsale asjale lähenemisele.

_Enamusel neist on sedavõrd väike mõju, et võib arvestamata jätta. Eriti kuna pole tegemist täpsushinnangu, vaid valdava tendentsi määratlemisega._

Piisab vaid ühest, mis on olulise mõjuga.

Su arvamus, et evolutsioonil on eesmärk ei ole õige.

_Antud juhul irrelevantne, sest sellega muutub ainult tasakaalupunkti asend, mitte protsesside üldiseloom._

Kuid sa unustad, et need tendentsid, mida sa väidad negatiivsed olevat, on veelgi irreleventsemad.

_Oluliste aspektide väljaselektimine on paratamatu_

Selle peale peaks küsima, oluliste mille jaoks?

_Kui selgub seni ebaoluliseks peetud protsessi olulisus, siis lisatakse see mudelisse ning antakse uus hinnang._

Ning sel juhul võib humanism ka inimkonna päästjaks osutuda.

_Aga seni on Sul viitamata jäänud, milliste konkreetsete aspektide arvestamatajätmise tõttu pead mu hinnangut vääraks v ennustamatuks._

ükskõik milline tingimuste drastiline muutumine, seda, et midagi sellist pole toimunud, sa ju väita ei saa.

_Argument ‘seal kuskil võib midagi sellist olla’_

Sa saad must jälle valesti aru, ma räägin vaid sellest, mis on olnud ja teada, kuna ennusatajaks ei kipu.

_
Humanism on sisuliselt alateadlik püüdlus muuta inimkonna eksistents evolutsioonilistest protsessidest vähemsõltuvaks. Seda ei teadvustata evolutsioonile vastutöötamisena, kuid mõju on selline._

Püüa mõista, et mingi liigi käitumine on osa evolutsioonist.
Irooniliselt on evolutsioon ise evolutsioonile vastutöötamine.

_Ka see on siin irrelevantne, sest kogu jutt käis ainult inimlooma genofondist, mitte kellegi teise omast..._

Seda ma silmas pidasingi, et su arutluse probleemiks on asjade kontekstist väljakiskumine.
loomulikult on mitme muutujaga võrrandit lihtsam lahendada, kui konstante kasutada.

_Isegi ju eile väitsid “(ning antud hetkel pole see sugugi veel absoluutselt domineerivaks saanud)”._

Ma konstateerisin fakti, erinevalt kreatsionistidest, ei eelda ma, et ma peaksin oma silmaga lahendusi nägema.

_Negatiivseks hindasin vastutöötamist evolutsioonilistele protsessidele._

Humanism, kui liigi teatud käitumine on osa evolutsioonilisest protsessist. Kas see kasulikuks osutub, saab teada alles peale fakti.

_Kuna päikese liikumine üle taevavõlvi on objektiivne protsess, siis olevat võimatu anda hinnangut, et suvel käib ta kõrgema kaarega kui talvel._

Bingo!
Ma loodan, et sa ei eita, et ükspäev enam ei käi.

_Kuna temperatuur on objektiivne protsess, siis polevat seda võimalik hinnata soojemaks/külmemaks temperatuurist mõnel teisel ajal v kohas._

Püüa ükskord valida, kas sa räägid enda või evolutsiooni eest.

tase, Njah, 2005-04-28 09:55:11

Lühidalt:

Väide, et nn humanism on inimesele kui liigilile kahjulik on samaväärne väitega, et teatud liikide puhul omane järeltuleva põlve eest hoolitsemine on seda (või mittehoolitsemine)

toomas, Hele, 2005-04-28 12:34:04

_Millest Sa ilma oled jäänud?
Ideaalsest, täiuslikust, jumalikust olemisest?
Kas pole siis nii, et ainult Jumal on täiuslik?_

Ei, mitte täiuslikust olemisest, vaid täiuslikust “on the edge”-tunnetamisest, “Jumalaga kaasa tunnetamisest”, teaduslikust tunnetamisest, uut tõsikindlat teadmist loovast tunnetamisest, mitte lihtsalt SUM-SUM-sumisemisest, vaid maailmaga kahekesi vastakuti mõõduvõtmisest. Millestki sellisest.

No aga see muidugi minu isiklik hala.

toomas, 2005-04-28 12:42:04

_t:
ning pead nüüd lihtsalt näiteks siin kommentaariumis SUM-SUM-sumisema... Seda alandust on ikkagi väga raske alla neelata.

Hele:
Siin kommentaariumis SUM-SUM-sumisemine on mumeelest meeldiv võimalus, mitte kohustus ega alandus._

...juhul kui see on meeldiv suhtlemisvõimalus ega mitte elu keskse tähendusega eneseväljendus.

_Tore ju, et siin saab sumiseda ja teiste suminat kuulda ja et kõik need suminad nii ilusti ja huvitavalt kokku kõlavad._

See on tore muidugi.

_Ja missal käid Sa ju ikkagi regulaarselt... ennast “restartimas” :S_

Ei saa kommenteerida, sest selle koha pealt kannan praegu suuri sisemisi kõhklusi selle kohta, kuidas on minuga asjad tegelikult, mis on deklaratiivne ja mis on tegelik.

andrus, 2005-04-28 13:03:39

tere vennad

andrus, 2005-04-28 13:06:39

Ökoloogiline kevadpoeem

Ei läbe linnud vaiki olla

Neil pole midagi karta

Piina neil on – piinlikkust mitte

Selle “suure tunde” jaoks on nad liiga

Väikesed ja tähtsusetud

Ometi loovad nad fooni suurtele ja tugevatele

Selle ilma enesekehtestajatele

Salakavalamatele.

Ökoloogia pole ju viimsena muud kui ettearvestamine,

Etteantuga.

Sellega et tegelik ja võimalik – kujuteldamatuks ei muutuks!

Kasust peaks ka ökoloogia juhinduma

Just KASU-st

Mitte kasukast

Loovad linnud fooni neile kes hiilivad ja murravad

Annab inimenegi neile tunnustust

Nimetades neid endaloodud nimedega

Nimepidi ta neist kinni hoiabki

Kaitseb ja hävitab

Enne hävitab ja siis kui väheks jääb - hakkab järsku kaitsma

Siis muutub tapetu ühtäkki - päästjaks

Aga neid, päästjaid, jääb üha vähemaks

Et inimene niimoodi ei teeks

Ei tohiks ta taimede ja lindude nimesid teada saada

Tema eest tuleb salajas hoida looduse ehedust, algtundeid ja rütme

Pole vähemate vendade asi inimest päästa

Las kidub see SUUR oma taksonoomilises sügisahastuses

Ja otsib Päästet endi hulgast

Löögu inimene ikka oma romanssi ja rivaliteedikooslustes sekka

Tõestades end üha enam indiviidina ja üha enam Luhtunud Liigina

Kel luhta küll asja ei tohiks olla!

Ega rappa!

Seda kõike nähes tahaks tõmmata üll moondevõrgu

Piiluda selle serva alt välja – mida see maailm siis võtab teha

Ristteel - nagu ta on, juba kes teab mitmendat aastasada

Vaata varandus su ümber!

Taevariik - kui seesama - maailm

Iga vili kui Jumalavili - kõik

Jumal ja Vili

Mida peab tegema tema vaeseke kel pole muud

Kui tühjad pihud ja KÕIKSUS.

Religiooni osaks on sotsioloogia ja kogukonna määratlus

Ei mingit kosmoloogiat!!!!!!! Ei kosmogooniat!

Kui siis - vaid - kosmiline agoonia

Ei tohi inimene oma eluala vähemate vendade surevate ihudega märgistada

Pigem omaenda rooja või liiklusmärkidega

Nii, mõisavalitsejad, kuhu te emakese Gaia niuderasva olete pannud?

Gaia rasvaimu kisendab teie põletusmootorite silindrites ja nõuab kättemaksu

Nagu Abeli tasumata veri

Kus on preestrid kes kunagi Mesopotaamias kuningatele lõuga andsid?

Näe, pööravad nüüd teist põske, nemadki!

Ah või et meie oleme looduse antitees?

Masata metenad! – Meie jah!

Ise oleme me selleks tahtnud ja nüüd oleme saanud

Sünteesi ei ole

On vaid homeostaas - milles me kas püsime või sureme välja

Juba kirvendab tuleva pimedas lõõsas

Hõõguv silt - EXIT

Inimese kui fakking luuseri jaoks

Ja siin ei suuda ükski trixter suurt aidata…………………

andrus, 2005-04-28 13:08:50

cogito ergo summ

on mõte endast kui mõtlevast nii nagu vabakirikutes on mõte endast kui uskujast ehk usk usku ehk metausk

nii et see on seesama kartesiaanlus

seda on palju tahta

parim usk on see mis endast ei tea

ei aimagi et ta usk on

Hele, 2005-04-28 13:10:18

toomas, Hele, 2005-04-28 12:34:04

Ei, mitte täiuslikust olemisest, vaid täiuslikust “on the edge”- tunnetamisest, “Jumalaga kaasa tunnetamisest”, teaduslikust tunnetamisest, uut tõsikindlat teadmist loovast tunnetamisest, mitte lihtsalt SUM-SUM-sumisemisest, vaid maailmaga kahekesi vastakuti mõõduvõtmisest. Millestki sellisest.

Teadusetegemisest?
Täiuslikku on selles küll vähe, jumalikust rääkimatta. Kahju Su illusioone rikkuda, ent teadust tehakse ainult veidike ilusamini kui vorsti või seadust.

Ja kesse siis veel peaks seda keeleteadusevorsti tegema hakkama kui meie üsna vastne doktor Duude? Paned aga omad vanad ja uued hääd mõtted erialases keeles kirja ja avaldad... seal kus keeleteadlased ikka. Publikatsioonide ja kraadiga on võimalik omal või lähedasel erialal teadurikohale kandideerida. Sageli tekivad töökohad tuttavate kaudu ja ega see vist keeleteadlastelgi teisiti ole.

EA, 2005-04-28 13:22:23

Njah, EA 13:36, 2005-04-28 00:56:23

“usun, et Nisargadatta on see haruldane pärl, kes tõesti pärale jõudis.”

Jõudis pärale .. aga kuhu?

***

Seda Ta kirjeldab artiklis: himudeta ja hirmudeta vabaduse seisund!
Õnnelik, rahul, vaikne ...

andrus, 2005-04-28 13:31:15

ehhh

Hele, 2005-04-28 13:31:19

oi andrus
no küll on äge tekst.... sihuke prohvetlik...

aga äkki see asi ikka pole nii hull
sorteerime prügi ja tarbime keskkonnateadlikult...
ehk jääme ellu?

andrus, 2005-04-28 13:33:56

teeb reveraansii

ja võtab paar küülikut torukübarast välja

<b>Nisargadatta</b>, 2005-04-28 13:34:03

Küsimus: Räägitakse suurtest avataaradest, jumalapoegadest, maailma vabastajatest.

Nisargadatta: Kas nad vabastasid? Neid on tulnud ja läinud - maailm komberdab ikka edasi. Tõsi küll, nad on teinud palju ja avanud inimkonnale uusi avarusi. Aga jutt maaailma päästmisest on liialdus.

Küsimus: Kas maailma jaoks on pääsemist?

Nisargadatta: Missugust maailma te tahate päästa? Kas seda, mille olete ise peegeldanud? Päästke see ise. Või minu maailma? Näidaku mulle minu maailma ja ma kannan selle eest hoolt. Ma ei teadvusta iseendast eraldi mingit maailma, mida oleks vaja päästa või jätta päästmata. Miks te räägite maailma päästmisest, kui kõik, mida maailm vajab, on pääseda teie eest. Lahkuge lavalt ja vaadake, kas on veel vaja midagi päästa?

***