Mõtisklused sünonüümide üle

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 79 kommentaari.

33338, 2005-09-05 10:25:46

kuj liigendatus tæhændab erisust ja nejjd erisusi jäävat ajna vähämaks, sis seda vähäm ka liigendatakse???

33338, 2005-09-05 10:28:06

ja ej tarrbi me midagi liikkselt. rämsu kogumine ej tähända vel selle tarrbimist. inimesel onn oma tarrbimispiir sest ka elu tahab ELAMIST.

toomas, 2005-09-05 13:50:09

Väga kümnesse jutt.

Performance kannab viidet põhimõttelisele seletamatusele.

Minu Pirita 60 Lugu kui diskursusvektor 2003. aasta augusti delfist siia viiase praegu... ja edasi!

/on performanss.

See performanss lõpeb, kui ma Pirita 60 Lugu enam edasi ei räägi.

Praegu ma räägin.

Tere! Lugege, mis minuga on juhtunud!

toomas, 2005-09-05 13:55:22

Iga minu arvuti taga kommentaariumiaknasse kribamine on üks minu Suure Performansi osategu.

Iga kribamine on midagi palju suuremat, kui ma aru saan.

Võtan Kollase Ämbri sanga pidi pihku ja lähen Ülemist Mustsõstart korjama.

Vend paneb viiruki suure kivi kõrval suitsema.

Pärast lähen Pühale Missale.

Ja siis:

tõe hetk.

Kohtun tegelikkusega, mis annab mu performanssile täieliku seletuse.

Hetk möödub.

Tuleb jälle elada nii, et on sügavalt elatud.

Jätkan performanssi - Pirita 60 Loo jutustamist.

Edasi.

Uus tõe hetk.

Edasi.

Uus tõe hetk.

(Edasi.

Uus tõe hetk.)

/korduvalt/

SURM!

33338, 2005-09-05 14:31:21

ega sa txsiselt mxttle sureda? kess mejjle sis mujnasjutteräägib?

toomas, 2005-09-05 14:33:17

Ma arvan ikka, et mitte lähimas tulevikus. (Loodan nii.)

toomas, 2005-09-05 14:39:25

Aga ühel hetkel tuleb SURM kindlasti.
Ja keegi meist ei ole sellest tulevikust vaba.
See teadmine on fundamentaalne.
Seda ei saa keegi enda jaoks maha vaikida.

33338, 2005-09-05 15:08:31

sellepärast suhhtugemgi sellesse ENESESTMXJSTETAVALT ning rahulikult.

DiaTheo, 2005-09-05 15:25:18

Kuidagi tuttav tuleb see soiumine ette. Kõik hea oli eile ära, minu jaoks pole tänaseks enam miskit jäänud. Üks lõik hüppab ilma igasugu põhjuse-põhjenduseta teiseks, eelmisel mõttekäigul ei ole mingit seost järgnevaga. Kandvat selgroogu loost ei leia, igat lõiku peab vaatlema iseseisva kordumatu performaansina.

Postmodernses maailmas on ...

Iga tänane päev on eilse postmodernne jätk. Ja siis? Kas Aadama loomise hetkel oli siis maailm kõige rikkam ja sealt edasi toimub üks lõputu mandumine? Liigume paratamatult Viimsele Päevale vastu?

Kangesti jääb mulje, et autori näol on tegemist inimesega, kes elab nendes kahekümnesekundistes reklaamipätkädes pakutava kättesaamatust kole valusalt üle.

Elu mõttekus olla kaduma läinud? Kõige reklaamipätkädes pakutava kokkuahmimises mõttekus küll, mida ilmsemalt, peidus pole. Seda tõeste. Aga kui kogu pakutavast igaüks võtaks just selle, mis talle vaja, jäägu ülejääk teistele oma valiku tegemiseks?

Kõik olla toode, kaup, müüdav. Kas ikka on?

Hetkelgi mängib mul taustaks meeldiv muusika, mille eest ei küsi keegi midagi...

Järveääres ussi leotades võid tasuta natüürmorte ja laine loksumist lõpmatuseni imetella ...

Linn läheb iga päevaga kaunimaks, lilli-puid-põõsaid istutatakse muudkui juurde ... puha tasuta vaatamiseks, möödaastuja meeleheaks.

Samamoodi nagu tempel või kirik on tehtud kivist, tulekummardamise rituaal tulest, luuletus kõnest, on performance valmistatud meie viibimisest siin maailmas.

Ilus! Ilus tõdemine. Aga ... kui Hermann Nitsch laseb oma etenduse kangelastel kuus tundi järjest tonnise härja sisikonnas sobrada, kas ta siis järsku hoopis ei taha meile just seda osa maailmast tutvustada, milles me ei satu “viibima”?

Artikli väited on tuulest tõmmatud, miskipärast reeglina nihilistliku, et mitte öelda hävingut kuulutava alatooniga.

Ühes eelmises triidis kiitis Andrus kommentaatoreid heatahtlike kommentaaride eest. Jäin selle peale mõttesse, et kas mitteheatahtliku, maailma vaid mustas valguses nägeva artikli kommentaarid tohivad olla heatahtlikud? Kas lapse tahtlikult tehtud pahategu tohib talle pead silitades selgitada?

toomas, DiaTheo, 2005-09-05 15:40:29

No arr-mas DiaTheo!

Lugupeet artikli autor ju ei soiu,
vaid esitab uhkelt ja julgelt oma positiivse perspektiivi maailma asjadele:

PERFORMANCE ARTS RULES!
KÕIK MUU SIIN ME ÜMBER ON BULLSHIT!

Minu arust väga õieti!

Mida muud Püha Missa tänapäeva elu terminites (ma ei räägi muidugi Asjast sisuliselt!) on, kui mitte perfoormans.

Täiesti õige!

rannatüdruk, DiaTheo, 2005-09-05 15:50:52

Kuidagi tuttav tuleb see soiumine ette. Kõik hea oli eile ära, minu jaoks pole tänaseks enam miskit jäänud.

Mulle tulid esimesel hetkel sarnased mõtted. Ei saanud kohe põhitoonist päris aru, kas oli muru eile rohelisem või on see kaotatud jumala järele igatsemine ( Need asjad täidavad tühikut, kus kunagi oli mida “suuremat”: religioon, ohverdus, püha hirm, lunastus.)

Nii mustades värvides kui Sina, ma artiklit siiski ei näe. Pakub täitsa mitu mõtet, mida aretada. Ja lõppkokkuvõte mulle meeldis ka.

33338, 2005-09-05 15:51:21

ärgä kasutage nii keerulisi sxnu nagu PERHVÒORMANS. Arnold ej saa aru.

DiaTheo, 2005-09-05 15:57:16

Eks ma tundsingi ennast nadilt seda kõike kirjutades, aga ...

mõned nopped sulle, Toomas, sellest negatiivsest, mis mulle kui üldistatud inimesele vastu irvitas, vähemalt artikli esimeses pooles:

***
Postmodernses maailmas on erisusi aina vähem, väga paljus valitseb protsess, mis tähendab identseks moondumist.
***
Tehnoloogia ja massimeedia on asetanud võrdusmärgi kogu info vahele, mida me saame; Disney = Visuaalne = Van Gogh...
***
Meie kultuur, kuivõrd see on juba üksainus kultuur, sarnaneb supermarketiga. Kõik on toode.
***
Oleme kadunud. Meil pole enam seotust millegi fundamentaalse, millegi maagilise, millegi ...
***
Inimesed järgivad moevoole, kuulsuste elusid; tarbivad liiga palju narkotsi, alkoholi ...
***
Kuidas saaks inimestel ses seisundis olla pühendumust, vastutust?
***
Siiski näeme ümberringi kriitilist lahusolu, eemaldumist.
***
Me võime oma väärtushinnanguid vahetada (nagu telekanaleid) iga kell;
***
Niisiis aina kasvavalt ei näi millelgi olevat enam tähendust.
***
Kui kujutleme nüüd seda kulgemist kuni tema lõpplahenduseni, kulgu, mille käigus tehnoloogia ka tegelikult suutis lahendada meie ainelised probleemid - siis oleks see lõpp inimkonna häving.
***
...
***

Minu jaoks pole see kõik miskit muud, kui ühe elus kibestunud usklase? püüe Viimset Päeva maises keeles ette kuulutada:-(

rannatüdruk, toomas, 2005-09-05 16:02:34

PERFORMANCE ARTS RULES!
KÕIK MUU SIIN ME ÜMBER ON BULLSHIT!

Sellega ma nõus ei ole. Ma ei ole eriline performancekunsti austaja. Selles tundub olevat rohkem protesti - kriitikat ja vähem ilu ning optimismi. Ma igal juhul eelistan DiaTheo’le sarnaselt jälgida kiilide lendu vaikse vee kohal päikesehelgis, sõrmi vaikselt vees solistades, selle asemel, et koguneda kuskile rahvasumma miskit ühiskonnakriitilist rabelemist vaatama.

toomas, 2005-09-05 16:06:25

Mina “usklasena” lugesin loost välja hoopis positiivselt välja seda, et autor astus välja selle mõtteviisi vastu, nagu põhimõtteliselt oleks võimalik kõike ära seletada, ja näitas, et me oleme paratamatult selle maailma osa koos ratsionaalse mõtlemisega selle raames; et ratsionaalne mõtlemine ei suuda maailma väljaspoolt hõlmata, vaid on lihtsalt üks maailma osa:

tõelisus, mis selle loo tekitab, st inimeste füüsiline kohalolu, esitajate ja vaatajate oma, sisaldab kõiki katseid seda ratsionaliseerida (nii isiklikus kui, veel tähtsam, kollektiivses plaanis) - ja mitte vastupidi. See tähendab öelda, et maailm sisaldab meid ning meie loogilisi perspektiive, millest lähtudes püüame maailma mõista nii, et selles leiduks alati maailma element, mida me ei mõista, meie, meie kehade eneste materjal sisaldab meie mõtteid ja mõistmisi nii, et selles leiduks alati mingi meie eneste element, millest me aru ei saa. Me ei saa mõistuspäraseks muuta meie viibimist selles ilmas mitte rohkem, kui me seda olematuks teha ei saa. Selles seisneb erinevus elu mõistmise abstraktse süsteemi ning ihulise viibimise vahel ses maailmas.

toomas, rannatüdruk, 2005-09-05 16:10:28

Kas pole nii, et autori filosoofilises tõlgenduses on iga tegevus, mida lõpuni ratsionaliseerimist ei taotleta, performance?

Isegi teadlaste poolt eksperimendi teostamist kõigis selle üksikasjades võib vaadata kui performance'i (sest nad ei tea ette, mis tulemuse saavad).

DiaTheo, Toomas, 2005-09-05 16:18:01

Sa loed artiklit nagu usklastel piibli puhul tavaks on saanud - ebameeldivad kohad jäetakse mõnes teises olukorras rakendamiseks:-)

rannatüdruk, 2005-09-05 16:19:12

Mina lugesin artiklist välja veel kunstniku püüet õigustada, miks teha kunsti. Selleks, et maailmas, kus nappi sissetulekut ja masskvaliteetkauba mitteihaldamist seostatakse luuseriks olemisega, peabki seda maailma kritiseerima, kuidagi vastanduma üldistele väärtushinnangutele, et õigustada oma tegelemist sellega, mis lihtsalt meeldib.

DiaTheo, 2005-09-05 16:25:54

Te (Toomas ja autor) kipute perfoormanssi kreeka mehe küla simmanil tantsitud sirtakiga segamini ajama.

Perfoormanss pole miskit muud, kui üks kunsti vorme pikas võimaluste rivis.

Ja nagu kunstiga ikka, on seal ühest protesti teisest jälkust, ühest meeliülendavat esteetikat teisest karjuvat groteski leida.

Igasugune perfoormansi kui niisuguse fetišeerimine on fetišeerija omavoli, harva üksiku põhjal üldise tuletamine.

rannatüdruk, toomas, 2005-09-05 16:28:33

Kas pole nii, et autori filosoofilises tõlgenduses on iga tegevus, mida lõpuni ratsionaliseerimist ei taotleta, performance?

See on mu meelest lihtsalt võõrväljendi ümber ilutsemine.

***