Mõned /dogmaatilised/ tõekspidamised zen'ist

Annan endale tõega aru, et tulla seletama zen’ist ja veel siia, auväärsete ja kaklushimuliste VIA-kaaslaste seltskonda on üsnagi enesehävitav ja põlgustvääriv tükk. Seda just võimaliku profaneerimise koha pealt, kuna arvan selgesti, et minusuguse nämmutamine zen’ist ei ole kena, kuid vabandan end siiski tähelepanekuga, et üsna tihti ja liiga sagedasti seda mõistet siin väänutatakse ka ilma minu osaluseta.

Rahu, ainult rahu...

Seda, et ch’an (zen) on minu meelest kontseptualiseerimatu ja defineerimatu MISKI, olen küll siin, küll Delfi portaalis korduvalt toonitanud. Seega ka kutsunud üles vähemalt pieteedile selle šokeeriva ja konfliktse idamaise fenomeni vastu. Praegune pisikirjatükk teenib eesmärki pakkuda üks tuhandeist võimalusist zen’ist kuidagi kinni haarata, kuigi möönan ka, et säärane taotlus on iseenesest vigane, vilets ja väär, ka vastutustundetu.(Uh, millise alliteratsiooniga sain maha!). Ent siiski, arutlegem.

Paljudest sellealastest raamatutest olen välja lugenud järgmist. Nimelt võiksime ch’ani kuidagiviisi hõlmata püüdes leida vähemalt 15 alusladestust, mis näivad korduvat sadades õpetustes eriilmelistena, ent siiski sätestamistväärivaina. Seejuures kindlalt meeles pidades auväärse D.T.Suzuki hoiatust, et zen’i ei saa hoomata mõistuslikult, vaid üksnes üle elada. (Ehk vene zen’ivanakese Kozma Prutkovi ütluse järgi – „Ei saa hõlmata hõlmamatut“).

Nimetan siis 15 teesi:
(1) Elu realiteete näeb kõige tõesemalt igapäevastes asjades ja tegutsemistes. (Siit ka Hiina maalikunsti postulaat „kasutu kasulikkusest“ või maastikumaali alajaotuse hua-niao-hua žanri võlu).
(2) Iga asi eksisteerib vastavuses oma loomusega. Meie isiklik väärtuslikkuse, korrektsuse, ilu, suuruse ja hindamise tajumine on olemas meie peades, mitte väljaspool neid.
(3) Igasugune asi, fenomen jne. eksisteerib suhtes teiste asjadega.
(4) Inimese ISE ja muu osa Universumist ei ole lahutatud olemused, vaid üks funktsionaalne tervik. (Hm – vrdl Vivekananda õpetussõnadega)
(5) Inimene tõuseb loodusest ja saab kõige tõhusamalt eluga hakkama loodusega pigem koostööd tehes, kui seda valitseda püüdes.
(6) Pole olemas EGO’t lõputu väljakannatamise, muutumatu privaatse hinge või personaalsuse mõttes, mis ajutiselt eluneb tema kehas.
(7) Tõeline arusaam ei suubu spetsialiseeritud teadmiselt, kildkondlikust liikmesusest, doktriinidest või dogmadest. See emaneerub inimese kogu olemise teadvuseelsest intuitsioonist, inimese enda sisimast koodist.
(8) Asjad sünnivad tühjusest. (Kui lugejatel on huvi, siis üllitaksin Toimetuse heakskiidul väikese artikli tühjuse ja tühjususe fenomenist ida-lääne skaalal). Kui keegi saab tühjaks asjade endastmõistetavaks pidamisest, ülbeist järeldusist ja hinnanguist, mida ta on saavutanud aastatega, siis ligineb ta oma algsele loomusele ning on suuteline kujundama originaalseid mõtteid ja reageerima vabalt ja värskelt.
(9) Olla vaatleja, samaaegselt olles osavõtja – see rikub inimese esitust.
(10) Turvalisust ja muutumatust fabritseerib egotistlik meel ning seda ei eksisteeri looduses. Lõõgastava usukindluse Universumisse loob ebakindluse omaksvõtt ja enda pühendamine tundmatule.
(11) Elada saab vaid praegushetkel.
(12) Elamise protsess ja sõnad sellest ei ole üks ja seesama ning neid ei peaks käsitlema võrdväärseina.
(13) Kui me hoomame ühitamatust eluteooriate ja selle vahel, mida intuitiivselt tunneme tõeseks olevat mitteverbaalses, mittehindavas plaanis, siis ei jää muud üle, kui naerda.
(14) Ch’anilikul kunstil (ka poeesial, kuid see on vähem tuntud) on see iseloomulik omadus, et see võib sulatada ühte õndsusnaudingu (oi, see termin peaks meeldima Harrile, kes ta ühtelugu pajatas ju paradiisiõndsusest) visuaalse kunsti töös, elutarkuse ja isikliku kogemuse ja intuitsiooni üheks loomesündmuseks. No siinkohal võiksin panna kolmekordse hüüumärgi ja ausamba H. Hessele, kelle Klaaspärlimäng ONGI JUST SEE – kogu inimkonna loomekogemus ühes mängus...
(15) Igaüks meist areneb unikaalseks indiviidiks, kes siseneb unikaalsesse transaktsiooni maailmaga, nii kuis see eksisteerib tema jaoks.

Lühidalt niipalju. Arvustuseks, kriitikaks ja mõtiskluseks.

Priit Kelder, 2005-02-07

Artiklile on 180 kommentaari. Loe kommentaare »

***