Mõtisklused sünonüümide üle

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 79 kommentaari.

toomas, 2005-09-06 12:21:07

Mina kui Via tekstielanik elan praegu kolmel korrusel: Loovuse, Sünonüümide ja Defitsiidi korrusel. Vahetevahel lähen uurima ka Sulni Kristuse Kabelisse keldrikorrusel, et mida RJR sinna huvitavat uut on tekstiehitanud.

Hele, Toomas, 2005-09-06 13:57:16

Sulni Kristuse Kabel on minu ettekujutuses hoopis mäetipus ja mäge kasvatatakse tasapisi kõrgemaks :)

DiaTheo, 2005-09-06 14:14:20

Aga kui mitte fänn ei musta vaid kunstnik, tundlik hing valuleb?

Siis on küll lood selle kunstnikuga pahad!

Kunstniku hing valuleb muidugi. Tihtipeale, enamasti valuleb. Lahendust ei tohiks kunstniku valulemine aga eales sel viisil leida-otsida, nagu käesolevas artiklis see aset on leidnud.

Hele, DiaTheo, 2005-09-06 16:03:13

DiaTheo: Ka selline toiming, erapoolik vaimustumine, oleks täielikult aktseptitav, kui see fänn perfoormansi pjedestaalile upitaks muid kunstivorme, ja elu seesinatsena, mustamatta!

Jaa, nõustun, et autor on perfoormansivälisest elust hoolega pahupoole välja noppinud ja selle kogu elule üldistanud (ja siis võrdleb saadud koledust perfoormansi parema poolega). Kahjuks tehakse niisugust täiesti kõlbmata tempu päris palju ja üleüldiselt - peaaegu iga setu mitte ainult ei kiida oma potti, vaid ka laidab naabri oma.

Aga kas peame meie siis samasse lõksu langema ja sedasama tegema selle va artikliga? Elus on kõiksugust ja artiklis on kõiksugust. Head killud jäävad ikka headeks kildudeks, isegi kui nad kahtlase konstrukti seest välja noppida tuleb. Väidetena ei kõlba need konkreetsed killud jah suurt kuhugi - need pole tõestamise, vaid äratundmise objektid, nendetagune kas jõuab nende läbi kohale või ei. Julgematta väideldava teksti piirest väljuda jäävad sellised killud lihtsalt kirja panematta. Autor nää julges need kirja panna ja seega andis ehk teistelegi natuke hoogu avalikustada loogikakoorikuga kaitsmatta jutujuppe.

Aga, kõvasti utreerides, kas ikka on paslik, kui pealtnägija suure hasardiga mõõgakaare elegantsi kirjeldab ja vaid mokaotsast mainib, et selle elegantse mõõgakaare tulemusena pea kolisedes minema veeres?

Selline virtuaalne pearaiumine on peaaegu sama ohtlik kui arvutimängus toimuv. Elu kui performansi konkurendi mustamise motiivid on nii läbinähtavad, et ega seda juttu ometi keegi tõsiselt uskuma hakka. Ei kujuta küll ette, et meeleoluhäiretetta, terve ellusuhtumisega inime loeb artikli läbi ja hakkabki uskuma, et maailm nii ullusti ukkas on kui seal kirjeldet.

toomas, 2005-09-06 17:08:40

Mina olen meeleoluhäiretega ja arvan et just! maailm on just nii hukas ja palju rohkemgi veel!

toomas, 2005-09-06 17:09:25

Pead maha raiuma lähen siiski ainult kurjadel vaimudel ja Saatanal. TSAHHH!

toomas, 2005-09-06 17:13:13

Ja need, kes mulle Sansu Pansaks ei tule, need jätan maha! Vatt!

33338, 2005-09-06 17:18:55

Toomas: “mina olen meeleoluäjrätega”

pole eriti märgata. mxni onn ilma äjrätetta kxjgivasstu sapine, sinust ej saa eriti aru. vahel vara ommikul küll lobised omaette. minngist ASJAST ja AUSST.

DiaTheo, 2005-09-06 17:33:25

Kui DT VIA´sse jõudis, oli Hele juba järjekordse suurepärase kommentaari ära kirjutanud!

Heas vormis oled, Hele! Su klaver on viimse kvintessentsini tempereeritud, kui tohib vilusoofilismuusikaliselt väljenduda.

Kui selle eelmise, paljudel keele laksuma pannud kommentaariga ei saanud minusugune kuidagi konsensusele mindud, siis nüüdse puhul peaksin küll silmad peast häbenema, kui ma seda ei teeks.

Mis veel sobiks paremaks näiteks sellele, kuidas ka halli massi keskendavalt kirjeldava lameda Gaussi kõrval teravatipuline Diraci Delta ühtäkki esilekerkida võib! /Ei mäletagi enam, mille pärast ise kunagi Diraciga susatud sain. Aga sain, seda küll mäletan. NB! Siin on Diraci Delta puhta positiivset rolli kandmas:-))/

Just sellist Helet me tahtsimegi!

/Peegelkirjas:
Sisu siiramini mõeldud, kui vorm seda ehk eeldada lubab:-))

Ka tahaks siinkohal kinnitada, et ma ei ole meeleoluhäiretes, et ma ei ole ebaterve ellusuhtumisega, et ma tõepoolest ei jäänud uskuma mailma nii ullusti ukkas olevat. Veelgi enam, ma usun siiralt, et ka autor ise sedasama kõike pole ega usu maailma nii ullusti ukkas olevat:-))

toomas, Numbrimees, 2005-09-06 18:00:31

Aust ja Asjast ja koguaeg! :)))

Hele, 2005-09-06 18:23:22

Kõigile meeltele korraga mõeldud mitte-ainult- tekstilise tegevuse kohta:

vene müstik-helilooja Skrjabin kavandas Müsteeriumi - sellest pidanuks saama imeline sündmus, mis täielikult muudab iga osalejat, kogu maapealse maailma ära lõpetab ja uuesti alustab. See 7-päevane suursündmus oli plaanitud toimuma kusagil Himaalajas. Koor ja orkester, tantsijad, pilvedest rippuvad kellad, tulevärk, teksti ja muusikaga kooskõlas õhus hõljuvad aroomid jne.

Õnneks või õnnetuseks jõudis ta enne surma valmis kirjutada ainult osa sissejuhatusest. Normaalsusega see muidugi ei hiilga nagu Skrjabin isegi ja tema suured unistused on vaatamatta multimeediatehnika võidukäigule siiani teostamatta...

33338, 2005-09-06 19:12:10

Toomas ja tejsed,
kuj tahate lobisemisevahel lxxgastuda ajuarjutistega, sis vxjte kaéda síia:
http://www.lonweb.org/
inglissitolkkajad saavad ajjmu ka tejstest väärttustest.

toomas, Numbrimees, 2005-09-06 19:29:31

Vaat selle lingi eest kohe tõsiselt (ilma :)))-ta!) suur aitäh!

33338, 2005-09-07 07:04:00

kuna siin on kxjgevähäm plära°aettud, sis sokutangi öhe tähälepaneku síia.
kas kéegi onn juba sirrvind Tea kirjastuse uutt eesti innglise sxnaraamatut? avastate säältt et senine |nS| onn asendatud ‘ääldusega |nts|. séega feNCE ja hindraNCE ejj ’ääldu enam venss ja indräns, vajd ventts ja indränts.
nii et ka eputajad vxjkks edaspidi kasutada pal"anttsi ja nonnsenttsi.
aga mujdu on trükitud 'äälä paberile.

33338, 2005-09-07 07:07:22

uvitav kas kéegi Maskv"aasse raamatulaadale kaa lähäb?

33338, 2005-09-07 07:30:54

russid näjttasid et pussid arutavad máamuna lähädal mxnnd tugevat plahvatustkorraldada et Maa tejsele rinkktéelesuunata. saakks jumalale ja pxrrgule lähämale.

aga nüüd ametísse missale.

33338, 2005-09-08 06:36:57

kxjkk on nii mxttleuses et sxnapüssitki ej paugu.

33338, 2005-09-08 10:10:01

nää kus kurat, viga j'ällä sísseüpand. mxttleuses > mxttluses.
aga jäjjn selle MXTTLUSE kuj sxnakujuüle ise mxttlema. et miss vxjkks ólla tegusxna? ja jxuttsin tulemusele et onngi MXTTLEMA. mikks aga akati kasutama mxttlEMIST ja mitte mxttlUST, ej saa aru. kakklus, tapplus, üttlus, juttlus onn aga mxttlust pole.
nii et polegi se mxttlus minngi usuvennikeste erivxte vajd tavaline mxttlemine.

Ko-ko-kokkuttajja, 2005-09-08 12:06:10

Nnnää-ääe v-vv-ale-ss-tt-i ko-kk-ku-ttas-in!
Nnnüütt pa-rra-nndan: ko-kkku-tass-tass-in!

Votttt!

***